Cemil Altınbilek

1959 yılında Manisa’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1983 yılında mezun oldu. Çeşitli bankalarda avukatlık ve hukuk müşavirliği yaptıktan sonra 1999’da kendi hukuk şirketini kurdu. Hâlen serbest avukatlık yapmaktadır.

Mûsıkî ‘ye Kubbealtı’nda Câhit Gözkân’ın talebesi olarak başlayan Altınbilek hem udî hem de bestekâr olarak muhtelif korolarda hizmet vermektedir.

Kubbealtı Neşriyâtı’ndan Manisa Sevdâsı ve Hoca Câhit Gözkân’ın Mûsıkî Mirâsı adlı iki eseri yayınlanmıştır. Meslek hayâtı boyunca Kubbealtı’nın her türlü hukukî işlerinde yardımcı olan Cemil Altınbilek evli ve 3 çocuk babasıdır.