Fevziye Abdullah Tansel

1912'de Elazığ’da doğdu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdikten sonra, Konya ve Ankara’da lise edebiyat öğretmenliği yaptı. 1964’te Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliğine atandı. Edebiyat hayatına 1931 yılında Muhit ve Ülkü dergilerinde çıkan şiirleriyle başladı. Şiirlerinde dönemin millî duygularını dile getirdi. Daha sonra edebiyat tarihi araştırmalarına başladı ve bu çalışmalarıyla tanındı. İslâm Ansiklopedisi ve Türk Tarih Kurumu’nun yayınladığı Belleten’de inceleme yazıları çıktı. Ziya Gökalp’in makale ve mektuplarını yayına hazırladı. Kubbealtı Lugatı, Misalli Büyük Türkçe Sözlük’ün Danışma Kurulu üyelerindendir. 4 Ağustos 1988’de Ankara’da vefat etti, kabri Cebeci Asrî Mezarlığı’ndadır. İyi ve Doğru Yazma Usulleri I-II-III adlı eseri ile birlikte Vakfımıza nakit para bağışında bulunmuştur.

Kubbealtı’ndan Çıkan Eserleri:

  • İyi ve Doğru Yazma Usulleri I-II-III

Diğer Eserleri:

  • Mehmed Âkif
  • Husûsi Mektuplarına göre Namık Kemal ve Abdülhak Hamit
  • İstiklal Harbi'nde Mücahit Kadınlarımız
  • Türk İslam Edebiyatı
  • Çocuklar İçin Dinî Şiirler
  • Tanzimat Devri Edebiyatında Dinî Şiirler
  • Servet-i Fünun ve Son Devir Edebiyatında Dinî Şiirler
  • Türk İslâm Edebiyatı
  • Ömer Seyfettin’in Şiirleri