Şeref Âzâları ve Vâkıflarımız

KUBBEALTI AKADEMİSİ KÜLTÜR VE SANAT VAKFI VAKIF SENEDİ – MADDE 19

Vakfa her türlü bağışta bulunan veya büyük hizmeti geçen hakîki ve hükmî şahıslar, kurucu âzâlardan üçtebirinin yazılı teklifi üzerine kurucular hey’etinin ekseriyetle vereceği bir kararla Vâkıf Şeref Âzâsı seçilir.

Kuruluşumuzun 50. Yılında, vakfımıza yaptığı hizmetlerden, gösterdiği yakın alâka ve dostluktan dolayı, vakıf senedimizin 19. Maddesine göre aşağıda isimleri bulunanlara “Vakıf Şeref Âzâsı” unvanı tevdî edilmiştir. 25 Ekim 2020

Kurucularımıza, vakfımıza menkul veya gayrımenkul bağışlayan; kıymetli eser, koleksiyon ve telif kitap bırakan büyüklerimizden hayatta olanlara sağlıklı ömürler diler, vefat edenlere Allah'tan rahmetler niyaz ederiz.