Hat Sanatı

Hoca: Tevfik Kalp

Süre: 8 Ay

Dönem: 7 Ekim 2023 -Haziran 2024 Ne zaman isterseniz başlayabilirsiniz.

Gün/Saat: 11.00-14.00 Cumartesi

Ücret: Aylık 1000 TL

Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı bünyesindeki Hat Sanatı Kursları Prof. Dr. Muhittin Serin tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Kurslar daha sonraları bir süre Sadri Sayıoğulları ve Mehmet Memiş tarafından devam ettirildi. 2001 yılından itibaren Prof. Dr. Muhittin Serin'in talebesi olan Tevfik Kalp tarafından verilmektedir.

KURS VE EĞİTİM PROGRAMLARI İÇİN KUBBEALTI VAKFI’NIN BANKA HESAP BİLGİLERİ:

TR54 0006 2000 0440 0006 2987 09

Garanti Bankası/ Çemberlitaş Şubesi

Alıcı adı: Kubbealtı İktisadi İşletmesi

Önemli Not: Açıklama bölümüne kayıt olmak istediğiniz dersin adını açık bir şekilde yazmayı ve dekontunuzu bize (0534 766 23 56) Whatsapp ile göndermeyi ve kaydedildiğinize dair teyit almayı unutmayınız.

Yine aynı mesaja ayrıntılı olarak eğitim bilgilerinizi (lise/lisans/yüksek lisans/ doktora) sırasıyla yazınız.

Okullarınızın bölüm ve enstitülerini yazmayı unutmayınız.

Mesleğinizi, ev adresinizi ve e-posta adresinizi de bilgilerinize ekleyiniz.


Prof. Dr. Muhittin Serin

Hattat-Tanburî Kemal Batanay'ın talebesi olan Muhittin Serin hocasından icâzet (bir çeşit diploma) alarak hattatlığa hak kazanmıştır. 1970 yılında istanbul Yüksek islâm Enstitüsü'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi'ndeki vazîfesine 1980 yılında asistan olarak başladı. 1983 yılında M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Hat Sanatları adlı çalışmasıyla doktor oldu. 1992'de doçent, 1998'de profesör ünvanını aldı. Prof.Dr. Muhittin Serin'in vakfımız tarafından yayınlanmış Hat sanatı ve Meşhur hattatlar, Şeyh Hamdullah, Hattat Aziz Efendi, Kemal Batanay, Halim efendi Murakkaı, Şevki efendi Murakkaı, Hulûsi Efendi Murakkaı ve Kazasker Mustafa İzzet Efendi Murakkaı isimli eserleri vardır.


Tevfik Kalp

1973 yılında Kastamonu’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini 1992’de Kastamonu’da bitirdikten sonra aynı yıl Marmara Üniversitesi İlâhiyât Fakültesine başladı ve 1997’de de mezun oldu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. Prof. Dr. Muhittin Serin danışmanlığında “Hoca Mehmed Rasim Efendi ve Hakkında Yazılmış Bir Risalenin İncelenmesi” adlı tezi hazırladı.

Hat sanatına ilgisi lise yıllarında başladı. Kastamonu İmam Hatip Lisesi’nde Musa Özdağ ve Rafet Küllüoğlu hocalardan hat çalıştı.

1992’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni kazanınca Hattat Hasan Çelebi’den sülüs ve nesih yazılarını çalışmaya başladı. Temmuz 1996 tarihinde de bu yazılardan icâzet (diploma) aldı. İcazet merasimi IRCICA’da yapıldı. Bu törende Mümtaz Durdu Bey ve Cezayirli Abdülhamit Efendi de icazet aldı.

Fakülte döneminde Prof. Dr. Muhittin Serin’den rik‘a çalıştı. Fakülte yıllarında Prof. Dr. Hüsrev Subaşı Hoca’nın da çok desteğini gördü. Sanat sohbetlerine katıldı. Hüsrev Hoca vasıtasıyla Hattat Mehmet Özçay’la tanıştı. Mehmet Özçay’a çalışmalarını göstererek tenkitlerini aldı. Bundan başka Davut Bektaş, Osman Özçay, Efdalüddin Kılıç, Ali Toy, Mehmet Memiş, Savaş Çevik ve Sadri Sayıoğulları gibi hattatlarla tanışarak hatla ilgili bilgisini artırdı.

Şubat 1997’de Kuveyt’te düzenlenen “Uluslararası Şehit Hat Yarışması”nda 2. oldu. 1998’de IRCICA tarafından organize edilen “Uluslararası Şeyh Hamdullah Hat Yarışma”nda teşvik ödülü aldı. Pek çok karma sergiye katıldı.

Tevfik Kalp hâlen İstanbul’da öğretmen olarak çalışmakta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSMEK kurslarında ve Kubbealtı Kültür ve Sanat Vakfı’nda hat hocalığı yapmaktadır.