Arşiv

1970-1971

Kubbealtı Akademik Seminerleri, 2 Mart 1970 Pazartesi günü faaliyetine başladı.

1971-1972

Sâmiha Ayverdi, Nihad Sâmi Banarlı, Tahsin Banguoğlu, Kaya Bilgegil, Faruk Nafiz Çamlıbel, Abdülkadir İnan, Orhan Seyfi Orhon, Fevziye Abdullah Tansel, Faruk Timurtaş ve Kubbealtı adına İlhan Ayverdi’den oluşan bir Dil Akademisi kuruldu.

1 Ocak 1972 tarihinde, 3 ayda bir yayınlanmak üzere Kubbealtı Akademi Mecmuası’nın ilk sayısı neşredildi.

Büyük bir Türkçe lugat hazırlanması kararlaştırılarak 8 aylık çalışmasının neticesinde 100.000’in üzerinde fiş hazırlandı.

Yapılan faaliyetleri topluma duyurmak amacıyla hazırlanan bülten, 3000 adet basıldı ve dağıtıldı.

Prof. Dr. Süheyl Ünver başkanlığında Âzâde Akar, Gülbin Ünver, Tülay Tozanlı Ölez’in hocalık yaptıkları Tezhip ve Minyatür Nakışhânesi açıldı.

Kasım ayından mayıs ayına kadar salı ve cuma günleri seminerler düzenlendi.

Ekrem Hakkı Ayverdi’nin düzenlediği sanat tarihi seminerleri kapsamında, 22-23-24 Nisan’da Edirne’ye, mimarî eserleri tetkik gezisi tertip edildi.

Sâdi Yaver Ataman idâresinde halk mûsıkîsi; Münir Nureddin Selçuk, Kemal Batanay ve Yusuf Ömürlü idaresinde klâsik Türk mûsıkîsi çalışmaları başlatıldı.

Türk Ev Kadınları Derneği tarafından Hilton Oteli’nde düzenlenen Ramazan eğlencesinde Yusuf Ömürlü idaresindeki Kubbealtı Mûsıkî Topluluğu, İstanbul türkülerinden oluşan bir konser verdi.

Amerika’da çıkan “Türkiye” ve “Türk Evi” mecmuaları ile temasa geçilerek gönderilecek yazıların bu dergilerde yayınlanması kararlaştırıldı.

1974-1976

Salı ve cuma günleri düzenlenen akademik seminerler muntazaman sürdürüldü.

Dil Akademisi Heyeti âzâlarından vefat eden Faruk Nafiz Çamlıbel, Orhan Seyfi Orhon ve Nihad Sâmi Banarlı’nın yerlerine Nermin Pekin ve Kemal Eraslan dâhil oldu.

Dil Akademisi Heyeti 8 adet toplantı yaparak özellikle imlâ meselesi üzerinde çalışmalarına başladı ve Kültür Bakanlığı tarafından hazırlanması Kubbealtı Cemiyetine tevdi edilmiş olan imlâ lugatının ana hatları tespit edildi.

Misalli Büyük Türk Lügatı çalışmaları hakkında bilgi almak için Kültür Bakanlığınca cemiyetimize bir ziyaret gerçekleştirildi. Büyük El Lügatı, İmlâ Lügatı ve Misalli Büyük Türk Lügatı’nın hazırlanması, tarafımıza tevdi edildi.

Lügat çalışmaları kapsamında çalışacak kişiler Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş, Doç. Dr. Kemal Eraslan, Doç. Dr. Necmeddin Hacıeminoğlu, Asistan Dr. Mertol Tulum, Asistan Dr. Ahmed Topaloğlu, Dr. Necla Pekolcay, Nermin Pekin ve Dr. Mustafa Tahralı olarak tespit edildi.

Nakışhâne hocası Prof. Dr. Süheyl Ünver ve yardımcılarının yetiştirdiği Prof Dr. Muhsin Demironat, hocalık görevini Süheyl Ünver’den devraldı.

Klâsik Türk musıkîsi çalışmaları Kemal Batanay ile usûl ve tambur, Yusuf Ömürlü ile solfej ve nazariyat, Cahit Gözkan ile ud, Kâmuran Erdoğdu ile kemençe dersleriyle sürdürüldü.

Nermin Pekin tarafından edebiyat dersleri verildi.

Mûsıkî talebeleri tarafından Yusuf Ömürlü idaresinde, 27 Nisan 1974 tarihinde Fetih Cemiyeti kitap takdim merasiminde bir konser verildi.

31 Mart 1975 senesinde Harbiye Kenter Tiyatrosu’nda ilk büyük konserimiz gerçekleştirildi.

4 grup hâlinde hazırlanan 100 eserden 25 eserlik ilk nota neşriyatı yapıldı.

Akademi Mecmuası 1500 civarındaki abonesiyle beşinci senesine girdi.

Nihad Sâmi Banarlı’nın Türkçenin Sırları adlı eserinin 2. baskısı 10.000 adet olmak üzere yapıldı.

8 öğrenciye burs verildi.

13-15 Mart 1974 tarihinde Bursa Uludağ, 2 Temmuz ve 12 Temmuz 1974 tarihinde Boğaziçi ve Adalara motor gezisi düzenlendi.

Cemiyetimize gelir temini için Taksim Belediye Gazinosu’nda 8 Mart 1973 ve 5 Şubat 1975 tarihlerinde akşam yemeği tertip edildi.

Avusturalya’daki Türk çocuklarına çocuk kitapları gönderildi. Bazı edebiyat hocalarına ve Anadolu’daki kütüphanelere İstanbul Fetih Cemiyetinin neşriyatı hediye edildi.

1976-1977

(Bu seneye ait sadece Nakışhane raporu bulunmaktadır.)

Nakışhâne çalışmaları kapsamında Tekkeci Camii, Atik Valide Camii ve Sokullu Mehmed Paşa Camii gezileri yapıldı. Nakışhane öğrencilerine Uğur Derman tarafından bir konferans verildi. Ağustos ayındaki yaz kermesine ilk kez iştirak edildi.

1978-1980

Haftada iki kez yapılan seminerler düzenli olarak devam ettirildi.

Kültür Bakanlığı ile ortak yürütülecek olan Misalli Büyük Lügat çalışmaları ile ilgili protokol, Kültür Bakanlığı tarafından geçersiz sayılarak feshedildi. Lügat çalışmasını Kubbealtı Vakfı’nın üstlenmesi kararlaştırıldı.

Nakışhane çalışmaları düzenli olarak sürdürüldü. Mayıs ayında Atik Valide, Karaahmet Paşa, Sokullu Mehmed Paşa, Rüstem Paşa camileri, Yavuz Sultan Selim Külliyesi ve Şehzadebaşı türbeleri gezilerek buradaki eserler incelendi.

04 Mart 1978 tarihinde mûsıkî ve tezhip talebeleri, idare heyetiyle bir sohbet toplantısında bir araya geldi.

Klasik Türk mûsıkîsi dersleri düzenli olarak sürdürüldü. Kemal Batanay emekliye ayrılması nedeniyle İnci Çayırlı, Niyazi Sayın, Erol Deran, İhsan Özgen, Necdet Yaşar ve Recep Birgit gibi sanatçıların da iştirakiyle Kenter Tiyatrosu’nda bir konser hazırlığı başlatıldı. Cemiyette bir konser tertip edildi. Türk Mûsıkîsi Klasikleri: İlahiler I basıldı.

Kubbealtı Akademi Mecmuası, 9. yılında da yayınlarını düzenli olarak sürdürdü.

Türkçenin Sırları adlı eserin 5000 adet yeni basımı için harekete geçildi.

Geçen faaliyet devresinde neşredilen nota sayısı 125 iken bu sene 225 adet nota basıldı.

Bir önceki devrede basılan Sâmiha Ayverdi’nin Hâtıralarla Baş Başa, Nihad Sâmi Banarlı’nın Şiir ve Edebiyat Sohbetleri, Prof. Dr. Sabahattin Zaim’in Orta Doğu Ülkeleri Arasında İktisâdî İşbirliği İmkânları ve Fevziye Abdullah Tansel’in İyi ve Doğru Yazma Usülleri- Edebiyat Kompozisyon adlı eserlerinin satışına devam edildi.

Burs faaliyetlerinin bundan sonra Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfınca yürütülmesi kararı alındı. Bu nedenle 1978 öğretim yılının başında, burs alan öğrencilere ait evraklar Vakfa teslim edildi.

16 Aralık 1978’de Pera Palas Oteli’nde, 25 Haziran 1978 ve 16 Haziran 1979 tarihlerinde Bostancı Doktorlar Kulübü’nde kermesler düzenlendi.

İdare Heyeti âzâmız Nükhet İşgüven tarafından Heybeliada Şafak Tesisleri’nde bir öğle yemeği tertip edildi.

1980-1982

Salı ve cuma günleri düzenlenen seminerlere muntazaman devam edildi. Bu seminerler

1981’den itibaren Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı tarafından yürütülmeye başlandı. 1980 senesinin ikinci devresindeki seminerleri, Millî Güvenlik Konseyi’nin bildirisi doğrultusunda dernek faaliyetlerinin durdurulması nedeniyle yapılamadı.

Seminerlere konuşmacı olarak Prof. Dr. Turan Yazgan, Cemil Meriç, Doç. Dr. Mehmed Çavuşoğlu, Prof. Dr. Mustafa Kafalı, Doç. Dr. Tevfik Ertüzün, Dr. Mustafa Tahralı, Prof. Dr. Süleyman Yalçın, Prof. Dr. Salih Tuğ, Doç. Dr. Mustafa Erkal, Prof. Dr. Sabahaddin Zaim, Prof. Dr. Ömer Faruk Akün, Prof. Dr. Tahsin Banguoğlu, Doç. Dr. Ömer Aksu, Prof. Dr. Mehmet Eröz katıldı.

Klasik Türk mûsıkîsi çalışmaları kapsamında 7 Nisan 1980 yılında, Kenter Tiyatrosu’nda Kemal Batanay için bir konser düzenlendi. 16 Mayıs 1981’de devrenin ikinci konseri, cemiyet merkezinde verildi.

Nihad Sâmi Banarlı’nın Türkçenin Sırları ve Şiir ve Edebiyat Sohbetleri adlı eserlerinin yeni baskıları yapıldı.

Prof. Dr. Ömer Faruk Akün’ün 11 Nisan 1980 tarihinde cemiyetimizde vermiş olduğu ve Nisan 1981’de mecmuamızda neşredilen, “Türk Dili Karşısında Türk Münevveri” adlı konferans, 5000 adet olarak bastırıldı, satışa sunuldu. Ayrıca muhtelif kurum ve kuruluşlara dağıtıldı.

Akademi Mecmuası’nın yayınına devam edildi. 1981 Ocak ayından itibaren mecmuanın faaliyetleri, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfına devredildi.

Prof. Dr. Ayhan Songar’ın makalelerinden bir kitap oluşturularak Çeşitleme adı ile neşredildi.

Nota neşriyatına devam edildi.

1984-1986

Salı ve cuma günleri düzenlenen seminerlere muntazaman devam edildi.

1984 senesinde seminerlere konuşmacı olarak Prof. Dr. Mehmed Kaplan, Prof. Dr. Zeynep Kerman, Yard. Doç. Dr. Necat Bi̇ri̇nci̇, Altan Deli̇orman, Prof. Dr. Necmeddin Hacıemi̇noğlu, Prof. Dr. Tahsin Banguoğlu, Prof. Dr. Turan Yazgan, Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu, Öğrt. Gör. Emin Işık, Dr. Aydın Yüksel katıldı.

1985 senesinde seminerlere konuşmacı olarak Prof. Dr .Muharrem Ergi̇n, Prof. Dr. Sabahaddin Zai̇m, Prof. Dr .Turan Yazgan, A. Aydın Bolak, Tâha Akyol, Ahmet Kabaklı, Hayri Bi̇leci̇k, Dr. Ali Murad Daryal, Doç. Dr. Ali Haydar Bayat, Prof. Dr. Recep Doksat

Doç. Dr. Recep Şahi̇n, Doç. Dr. Necâti Ağirali̇oğlu, Prof. Dr. İnci Ergi̇nün, Em. Kur. Alb. Sadri Sarptir, Yard. Doç. Dr. Necât Bi̇ri̇nci̇, Prof. Dr .Tahsin Banguoğlu, Yard. Doç. Dr. Emin Işık, Prof. Dr .Gülçin Çandarlıoğlu, Doç. Dr. Yavuz Akpınar, Doç. Dr. Ahmed Gökçen, Mim Kemâl Öke, Prof. Dr. Mehmed Eröz, Doç. Dr. Abdülkadir Donuk, Yard. Doç. Dr. İlhan Şahi̇n, Prof. Dr. Mehmed Kaplan, Dr. Nadir Devlet, Doç. Dr. Mehmed Saray katıldı.

1986 senesinde ise Prof. Dr .Muharrem Ergi̇n, Prof. Dr. Sabahaddin Zai̇m, Prof. Dr. Turan Yazgan, Aydın Bolak, İlhan Bardakçı, Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu, Sabri Akdeni̇z, Doç. Dr. Necat Bi̇ri̇nci̇, Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu, Doç. Dr. Abdülkadir Donuk, Öğrt. Gör. Zeki Kuşoğlu, Yard. Doç. Dr. Emin Işık, Prof. Dr. Mustafa Fayda, Necâti Sım Uslu, Doç. Dr. Fevzi Samuk, Yard. Doç. Dr. Ali Murad Daryal, Yard. Doç. Dr. Mustafa Tahralı, Doç. Dr. Coşkun Alpteki̇n, Doç. Dr. Mustafa Erkal, Yücel Çakmaklı, Mustafa Necati Sepetçi̇oğlu, Yard. Doç. Dr. Ziyâ Kazıcı, Doç. Dr. Ali Haydar Bayat, Halil Açıkgöz, Doç. Dr. Tevfik Ertüzün, Ergun Göze, Hayri Bilecik, Prof. Dr. Necmeddin Hacieni̇oğlu, Beşir Ayvazoğlu, Prof. Dr. Mehmed Aydın, Niyâzi Yıldırım Gençosmanoğlu, Dr. Gâh Oktay Güner, Câhit Baltaci katıldı.

1 Temmuz 1985'te İstanbul Fetih Cemiyeti’nde, nakışhâne talebelerin çalışmalarından oluşan bir sergi düzenlendi.

Dönemin ilk konseri, 14 Nisan’da İstanbul Fetih Cemiyeti salonunda icra edildi. Ardından, 24 Nisan’da Aydınlar Ocağı İstanbul Sanayi Odası’nda düzenlenen Ekrem Hakkı Ayverdi’yi Anma Günü’ne bir konserle iştirak edildi. 16 Haziran’da Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde, 8 Temmuz’da ve 30 Mart 1985'te İstanbul Fetih Cemiyeti salonlarında, 11 Mayıs 1985'te Eminönü Halk Eğitim Merkezinde, 8 Temmuz 1985'te İstanbul Fetih Cemiyetinde ve 6 Aralık 1985'te Çinuçen Tanrıkorur ile birlikte Kenter Tiyatrosu’nda konserler düzenlendi.

Kermes çalışmaları düzenli olarak sürdürüldü. 8 Temmuz 1984'te ve 8 Temmuz 1985’te İstanbul Fetih Cemiyeti’nde, 8 Aralık 1985’te Sheraton Oteli’nde kermesler yapıldı. Armağan 84/85 El İşleri Fuarı’na iştirak edildi.

15 Haziran 1984 ve 8 Haziran 1985 tarihlerinde, Rüya Düğün Salonu’nda

geleneksel çocuk iftarları düzenlendi.

1986-1988

Kuruluştan bu yana düzenli olarak devam eden seminer programları, haftada ikiden bire indirildi.

1986-1988 senelerinde seminerlerimiz konuşmacı olarak Yard. Doç. Dr. Mahmud Aslan, Taha Akyol, Zafer Atay, Prof. Dr. Mehmed Aydın, Prof. Dr .Fâhir Armaoğlu, Beşir Ayvazoğlu, A. Aydın Bolak, Prof. Dr. Ali Bozer, Said Başer, Prof. Dr. Amiran Kurtkan Bilgiseven, Prof. Dr. Süleyman Hayrî Bolay, Alâaddin Büyükkaya, Hayri Bİlecik, Ali Murad Daryal, Prof. Dr. Umur Daybelge, Nadir Devlet, Halûk Dursun, Prof. Dr. Recep Doksat, Doç. Dr. Abdülkadir Donuk, Dr. Leylâ Elbruz, Doç. Dr. Mustafa Erkal, Nazik Erik, Prof. Dr. Muharrem Ergin, Dr. Metin Eri,ş, Vâhid Erdem, Ziyad Ebuziyad, Doç. Dr. Tevfik Ertüzün, Prof. Dr. Semavî Eyice, Prof. Dr. Mustafa Fayda, Prof. Dr. Ethem Rûhî Fığlalı, Ergun Göze, Dr. gâh Oktay Güner, Doç. Dr. Kenan Gürsoy, Prof. Dr. Necmeddin Hacıeminoğlu,a Em. G. Sâmî Karamısır, Nezih Kerimoğlu, Yard. Doç. Dr. Emin Işık, Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Doç. Dr. Selçuk Mülâyim, Doç. Dr. Mim Kemâl Öke, Prof. Dr. Necati Öner, Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre, Yard. Doç. Dr. Eşref Bengi Özbilen, Doç. Dr. Fevzi Samuk, Doç. Dr. Mehmed Saray, Prof. Dr. Sümer Şahin, Yard. Doç. Dr. Cemâl Şanlı, Yard. Doç. Dr. Mustafa Tahralı, Sâdık Kemâl Tural, Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, Doç. Dr. Ali Yardım, Veysel Yayan, Prof. Dr. Turan Yazgan, Prof. Dr. Ahmed Nûri Yüksel, Prof. Dr. Bayram Yüksel ve Prof. Dr. Sabahaddin Zaim katıldı.

Vakfın faaliyetlerinin bir kısmı, Vakıf tarafından restorasyonu yapılan Köprülü Mehmet Paşa Medresesi’nde yapılmaya başlandı. Tezhip çalışmalarını burada sürdüren hoca ve talebelerin eserleri, sene sonunda burada sergilendi. Nakışhânemizde yetişen talebelerden Gülnur Duran, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde araştırma görevlisi, Ayşe Üstün ise Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde öğretim görevlisi oldu.

Mûsıkî çalışmalarına kurslar, konserler ve neşriyat alanlarında devam edildi. 4 Nisan 1988'de Kenter Tiyatrosu’nda Münip Utandı’nın da iştirakıyla bir konser tertip edildi. İlahilerin 6. cildi, Klasik Türk Mûsıkîsi’nin 33. ve Saz Eserleri’nin 3. fasikülleri neşredildi.

Âzâlardan kitap temin edilerek bursiyerlere dağıtıldı.

1 Nisan 1987'de Köprülü Mehmet Paşa Medresesi’nde mantı kermesi yapıldı.

4 Nisan 1987 günü Ekrem Hakkı Ayverdi’yi anma günü tertiplendi.

30 Nisan 1987’de Köprülü Mehmet Paşa Medresesi’nde âzâ ile müşterek bir iftar yapıldı. 12 Mayıs 1987’de Köprülü Mehmet Paşa Medresesi’nde ve 15 Mayıs 1987’de Sheraton Oteli’nde, Kubbealtı Vakfının tertiplemiş olduğu iftara iştirak edildi.

9 Ekim 1987'de Vakıf tarafından medresede tertiplenen kermese ve 3-8 Kasım tarihleri arasında Hilton Oteli'nde düzenlenen hediyelik eşya fuarına iştirak edildi.

Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul şubesi ile müşterek olarak, Atatürk Kültür Merkezi konser salonunda Ahmet Özhan tarafından verilecek bir konser tertiplenmesi için hazırlıklara geçildi.

17 Şubat 1988’de medresede kermes düzenlendi.

19 Mart 1988'de medresede solo ney konseri düzenlendi.

4 Nisan 1988'de Kenter Tiyatrosu'nda mûsıkî topluluğu tarafından konser verildi.

21 Nisan 1988'de vakıf mensuplarına, 22 Nisan 1988’de ise iftarlarda hizmet edenlere, 6 Mayıs ‘ta ise bursiyerlere iftar düzenlendi.

24 Nisan 1988'de medresede Ekrem Hakkı Ayverdi’yi anma günü tertip edildi.

30 Nisan 1988’de Sheraton Oteli’nde Yoksullara Yardımlaşma Derneği ile kermes yapıldı.

7 Mayıs 1988’de Ankara Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü yemekhanesinde çocuk iftarı yapıldı.

25 Mayıs - 8 Haziran arasında medresede kadı mühürleri sergisi düzenlendi.

11 Haziran’da Türk Kadınları Kültür Derneği ile müşterek olarak Ahmet Özhan konseri gerçekleştirildi.

16 Haziran’da Florya Deniz Kulübü’nde Türk Kadınları Kültür Derneği ile kermes düzenlendi.

8 Temmuz’da Süleymaniye Kültür Merkezi’nde “İslamda Beşeri Münasebetler” konulu bir seminer tertip edildi.

16-17 Eylül’de Köprülü Medresesi’nde kermes düzenlendi.

2-7 Eylül’de Turgutlu’da, Manisa Belediyesinin düzenlediği kitap fuarına iştirak edildi.

16 Ekim’de vakıf merkezinde bir mûsıkî toplantısı düzenlendi.

15-20 Kasım arasında Hilton Oteli’nde Armağan/88 İnterteks Fuarı’na iştirak edildi.

4 Aralık’ta, VI. Vakıf Haftası dolayısıyla “Mimar Sinan’ın Hayatı ve Eserleri” konulu bir seminer düzenlendi.

28 -29 Aralık’ta Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinin düzenlediği kermese iştirak edildi.

3-11 Aralık’ta Bakırköy Düğün Sarayı’nda düzenlenen kitap fuarına iştirak edildi.

1990

Akademik konferans ve açık oturumlar, haftada bir gün İstanbul Fetih Cemiyeti binasında yürütüldü.

Seminerlere konuşmacı olarak Doç. Dr. Kâzım Yetiş, Doç. Dr .Ahmet Akgündüz, Doç. Dr. Cemal Şanlı, Doç. Dr. Murat Belge, Tarık Buğra, Hilmi Yavuz, Taha Akyol, Ziyad Ebuzziya, Altan Öymen, Prof. Dr .Mustafa Fayda, Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Prof. Dr .Nur Vergin, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer, Prof. Dr .M. Kemal Öke, Doç. Dr. Şükrü Hanioğlu, Doç. Dr. Ahmet Akgündüz, Doç. Dr. Cemal Şanlı, Coşkun Kırca, Zafer Atay, Kamûran Gürün, Taha Akyol, Prof. Dr. Selçuk Mülayim, Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr .Hayrettin Karaman, Prof. Dr. Semavi Eyice, Prof. Dr. Doğan Kuban, Prof. Kerim Silivrili, Doç. Dr. Y. Nuri Öztürk, İsmet Özel, Uğur Derman, Prof. Dr. Turan Yazgan, Prof. Dr. Teoman Duralı, Halil Açıkgöz, Doç. Dr. Fikret Değerli, Y. Mimar Turgut Cansever ve Aydın Bolak katıldı.

8. Vakıf Haftası” programı çerçevesinde ve 1991 senesinin “Yunus Emre Sevgi Yılı” olarak ilânı münasebetiyle, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Zeki Kuşoğlu ve öğrencilerinin hazırladıkları “1991 Yunus Emre Sevgi Yılı’ndan Yunus Emre’ye Saygı” adı altında bir sergi düzenlendi. Serginin açılışında Hayri Bilecik tarafından “Yunus Emre ve 20. Yüzyıl” adlı bir konferansı takiben Kubbealtı Klâsik Türk Mûsıkîsi Topluluğu tarafından “Yunus İlâhileri” konseri verildi.

Nazariyat, koro, solfej, repertuar, ney ve edebiyat dersleri düzenli olarak yürütüldü.

Kubbealtı Klasik Türk müziği topluluğu, 26 Mayıs'ta Hakan Hataylı şefliğinde, İstanbul Fetih Cemiyeti salonunda bir konser verdi.

İş Bankası Genel Müdürlüğü tarafından verilen maddi destekle, Meral Uğurlu tarafından Ferahnak ve Hicaz makamlarında 9 eserin okunduğu bir kaset, 5000 adet bastırıldı.

Nakışhâne çalışmaları düzenli olarak sürdürüldü. 1990-1991 dönemi, 3 Ekim 1990 günü açılışı yapılan bir sergi ile başlatıldı. Nakışhânede yürütülen programa paralel olarak hüsnühat dersleri de başlatıldı.

Akademi Mecmuası, yayınına düzenli olarak devam etti. 1989 yılında ilk baskısı yapılan “Türkçemiz Hazırlık” isimli kitabın, hazırlık sınıflarında ders kitabı olarak okutulması kararlaştırıldığından ikinci baskısı yapıldı. Nota fasikülleri serisinden 34 ve 35. fasiküllerin baskıları yapıldı. Türk Mûsıkîsi Klasikleri - İlahiler serisinin 8. cildi baskıya hazırlanarak matbaaya verildi. 1988'de yayınlanan “Hattat Aziz Efendi” isimli kitabın İngilizce tercümesi yapıldı ve bastırıldı. İnci Birol ve Çiçek Derman tarafından hazırlanan “Türk Tezyini Sanatlarında Motifler” isimli eser, İngilizceye tercüme edilerek baskıya hazır hâle getirildi.

46 öğrenciye karşılıksız burs ödemesi yapıldı.

Misalli Büyük Türk Lugati’nin çalışmaları aralıksız sürdürüldü.

20 Şubat'ta Köprülü Mehmet Paşa Medresesi’nde çaylı kermes,

28 Şubat'ta Maksim Gazinosu’nda, Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen yemekte piyango çekilişi

3 Mart'ta Köprülü Mehmet Paşa Medresesi’nde bursiyerler ile çay sohbeti

25 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde Ahmet Özhan tarafından Türk tasavvuf musikisi konseri

27 Mart'ta Kubbealtı Dizgi Merkezi tanıtım günü

8 Nisan'da Köprülü Mehmet Paşa Medresesi’nde Gürbüz Ertürk tarafından iftar

12 Nisan da ücretli iftar

15 Nisan’da bursiyerlere iftar

20 Nisan’da kardeş vakıf yöneticileri ile iftar

24 Nisan'da Ekrem Hakkı Ayverdi’yi anma vesilesiyle iftar ve konser

11 Mayıs'ta kermes

7 Mayıs'ta çay

26 Mayıs'ta konser

8 Temmuz'da Belgrat Ormanı’nda piknik

1 Eylül'de kermes

20 Eylül'de Maslak Orduevi'nde Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul şubesi tarafından düzenlenen yemekte piyango

3 Ekim'de tezhip nakışhânesinin bir sergi ile açılışı

4-14 Ekim arasında Hilton Oteli’ndeki İnterteks Hediyelik Eşya Fuarı’nda kermes

22 Aralık'ta Divan Oteli’nin Bodrum-Marmaris salonlarında kermes düzenlendi.

1991

Seminer toplantıları haftada 1 gün olacak şekilde düzenli olarak sürdürüldü.

Seminerlere konuşmacı olarak Y. Doç. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr. Şaban Karataş, Dr. Müjgân Cumbur, Mehmet Genç, Prof. Dr. Teoman Duralı, Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Yılmaz Kafadar, Prof. Dr. Alim Onaran, İsmet Bozdağ, Doç. Dr. Ahmet Akgündüz, Süleyman Dinç, Halil Açıkgöz ve Mustafa Necati Sepetçioğlu katıldı.

Klasik Türk musikisi topluluğu çalışmaları devam ettirildi. Bu kapsamda 13 Ocak’ta Ankara Türk Ocağı salonunda, 1 Haziran’da İstanbul Fetih Cemiyeti salonunda ve 27 Haziran'da İstanbul Festivali dolayısıyla Süleymaniye'de konserler verildi. Türk mûsıkîsi klasik eserler serisi ile ilgili olarak Meral Uğurlu'nun II.kasedi 2946 adet, Alaaddin Yavaşça'nın III. kasedi 2999 adet ve Meral Uğurlu'nun IV. kasedi 2936 adet basıldı.

Nakışhâne, 6 Aralık 1990 günü yapılan açılışla yeni dönem çalışmalarına başladı. Nakışhâneye bağlı olarak yürütülen hüsnühat derslerine devam edildi.

Mecmua, bu sene çıkan 4 sayısı ile 20. yılını tamamladı.

Prof. Dr. Mehmet Karpuzcu’nun “Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü”, Prof.Dr. Mübahat Kütükoğlu‘nun “Tarih Araştırmalarında Usul”, İnci Birol ve Çiçek Derman’ın hazırladığı “Türk Tezyini Sanatlarında Motifler”, Kemal Yurdakul Aren’in “Anneler Uyanın” adlı eserleri basıldı. Türk Mûsıkîsi Klasikleri İlahiler serisinin 8. cildi basıldı. “Şeyh Hamdullah” kitabının hazırlıklarına başlandı.

Misalli büyük Türk Lugatı’nın hazırlıklarına aralıksız devam edildi.

35 öğrenciye karşılıksız burs ödemesi yapıldı.

20 Mart’ta Köprülü Mehmet Paşa Medresesi’nde bursiyerlere iftar,

24 Mart’ta Köprülü Mehmet Paşa Medresesi’nde kardeş vakıf yöneticilerine iftar ,

31 Mart’ta Köprülü Mehmet Paşa Medresesi’nde ücretli iftar,

7 Nisan’da Köprülü Mehmet Paşa Medresesi’nde çocuk iftarı,

24 Nisan’da Ekrem Hakkı Ayverdi’yi anma vesilesiyle Köprülü Mehmet Paşa Medresesi’nde konser ve dua,

31 Mayıs’ta Kayseri'de kermes,

1 Haziran’da Köprülü Mehmet Paşa Medresesi’nde Kubbealtı korosunun konseri,

19 Haziran’da Cankurtaran Öğretmenevinde yemek ve çay,

27 Haziran’da Süleymaniye Kültür Merkezi'nde konser,

8 Temmuz’da Belgrad ormanlarında piknik düzenlendi.

17 Temmuz’da Türkçe öğretmenlerine hazırlık Türkçe kitabının broşürü gönderildi.

26 Kasım’da “Tarih Araştırmalarında Usul” kitabından üniversitelere birer adet örnek gönderildi.

6 Aralık’ta Kara Mustafa Paşa Medresesi’nde hat ve tezhip sergisi ve Vakıflar Haftası münasebetiyle açık oturum ve Kubbealtı mûsıkî topluluğu korosu konseri

21 Aralık’ta Divan Oteli’nde kermes

29 Aralık’ta Sürmeli Oteli’nde kermes tertip edildi.

1992

Konferanslar haftada bir gün olacak şekilde İstanbul Fetih Cemiyeti binasında sürdürüldü.

1992 senesinde konferanslara konuşmacı olarak Hayri Bilecik, Memduh Cumhur, Doç. Dr. Mustafa Tahralı ve Yrd. Doç. Dr. Emin Işık, Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre, Prof. Dr. Semavî Eyice, Prof. Dr. Âmiran Kurtkan Bilgiseven, Prof. Dr. Turan Yazgan, Prof. Dr. Sabahattin Zaim, Prof. Dr. Sâdeddin Öktem, Y. Mim. Doç. Dr. Turgut Cansever katıldı.

24 Nisan’da, Vakfımız kurucularından Ekrem Hakkı Ayverdi, vefatının yıldönümü münasebetiyle Dr. İ. Aydın Yüksel ve Y. Mim. Özcan Ergiydiren’in konuşmaları ve hatim duası ile yâd edildi.

Klasik Türk Mûsıkîsi yayınlarında Miraciye I ve II, 23 biner adet basıldı.

Hattatlar serisinin ikinci kitabı “Şeyh Hamdullah” matbaa aşamasına geçti.

Misalli Büyük Türk Lugatı’nın hazırlığı aralıksız sürdürüldü.

Sâmiha Ayverdi'nin notlar hâlinde aktardığı atasözleri, deyimler, tekerleme ve bilmeceler; Doç. Dr. Kâzım Yetiş tarafından kitap hâline getirilerek baskıya hazırlandı.

Erzincan depreminden sonra oradan seçilen lise, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs verildi.

13 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezinde Kubbealtı Mûsıkîsi topluluğu 20. kuruluş yılı konseri düzenlendi.

5 Mart'ta Köprülü Mehmet Paşa Medresesi’nde iftar tertip edildi.

17 Nisan'da “Hazırlık Türkçe” kitabı broşürü, Anadolu liseleri ve özel liselere gönderildi.

20 Haziran'da Kara Mustafa Paşa Medresesi’nde Kubbealtı Musiki Topluluğu tarafından tasavvuf musikisi konseri verildi.

22 Ekim'de kermes yapıldı.

7 Kasım'da mûsıkî, tezhip, hat ve Azeri Türkçesi kurslarına başlandı.

26 Aralık'ta Divan Oteli’nde kermes gerçekleştirildi.

1993

1993 senesi toplantıları, haftada bir gün olacak şekilde İstanbul fetih Cemiyeti binasında sürdürüldü.

Toplantılara konuşmacı olarak Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu, Prof. Dr .Faruk Sümer, İsmet Bozdağ, Doç. Dr. Emin Işık, Tarık Buğra, Dr. Mehmet Niyazi Özdemir, Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre, Prof. Dr. Mustafa Tahralı, Prof. Dr. Mustafa Erkal, Veyis Güngör, Fadime Örgü katıldı.

Klasik Türk mûsıkîsi derslerine ve koro çalışmalarına devam edildi. 17 Ocak 1993'te Ankara'da Devlet Resim ve Heykel Müzesi konser salonunda, Şef Yusuf Ömürlü idaresinde bir konser verildi. Aynı konser, 13 Şubat’ta İstanbul'da Kara Mustafa Paşa Medresesi salonlarında tekrar edildi. Her iki konserin geliri, 7 Nisan 1993 tarihinde, Bosna Hersek Büyükelçisi Hayrettin Somun’a bir bağış çeki ile takdim edildi.

Türk mûsıkîsi klasik eserleri kaset kayıtları çalışmalarına devam edildi ve serinin 8 kaseti olarak Alaeddin Yavaşça'nın bantı hazırlandı.

Tezhip ve hat çalışmaları düzenli olarak sürdürüldü.

Akademi Mecmuası düzenli olarak yayınına devam etti. Doç. Dr. Muhittin Serin tarafından hazırlanan Şeyh Hamdullah’ın hayatı, talebeleri ve eserlerini konu alan kitap, hattatlar serisinin ikinci kitabı olarak 1500 adet bastırıldı. Sâmiha Ayverdi'nin notlar hâlinde aktardığı atasözleri, deyim, tekerleme ve bilmeceler, Prof. Dr. Kâzım Yetiş tarafından “Bir İstanbul Hanımefendisi Sâmiha Ayverdi’den Türkçenin Nakışları” başlığı ile kitap hâline getirilerek 2000 adet bastırıldı. Türkçe hazırlık kitabının “Türkçenin Sırları”nın yeni baskısı yapıldı.

Vakfımız kurucularından Muhterem Sâmiha Ayverdi'nin vefatından sonra, Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından bir Ayverdi Enstitüsü kurulma kararı alındı ve Sâmiha Ayverdi külliyatı serisinin ilk kitabı olarak “Ateş Ağacı” 2000 adet bastırıldı.

24 Nisan'da Sâmiha Ayverdi, Ekrem Hakkı Ayverdi ve gayrimenkul bağışında bulunan merhumları anma günü tertip edildi.

22 Mayıs'ta İTÜ Maçka Maden Fakültesinde, Kubbealtı Mûsıkî Topluluğu konseri düzenlendi.

28 Mayıs'ta Hazırlık Türkçe kitabı broşürü Anadolu liseleri ve özel liselere gönderildi.

17-18 Haziran'da tezhip öğrencileri için Kütahya gezisi gerçekleştirildi.

9 Haziran’da Halkalı Orhan Cemal Fersoy Lisesine kitap bağışı yapıldı.

7 Ekim'de Köprülü Mehmet Paşa Medresesi’nde çaylı kermes,

20 Kasım'da İstanbul Divan Oteli’nde kermes düzenlendi.

14-21 Aralık tarihleri arasında Hollanda Türk Akademisyenler Birliği Vakfının İstanbul’daki eğitim ve kültür gezisine rehberlik edildi.

1994

1994 senesinde konferans ve toplantılar haftada bir defa olacak şekilde Fetih Cemiyeti binasında sürdürüldü. 4 Kasım’dan itibaren toplantılara, İstanbul Fetih Cemiyeti'nin Çarşıkapı Kara Mustafa Paşa Medresesi’ndeki konferans salonunda devam edildi.

1994 senesinde konferanslara konuşmacı olarak Cinuçen Tanrıkorur, Prof. Dr. Teoman Duralı, Prof. Dr. Baykan Sezer, Prof. Dr .Ömer Faruk Akün, Prof. Dr .Faruk Sümer, Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Prof. Dr. Birol Emi̇l, Yard. Doç. Dr. Mehmet Özdemi̇r, Prof. Dr. Bahaddin Yedi̇yıldız, Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Prof. Dr. Ömer Faruk Akün, Doç. Dr. Şeyma Güngör, Nermin Suner Peki̇n, Prof. Dr. Kâzım Yeti̇ş, Aysel Yüksel, Dr. Ömer Turan, Coşkun Kırca, İsmail Soysal, Kâmuran Gürün, Prof. Dr. Ahat Andi̇can, Nihad Gökyi̇ği̇t, Prof. Dr. Enis Öksüz, Orhan Koloğlu katıldı.

Klasik Türk mûsıkîsi dersleri ve koro çalışmalarına devam edildi. 30 Nisan'da İstanbul Fetih Cemiyeti konferans salonunda bir konser verildi. 25-26-27 Mayıs tarihlerinde 2. Türk Müziği Günleri faaliyetleri çerçevesinde, 27 Mayıs'ta Askerî Müze konser salonunda Türk tasavvuf mûsıkîsi konseri verildi. 29 Mayıs'ta İstanbul Fetih Cemiyetinde İstanbul'un Fethi 541. yılı kutlama gününde bir konser verildi. Vakıflar Haftası münasebetiyle 10 Aralık'ta Aksaray Vakıf Ortaöğretim Kız Yurdu öğrencilerine bir konser verildi.

Tezhip ve hat çalışmaları düzenli olarak sürdürüldü. Doç. Dr. Muhittin Serin’in ilki 1993 yılında gerçekleştirilen ABD’deki hat sergisinin ikincisi, 26 Ekim 1994 ile 8 Ocak 1995 tarihleri arasında açıldı.

Misalli Büyük Türk Lügati’nin hazırlıkları aralıksız olarak sürdürüldü.

Kubbealtı Akademi Mecmuası düzenli olarak yayına devam etti. Prof. Dr. Mehmet Karpuzcu’nun “Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü”, Sâmiha Ayverdi'nin “Yaşayan Ölü”, Meşkûre Sargut'un “Gönülden Gönüle”, Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu’nun “Osmanlı Belgelerinin Dili” ve “Tarih Araştırmalarında Usul” ve Hazırlık Türkçe kitabının yeni baskıları ile Klasik Türk Mûsıkîsi dizisinin 36 ve 37 numaralı birleşik fasikülü yayınlandı.

Burs faaliyetleri devam ettirildi.

20 Şubat’ta Vakıf merkezinde, Ramazan münasebetiyle ilim ve sanat çevrelerinden zevata iftar yemeği verildi.

19 Mart'ta Sâmiha Ayverdi'nin vefatının 1. senesi münasebetiyle, İstanbul Fetih Cemiyeti konferans salonunda anma toplantısı düzenlendi. Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, Prof. Dr. Kenan GÜRSOY ve Ergun Göze; Sâmiha Ayverdi’nin tasavvufî, millî, insanî, fikrî ve kültürel yönleri hakkında görüşlerini ifade ettiler. Daha sonra Kubbealtı Türk San’at Mûsıkîsi Topluluğu tarafından tasavvuf mûsıkîsinden örnekler sunuldu. Toplantı dua ve ikram ile sona erdi.

24 Nisan’da, Vakfımız kurucularından Ekrem Hakkı Ayverdi’nin vefatının onuncu sene-i devriyesi münasebeti ile İstanbul Fetih Cemiyeti konferans salonunda anma toplantısı tertiplendi. Toplantıda, Dr. Aydın Yüksel tarafından Ekrem Hakkı Ayverdi’nin millî ve kültürel hizmetleri anlatılarak Ayverdi Enstitüsünün kuruluşu ve gayesi açıklandı. Aynı programa dâhil olarak Kubbealtı Türk Sanat Mûsıkîsi Topluluğu tarafından tasavvuf müziği konseri verildi.

10 Mayıs'ta Vakıf merkezinde hanımlar için çaylı toplantı ve kermes düzenlendi.

7 Temmuz'da İstanbul Fetih Cemiyeti salonunda, Kütahya Amatör Türk Sanat Mûsikîsi korosu tarafından Sâmiha Ayverdi'nin “Hancı” isimli eserinden Tekin Uğurel’in bestelediği eserler takdim edildi.

17 Kasım'da Vakıf merkezinde çaylı toplantı ve kermes,

24 Kasım'da Divan Oteli’nde kermes yapıldı.

5 Aralık'ta Vakıflar Haftası dolayısıyla, Muammer Karaca Tiyatrosu salonunda düzenlenen toplantıda, vakfımıza takdir belgesi verildi

6 Aralık'ta Vakıflar Haftası münasebeti ile Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezinde, vakfımız tarafından bir konferans tertiplendi.

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kadıköy Öğretmenevi Kütüphanesi, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, Trabzon Beşikdüzü Sağlık Meslek Lisesi, Vakfıkebir Kirazlık Köyü Anadolu Lisesi, Tataristan Cumhuriyeti Yarçallı Şehri Tatar Türk Lisesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kültür Araştırma Şube Müdürlüğü Kütüphanesi, Türk İslam Eserleri Müzesi, Topkapı Sarayı Kütüphanesi, Süleymaniye Kütüphanesi, ABD Indiana Üniversitesi Folklor ve Ortadoğu Çalışmaları Bölümü, ABD Smithsonian Müzesi, ABD Michigan Üniversitesi Türkçe Çalışma Bölümü, ABD Indiana Üniversitesi Ural-Altaylar Bölümü, Erzurum Belediyesi Kütüphanesine kitap bağışında bulunuldu.

1995

Akademik toplantılar haftada bir olacak şekilde İstanbul fetih Cemiyeti binasında sürdürüldü.

1195 senesinde konferanslara konuşmacı olarak İhsan Gürkan, Prof. Dr. Erol Mani̇salı, Halit Refi̇ğ, Fahir Alaçam, Rauf Denktaş, Prof. Dr. Ersin Kalaycioğlu, Doç. Dr. Suphi Saatçi̇, Prof. Dr. İlter Turan, Tunç Bi̇lget, Doç. Dr. Kemal Ki̇ri̇şçi̇, Doç. Dr. Faruk Sönmezoğlu, Dr. Kâmil Uğurlu, Mehmet Rıza Beki̇n, Prof. Dr. Kemal Beydi̇lli̇, Aydın Bolak, Prof. Dr. Muzaffer Tufan, Prof. Dr. Nazif Kuyucuklu, Dr. Halit Eren, Prof. Dr. Cevdet Küçük katıldı.

Kubbealtı Mûsıkî Topluluğu tarafından, 30 Nisan'da Fetih Cemiyeti konferans salonunda tasavvuf musikisi konseri verildi. 5-31 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Fetih Haftası dolayısıyla 26 Mayıs'ta Muammer Karaca Tiyatrosunda, 4-10 Aralık arasındaki Vakıflar Haftası dolayısıyla Aksaray Vakıflar Ortaöğretim Kız Yurdu’nda konser verildi.

Kubbealtı Nakışhânesi, çalışmalarını düzenli olarak sürdürdü. 30 Mart'ta İRCİCA’da düzenlenen toplantıdan açılan mezuniyet sergisi, 12 Nisan'a kadar devam etti.

Kubbealtı Akademi Mecmuası yayınına düzenli olarak devam etti. 1996'da 25 yayın yılını dolduracak olan dergi için 17 Kasım'da İRCİCA’da “Türkiye'nin Fikir Hayatında Son 25 Yılı ve Vakıflarımız” konulu bir toplantı düzenledi. Toplantıda, “Türkiye’nin Fikir Hayâtında Son 25 Yılı ve Vakıflarımız” konusunda Aydın Bolak bir konuşma yaptı.

Sâmiha Ayverdi'nin “Dost”, “Kölelikten Efendiliğe” ve “Âbide Şahsiyetler”, Prof. Dr Mübahat Kütükoğlu’nun “Tarih Araştırmalarında Usul”, Yrd. Doç. Dr. Çiçek Derman ve İnci A. Birol tarafından hazırlanan İngilizce ve Türkçe metinli “Türk Tezyini Sanatlarında Motifler”,Hazırlık Türkçe ders kitabı ve Nihad Sâmi Banarlı’nın “Türkçenin Sırları” adlı eserlerinin yeni baskıları yapıldı. Saz Eserleri Notaları serisinde, 4 fasikülün baskısı ve kasetler serisinde 9. kaset olarak “Saz Klasiklerimiz I” isimli kasetin baskısı gerçekleştirildi.

5 Şubat'ta Vakıf merkezinde kardeş vakıf yöneticilerine,

18 Şubat'ta burslu öğrencilere, tezhip, hat, mûsıkî öğrenci ve hocalarını iftar verildi.

10 Mart'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın katılımıyla bir konferans düzenlendi.

19 Mart'ta Özcan Ergiydiren rehberliğinde Sultanahmet ve Ayasofya gezisi düzenlendi.

1 Nisan'da Vakıfları Anma Toplantısı yapıldı. Yeni baskıları yapılan “Dost” kitabı hakkında Ayverdi Enstitüsü Müdürü Aysel Yüksel, “Kölelikten Efendiliğe” kitabı hakkında Bâki Bilgin ve “Âbide Şahsiyetler” hakkında da Prof. Dr. Kâzım Yetiş birer konuşma yaptı. Emin Işık tarafından yapılan duanın ardından toplantı ikramla sona erdi.

23 Nisan'da Süleymaniye ve Beyazıt camilerine gezi,

29 Nisan'da Sabancı Öğretmenevi’nde yemekli kermes,

7 Temmuz'da İstanbul Fetih Cemiyeti salonunda konser ve kermes gerçekleştirildi.

7 Aralık'ta Ankara'da, Türk Tarih Kurumu tarafından açılan yarışmada, Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu’nun “Osmanlı Belgelerinin Dili” adlı eseri birinciliğe lâyık görüldü. Vakfımız tarafından Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu’na teşekkür belgesi verildi.

4-10 Aralık Vakıflar Haftası dolayısıyla Köprülü Mehmet Paşa Medresesi’nde 18 vakfın katılımıyla, Vakıf Yayınları Sergisi düzenlendi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Şanlıurfa Ahmet Erseven İlköğretim Okulu, Iğdır Kurtuluş İlköğretim Okulu, Adana Polis Okulu, Kayseri Hisarcık Özel Muradiye Emin Solmaz Hisarcıklıoğlu Erkek Fen Lisesi, Adapazarı Türk İlleri Eğitim ve Kültür Vakfı, Hatay Dörtyol Kuzuculu Kâzım Karabekir Lisesi, Burdur Paşaköprüsü Talebe Yurdu ve Bitlis Özel Selahattin Eyyubi Lisesine kitap bağışı yapıldı.

1996

Seminer, mûsıkî, hat ve tezhip ve lugat ve mecmua çalışmaları düzenli olarak sürdürüldü.

1996 senesinde seminerlere konuşmacı olarak Prof. Dr. Ömer Fâruk Harman, Prof. Dr. Nâdir Devlet, Abbas Abdullah Hacaloğlu, Prof. Dr. Erol Mani̇salı, Süleyman Doğan, Coşkun Kırca, Metin Eri̇ş, Prof. Dr. İlter Turan, Mehmet Turgut, Kâmuran Gürün, Prof. Dr. Yılmaz Kafadar, Prof. Dr. Cevdet Küçük katıldı.

Nermin Suner Hoca ile Osmanlı Türkçesi okuma dersleri başlatıldı.

Sâmiha Ayverdi’nin “Ah Tuna Vah Tuna”, “Mâbette Bir Gece” eserleri ile “Kölelikten Efendiliğe” adlı eserinin İngilizce ve Arapça tercümelerinin yeni baskıları yapıldı. Kemal Edip Kürkçüoğlu’nun hazırladığı “Osman Şems Efendi Divanı’ndan Seçmeler” isimli eser, Prof. Dr. Mustafa Tahralı tarafından gözden geçirilerek basıldı. Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre’nin “Üsküdar’da Bir Attar Dükkânı” adlı eserinin bu sene yapılan ilk baskısı, kısa sürede tükendi. Prof. Dr. Mehmet Demirci’nin “Türkistan Notları - Yesevî Diyârında Altı Ay” adlı eserinin ilk baskısı yapıldı. Doç. Dr. Muhittin Seri̇n’in hazırladığı, “Şevki̇ Efendi̇’ni̇n Sülüs-nesi̇h Meşk Murakkaı” adlı eser basıldı.

Bunların yanı sıra “Çevre Ki̇rlenmesi̇ ve Kontrolü” (Prof. Dr. Mehmet Karpuzcu), “Türkçeni̇n Sırları” (Nihad Sâmi Banarlı), “Hazırlık Türkçe” (Aren/Yüksel/Bi̇leci̇k) adlı yardımcı ders kitaplarımızın yeni basımı yapıldı. Bu kitaplara ilave olarak Prof. Dr. Kâzım Yeti̇ş’in hazırladığı “Yeni̇ Türk Edebi̇yâtı Seçme Meti̇nler” ve Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Soyyer’in “Türk Sosyoloji̇si̇ni̇n Başlangıcında Bedî Nûrî” adlı ders kitaplarının ilk baskısı yapıldı. Adı geçen eserlerle birlikte toplam 15 eserin baskısı gerçekleştirildi.

Klâsik Türk Mûsıkîsi neşriyatında İlâhi̇ler serisinde Yusuf Ömürlü tarafından baskıya hazırlanan 9. cildin 1. baskısı yapıldı.

Kubbealtından yetişen gençler tarafından, “Kubbealtı Gençleri̇nden Merhaba” başlığıyla düzenlenen bültenin ilk sayısı çıkarıldı.

Lisans-yüksek lisans- doktora seviyesinde öğrenim gören 41 öğrenciye burs verildi. 14 öğrenciye “kitap yardımı” ödemesi yapıldı.

6-14 Aralık arasında, Ankara Millî Kütüphane Sergi salonunda “Kubbealtı Nakışhânesi Tezyinî San’atlar Sergisi” düzenlendi. Serginin son gününde Sayın Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel sergimizi teşrif ederek takdirlerini ifade etti. Kubbealtı Nakışhânesi tarafından kendilerine bir çini pano hediye olarak takdim edildi.

20 Ocak’ta düzenlenen “Türk Fikir Hayatının 25 Yılı ve Mecmûalar” adlı açık oturuma katılım sağlandı.

27 Ocak’ta Vakıf merkezinde burslu öğrencilere ve kurs öğrenci ile hocalarına iftar,

04 Şubat’ta kardeş vakıf yöneticileri ile etkinliklerimize katılan hocalara iftar verildi.

05 Mart’ta Saraybosna Şarkiyat Enstitüsü Kütüphanesi’ne kitap bağışı yapıldı.

06 Nisan’da Vâkıfları anma toplantısı düzenlendi. Dr. Aydın Yüksel, Prof. Dr. Sabahaddin Zaim, Yrd. Doç. Dr. Orhan Seyfi Yücetürk ve Özcan Ergiydiren tarafından konuşmalar yapıldı. Emin Işık Hoca’nın yaptığı hatim duasından sonra ikramla toplantı sona erdi.

15 Nisan’da Şef Ahmet Hati̇poğlu idâresinde Atatürk Kültür Merkezi’nde tasavvuf mûsıkîsi konseri verildi.

18 Mayıs’ta Köprülü Mehmet Paşa Medresesi’nde çay ve kermes düzenlendi.

24 Mayıs’ta Burç FM’de “Kubbealtı Akademi Mecmûası” tanıtıldı.

27 Mayıs’ta Kubbealtı Mûsıkî Topluluğu tarafından Muammer Karaca Tiyatrosu’nda konser verildi.

3-14 Haziran arasında düzenlenen HABITAT II – toplantısına iştirak edildi.

15 Haziran’da Kubbealtı Mûsıkî Topluluğu tarafından Fetih Cemiyeti salonunda konser verildi.

7 Temmuz’da konser ve kermes düzenlendi.

24 Temmuz’da, Yunanistan Gümülcine’de, Batı Trakya Türkleri lideri Merhum Dr. Sâdık Ahmet’in şehâdetinin 1. yılı dolayısıyla tertiplenen güne mütevelli heyetimizden Sinan Uluant katıldı.

17-26 Ağustos tarihleri arasında Makedonya gezisi düzenlendi.

18 Eylül’de Prof. Dr. A.Y. Özemre’nin “Üsküdar’da Bir Attar Dükkânı” isimli eseri için Üsküdar Şark Sigorta Sergi Salonu’nda imza günü düzenlendi.

17 Kasım’da Ahmet Özhan ve korosu tarafından “Sultan Bestekârlar ve Dede Efendi” konseri tertip edildi. Bu faaliyet, Türk Kadınları Kültür Derneği İst. Şubesi ile müştereken yapıldı.

02-06 Aralık arasında, Vakıflar haftası münasebetiyle, Köprülü Mehmet Paşa Medresesi’nde Vakıf Yayınları Sergisi düzenlendi.

04 Aralık’ta aynı kapsamda Aksaray Vakıflar Orta Öğretim Kız Öğrenci Yurdu’nda ikram yapıldı.

07 Aralık’ta Ankara, Millî Kütüphâne Sergi Salonu’nda, İLESAM ve Fetih Cemiyeti ile müştereken “Doğumunun 112. Yılında Yahyâ Kemâl Sempozyumu” gerçekleştirildi.

21 Aralık ‘ta İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri’nde kermes düzenlendi.

1997

Seminer, mûsıkî, hat ve tezhip ve lugat ve mecmua çalışmaları düzenli olarak sürdürüldü.

1997 senesinde konferanslara konuşmacı olarak Prof. Dr. Ömer Faruk Harman, Prof. Dr. Kâzım Yetiş, Prof .Dr. Yılmaz Özakpınar,Yrd. Doç. Dr. Halûk Dursun katıldı.

Nermin Suner Hoca’nın vefatı nedeniyle, Osmanlı Türkçesi derslerine ara verildi.

Sâmiha Ayverdi’nin “Yolcu Nereye Gidiyorsun?” ve “Yusufcuk”, Ekrem Hakkı Ayverdi’nin “Türk Mîmârisi ve Dünya”, Kemal Y. Aren’in “Sâmiha Ayverdi’nin Eserlerinde Ahlâk” ve “Anneler Uyanın”, Prof. Dr. Yılmaz Özakpınar’ın “Hâfıza”, “Hâfıza Yanılmalarının Doğuşu ve İki Ayrı Hâfıza Kodu Teorisi” (ilâveli 3. baskı), “İslâm Medeniyeti ve Türk Kültürü”, “Kültür ve Medeniyet Anlayışları ve Bir Medeniyet Teorisi” ile “Batılılaşma Meselesi ve Mümtaz Turhan”, Prof. Dr. Mehmet Demirci’nin “Yunus Emre’de İlâhî Aşk ve İnsan Sevgisi”, Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu’nun “Târih Araştırmalarında Usûl” ve Prof. Dr. A.Y. Özemre’nin “Üsküdar’da Bir Attar Dükkânı” adlı eserlerinin yeni basımları yapıldı.

Kubbealtı Akademi Mecmûası”nın 25 yılını doldurması münâsebetiyle, “25 Sene 100 Sayının İndeksi, 1972-1996” bastırıldı.

Yusuf Ömürlü tarafından neşre hazırlanan “Türk Mûsıkîsi Klâsikleri”nin 38-39 numaralı fasikülleri basıldı.

Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrenim gören 45 öğrenciye burs, 6 öğrenciye de kitap yardımı yapıldı. Dârülaceze ve Bağcılar Ticaret Lisesi kütüphânelerine Vakıf yayınlarından gönderildi. MEB Yurtdışı Eğitim Gn. Md.’ne 24 adet kitap hediye edildi.

18 Ocak’ta burslu öğrencilere, kurs talebe ve hocalarına iftar,

26 Ocak’ta kardeş vakıf yöneticileri ile faaliyetlerimize katılan hocalara iftar düzenlendi.

05 Nisan’da Vâkıfları Anma Toplantısı tertip edildi. Ayverdi Enstitüsü adına Enstitü Müdürü Aysel Yüksel’in yaptığı konuşmanın ardından Yaşar Tunagür, Aysel Ayas ve Prof. Dr. Ali Yardım hâtıralarını anlatıp değerlendirmelerde bulundu. Emin Işık Hoca’nın yaptığı hatim duâsından sonra yapılan ikramla toplantı sona erdi.

27 Eylül’de, 14 kardeş kuruluşun iştirâki ile, eski Devlet Arşivleri Genel Müdürü İsmet Binark için Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde bir toplantı düzenlendi.

4 Ekim’de Ankara’da, İstanbul Fetih Cemiyeti ve İLESAM’la müştereken düzenlenen “Doğumunun 112. Yılında Bir Kültür Klâsiğimiz Yahyâ Kemâl Beyatlı” programı, Makedonya’da 4 şehirde sempozyum ve panel şeklinde tekrarlandı ve 6 şehirde de konser verildi.

1-7 Aralık arasında Vakıf Haftasına katılım gerçekleştirildi.

03 Aralık’ta Aksaray Vakıflar Orta Öğretim Kız Öğrenci Yurdu’ndaki kızlara ikram yapıldı.

27 Aralık’ta İTÜ Vakfı’nın Maçka’daki Sosyal Tesisleri’nde çaylı kermes düzenlendi.

1998

Seminer, mûsıkî, hat ve tezhip ve lugat ve mecmua çalışmaları düzenli olarak sürdürüldü.

1998 senesinde seminer ve toplantılarımıza konuşmacı olarak Doç. Dr. Azmi Özcan, Doç. Dr. İskender Pala, Ergun Balcı, Mehmet Emi̇roğlu, Yrd. Doç. Dr. Halûk Dursun, Prof. Dr. Ali Murat Daryal, Tuğrul İnançer, Kemâl Y. Aren, Prof. Dr. Semahat Yüksel, R. Tekin Uğurel, Sadri Sayioğulları, Uğur Derman, Prof. Dr. Mehmet Demi̇rci̇, Prof. Dr. Namık Açıkgöz, Kemâl Y. Aren katıldı.

5. İstanbul Türk Müziği Günleri” çerçevesinde, 15 Mayıs’ta, Mimar Sinan Üniversitesi Oditoryumu’nda Melihat Gülses’in de solist olarak katıldığı bir konser verildi.

Nuriye Hayırlı tarafından Vakfımıza bağışlanan daireden elde edilen gelirin bir kısmından ve bağışlardan, “Hayırlı Sosyal yardım ve Burs Fonu” tesis edildi. Bu fondan doktora bursları verilmesine ve ihtiyaç sâhiplerine yardım yapılmasına karar verildi.

Sâmiha Ayverdi’nin “Hâtıralarla Başbaşa”, Prof. Dr. Ali Fuat Başgil’in “Din ve Lâiklik” ile “Gençlerle Başbaşa” isimli eserlerinin 2. baskıları yapıldı. Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre’nin “Geçmiş Zaman Olur ki”, Nâzik Erik’in “Ulu Çınarın Gölgesinde”, Prof. Dr. Fevzi Samuk ve Prof. Dr. Necati Ağıralioğlu’nun hazırladığı “Meryemoğlu Mesih Hz. Îsa” adlı eserler basıldı. 26 Aralık 1996’da Ankara’da, 28-30 Eylül 1997 tarihleri arasında da Makedonya’da tertiplenen “Doğumunun 112. Yılında Bir Kültür Klâsiğimiz: Yahyâ Kemâl” sempozyumlarının bildirileri, aynı isimle neşredildi. Şevki Efendi’nin 50x70 ve Hulûsi Efendi’nin 27x35 ebadlarındaki “Hilye-i Şerif”leri aynen basıldı.

Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrenim gören 45 öğrenciye burs, ve 5 öğrenciye de kitap yardımı yapıldı.

03 Ocak’ta Vakıf merkezinde, burslu öğrencilere ve kurs öğrenci ile hocalarına İskender Pala’nın da katılımıyla iftar,

11 Ocak’ta kardeş vakıf yöneticileri ile konferanslarımıza ve faaliyetlerimize iştirak edip destek veren hocalara iftar,

4 Nisan 1998’de Vâkıfları anma toplantısı düzenlendi. Prof. Dr. Fevzi Samuk’un takdimi ile başlayan toplantıda Beşir Ayvazoğlu ve Prof. Dr. Saadettin Ökten birer konuşma yaptı. Emin Işık Hoca’nın yaptığı hatim duâsından sonra yapılan ikramla toplantı sona erdi.

20-22 Nisan arasında, Ankara’da Bilkent Üniversitesi tarafından düzenlenen kitap fuarına iştirak edildi.

06 Haziran’da, Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şûbesi ile müştereken Ahmet Özhan’ın solist olarak katıldığı bir konser düzenlendi. Vakfımızın mûsıkî kurslarını ve yayınlarını 25 yılı aşkın bir süredir başarıyla yürüten Kubbealtı Mûsıkî Topluluğu’nun değerli şefi Yusuf Ömürlü’ye teşekkür plaketi takdim edilerek Fâtih Altını hediye edildi.

25-28 Ekim arasında, Cumhûriyetimizin 75. yılı münâsebetiyle Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin iştirâki ile Cumhûriyet Döneminde Türk Dili ve Edebiyâtı konulu bir sempozyum yapıldı.

21 Kasım’da Köprülü Medresesi’nde çaylı kermes düzenlendi.

29 Kasım’da, Ankara’da “Yahyâ Kemal ve Üsküp” konulu bir toplantı yapıldı.

09 Aralık’ta, Vakıflar Haftası münâsebetiyle Aksaray Vakıflar Orta Öğretim Kız Öğrenci Yurdu’ndaki kız öğrencilere ikramda bulunuldu ve hediyeler verildi.

1999

Seminer, mûsıkî, hat ve tezhip ve lugat ve mecmua çalışmaları düzenli olarak sürdürüldü.

1999 senesinde seminerlere konuşmacı olarak Halit Refi̇ğ, Yrd. Doç. Dr. Halûk Dursun, Prof. Dr. Nükhet Yeti̇ş, Prof. Dr. Nejat Bi̇ri̇nci̇, Dr. İ. Aydın Yüksel, Yrd. Doç. Dr. Durmuş Hocaoğlu, Prof. Dr. Ali Yardım, Yrd. Doç. Dr. Ömer Turan, Prof. Dr. Necati Ağirali̇oğlu, Özcan Ergi̇ydi̇ren, Doç. Dr. Cemil Öztürk katıldı.

6. İstanbul Türk Müziği Günleri” çerçevesinde, 2 Mayıs’ta, Atatürk Kültür Merkezinde, Melihat Gülses’in de solist olarak katıldığı bir konser verildi.

Boğaziçi Üniversitesi hocası Hüseyin Özkaya ile Osmanlı Türkçesi derslerine yeniden başlandı.

Sâmiha Ayverdi’nin “Türk Tarihinde Osmanlı Asırları”, “İbrâhim Efendi Konağı”, “Dost” adlı eserlerinin yeni baskıları ve “Dile Gelen Taş” adlı eserinin 1. baskısı yapıldı. Devlet Arşivleri eski Genel Müdürü İsmet Binark tarafından hazırlanan “Sâmiha Ayverdi Bibliyografyası” ve “Ekrem Hakkı Ayverdi Bibliyografyası” yayınlandı. Prof. Dr. Muhittin Serin tarafından hazırlanan “Hat San’atı ve Meşhur Hattatlar” ve “Hattat Aziz Efendi”; Nihad Sâmi Banarlı’nın “Türkçenin Sırları”, Prof. Dr. Ali Fuad Başgil’in “Gençlerle Başbaşa” isimli eserinin yeni baskıları yapıldı. Mehmed İlmî Efendi’nin Hilye-i Şerîf’inin tıpkı baskısı yaptırıldı. Safiyuddin Urmevî’nin, Dr. M. Nuri Uygun tarafından yayına hazırlanan “Kitâb’ül Edvâr” isimli eseri basıldı.

Kale Grubu’nun yardımları ile, Ahmet Özhan’ın seslendirdiği “Pâdişah Bestekârlar” isimli CD ve kaset hazırlandı.

5’i deprem bölgesinden olmak üzere toplam 41 öğrenciye lisans, 3 öğrenciye de doktora bursu verildi.

09 Ocak’ta Vakıf merkezinde, bursiyer öğrencilere, tezhib-hat-mûsıkî talebe ve hocalarına iftar,

03 Nisan’da Vâkıfları anma toplantısı düzenlendi.Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın konuşmacı olarak katıldığı toplantı, Emin Işık Hoca’nın yaptığı hatim duâsından sonra yapılan ikramla sona erdi.

04 Nisan’da Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şûbesi ile müştereken, İstanbul Târihî Türk Müziği Topluluğu tarafından bir konser düzenlendi.

16 Ekim’de, Yıldız Parkı Pembe Sera’da, “Dile Gelen Taş” isimli eserin tanıtım toplantısı yapıldı.

21 Ekim’de, Ankara temsilciliğimiz tarafından Gaziantep Üniversitesi ile birlikte, “Bir Kültür Klâsiğimiz Yahya Kemal” paneli düzenlendi.Panel: “Üsküp’ten Urfa’ya Bir Kültür Klâsiğimiz, 22 Ekim’de, Ankara temsilciliğimiz tarafından, ŞURKAV ile birlikte, Şanlıurfa Uluslararası 9. Kültür ve San’at Haftası çerçevesinde, “Üsküp’ten Urfa’ya Bir Kültür Klâsiğimiz: Yahya Kemâl” paneli düzenlendi.

20 Kasım-05 Aralık arasında, Fırat Kültür Merkezi’ndeki kitap fuarına iştirak edildi. Fuarda Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre, 26 Kasım günü kitaplarını imzaladı.

04 Aralık’ta, Ankara Millî Kütüphâne’de, “100 Yaşında Bir Osmanlı: Ekrem Hakkı Ayverdi ve Osmanlı Mimarisi” sempozyumu ile bir konser düzenlendi.

08 Aralık’ta Vakıflar Haftası münâsebetiyle Aksaray Vakıflar Orta Öğretim Kız Öğrenci Yurdu”ndaki öğrencilere ikramda bulunuldu ve hediyeler verildi.

11 Aralık’ta, Vakıf merkezinde, bursiyer öğrencilere,hat-mûsıkî talebe ve hocalara iftar verildi.

11 Aralık’ta 8 adet araçla deprem bölgesine yardım malzemesi götürüldü.

19 Aralık’ta Köprülü Medresesi’nde, Kubbealtı’ndan yetişenlere iftar,

25 Aralık’ta Balmumcu’da Istabl-Âmîre-i Ferhan’da iftar verildi.

İETT Kütüphânesi’ne 57 kitap ve mecmuâlar, Sivas Özel Sultan Murat İlköğretim Okuluna 11 kitap ve mecmuâlar, Uşak Belediye Kütüphânesi’ne 30 kitap ve mecmuâlar, Çanakkale İlâhiyât Fakültesi Kütüphânesi”ne 59 kitap ve mecmuâlar, 23 İlâhiyât fakültesi ve 82 edebiyat sosyal bilimler fakültelerine mecmûa koleksiyonu gönderildi.

2000

Seminer, mûsıkî, hat ve tezhip ve lugat ve mecmua çalışmaları düzenli olarak sürdürüldü.

2000 yılında seminerlere konuşmacı olarak Halit Refi̇ğ, Rasim Ci̇ni̇sli̇, Kemal Y. Aren, Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Doç. Dr. Ayhan Pala, Zeynep Uluant, Doç. Dr. Ünal Şenel, Tuğrul İnançer, Dr. Haydar Li̇vatyalı, Yağmur Tunalı, Ayşe Topuz, İnci A. Bi̇rol, A. Nezihi Turan, Gülbin Öztürk, Işık Ahmet, Uğur Derman, Christoph K. Neumann, Ahmet Özhan katıldı.

7. İstanbul Türk Müziği Günleri” çerçevesinde 14 Mayıs’ta, Atatürk Kültür Merkezinde Yusuf Ömürlü idâresinde bir konser verildi. 11 Haziran’da, Nadir Şen yönetiminde, Gölyaka’da depremzedeler için bir konser verildi.

26 seneden beri devam eden “Misâlli Büyük Türk Lûgatı” çalışmalarından sonlara doğru gelindi. Dizgi ve tashihlere devam edildi.

Ken’an Rifai’nin “Şerhli Mesnevî-i Şerif” ve “Sohbetler”; Sâmiha Ayverdi’nin “Bir Dünyâdan Bir Dünyâya” isimli eserlerinin yeni baskıları yapıldı. Arif Aşçı’nın hazırladığı “Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil Bibliyografyası’nın 1. baskısı, Ali Fuad Başgil’in “Gençlerle Başbaşa” isimli eserinin yeni baskısı yapıldı. Prof. Dr. Muhiddin Serin’in hazırladığı “Halim Efendi’nin Meşk Murakkaı” ve Şevki Efendi tarafından yazılmış olan “Hilye-i Şerif’in 1.baskıları yapıldı.

45 öğrenciye lisans, yüksek lisans, doktora bursu verildi. Ayrıca Hollanda Türk Akadeamisyenler Birliği ve Türkevi Derneği ile işbirliği yapılarak deprem bölgesinde, vakfımız aracılığı ile 11 öğrenciye burs verildi. Aynı işbirliği çerçevesinde, İstanbul’daki üniversitelerde okuyan 14 Batı Trakyalı öğrenciye eğitime destek kursları ve eğitim bursu verilmesi projesi başlatıldı. Eğitime destek projesi çerçevesinde, Batı Trakyalı öğrencilere İngilizce, bilgisayar, Osmanlı Türkçesi, mûsıkî ve felsefe ile sosyal ilimler konularında konferans ve kurslar verildi.

1 Nisan’da İstanbul Fetih Cemiyeti Salonu’nda Vâkıfları Anma Toplantısı yapıldı. Yrd. Doç. Dr. Haluk Dursun tarafından yapılan konuşmanın ardından Emin Işık Hoca’nın yaptığı hatim duâsı ve yapılan ikramla toplantı sona erdi.

1-4 Haziran arasında Köprülü Mehmet Paşa Medresesi’nin avlusunda “Kitap Günleri”,

3 Haziran’da İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Sosyal Tesisleri’nde bir akşam yemeği,

30 Haziran’da CRR konser salonunda, T.C. Kültür Bakanlığı İstanbul Târihî Türk Müziği Topluluğu ile Genel Yönetmen Ahmet Özhan’ın solist olarak katıldığı “Şarkılar Seni Söyler” isimli konser,

30 Eylül’de CRR konser salonunda “Kubbealtı’nın 30. Yılı ve Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil’i Anma Toplantısı” düzenlendi. Ergun Göze tarafından Ali Fuad Başgil Bibliyografyası’nın tanıtımı yapıldı. Prof. Dr. Yılmaz Altuğ ve ve Rasim Cinisli’nin konuşmalarının ardından Kubbealtı Ali Fuad Başgil Armağanı, KKTC Cumhurbaşkanı Sn. Rauf Denktaş adına, KKTC İstanbul Başkonsolosuna takdim edildi.

28 Ekim-04 Kasım arasında, Yıldız Sarayı Çit Kasrı’nda “Kubbealtı’nın San’atkâr Dostları Sergisi” açıldı.

11 Kasım - 24 Aralık tarihleri arasında, Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi’nde, Ekrem Hakkı Ayverdi’nin koleksiyonundaki eserlerin bir bölümü sergilendi.

2 Aralık’ta Köprülü Mehmet Paşa Medresesi’nde, bursiyer öğrencilere; hat, tezhip, mûsıkî ve tezhip kursları talebe ve hocalarına iftar verildi.

8 Aralık’ta Aksaray Vakıflar Orta Öğretim Kız Öğrenci Yurdu’ndaki 95 öğrenci ile öğretmen ve misâfirlere aşûre ikram edildi.

10 Aralık’ta Köprülü Mehmet Paşa Medresesi’nde kardeş vakıflara ve dostlarımıza iftar verildi.

16-17 Aralık tarihleri arasında Konya’ya bir gezi yapıldı.

2001

Seminer, mûsıkî, hat ve tezhip ve lugat ve mecmua çalışmaları düzenli olarak sürdürüldü.

2001 senesinde seminerlere konuşmacı olarak Kemal Aren, Hicran Göze, Şükriye Kozan, Prof. Dr. Vildan Seri̇n, Dr. Hüsnü Li̇vatyalı, Emrehan Küey, Yard. Doç. Dr. Osman Bi̇len, Prof. Dr. Beynun Akyavaş, Prof. Dr. Nevzat Atlığ, Mehmet Nuri Yardım, Hayrettin Gaş, Dursun Gürlek, İlhan Geçer, Prof. Dr. Fahrettin Olguner katıldı.

8. İstanbul Türk Müziği Günleri çerçevesinde 4 Mayıs’ta, Mimar Sinan Üniversitesi Oditoryumu’nda Yusuf Ömürlü idâresinde bir konser verildi.

Galip Çakır Hoca ile diksiyon kursları başlatıldı.

Nuriye Hayırlı fonundan burslar verildi ve ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunuldu.

Sâmiha Ayverdi’nin “Batmayan Gün”, “İnsan ve Şeytan”, “Ateş Ağacı”, “Yaşayan Ölü”, “Âbide Şahsiyetler”, “Mâbedde Bir Gece”, “Misyonerlik Karşısında Türkiye” ve “Yeryüzünde Birkaç Adım” isimli eserlerinin yeni baskıları ve “İthaflar” isimli eserinin 1. baskısı yapıldı.

Safiye Erol’un “Çölde Biten Rahmet Ağacı” ve “Dineyri Papazı” isimli eserlerinin 1. baskıları; “Ülker Fırtınası” ve “Kadıköyü’nün Romanı” ve “Ciğerdelen”in yeni baskıları yapıldı.

Vakfımızın Gelibolu’da düzenlediği seminerin notları “Avrupa’ya İlk Adım” adında basıldı.

Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre’nin “Portreler, Hatıralar” isimli kitabının 1. baskısı, “Üsküdar’da Bir Attar Dükkanı” ve “Gel de Çık İşin İçinden” isimli kitaplarının yeni baskıları yapıldı.

45 öğrenciye lisans, yüksek lisans, doktora bursu verildi.

Hollanda Türk Akademisyenler Birliği ve Türkevi dergisi ile işbirliği yapılarak deprem bölgesinde vakfımız aracılığı ile 6 kız öğrenciye burs verildi. Aynı işbirliği çerçevesinde İstanbul’daki üniversitelerde okuyan 14 Batı Trakyalı öğrenciye eğitime destek kursları ve eğitim bursu verilmesi projesine 2001 yılında da devam edildi. 18 Haziran 2001 Pazartesi günü, Yıldız Parkı Çadır Köşkü’nde bu eğitime katılan öğrenciler için bir mülâkat töreni yapıldı.

07 Nisan’da Vâkıfları anma toplantısı yapıldı. Yrd. Doç. Dr. Emin Işık Hoca tarafından yapılan konuşma ve hatim duâsının ardından yapılan ikramla toplantı sona erdi.

27 Mayıs’ta Vakfımız adına CRR konser salonunda, T.C. Kültür Bakanlığı İstanbul Târihî Türk Müziği Topluluğu, Genel Yönetmen Ahmet Özhan’ın solist olarak katılımıyla bir konser düzenlendi.

Temmuz ayında, Vakfımızın mutfak, avlu ve koridorlarının eskimiş halıları kaldırılarak yerine seramik döşendi. Giriş kapısı yenilendi. Aydınlatma ve elektrik tesisatı elden geçirildi.

Eylül ayında Köprülü Mehmet Paşa Türbesi’nin yenileme çalışmalarının bitmesinden ve geçici kabulünün yapılmasından sonra emniyet tedbiri olarak türbenin cadde tarafına demir parmaklık yaptırıldı.

18 Kasım’da Köprülü Mehmet Paşa Medresesi’nde Kubbealtı dostlarına iftar,

01 Aralık’ta Köprülü Mehmet Paşa Medresesi’nde bursiyer öğrencilere; hat, tezhip, mûsıkî ve tezhip kursları talebe ve hocalarına iftar,

01 Aralık’ta Kubbealtı merkezinde çocuk iftarı,

09 Aralık’ta Köprülü Medresesi’nde kardeş vakıflar ve dostlarımıza iftar,

28 Aralık’ta Vakıflar Haftası münasebetiyle, Köprülü Mehmet Paşa Medresesi’nde Prof. Dr. Mehmet İpşirli tarafından “Vakıfların Dünü ve Bugünü” konulu bir konferans verildi.

2002

Seminer, mûsıkî, hat ve tezhip ve lugat ve mecmua çalışmaları düzenli olarak sürdürüldü.

2002 senesinde seminerlere konuşmacı olarak İlhan Geçer, Bekir Sıtkı Erdoğan, Ünver Oral, Prof.Dr. Sadık Kemal Tural, Prof.Dr. İlber Ortaylı, Prof.Dr. Mustafa İsen, Prof.Dr. Mustafa Fayda, Prof.Dr. Şeyma Güngör, Prof.Dr. Fevzi Samuk, Prof.Dr. Ali Murat Daryal katıldı.

Kubbealtı Musikî Topluluğu tarafından, "9.İstanbul Türk Müziği Günleri" çerçevesinde 17 Mayıs’ta Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dâiresi salonunda Yusuf Ömürlü idaresinde bir konser verildi.

Yaz aylarında 1.5 aylık bir zaman diliminde “Artık Yazıyorum” adlı yazma teknikleri kursu düzenlendi.

Nuriye Hayırlı fonundan burslar verildi ve ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunuldu.

Sâmiha Ayveri Külliyâtı'ndan "Râtibe"nin ilk baskısı, "Son Menzil", "Boğaziçinde Târih" ve "Hey Gidi Günler Hey"in yeni baskıları yapıldı.

Safiye Erol Külliyâtı'ndan "Makaleler"in ilk baskısı, "Ciğerdelen" ve "Çölde Biten Rahmet Ağacı" isimli eserlerin yeni baskıları yapıldı.

İsmet Binark tarafından hazırlanan "Sâmiha Ayverdi'nin Mektupları", Mesut Cemil’in yazdığı ve Uğur Derman tarafından yayına hazırlanan "Tanburî Cemil'in Hayâtı", Beşir Ayvazoğlu’nun "Neyin Sırrı Hâlâ Hasret”, Orhan Okay’ın “Bir Başka İstanbul” adlı eserlerinin ilk baskıları yapıldı.

Osmanlı Devleti'nin 700. Kuruluş Yıldönümü münâsebetiyle 04 Aralık 1999’da Ankara'da yapılan "Yüz Yaşında Bir Osmanlı: Ekrem Hakkı Ayverdi ve Osmanlı Mimarîsi” sempozyumun kitabı yayınlandı.

Prof.Dr. Ahmed Yüksel Özemre’nin "Üsküdar'da bir Attar Dükkânı", Nihad Sami Banarlı’nın "Türkçenin Sırları", Prof.Dr. Birol Emil tarafından yeniden düzenlenen "Târih ve Tasavvuf Sohbetleri", Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil’in “Gençlerle Başbaşa” ve Prof.Dr. Mehmet Karpuzcu’nun "Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü" isimli ders kitabının yeni baskıları yapıldı.

Kubbealtı gençlerinin çıkardığı "Merhaba" isimli dergi, dört sayı olarak yayınlandı. Vakfımız tarafından basılan kitapların yer aldığı "Kitap Kataloğu" basıldı. Çeşitli faaliyetlerimize katılanlara hediye edilmek üzere 2003 yılına âit masa takvimi bastırıldı.

9 öğrenciye yüksek lisans ve doktora, 16 öğrenciye lisans, 8 hanım öğrenciye lisans (şartlı burs), Balkan Projesi kapsamında 2 yüksek lisans, 11 lisans ve Elele Projesi kapsamında 22 kişiye ortaöğrenim bursu verildi.

Vakfımız ile Hollanda CORDAID müessesesinin yaptığı işbirliği sonucu gerçekleştirilen Balkan Projesi çerçevesinde sürdürülen destek kurslarına ve eğitim bursuna devam edildi.

Yine CORDAID ile gerçekleştirilen "Elele Projesi" ile, Maslak Pınar Mahallesi’nde yardıma muhtaç ailelerin kız çocuklarına burs, hanımlara biçki-dikiş kursları verildi. Belirli aralıklarla sağlık taraması yapıldı ve İstanbul gezileri düzenlendi.

25 Ocak’ta Köprülü Mehmet Paşa Medresesi'nde, Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Beşir Ayvazoğlu ve Selim İleri’nin konuşmacı olarak katıldığı “Safiye Erol'u Anma Toplantısı” yapıldı.

14 Şubat’ta Köprülü Medresesi’nde, Ahmed Yüksel Özemre’nin "Gel De Çık İşin İçinden" isimli kitabının basın tanıtım toplantısı yapıldı.

09 Mart’ta Köprülü Medresesi'nde kermes,

06 Nisan’da Vâkıfları anma toplantısı yapıldı. Köprülü Medresesi Salonu'nda yapılan toplantıda, Aysel Yüksel ve İsmet Binark tarafından birer konuşma yapıldı. Emin Işık Hoca’nın yaptığı hatim duasının ardından yapılan ikramla toplantı sona erdi.

12 Nisan’da Beşir Ayvazoğlu'nun "Neyin Sırrı Hâlâ Hasret" isimli kitabın basın tanıtım toplantısı,

18 Nisan’da Safiye Erol'un "Makaleler" isimli kitabının tanıtım toplantısı yapıldı.

29 Mayıs’ta İstanbul'un fethinin 544. yıldönümü münâsebetiyle Kubbealtı Gençleri tarafından, İstanbul Fetih Cemiyeti'nin desteğiyle bir kutlama programı düzenlendi.

15 Haziran’da Kubbealtı Gençleri Gezi Kolu, Eğrikapı - Ayvansaray - Eyüp arasında bulunan sahabe kabirlerini tanımak maksadıyla bir gezi düzenledi.

08 Haziran’da Köprülü Medresesi'nde hanımlara "Çay" düzenlendi.

08 Temmuz’da gençler tarafından YTÜ Spor Tesisleri'nde bir futbol turnuvası yapıldı.

26 Ekim-2 Kasım arasında Tüyap-Beylikdüzü,

05 Ekim-13 Ekim arasında Dolmabahçe,

15 Kasım-2 Aralık arasında Sultanahmet'teki Diyanet kitap fuarlarına iştirak edildi ve imza günleri tertiplendi.

09 Kasım’da kardeş vakıf yöneticileri ile konferanslarımıza ve faaliyetlerimize iştirak edip destek veren hocalara iftar,

17 Kasım’da burslu öğrencilere, tezhib-hat-mûsıkî talebe ve hocalarına iftar,

23 Kasım’da Kubbealtı'ndan yetişenlere iftar verildi.

19 Aralık’ta Köprülü Medresesi’nde, Orhan Okay'ın “Bir Başka İstanbul” isimli kitabının tanıtım toplantısı yapıldı.

21 Aralık’ta ikramlı kermes düzenlendi.

26 Aralık’ta Uğur Derman tarafından baskıya hazırlanan “Tanburî Cemil 'in Hayâtı” isimli kitabın tanıtım toplantısı düzenlendi. Bu toplantıda Necdet Yaşar ve arkadaşları tarafından küçük bir konser verildi.

2003

Seminer, mûsıkî, hat ve tezhip ve lugat ve mecmua çalışmaları düzenli olarak sürdürüldü.

2003 senesinde seminerlere konuşmacı olarak Yaşar Tunagör, Prof. Dr. Zeynep Kerman, Bekir Sıtkı Erdoğan, Prof. Dr. Sabahattin Zai̇m, İsmail Bi̇lgi̇n, Derya Türkan - Murat Aydemi̇r, Dursun Gürlek, Vahit Erdem, Halil Açıkgöz katıldı.

Kubbealtı Musikî Topluluğu tarafından, "10.İstanbul Türk Müziği Günleri" çerçevesinde 26 Aralık’ta Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dâiresi salonunda Yusuf Ömürlü idaresinde bir konser verildi. 26 Nisan’da ise Fahir Güneri yönetiminde, Fetih Cemiyeti Salonu'nda "Bahar Konseri" verildi.

Nuriye Hayırlı fonundan burslar verildi ve ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunuldu.

Sâmiha Ayverdi Külliyâtı'ndan "Hancı", "Millî Kültür Meselesi ve Maârif Dâvamız", "İstanbul Geceleri", "Kölelikten Efendiliğe" ve "Ken'ân Rifâî ve 20. Asrın Işığında Müslümanlık" adlı eserlerin yeni baskıları ile "İki Âşinâ"nın ilk baskısı yapıldı.

Safiye Erol Külliyâtından "Kadıköyü'nün Romanı", Prof.Dr. Ahmed Yüksel Özemre Külliyâtı'ndan "Gel de Çık İşin İçinden", Ali Fuat Başgil’in “Gençlerle Başbaşa", "Din ve Laiklik" adlı eserlerin yeni baskıları yapıldı.

Ergun Balcı tarafından hazırlanan "Cibâli 'den Kubbealtı'na Yusuf Ömürlü", Fırat Kızıltuğ tarafından hazırlanan "Satrançnâme", Dursun Güdek tarafından hazırlanan "Ayaklı Kütüphaneler" isimli eserlerin ilk baskısı yapıldı.

Kubbealtı gençlerinin çıkardığı "Merhaba" isimli dergi, dört sayı olarak yayınlandı.

"Kitap Kataloğu" basıldı.

6 öğrenciye yüksek lisans, 15 öğrenciye lisans bursu verildi.

Vakfımız ile Hollanda CORDAID müessesesinin yaptığı işbirliği sonucu gerçekleştirilen Balkan Projesi çerçevesinde sürdürülen destek kurslarına ve eğitim bursuna devam edildi.

Yine CORDAID ile gerçekleştirilen "Elele Projesi" ile, Maslak Pınar Mahallesi’nde yardıma muhtaç ailelerin kız çocuklarına burs, hanımlara biçki-dikiş kursları verildi. Belirli aralıklarla sağlık taraması yapıldı ve İstanbul gezileri düzenlendi.

01 Mart’ta Köprülü Medresesi’nde, “Cibali'den Kubbealtına Yusuf Ömürlü” isimli

kitabın tanıtımı yapıldı.

01 Mart’ta Vakıf merkezinde kermes yapıldı.

19 Mart’ta, Türk Edebiyatı Vakfında, “Vefatının 10. Senesi Münâsebetiyle Sâmiha Ayverdi'yi

Anma Toplantısı” düzenlendi. Toplantıya konuşmacı olarak Prof. Dr. Mustafa Fayda, Ergun Balcı ve Kâzım Yetiş katıldı.

05 Nisan’da Vâkıfları anma toplantısı yapıldı. Prof Dr. Orhan Okay, M. Uğur Derman ve Aysel Yüksel tarafından yapılan konuşmaların ardından Emin Işık Hoca’nın okuduğu hatim duası ve yapılan ikramla toplantı sona erdi.

18 Nisan’da, Beyoğlu Belediyesi Muammer Karaca Tiyatrosu'nda, “Vefatının 10. Senesi Münâsebetiyle Sâmiha Ayverdi'yi Anma Toplantısı” düzenlendi. Beşir Ayvazoğlu, Prof Dr. Kenan Gürsoy ve Zeynep Uluant tarafından birer konuşma yapıldı.

4 Mayıs’ta Hıdrellez kutlamaları,

17-31 Mayıs arasında oyun günleri,

18 Mayıs’da Çanakkale gezisi,

15 Haziran’da Polonezköy'de piknik yapıldı.

Nisan ve temmuz aylarında, Avrupa Birliği projelerine (FP 6) katkı projesi çalışmaları yapıldı ve ilk basamağı geçildi.

6-7 Haziran’da Ankara Ticaret Odası Konferans Salonu’nda, “Vefatının 10. Senesi Münâsebetiyle Sâmiha Ayverdi'yi Anma Toplantısı” düzenlendi.

14 Haziran’da Köprülü Medresesi'nde hanımlara çay,

8 Temmuz’da futbol turnuvası gerçekleştirildi.

28-31 Ağustos’ta Keşan'da, 1. Keşanlı Ali Festivali'nde kitap standı açıldı ve Safiye Erol hakkında konferans verildi.

01 Ekim’de, vefatının 39. yılında Safiye Erol; Karacaahmet'te kabrinin başında, evinin önünde ve vakfımızın hizmet binasında anıldı.

24 Ekim’de Köprülü Medresesi’nde, “Satrançnâme” ve “Ayaklı Kütüphaneler” isimli kitapların tanıtımı yapıldı.

26 Ekim’de kütür ve tarih gezileri çerçevesinde Beyazıt ve civarına gezi düzenlendi.

04-12 Ekim arasında Tüyap 22. İstanbul Kitap Fuarı'na,

25 Ekim-2 Kasım arasında 4. Kitap Dünyası Fuarı'na,

27 Ekim-22 Kasım arasında Sultanahmet'teki Diyanet Kitap Fuarı’na iştirak edildi.

02 Aralık’ta kardeş vakıf yöneticileri ile konferanslarımıza ve faaliyetlerimize iştirak edip destek veren hocalara iftar verildi.

27 Aralıkta Köprülü Medresesi'nde hanımlar ikramlı bir kermes düzenlendi.

2004

Seminer, mûsıkî, hat ve tezhip ve lugat ve mecmua çalışmaları düzenli olarak sürdürüldü.

2004 senesinde seminerlere konuşmacı olarak Reha Sağbaş, Dursun Gürlek, Mehmet Serhan Tayşi̇, Melek Gençboyacı, Vildan Seri̇n, Server Demi̇rci̇, Mustafa Fayda, Nurtaç Numan, Derya Türkkan, Murat Aydemi̇r, Nazik Eri̇k, Dursun Gürlek, Emin Işık katıldı.

9 Mayıs’ta İstanbul Fetih Cemiyeti Salonu’nda, Peygamberimizin 1477’nci doğum günü münâsebetiyle, Kubbealtı Klasik Türk Mûsıkîsi Korosu bir konser verdi. 19 Haziran’da ise Yusuf Ömürlü yönetiminde, Kubbealtı Klasik Türk Mûsıkîsi Korosu Fetih Cemiyeti Salonu’nda bir konser verdi.

Nuriye Hayırlı fonundan burslar verildi ve ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunuldu.

Türkiye’nin birçok yöresindeki okulların kütüphânelerinden gelen kitap yardımı talepleri, yayınlarımızdan yapılan bağışlarla karşılandı.

Sâmiha Ayverdi Külliyâtı’ndan “Ezeli Dostlar”ın 1. baskısı; “Râtibe”, “Ah Tuna Vah Tuna”, “İbrâhim Efendi Konağı”, “Türk Rus Münâsebetleri”, “İnsan ve Şeytan” ve “Batmayan Gün” adlı eserlerin yeni baskıları yapıldı.

Safiye Erol Külliyâtı’ndan “Ciğerdelen”, Ali Fuat Başgil’in “Gençlerle Başbaşa”, Nihad Sâmi Banarlı’nın “Türkçenin Sırları”, “Edebiyât Sohbetleri”, “Tarih ve Tasavvuf Sohbetleri”, Dursun Gürlek’in “Ayaklı Kütüphâneler”, Prof.Dr. Mehmet Karpuzcu “Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü”, Prof. Dr. Çiçek Derman ve Dr. İnci A.Birol tarafından hazırlanan “Türk Tezyini Sanatlarında Motifler” isimli eserlerin yeni baskıları yapıldı. Prof.Dr. Ahmed Yüksel Özemre Külliyâtı’ndan “Üsküdar’ın Üç Sırlısı”sının birinci ve ikinci baskıları yapıldı.

Ergun Balcı’nın “Nevzad Atlığ”, Halûk Dursun’un “Tuna Güzellemesi”, Altan Deliorman tarafından hazırlanan “Işıklı Hayatlar” adlı eserlerin ilk baskısı yapıldı.

Kubbealtı gençlerinin çıkardığı "Merhaba" isimli dergi, dört sayı olarak yayınlandı.

"Kitap Kataloğu" basıldı.

7 öğrenciye yüksek lisans, 15 öğrenciye lisans bursu verildi.

CORDAID ile gerçekleştirilen "Elele Projesi" ile, Maslak Pınar Mahallesi’nde yardıma muhtaç ailelerin kız çocuklarına burs, hanımlara biçki-dikiş kursları verildi. Belirli aralıklarla sağlık taraması yapıldı ve İstanbul gezileri düzenlendi.

26 Şubat’ta Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde, Şeyma Güngör’ün konuşmacı olarak katıldığı Nihad Sâmi Banarlı’yı anma toplantısı,

19 Mart’ta Beyazıt Devlet Kütüphânesi’nde, Dr. Saadet Güldaş’ın konuşmacı olarak katıldığı Nihad Sâmi Banarlı’yı anma toplantısı yapıldı.

3 Nisan’da Köprülü Medresesi’nde Vâkıfları anma toplantısı düzenlendi. Prof Dr. Birol Emil, Altan Deliorman, Aydın Yüksel ve Özcan Ergiydiren’in konuşmalarının ardından Emin Işık Hoca’nın yaptığı hatim dûası ile sona erdi.

5 Nisan’da Köprülü Medresesi’nde Ahmed Yüksel Özemre’nin “Üsküdar’ın Üç Sırlısı”, Birol Emil’in “Edebiyat Sohbetleri” ve Altan Deliorman’ın “Işıklı Hayatlar” isimli kitapların basın tanıtımı,

16 Nisan’da Türk Ocağı İstanbul Şubesi’nde, Aysel Yüksel’in konuşmacı olarak katıldığı Nihad Sâmi Banarlı’yı anma toplantısı düzenlendi.

8 Mayıs’ta Hıdrellez kutlamaları yapıldı.

9 Mayıs’ta Dursun Gürlek rehberliğinde Beyazıt ve Süleymaniye gezisi düzenlendi.

20 Mayıs’ta Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde, Dr. İ.Aydın Yüksel’in konuşmacı olarak katıldığı Ekrem Hakkı Ayverdi’yi Anma Toplantısı,

27 Mayıs’ta Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde, Prof. Dr. Mustafa Fayda, Prof. Dr. Sâim Yeprem ve Doç. Dr. Emin Işık’ın konuşmacı olarak katıldıkları Nihad Sâmi Banarlı’yı Anma Toplantısı düzenlendi.

06 Haziran’da Eyüpsultan gezisi yapıldı.

12 Haziran’da Köprülü Medresesi’nde çaylı kermes yapıldı.

8 Temmuz’da gündüz Kirazlıbent’te piknik, akşam da gençler futbol turnuvası gerçekleştirildi.

16 Haziran-2 Temmuz arasında Köprülü Medresesi’nde, akademisyenler tarafından ilk defa “Yaz Buluşmaları” adı altında bir organizasyon düzenlendi. Bu çerçevede ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerine üç hafta süre ile Osmanlı Türkçesi, müzik, tarih, İngilizce, edebiyat, dil kullanımı ve din bilgisi kursları verildi. Tetkik gezileri düzenlendi.

15-18 Temmuz arasında,Köprülü Medresesi’nde, Avrupa Birliği projelerine (FP 6) katkı çalışmaları çerçevesinde, Türkiye dahil yedi ülkeden 16 gencin katıldığı “Gençlik ve Aile” toplantısı yapıldı.

24-25 Temmuz’da, Dr. İ.Aydın Yüksel, Prof. Dr. İbrahim Numan, Doç. Dr. Mehmet İbrahimgil ve Behicüddin Şehhabi’nin konuşmacı olarak katıldıkları “Ekrem Hakkı Ayverdi ve Balkanlarda Osmanlı Mîmârisi Sempozyumu” gerçekleştirildi.

13 Ağustos’ta Nihad Sâmi Banarlı’nın Aşiyan Mezarlığı’ndaki kabri ziyâret edildi.

25 Eylül’de Köprülü Mehmed Paşa Medresesi’nde İstanbul, Ankara, Konya, İzmir ve Kütahya’dan gelen 40 kişilik bir heyetle vakıf çalışmaları ile ilgili bir istişâre toplantısı yapıldı.

02 Ekim’de vefâtının 40. yılında Safiye Erol’un Karacaahmet’teki kabri ziyaret edildi. Ardından Altunizâde Kültür Merkezi’nde, Prof. Dr. Sema Uğurcan’ın konuşmacı olarak katıldığı bir anma toplantısı düzenlendi.

9-17 Ekim arasında Dolmabahçe 5. Kitap Dünyâsı Fuarı’na,

15 Ekim-9 Kasım arasında Sultanahmet Kitap Fuarı’na iştirak edildi.

24 Ekim’de Vakfımızın dostlarına ve kardeş vakıflara iftar düzenlendi.

26-27-28 Kasım tarihlerinde Gelibolu Mevlevihânesi’nin açılışı münâsebetiyle yayınlarımızdan meydana gelen ve üç gün süren bir sergi düzenlendi.

02 Aralık’ta Nevzat Atlığ kitabının tanıtımı ve “Nevzat Atlığ’ın Sanat Hayâtının 60.Yılı” için Cemal Reşit Rey salonunda bir toplantı düzenlendi. Bu toplantıda Ergun Göze ve Prof.Dr. Turan Yazgan birer konuşma yaptı.

8 Aralık’ta Türk Edebiyat Vakfı’nda, Altan Deliorman’ın konuşmacı olarak katıldığı bir programla Nihad Sâmi Banarlı anıldı; eserleri, fotoğrafları ve hakkında kaleme alınan yazılardan oluşan bir sergi açıldı.

11 Aralık’ta İzmir Konak Belediyesi Dr. Selahattin Akçiçek Konferans Salonu’nda, Aysel Yüksel, Doç.Dr. Ayşe İlker, Yard.Doç.Dr. Ünal Şenel’in konuşmacı olarak katıldıkları “Nihad Sâmi Banarlı’yı Anma Toplantısı” tertip edildi.

12 Aralık’ta Manisa Belediyesi Kültür Sitesi Konferans Salonu’nda, Prof.Dr. Ali Yardım, Prof.Dr. Rıza Filizok, Doç.Dr. Nezahat Öztekin ve Aysel Yüksel’in konuşmacı olarak katıldığı“Nihad Sâmi Banarlı’yı Anma Toplantısı” yapıldı.

15 Aralık’ta Fatih Üniversitesinde, Prof.Dr. Orhan Okay ve Zeynep Uluant’ın konuşmacı olarak katıldığı “Nihad Sâmi Banarlı’yı Anma Toplantısı” yapıldı.

16 Aralık’ta Celal Bayar Üniversitesinde, Prof.Dr. Ali Yardım, Prof.Dr. Mahmud Kaplan, Prof.Dr. Rıza Filizok, Doç.Dr.Ayşe İlker, Doç.Dr. Adem Ceyhan’ın katılımıyla “Nihad Sâmi Banarlı’yı Anma Toplantısı” yapıldı.

16 Aralık’ta Vakıf merkezinde, Semih Sergen’in katıldığı “Hz. Mevlânâ, Barış ve İnsan” konulu bir konferans düzenlendi.

21 Aralık’ta Vefa Lisesinde “Nihad Sâmi Banarlı’yı Anma Toplantısı” yapıldı.

22 Aralık’ta Pertevniyal Lisesinde “Nihad Sâmi Banarlı’yı Anma Toplantısı” yapıldı.

23 Aralık’ta İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde, Prof.Dr. Ömer Faruk Akün, Prof.Dr. Orhan Okay, Prof.Dr. Birol Emil, Prof.Dr. Kemal Eraslan, Doç.Dr. Şeyma Güngör’ün konuşmacı olarak katıldığı “Nihad Sâmi Banarlı’yı Anma Toplantısı” yapıldı.

25 Aralık’ta Köprülü Medresesi’nde ikramlı bir kermes düzenlendi.

2005

Seminer, mûsıkî, hat ve tezhip ve lugat ve mecmua çalışmaları düzenli olarak sürdürüldü.

2005 yılında seminerlere konuşmacı olarak Turan Türkmenoğlu, Beşir Ayvazoğlu, Prof. Dr. Suphi Saatçi̇, Prof. Dr. Nevzat Atlığ, Muhterem Yüceyılmaz, Yavuz Bülent Baki̇ler,

Fırat Kızıltuğ katıldı.

8 Mayıs’ta Kubbealtı Klasik Türk Mûsıkîsi Korosu, 12. İstanbul Türk Müziği Günleri çerçevesinde Atatürk Kültür Merkezi’nde bir konser verdi. 25 Haziran’da ise Noktanur Kefkep yönetiminde, Kubbealtı Klasik Türk Mûsıkîsi Korosu, Fetih Cemiyeti Salonu’nda bir konser verdi.

Nuriye Hayırlı fonundan burslar verildi ve ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunuldu.

Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi kütüphânesine 400 adet kitap bağışlandı, ülkenin çeşitli yörelerindeki okulların kütüphânelerinden gelen kitap yardımı talepleri yayınlarımızdan karşılandı.

14 Kasım Pazartesi tarihinde, Topkapı Sarayı Portreler Dairesinde Kubbealtı Lügati, ilim ve kültür muhiti ile basına tanıtıldı. Takdimi, Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Necat Birinci gerçekleştirdi.

Akademi Mecmuası’nın Nisan 2005 sayısı, doğumunun 100’üncü yılı dolayısıyla Sâmiha Ayverdi Hâtıra Sayısı olarak yayımlandı.

Sâmiha Ayverdi Külliyâtı’ndan “Boğaziçi’nde Târih”, “İbrâhim Efendi Konağı”, “Edebi ve Manevî Dünyâsı İçinde Fâtih”, “Ateş Ağacı”, “Yaşayan Ölü”, “Türkiyenin Ermeni Meselesi” , “Misyonerlik Karşısında Türkiye”, “Bağ Bozumu” ve “Mabette Bir Gece” adlı eserlerin yeni baskıları, “Mülâkatlar”ın 1. baskısı yapıldı.

Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre Külliyâtı’ndan “Üsküdar’da Bir Attar Dükkânı” ve “Üsküdar Ah Üsküdar”, Ali Fuat Başgil’in “Gençlerle Başbaşa” ve “Hatıralar”, Nihad Sâmi Banarlı’nın “Türkçenin Sırları” ve “Edebiyât Sohbetleri”, Dursun Gürlek’in “Ayaklı Kütüphâneler”, Prof.Dr. Mehmet Karpuzcu’nun “Su Temini”, Prof. Dr. Çiçek Derman ve Dr. İnci A.Birol tarafından hazırlanan “Türk Tezyini Sanatlarında Motifler” isimli eserlerin yeni baskıları yapıldı.

Hicran Göze’nin “Mâveradan Gelen Ses”, Prof. Dr. Mustafa Fayda’nın danışmanlığında, Dr.Fahrünnisa Bilecik, Semânur Fayda, Yunus Emre Şen, Ali Şir Olgaç, Ulyâ Karpuzcu, Mehmetcan Topuz ve Kübrâ Yetiş’in hazırladıkları “Karakter Eğitimi” isimli eserlerin 1. baskıları yapıldı.

Kubbealtı gençlerinin çıkardığı "Merhaba" isimli dergi, dört sayı olarak yayınlandı.

"Kitap Kataloğu" basıldı.

1 öğrenciye yüksek lisans, 15 öğrenciye lisans bursu verildi.

CORDAID ile gerçekleştirilen "Elele Projesi" ile, Maslak Pınar Mahallesi’nde yardıma muhtaç ailelerin kız çocuklarına burs, hanımlara biçki-dikiş kursları verildi. Belirli aralıklarla sağlık taraması yapıldı ve İstanbul gezileri düzenlendi.

02 Nisan’da Vâkıfları anma toplantısı yapıldı. Prof. Dr. Ethem Ruhî Fığlalı tarafından yapılan konuşmanın ardından Emin Işık Hoca’nın yaptığı hatim duâsı ile toplantı sona erdi.

11 Mayıs’ta Vâkıflar Haftası çerçevesinde Fâtih Ticaret Meslek Lisesi Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

27 Mayıs-01 Haziran arasında Vakfımız, İstanbul Fetih Cemiyeti, Saraybosna’da Adil Zülfikar Pasic Vakfı ile ortak olarak “Fâtih ve Bosna” sempozyumu düzenlendi. Sempozyumda Prof.Dr. Mehmed İpşirli, Doç.Dr. Ömer Turan, Doç.Dr. Haluk Dursun, Prof.Dr. Muhittin Serin, Prof.(h.c.) Uğur Derman, Prof.Dr. Çiçek Derman, Dr. Emin Işık ve Dr. İ.Aydın Yüksel tarafından bildiriler sunuldu. Sempozyuma çok sayıda Bosnak bilim adamı da bildirileri ile katıldı. Sempozyum süresince Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün pâdişah fermanları ile katıldığı hat, tezhip, minyatür, ebru, katı’, karakalem, yağlıboya ve suluboya resim, çini, fotoğraf, ahşap ve sedef kakma sanatıyla ilgili sergi açıldı. Sempozyum son gününde İnce Saz topluluğu bir konser verdi.

11 Haziran’da Sultanahmet Otel Arcadia’da çaylı kermes yapıldı.

13 Haziran-30 Haziran arasında Köprülü Medresesi’nde, “Yaz Buluşmaları”nın ikincisi yapıldı İlkokul grubuna 11, ortaokul grubuna 5, lise grubuna 13 öğrenci katıldı.

16 Haziran’da Elele Projesi çerçevesinde, biçki-dikiş ve mefruşat kursu öğrencilerine Sarıyer Kaymakamı ve Millî Eğitim Müdürü tarafından kurs bitirme belgeleri verildi.

18 Haziran’da Köprülü Mehmed Paşa Medresesi’nde 2004-2005 döneminde kurslarımıza katılanlara kurs bitirme belgeleri verildi.

09 Ekim’de Vakfımızın dostlarına ve kardeş vakıflara iftar verildi.

19-23 Ekim’de Frankfurt Uluslararası Kitap Fuarı’na,

05-22 Ekim’de Sultanahmet’te düzenlenen kitap fuarına,

17-27 Kasım’da Tophane’de Altıncı Kitap Dünyâsı Fuarı’na iştirak edildi.

26 Kasım’da Köprülü Mehmed Paşa Medresesi’nde, Sâmiha Ayverdi’nin doğumunun 100. yılı dolayısıyla “Kimlik Meselemiz” konulu bir açık oturum düzenlendi. Prof.Dr. Birol Emil ve Prof.Dr. Kâzım Yetiş birer konuşma yaptı.

08 Aralık’ta Köprülü Medresesi’nde Kubbealtı Lugatı’nın tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda Prof.Dr. Ahmet Topaloğlu, lugatın hazırlanışını anlatan bir konuşma yaptı.

24 Aralık’ta Vakıf Merkezi’nde kermes yapıldı.

2006

Seminer, mûsıkî, hat ve tezhip ve lugat ve mecmua çalışmaları düzenli olarak sürdürüldü.

2006 senesinde yapılan toplantılara Devletşah Özcan - Barış Özcan, Tuğrul Küçüksolak, Yard. Doç.Dr. Yılmaz Soyyer, Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç katıldı.

Nuriye Hayırlı fonundan burslar verildi ve ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunuldu.

Ülkenin çeşitli yörelerindeki okulların kütüphânelerinden gelen kitap yardımı talepleri yayınlarımızdan karşılandı.

"Misâlli Büyük Türkçe Sözlük’ün, Sâmiha Ayverdi Külliyâtı'ndan “İbrahim Efendi Konağı", "Abide Şahsiyetler”, “Millî Kültür Meselesi ve Maârif Dâvamız", "İki Aşinâ" , "Küplüce'deki Köşk" adlı eserlerin yeni baskıları ve "Dünden Bugüne Ne Kalmıştır'' adlı eserin 1. baskısı yapıldı.

Ekrem Hakkı Ayverdi'nin "18. Asırda Lâle", Prof.Dr. Ahmed Yüksel Özemre Külliyâtı'ndan "Üsküdar'da Bir Attar Dükkânı", Ali Fuat Başgil’in "Gençlerle Başbaşa" ve "27 Mayıs İhtilâli ve Sebepleri", Nihad Sami Banarlı’nın "Türkçenin Sırları", Safiye Erol Külliyâtı'ndan "Ülker Fırtınası" ve "Çölde Biten Rahmet Ağacı", Prof.Dr. Mehmet Karpuzcu'nun "Çevre Kirlenmesi", adlı eserlerinin yeni baskısı yapıldı.

Prof.Dr. Ahmed Yüksel Özemre Külliyâtı'ndan "Galatasaray'ı Mektebi Sultanî'sinde Sekiz Yılım", Prof. Dr. Muhittin Serin'in "Kemal Batanay", Aysel Yüksel ve Zeynep Uluant tarafından hazırlanan "İlhan Ayverdi Bir Hayat Bir Lügat", ve “Osmanlı Belgelerinde Ohri” adlı eserlerin 1. baskısı yapıldı. Vakfımız tarafından basılan kitapların yer aldığı "Kitap Katalogu" basıldı. Kubbealtı gençlerinin çıkardığı "Merhaba" isimli dergi, dört sayı olarak yayınlandı.

12 öğrenciye yüksek lisans, 13 öğrenciye lisans bursu verildi.

Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi'nin konferans salonunun kademe çelik konstrüksiyonu, MDF kaplaması, kalorifer tesisatının tadilâtı, sahnenin çelik konstrüksiyonu ve MDF kaplaması, asma tavan, elektrik armatür ve elektrik hatlarının çekilmesi, temin edilen mâli destekle yaptırıldı.

Vakfımız ile Hollanda'dan CORDAID ile işbirliğinde gerçekleştirilen "Elele Projesi" ile Maslak Pınar Mahallesi'nde yardıma muhtaç ailelerin kız çocuklarına burs, hanımlarına biçki-dikiş kursları verildi, belirli aralıklarla sağlık taraması yapıldı.

18 Ocak’ta T.C. Kültür Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Beyazıt Konuşmaları çerçevesinde, Beyazıt Devlet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda, Prof. Dr. Kemal Eraslan ve Prof. Dr. Ahmet Topaloğlu'nun katıldığı "Misalli Büyük Türkçe Sözlük Üzerine" konulu bir toplantı yapıldı.

28 Ocak’ta Köprülü Mehmed Paşa Medresesi'nde, “Prof.Dr. M.Orhan Okay'ın 75. doğum yıldönümü" ile ilgili bir toplantı gerçekleştirildi.

25 Şubat’ta Altay Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı tarafından "Sâmiha Ayverdi'de Kültür ve Edebiyat" isimli bir toplantı yapıldı.

03 Mart’ta 2006 Avrasya Foundation Holland tarafından Lahey'deki Avrupa Parlementosu salonunda düzenlenen "Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla “Sâmiha Ayverdi ve AB'de Modern ve Müslüman Kadın Kimliği” isimli sempozyuma Vakfımızdan Aysel Yüksel ve Zeynep Uluant konuşmacı olarak katıldı.

25 Mart’ta Bayrampaşa Kültür Merkezi'nde, “Karakter Eğitimi” isimli kitap üzerine bir konferans verildi.

01 Nisan’da Vâkıfları anma toplantısı yapıldı.Prof.Dr. Mehmet Demirci tarafından bir konuşma yapıldı.

22-23 Nisan’da Çanakkale ve Gelibolu'ya bir gezi düzenleyip şehitlerimiz için mevlüt okutuldu. Okullara vakfımızın kitapları ve Türk bayrağı hediye edildi.

22-30 Nisan arasında 11. İzmir Kitap Fuarı'na iştirak edildi.

30 Nisan’da Millî Kütüphane Konferans Salonu'nda, Prof.Dr. Kenan Gürsoy'un başkanlığında Prof.Dr. Mehmet Demirci, Prof.Dr. Rahmi Karakuş, ve Sadık Yalsızuçanlar'ın konuşmacı olarak katıldıkları "Sâmiha Ayverdi'de Tasavvuf ve İnsan" konulu bir toplantı yapıldı.

15 Mayıs’ta Vakıflar Haftası nedeniyle Sarıyer Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda, Prof. Dr. Fahrettin Olguner'in başkanlığında Aysel Yüksel, Zeynep Uluant, Dr. Fahrünnisa Bilecik ve Nevnihal Bayar'ın konuşmacı olarak katıldıkları "Vakıfların Toplum Hayatındaki Yeri ve Sâmiha Ayverdi" isimli bir konferans verildi.

20 Mayıs’ta 2. dönem kültür ve sanat kurslarına katılanlara kursiyer belgeleri verildi.

20-28 arasında KTO-TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'ne açılan fuara iştirak edildi.

02 Haziran’da, 2002 yılından beri vakfımız tarafından yürütülmekte olan Elele Projesine 2005-2006 döneminde katılan Pınar Mahallesi sakini ev hanımlarının kurs bitirme belgeleri bu sene ilk defa yapılan okul şenliği programı ile Pınar Mahallesi’nde, Atatürk Mesleki Eğitim Merkezi'nde verildi.

01-05 Haziran arasında Bodrum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Çok Amaçlı Salonu'nda Lale Sergisi açıldı.

10 Haziran’da Kubbealtı Mûsikî Topluluğu ve mûsikî kursu öğrencileri Yusuf Ömürlü ve Noktanur Kepkef idaresinde İstanbul Fetih Cemiyeti'nde bir konser verdi.

19 Haziran’da Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi öğrencilerinden, çeşitli kurumlar tarafından yapılan yarışmalarda ilk üç dereceye girenler ile okul birincileri ve sınıf birincilerine yapılan bir törenle Sâmiha Ayverdi Başarı Ödülü verildi.

20 Haziran’da Prof. Dr. Muhittin Serin'in hazırladığı, İstanbul Ticaret Odası'nın mâlî desteği ile vakfımız tarafından bastırılan “Türk Hat Üstatları” serisinin üçüncü kitabı olan “Bestekâr, Tamburi, Hattat, Hafız Kemal Batanay” isimli eserin tanıtımı, İstanbul Ticaret Odası Fuaye Salonu'nda yapıldı.

01-08 Ağustos arasında, Kubbealtı gençlerinin, Hollanda'dan Avrasya Foundation ve Almanya'dan Atatürkçü Düşünce Derneği ile ortak olarak düzenledikleri "Kültürel Değerlerin Ahlak Üzerine Etkisi" konulu Avrupa Birliği Gençlik Programı-Eylem 1 Gençlik projesi, Köprülü Mehmet Paşa Medresesi'nde yapıldı.

19 Ağustos’ta Makedonya'nın Ohri şehrindeki Zeynelabidin Halveti Tekkesi'nin kuruluşunun 240. yılı münâsebetiyle Kubbealtı Vakfı, Ohri Kardaşlık, Kültür, Güzel Sanatlar Derneği ve Karabey Mahallesi Derneği tarafından müştereken bir program düzenlendi. Bu çerçevede Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Dâire Başkanlığı'nın katkılarıyla hazırlanan "Osmanlı Belgelerinde Ohri" sergisi ile vakfımız tarafından bastırılan kitabın takdimi yapıldı.

1-7 Ekim arasında Vakfımızın dostlarına, kardeş vakıflara ve Kubbealtı gençlerine iftar verildi.

28 Ekim-5 Kasım arasında Beylikdüzü Kitap Fuarı’na,

6-20 Ekim arasında Sultanahmet'te düzenlenen kitap fuarına iştirak edildi.

23 Aralık’ta vakıf merkezinde kermes yapıldı.

2007

Seminer, mûsıkî, hat ve tezhip ve lugat ve mecmua çalışmaları düzenli olarak sürdürüldü.

Seminlerlere konuşmacı olarak Vâhit Erdem, Dr. Alâeddin Yavaşça, Prof. Dr. Ömer Turan, Prof. Dr. Şeyma Güngör, Mehmed Ni̇yazi̇, Ergun Göze, Prof. Dr. Kâzım Yeti̇ş, Prof. Dr. Nuri Köstüklü, Prof. Dr. Suphi Saatçi̇, Beşir Ayvazoğlu, Uğur Derman, Ergun Göze, Dr. Metin Eri̇ş katıldı.

Nuriye Hayırlı fonundan burslar verildi ve ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunuldu.

2005 yılında yayımlanan 3 ciltlik “Misâlli Büyük Türkçe Sözlük”ten iki yıl sonra 1 ciltlik “Türkçe Sözlük”, ekim ayında yayımlandı.

Sâmiha Ayverdi Külliyâtı’ndan “İbrâhim Efendi Konağı” , “İstanbul Geceleri”, “Türkiye’nin Ermeni Meselesi”, “Dost”, “Son Menzil”, “Yeryüzünde Birkaç Adım”, “Hancı”, “Hey Gidi Günler Hey”, “Yusufcuk”, “Ne İdik Ne Olduk” adlı eserlerin yeni baskıları; “Arkamızda Dönen Dolaplar” adlı eserin 1. baskısı yapıldı.

Prof.Dr. Ahmed Yüksel Özemre Külliyâtı’ndan “Üsküdar’da Bir Attar Dükkânı”, “Gel De Çık İşin İçinden”, “Üsküdar Ah Üsküdar”, “Üsküdar’ın Üç Sırlısı”, “Portreler, Hâtıralar”; Ali Fuad Başgil’in “Din ve Laiklik”, “Hatıralar”; Nihad Sâmi Banarlı’nın “Türkçe’nin Sırları”, “Edebiyât Sohbetleri”, “Devlet ve Devlet Terbiyesi”, “Kültür Köprüsü”, “Kitaplar ve Portreler”; Safiye Erol’un “Ciğerdelen”, “Kadıköyü’nün Romanı”, “Dineyri Papazı”; M.Orhan Okay’ın “Bir Başka İstanbul”; Muhittin Serin’in “Hattat Şeyh Hamdullah”; İnci A. Birol ve Çiçek Derman’ın hazırladıkları “Türk Tezyinî Sanatlarında Motifler” isimli kitapların yeni baskıları yapıldı.

Ahmed Yüksel Özemre’nin “Hasretini Çektiğim Üsküdar”, Hayri Bilecik’in “Mefhumlardan Tefekküre”, Hicran Göze’nin “Kadıköylü Yıllarım”, Ergun Göze’nin “Yaşasın Hâtıralar”, Ergun Balcı’nın “Mehmet Dede”, Zeynep Uluant’ın “Hasbihaller”, Fevzi Samuk’un “Atillâ Sendromu”, Gülbün Mesara ve Mine Esiner Özen tarafından hazırlanan “Süheyl Ünver’in Konya Defterleri”, İsmet Binark tarafından hazırlanan “Sâmiha Ayverdi Bibliyografyası 2” isimli eserlerin 1. baskısı yapıldı. Toplam 38 adet kitap ve bir adet sözlük basıldı.

Vakfımız tarafından basılan kitapların yer aldığı "Kitap Katalogu" basıldı. Kubbealtı gençlerinin çıkardığı "Merhaba" isimli dergi, dört sayı olarak yayınlandı.

8 öğrenciye yüksek lisans, 9 öğrenciye lisans bursu verildi.

Vâkıflarımızdan Nihad Sâmi Banarlı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dâire Başkanlığı Kültür Müdürlüğünce Altunizâde Kültür Merkezi’nde 16 Şubat’ta bir toplantı düzenlendi. Bunun dışında Nihad Sâmi Banarlı’nın doğumunun 100. yılı olan 2007 yılında muhtelif şehirlerde yapılan anma toplantılarına belge ve kitap yardımında bulunuldu.

Vefâ Lisesinde 3 Nisan’da, “Doğumunun 100. Yılında Bir Vefâlı, Nihad Sâmi Banarlı” konulu bir toplantı düzenlendi. Toplantıya kitap ve belge yardımında bulunuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Dâire Başkanlığı ile temâsa geçilerek 21 Nisan Cumartesi günü Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde, “Türk Diline Adanan Ömür, İlhan Ayverdi” konulu bir panel düzenlenmesi sağlandı.

27 Nisan’da Altunizâde Kültür ve Sanat Merkezi’nde, “Vefâtının 40. Yılında İrfânımızın Aydınlık Yüzü Ali Fuad Başgil” konulu bir toplantı yapılması sağlandı.

Misalli Büyük Türkçe Sözlük için “Karamanoğlu Mehmet Bey” dil ödülüne müracaat edildi.

29 Kasım’da Elginkan Vakfı ile “Dil ve Kültür” konulu ortak proje yapımı ile ilgili mutabakata varıldı.

28 Mart’ta Kültür Bakanlığı ve İstanbul Ticaret Odası’nın birlikte düzenledikleri 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti projesinde görev alacak Turizm Bakanlığı Resmî Kokartlı Turist Rehberleri’ne Kubbealtı Vakfı tanıtıldı.

9 Ağustos’ta Vakfımızı ziyâret eden Trabzon Vâlisi Nuri Okutan ile yapılan görüşmede ortak projeler üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Mayıs ayında Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesinde “Türkçe ve İmlâ” isimli bir konferans verildi.

Ahmed Yüksel Özemre’nin “Hasretini Çektiğim Üsküdar” isimli kitabından, Üsküdar Belediyesi’nin 2500 adet satıldı.

İstanbul Fetih Cemiyeti’nin kitaplarının dağıtımının Kubbealtı tarafından yapılmasına başlandı.

2008 Frankfurt Kitap Fuarı “Konuk Ülke Türkiye” projesi çerçevesinde oluşturulan Türkiye ulusal standına yayınlarımızla katılmak için başvuruda bulunuldu.

Web sayfası, e-satış içerikli ve daha zengin olarak yenilendi.

Vakıf faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde duyurulması için toplu SMS altyapısı oluşturuldu.

Vakfımız ile Hollanda’dan CORDAID ile işbirliğinde gerçekleştirilen “Elele Projesi” ile Son defa Maslak Pınar Mahallesi’nde yardıma muhtaç âilelerin kız çocuklarına burs, hanımlarına biçki-dikiş kursları verildi; belirli aralıklarla sağlık taraması yapıldı ve İstanbul gezileri düzenlendi.

16 Mart’ta Dolmabahçe Sarayı İdâri Binasında, Manisa İli Kültür ve Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile birlikte “İstanbul ve Manisa’da Lâle” adı altında bir sergi düzenlendi.

07 Nisan’da Vâkıfları anma toplantısı yapıldı. Sâmiha Karaa ve Hilal Uğurlu tarafından yapılan konuşmaların ardından toplantı, Emin Işık Hoca’nın yaptığı hatim duâsı ve ikramla sona erdi.

05-14 Mayıs arasında Trabzon’da 3. Doğu Karadeniz Kitap-Kültür-Sanat ve Eğitim Fuarı’na iştirak edildi. Ankara, Bursa ve İzmir’deki fuarlara da iştirak edildi.

09 Haziran’da Kubbealtı Mûsıkî Topluluğu ve mûsıkî kursu öğrencileri Yusuf Ömürlü ve Noktanur Kepkef idâresinde İstanbul Fetih Cemiyeti’nde bir konser verdi.

16 Haziran’da Köprülü Mehmed Paşa Medresesi’nde 2006-2007 döneminde kurslarımıza katılanlara kurs bitirme belgeleri verildi.

16 Eylül’de kardeş vakıflara iftar,

29 Eylül’de Vakfımızın dostlarına iftar,

30 Eylül’de Kubbealtı gençlerine bir iftar verildi.

19 Eylül-08 Ekim arasında Sultanahmet 26. Kitap ve Kültür fuarına iştirak edildi.

26 Ekim’de İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın da katılımıyla, Ergun Göze’nin Bâbıâlî’de 50. yılı ve “Yaşasın Hâtıralar” kitabının tanıtım toplantısı yapıldı.

27 Ekim-4 Kasım arasında Beylikdüzü Tüyap Fuarı’na iştirak edildi.

23 Aralık’ta Vakıf merkezinde çaylı bir kermes yapıldı.

2008

Seminer, mûsıkî, hat ve tezhip ve lugat ve mecmua çalışmaları düzenli olarak sürdürüldü.

2008 senesinde seminerlere konuşmacı olarak Dr. Alâeddin Yavaşça, Prof. Dr. Zeynep Kerman, Selim İleri̇, Tuğrul İnançer, Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Râsim Ci̇ni̇sli̇, Özcan Ergiydiren ve Galip Çakır katıldı.

Sâmiha Ayverdi Külliyâtı’ndan “Hey Gidi Günler Hey”, Dursun Gürlek’in “Ayaklı Kütüphâneler”, Safiye Erol’un “Ciğerdelen”, Nihad Sâmi Banarlı’nın “Gençlerle Başbaşa” ve “Türkçenin Sırları”, Süheyl Ünver’in “Konya Defterleri”nin yeni baskıları; Gülnur Duran’ın “Ali Üsküdari” ve Dursun Gürlek’in “Kültür Dünyâmızdan Manzaralar” adlı eserlerinin 1. baskısı yapıldı.

Sarıyer Belediyesine 2500 adet Türkçenin Sırları, 2500 adet İbrâhim Efendi Konağı, 2500 adet Gençlerle Başbaşa ve 2500 adet İman ve Yaşama Üslûbu adlı eserler satıldı.

22 Şubat’ta Elginkan Vakfı ile “Dil ve Kültür” konulu ortak proje yapımı ile ilgili varılan mutabakatın ilk adımı olarak Kocaeli Ahmet Elginkan Meslek Lisesinde, Türkçe ve Edebiyat öğretmenlerine “Türkçe ve İmlâ” isimli bir konferans verildi.

17 Nisan’da Kocaeli Ali Fuad Başgil Sosyal Bilimler Lisesinde, Ali Fuad Başgil konulu bir toplantı düzenlendi.

23 Nisan’da Ümraniye Belediyesinin yaptırdığı “Elmalıkent Sâmiha Ayverdi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi”nin açılışında heyet halinde hazır bulunuldu ve Sâmiha Ayverdi Külliyâtı bağışlandı.

26 Nisan’da Trabzon Vâliliği ve Kubbealtı Vakfı işbirliği ile “Nihad Sâmi Banarlı; Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği” başlıklı bir panel ve lugatımızın tanıtımı yapıldı.

02 Mayıs’ta Bakırköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Kubbealtı Vakfı işbirliği ile 230 öğretmene “Türkçe ve İmlâ” konulu bir konferans verildi.

07 Mayıs’ta Karaman Belediyesi tarafından “Türk Diline Hizmet” ödülü Mütevelli Heyetimiz Başkanı İlhan Ayverdi’nin ödülünü, Dolmabahçe Sarayı’nda yapılan bir törenle İlhan Ayverdi adına Sinan Uluant aldı.

10 Mayıs’ta Osmanlı Türkçesi ve hat kursuna katılanlara kurs bitirme belgeleri verildi.

Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde akademisyen ve öğrencilere vakıf ve lugat

tanıtımının yapıldığı bir konferans verildi.

Kubbealtı logosu ve ismi Türk Patent Enstitüsüne tescil ettirildi.

2008 yılından îtibâren web sitemizde “Kültür Dünyâmızdan” başlığı altında vefat eden kültür, sanat ve fikir hayâtımıza istikâmet verenler her ay rahmetle yâd edildi.

Büyük marketlerin ve alışveriş merkezlerinin zincir mağazalarında bulunan kitapevlerinin, kitap tedariklerini yapan iki büyük firma İKİA ve EMA ile görüşülüp anlaşmaya varıldı ve satışlara başlandı.

Kitap tanıtımları e-mail, faks, telefon ve yüz yüze görüşmeler yoluyla yapılarak kitaplarımızın piyasaya duyurulması faaliyetlerine devam edildi. Kitaplarımızla ilgili yazı ve haberlerin basında ve internette çıkması için çalışmalar yapıldı.

Tüyap Bursa ve İzmir kitap fuarlarına iştirak edildi.

Yayınlarımızın Kitapyurdu, İdeefixe gibi internet siteleri üzerinden düzenli satışının temin edilmesine çalışılıldı.

Yeni firmalarla çalışılmaya başlandı.

Kitap satışlarında ve tahsilatlarda artış sağlandı.

Kitabevinde muhtelif dergilerin satışına başlandı.

Fiyat listeleri yenilendi.

2009

Seminer, mûsıkî, hat ve tezhip ve lugat ve mecmua çalışmaları düzenli olarak sürdürüldü.

2009 senesinde daha önceki yıllarda yapılmakta olan gençlerle sohbet toplantıları “Kubbealtı Sohbetleri”, “Mûsıkî Sohbetleri”,“Dursun Gürlek’le Târih ve Kültür Sohbetleri” ve “anma toplantıları” yapıldı.

Kubbealtı sohbetlerine konuşmacı olarak Dursun Gürlek, Neyzen Sâlih Bi̇lgi̇n, Dr. Emin Işık, Prof. Dr. Abdullah Uçman, Necati Çeli̇k, Dr. İ. Aydın Yüksel, Uğur Derman, Ünal Ensari, Süleyman Seyfi Öğün, Süleyman Erguner, Halit Gözkan, Bülent Gözkan, Cemil Altınbilek, Prof. Dr. Abdullah Uçman, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Salih Bilgin, Murat Aydemi̇r, Prof. Dr. A. Güner Sayar, Prof. Dr. Rûhi Ayangi̇l, Doç. Dr. Haluk Dursun, Ömer Tuğrul İnançer katıldı.

Hayırlı fonundan 1 kişiye burs verilmiş ve ihtiyaç sâhiplerine yardımlarda bulunululdu.

Ülkenin pek çok yerine kitap bağışında bulunuldu.

Misâlli Büyük Türkçe Sözlük ve Türkçe Sözlük’ten sonra, Okul Sözlüğü eylül ayında basıldı.

Sâmiha Ayverdi Külliyâtı’ndan “Dünden Bugüne Ne Kalmıştır”, “Kaybolan Anahtar”, “Ezelî Dostlar”, “Kölelikten Efendiliğe” (İngilizce-Arapça), “İbrâhim Efendi Konağı”, “Ken’an Rifâî ve 20. Asrın Işığında Müslümanlık”, “Batmayan Gün”, “İnsan ve Şeytan”, “Kölelikten Efendiliğe” (Türkçe), “Ateş Ağacı”, “Yaşayan Ölü”, “Ah Tuna Vah Tuna”, “Yolcu Nereye Gidiyorsun” adlı eserlerin yeni baskıları ve “Paşa Hanım” adlı eserin 1. baskısı yapıldı.

Ken’an Rifâî’nin “Sohbetler” ve “Mesnevî-i Şerîf’”, Dursun Gürlek’in “Ayaklı Kütüphâneler”, “Kültür Dünyâmızdan Manzaralar” adlı eserlerinin yeni baskıları ve “Tebessüm ve Tefekkür” adlı eserinin ilk baskısı ve yeni baskıları yapıldı. Prof.Dr. Ahmed Yüksel Özemre Külliyâtı’ndan “Galatasarayı Mekteb-i Sultânîsinde Sekiz Yılım”, “Hasretini Çektiğim Üsküdar”, “Üsküdar’ın Üç Sırlısı”; Ali Fuad Başgil’in “Gençlerle Başbaşa”; Nihad Sâmi Banarlı’nın “Kültür Köprüsü”, “Kitaplar ve Portreler”, “Türkçenin Sırları”; Safiye Erol’un “Çölde Biten Rahmet Ağacı”, “Dineyri Papazı”; Hicran Göze’nin “Mehmed Âkif Hüzünlü Bir Yolculuk”; İnci A. Birol’un hazırladığı “Türk Tezyîni Sanatlarında Desen Tasarımı”; Gülnur Duran’ın “Ali Üsküdârî”, Mehmet Karpuzcu’nun “Çevre Kirlenmesi” adlı eserlerinin yeni baskıları yapıldı.

Özcan Ergiydiren’in “Hayâli Cihan Değer”, M.Uğur Derman’ın hazırladığı “Murakka’-ı Has”, İ. Aydın Yüksel’in metinlerini yazdığı ve Bülent Çetinor’un resimlerini yaptığı “Pâdişah Türbeleri”, Metin Eriş’in “Gönlümde Taht Kuranlar”, Cemil Altınbilek’in hazırladığı “Câhit Gözkân’ın Mûsıkî Mîrâsı: Cilt.1” ve Türkçe Sözlük’ün ilk baskıları yapıldı. Hepsi ile birlikte toplam otuz sekiz kitap ve yayınlarımıza âit kitap kataloğu basıldı.

Kültür Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası, Trabzon, Muğla, Mardin Vâlilikleri, Güngören, Fâtih, Beşiktaş, Süloğlu, Lalapaşa, Aksaray, Niğde, İpsala, Bor Uzunköprü Kaymakamlıkları ve Palandöken, Karaman Belediyeleri, Asfa Eğitim Kurumu, Mâvi Gün Koleji gibi çeşitli kurumlarla yapılan temaslarda;

- Kültür Bakanlığı’na, Tebessüm ve Tefekkür (200), Batmayan Gün (200), Ezeli Dostlar (100), Kültür Köprüsü (100), İstanbul’a Dâir (200), Yaşasın Hâtıralar (100), Tuna Güzellemesi (200) ve Hatıralar (100);

- Trabzon Vâliliği’ne Türkçenin Sırları (50) Hasbihaller (100), Maveradan Gelen Ses (150), Mehmed Âkif (150), Kültür Dünyâmızdan Manzaralar (200) Ayaklı Kütüphâneler (250) Tebessüm ve Tefekkür (250) ve Atilla Sendromu (700) kitaplarından,

- Güngören Kaymakamlığı’na Türkçenin Sırları (1000), Misalli Büyük Türkçe Sözlük (50), Türkçe Sözlük (100), Gençlerle Başbaşa (2000);

- Fâtih Kaymakamlığı’na Gençlerle Başbaşa (1000);

- Uzunköprü Kaymakamlığı’na Kadıköyü’nün Romanı (100), Ülker Fırtınası (100), Ciğerdelen (100), Dineyri Papazı (100), Makaleler (100);

- Asfa Eğitim Kurumlarına 146 adet Okul Sözlüğü;

- Mâvigün Koleji’ne 200 adet Okul Sözlüğü;

- Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne Dineyri Papazı (200), Kadıköyü’nün Romanı (200), Ciğerdelen (100), Ülker Fırtınası (100);

- Ulukışla Kaymakamlığı’na 15 takım Misalli Büyük Türkçe Sözlük;

- Altunhisar Kaymakamlığı’na 1 takım Misalli Büyük Türkçe Sözlük;

- Bor Kaymakamlığı’na 8 takım Misalli Büyük Türkçe Sözlük;

- İpsala Kaymakamlığı’na 5 takım Misalli Büyük Türkçe Sözlük;

- Niğde Kaymakamlığı’na 90 takım Misalli Büyük Türkçe Sözlük;

- Aksaray Kaymakamlığı’na Gönlümde Taht Kuranlar (50), Tebessüm ve Tefekkür (50), Gençlerle Başbaşa (50), Tuna Güzellemesi (50), Türkçenin Sırları (50);

- Celal Bayar Üniversitesi Kütüphânesine Kubbealtı Yayınları;

- Karaman Belediye Başkanlığı’na 10’ar adet Misalli Büyük Türkçe Sözlük, Türkçe Sözlük ve Okul Sözlüğü;

- Erzurum-Palandöken Belediyesi’ne 1000 adet Gençlerle Başbaşa, 1000 adet Türkçenin Sırları;

- Edirne-Lalapaşa Kaymakamlığı’na 500 adet Ciğerdelen;

- Edirne-Süloğlu Kaymakamlığı’na 500 adet Ciğerdelen;

- Mardin Vâliliği’ne Ayaklı Kütüphâneler (250) adet, Kültür Dünyâmızdan Manzaralar (250), Tebessüm ve Tefekkür (250);

- Beşiktaş Kaymakamlığı’na 100 adet Türkçe Sözlük, 100 adet Misalli Büyük Türkçe Sözlük;

- İstanbul Ticaret Odası’na 1000 adet Kemal Batanay;

- İzmir Konak Kaymakamlığı’na 60 Takım Misalli Büyük Türkçe Sözlük, 60 Adet Türkçe Sözlük;

- Muğla Vâliliği’ne Türkçenin Sırları (100), Gençlerle Başbaşa (500), İbrâhim Efendi Konağı (50), Kadıköyü’nün Romanı (50), Ülker Fırtınası (50), Ciğerdelen (50), Dineyri Papazı (50), Çölde Biten Rahmet Ağacı (50), Misalli Büyük Türkçe Sözlük (100), Türkçe Sözlük (100), Okul Sözlüğü (100) adet kitap satıldı.

14 lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisine burs verildi.

Aksaray Vâlisi Orhan Alimoğlu vakfımızı ziyâret ederek çalışmalarımız hakkında bilgi aldı.

Mardin Vâlisi Hasan Duruer ile birlikte Bahçelievler ve Kadıköy Kaymakamları vakfımızı ziyaret etti. Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi Kestel, Yıldırım Kaymakamlığı, vakfımız heyeti tarafından ziyaret edildi.

Üniversitelerin açılışlarında, sözlükler ve çevre kitaplarının tanıtımı ilgili fakülte ve hocalara gönderildi.

Sivas Valiliği ile Ergun Göze’nin isminin bir yere verilmesi için, Akhisar Kaymakamı ve Belediye Başkanı ile İlhan Ayverdi’nin isminin bir okula veya başka bir yere verilmesi için görüşüldü ve Akhisar Belediyesi yeni yapılan kültür merkezine İlhan Ayverdi isminin verilmesi için Belediye Meclisi’nin ilk toplantısında karar aldırılacağı bildirildi.

Celal Bayar Üniversitesi Kütüphanesi’ne Kubbealtı Neşriyatı ve Fetih Cemiyeti kitaplarından birer adet satıldı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İst. Devlet Türk Müziği Topluluğu’na kitaplarımız satıldı.

2008 yılı Elginkan Vakfı’nın "Türk Kültürü Araştırma Ödülü", mütevelli heyeti başkanımız İlhan Ayverdi'ye verildi. 19 Şubat’ta, İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde yapılan ödül törenine katılamayan başkanımızın ödülünü Sinan Uluant aldı.

21 Şubat’ta, Mardin Vâliliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ev sâhipliğinde Mardin'de, "Türkçe ve İmlâ" isimli konferans verildi. Mardin'deki bütün okullara, "Misalli Büyük Türkçe Sözlük" dağıtıldı.

27-30 Nisan arasında, Bulgaristan’ın Burgaz şehrinde başkonsolosluğumuz ile ortak olarak hat, tezhip ve ebrû sergisi düzenlendi.

07 Mayıs’ta Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi’nde bir hafta süreyle resim, hat, tezhip, minyatür, ebru, çini ve gravürden oluşan Kubbealtı Sergisi düzenlendi.

16 Mayıs’ta Vakfımızın 2008 - 2009 yılı Osmanlı Türkçesi, Hat ve Diksiyon kurslarına katılan kursiyerlerine "Kurs Bitirme Belgeleri" verildi.

23-31 Mayıs arasında Trabzon Vâliliği’nin “Okuyan Şehir Trabzon” kampanyası çerçevesinde "Kitaplı Hayaller Vâdisi" etkinliğine yazarlarımız Hicran Göze, Zeynep Uluant, Fevzi Samuk ve Dursun Gürlek katıldı.

06 Haziran’da Kubbealtı Mûsıkî Topluluğu ve mûsıkî kursu öğrencileri Yusuf Ömürlü ve Yaşar Özkan idâresinde İstanbul Fetih Cemiyeti’nde bir konser verdi.

16 Haziran’da Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesinde Sâmiha Ayverdi’yi anma toplantısına iştirak edildi.

16 Haziran’da Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesinde yapılan mezûniyet töreninde okul birincisine 3 altın ve kitap, ikincisine 2 altın ve kitap, üçüncüye 1 altın ve Türkçe Sözlük hediye edildi.

27 Haziran’da Üsküdar Belediyesi ile ortak olarak Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre’yi anma programı düzenlendi.

27 Ağustos-15 Eylül arasında Sultanahmet’te düzenlenen 28. Kitap ve Kültür Fuarı’na iştirak edildi.

9 Ekim’de Edirne vâliliği ve Yörem dergisi işbirliğiyle, Edirne Sanayi ve Ticaret Odası konferans salonunda "Safiye Erol Paneli" yapıldı.

31 Ekim-8 Kasım arasında Tüyap Kitap Fuarı’na iştirak edildi.

12 Aralık’ta Vakıf merkezinde çaylı bir kermes yapıldı.

2010

Seminer, mûsıkî, hat ve tezhip ve lugat ve mecmua çalışmaları düzenli olarak sürdürüldü.

Kubbealtı Sohbetleri, Kubbealtı Mûsıkî Sohbetleri, Dursun Gürlek’le Târih ve Kültür Sohbetleri Mehmed Paşa Medresesi’nde yapılmaya devam edildi.

2010 senesinde Kubbealtı Sohbetleri’ne konuşmacı olarak Uğur Derman, Prof. Dr. Sadettin Ökten, Beşir Ayvazoğlu, Selim İleri, Mehmed Niyâzi, Memduh Cumhur katıldı.

Kubbealtı Mûsıkî Sohbetleri’ne Murat Aydemir ve Derya Türkan, Dr. Murat S. Tokaç, Savaş S. Barkçın, Ahmet Şâhin, Murat Irkılata, Halil U. Kutlu ve Mehmet Kemiksiz, Aziz Şenol Filiz, Dr. Murat S. Tokaç, Osman Öksüzoğlu, Dr. Emin Işık ve Dr. Adnan Çoban, Cüneyt Kosal ile Bülent Çeviksever, Mehmet Güntekin katıldı.

-Vefâtının 18. yılında Hayri Bilecik için düzenlenen anma toplantısına Prof.Dr. Mustafa Fayda, Prof. Dr. Mehmet Demirci; vefâtının 60. yılında A. Mükerrem Akıncı ve Hoca Câhit Gözkân Külliyâtı’nın takdimi için Cemil Altınbilek; vefâtının 4. yılında Emrehan Küey anma toplantısına Em.Tuğgn. Necdet Şendil, Prof. Dr. A. Nezihi Turan, Doç Dr. Mustafa Tırıs ve vefâtının 1. yılında İlhan Ayverdi anma toplantısına Aysel Yüksel ve Prof. Dr. Mustafa Fayda konuşmacı olarak katıldı.

Kuruluşumuzun 40. yılı münâsebetiyle CRR Salonu’nda 05 Ekim 2010 tarihinde bir toplantı yapıldı. Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın konuşmasının ardından Orhan Okay, İbrâhim Bodur, Prof. Dr. Turan Yazgan ve Dr. Gülnur Duran’a vakfımızın 40. yıl ödülleri verildi. Kokteylin ardından Ömer Tuğrul İnançer’in konuşması ve Târihî Türk Müziği Topluluğu’nun konseri program sona erdi. Katılan bütün misâfirlere 40.yıl kitabı hediye edildi.

3 Nisan’da Vâkıfları anma toplantısı yapıldı. Toplantıda Sinan Uluant ve Prof. Dr. Tarık Akçal vâkıflarımızla ilgili birer konuşma yaptı.

Mütevelli heyeti başkanımız İlhan Ayverdi’nin hâtırasına düzenlenen “Türkiye’de ve Dünyada Sözlük Yazımı ve Araştırmaları Uluslararası Sempozyumu” 04-06 Kasım arasında Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde yapıldı.

Sivas Vâliliği tarafından 28 Mayıs’ta Ergun Göze’yi anmak için bir toplantı düzenlendi. Toplantıda Rasim Cinisli, Prof. Dr. Fahrettin Göze, Sinan Uluant, Hicran Göze ve Zeynep Uluant birer konuşma yaptı. Ayrıca Sivas TV’de Sinan Uluant, Ergun Göze ile alâkalı bir programa konuşmacı olarak katıldı.

Akhisar’da yapılan Mahalle Konağı; kurucularımızdan ve mütevelli heyeti başkanımız İlhan Ayverdi’nin adıyla, 15 Mayıs’ta Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen törenle hizmete girdi.

Ayvansaray’da bulunan Emir Buhârî Tekkesi’nin Vakfımıza tahsisi için 11 Mart’ta Bölge Müdürlüğü’ne müracaat edildi, müracaatımız uygun görülerek sözleşme imzâlanması için tarafımıza yazı yazıldı.

21-23 Haziran arasında Karaman’da yapılan 733. Türk Dil Bayramı çerçevesinde, İlhan Ayverdi’ye Misalli Büyük Türkçe Sözlük için verilen ödülü, Vakfımızı temsilen Sinan Uluant aldı.

Sâmiha Ayverdi Külliyâtından “Türk Târihinde Osmanlı Asırları”, “Âbide Şahsiyetler”, “Mektuplardan Gelen Ses”, “Mâbedde Bir Gece”, “Mesihpaşa İmamı”, “Batmayan Gün”, “Dost”, “İbrâhim Efendi Konağı” adlı eserlerin yeni baskıları ve “Ebâbil Kuşları” adlı eserin 1. baskısı yapıldı.

Safiye Erol Külliyâtından “Ciğerdelen”, “Makaleler”, “Ülker Fırtınası”, “Kadıköyü’nün Romanı”nın yeni baskıları ve “Leylak Mevsimi” adlı eserin 1. baskısı yapıldı.

Ahmed Yüksel Özemre Külliyâtı’ndan “Üsküdar’da Bir Attar Dükkânı”, “Gel de Çık İşin İçinden”, “Üsküdar Ah Üsküdar”, “Geçmiş Zaman Olur ki”; Nihad Sâmi Banarlı Külliyâtı’ndan “Türkçenin Sırları” ve “Edebiyat Sohbetleri”; Ken’an Rifâî’nin “Şerhli Mesnevî-i Şerif”; Ali Fuad Başgil’in “Gençlerle Başbaşa”; Dursun Gürlek’in “Kültür Dünyâmızdan Manzaralar”; Muhittin Serin’in “Kemal Batanay”, “Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar”; Aysel Yüksel ve Zeynep Uluant’ın birlikte hazırladıkları “İlhan Ayverdi Bir Hayat Bir Lugat”, Kemal Yurdakul Aren’in “Çaybaşı’ndan Manisa’ya”; Mehmet Karpuzcu’nun “Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü”; İnci Ayan Birol’un “Desen Tasarımı” adlı eserlerinin yeni baskıları yapıldı.

Gülbün Mesara ve Mine Esiner Özen’in yayına hazırladıkları “Süheyl Ünver’in Bursa Defterleri”, Hicran Göze’nin “Bir Zamanların Kadıköy’ünde Edebiyatçılar ve Aşkları”, Fevzi Samuk’un “Edep Kapısı” adlı eserlerinin 1. baskıları yapıldı. Buğra Şamlı’nın editörlüğünde “Bir Medeniyetin Kırk Yıllık Kalesi”, Semahat Yüksel’in koordinatörlüğünde “Sözlük Yazımı ve Araştırmaları Sempozyum Bildirileri” kitapları basıldı.

Vakfımızın 40. yılı münâsebetiyle İstanbul Liseleri arasında “Sâmiha Ayverdi’nin eserlerinde kültürel devamlılık” konulu bir deneme yarışması düzenlendi.

Köprülü Mehmed Paşa Medresesi’nden Fâtih’e taşınan Ayverdi Enstitüsü’ndeki belgelerin tasnif ve arşivlenmesi işlerine devam edildi.

Sâmiha Ayverdi, Ekrem Hakkı Ayverdi ve İlhan Ayverdi’ye âit özel eşyâlar tasnif edilerek bir kısmı vitrinlerde sergilenmeye başlandı.

4 öğrenciye yüksek lisans, 12 öğrenciye lisans bursu verildi.

Değişik okullardan, üniversitelerden ve kişilerden gelen taleplere yayınlarımızdan çeşitli kitap yardımları yapılmıştır.

Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesinin yayınladığı derginin matbaa masrafları karşılandı. Okul birincisine 3, ikincisine 2 ve üçüncüsüne 1 Cumhûriyet altını ile çeşitli kitaplar hediye edildi.

Fâtih’de vakfımızın merkezi olan binâ, 6 ay süren bir restorasyon çalışması ile yenilendi.

Eşyâların ve koleksiyonlardaki birçok eserin restorasyon, tâmir ve bakımı yapıldı. Sanat târihçisi ve müzeci Dr. Şebnem Eryavuz ile, Vakfımıza âit bütün koleksiyonların ve antika eşyâların envanter çalışmasına başlandı.

Köprülü Mehmed Paşa Medresesi’nin yan cephesi ve giriş saçağının restorasyon projesi tasdik ettirildi ve tamamlandı.

Kubbealtı Mûsıkî kursu öğrencileri tarafından, 16 Mayıs’ta Altunizâde Kültür Merkezi’nde yıl sonu konseri verildi. Kubbealtı mûsıkî kurslarından yetişmiş olanların hazırladıkları konser “Kubbealtı’ndan Evlere Taşan Mûsıkî” adıyla, 25 Eylül’de Köprülü Mehmed Paşa Medresesi’nde yapıldı.

25-26 Aralık günlerinde Kubbealtı geleneksel kermesi, Köprülü Mehmed Paşa Medresesi’nde yapıldı.

Vakfın 40. yılı dolayısıyla, bir yapımcı firma ile anlaşılarak belgesel hazırlatıldı.

Diyânet’in tertiplediği Ramazan Kitap Fuarı ile 2010 yılı İstanbul Avrupa Kültür Başkenti projesi çerçevesinde düzenlenen Boğaziçi Kitap Fuarı’na iştirak edildi.

. Vakfımızın web sitesi yenilendi.

Merkezefendi Kabristanı’nda bulunan kurucularımız ve büyüklerimize âit yaklaşık 35 adet kabrin her hafta muntazam bakım ve temizliklerine devam edildi.

2011

Seminer, mûsıkî, hat ve tezhip ve lugat ve mecmua çalışmaları düzenli olarak sürdürüldü.

Kubbealtı Sohbetleri; Kubbealtı Mûsıkî Sohbetleri, Dursun Gürlek’le Târih ve Kültür Sohbetleri ve anma günleri olarak cumartesi günleri Köprülü Mehmed Paşa Medresesi’nde yapılmaya devam edildi.

2001 senesinde Kubbealtı Sohbetleri’ne konuşmacı olarak Prof. Dr. Şeyma Güngör, Doç. Dr. Mustafa Koç, Prof. Dr. İsmâil Kara, Prof. Dr. Abdullah Uçman, Ömer Tuğrul İnançer, Selim İleri katıldı.

Kubbealtı Mûsıkî Sohbetleri’ne Murat Aydemir ve Derya Türkan, Dr. Adnan Çoban, Özcan Ergiydiren, Elif Ömürlü Uyar katıldı.

Fırat Kızıltuğ’un 75. Yaş ve 50. Sanat Yılı, Necdet Yaşar ve Prof. Dr. Hüsrev Hatemi’nin katılımıyla, Vefâtının 10. Yılında Ahmet Kabaklı programı Yavuz Bülent Bâkiler’in katılımıyla, Uğur Derman’ın 75. Yaş, Yazı Hayâtının 50. Yılı ve Ömrümün Bereketi kitabının takdimi İrvin Cemil Schick’in katılımıyla, Vefâtının 50. Yılında Peyâmi Safâ programı Beşir Ayvazoğlu’nun

katılımıyla, Vefâtının 50. Yılında Sâdettin Kaynak programı Alaaddin Yavaşca’nın katılımıyla, Doğumunun 400. Yılında Evliyâ Çelebi programı Prof. Dr. Hayâti Develi’nin katılımıyla düzenlendi.

2 Nisan’da Vâkıfları anma toplantısı düzenlendi. Toplantıda Prof. Dr. Mustafa Tahralı’nın konuşmasının ardından Emin Işık Hoca tarafından hatim duâsı yapıldı.

2011 senesi içinde 8 mecmua ve 38 kitap, toplam 46 yayın yapıldı. Kubbealtı Akademi Mecmuası, Merhaba Mecmuası yayınlandı; masa takvimi ile kitap kataloğu basıldı.

Sâmiha Ayverdi Külliyâtı’ndan “Bağ Bozumu”, “Ateş Ağacı”, “Yusufçuk”, “Ne İdik Ne Olduk”, “Hancı”, “İstanbul Geceleri”, “İnsan ve Şeytan” adlı eserlerin yeni baskısı yapıldı.

Safiye Erol Külliyâtı’ndan “Ciğerdelen” ve “Leylak Mevsimi”, Ahmed Yüksel Özemre Külliyâtı’ndan “Üsküdar’da Bir Attar Dükkânı”, “Galatasaray Mekteb-i Sultânisi’nde Sekiz Yılım”, “Hasretini Çektiğim Üsküdar” ve “Gel de Çık İşin İçinden”; Nihad Sâmi Banarlı’nın “Türkçenin Sırları”, Ken’an Rifâî’nin “Sohbetler”, Ali Fuad Başgil’in “Gençlerle Başbaşa” ve “Din ve Laiklik”, Dursun Gürlek’in “Tebessüm ve Tefekkür”, “Ayaklı Kütüphâneler”, Muhittin Serin’in hazırladığı “Şevki Efendi’nin Meşk Murakkaı”, “Halim Efendi’nin Meşk Murakkaı”, İlhan Ayverdi’nin “Misalli Büyük Türkçe Sözlük”, “Türkçe Sözlük” (Tek cilt), İnci Ayan Birol ve Çiçek Derman’ın hazırladığı “Motifler”, İnci Ayan Birol’un “Türk Tezyîni Sanatlarında Desen Tasarımı”, Mehmet Karpuzcu’nun “Çevre Kirlenmesi” adlı eserlerin yeni baskıları yapıldı.

Aysel Yüksel ve Zeynep Uluant’ın birlikte hazırladıkları “Bir Ağacın Dalları”, H. Necati Demirtaş’ın “Açıklamalı Osmanlı Fetvâları”, Hüseyin Vassaf’ın “Hicaz Hâtırâsı” Dursun Gürlek’in “Sohbet Tadında”, M. Uğur Derman’ın Ömrümün Bereketi I, Gülbün Mesara ve Mine Esiner Özen’in yayına hazırladıkları “Süheyl Ünver’in Bursa Defterleri”, Cemil Altınbilek’in “Manisa Sevdâsı” ve “Hoca Câhit Gözkân’ın Mûsıkî Mirâsı Defterler (2)” adlı eserlerinin 1. baskıları yapıldı.

Sâmiha Ayverdi’ye âit belge, mektup ve çeşitli evrâkın tasnif ve arşivlenmesi işleri, Ayverdi Enstitüsü tarafından tamamlandı.

Prof. Dr. Hayâti Develi başkanlığında Rekin Ertem ve Yard. Doç. Dr. Ersin Teres ile sonraki lugat çalışmaları için sözleşme imzâlandı.

Vakfımızın 40. yılı münâsebetiyle İstanbul Liseleri arasında “Sâmiha Ayverdi’nin Eserlerinde Kültürel Devamlılık” konulu deneme yarışmasının ödülleri, Kubbealtı Akademi Mecmuası’nın 40. yıl toplantısında dağıtıldı.

Sâmiha Ayverdi, Ekrem Hakkı Ayverdi ve İlhan Ayverdi’ye âit özel eşyâların tasnifine devam edildi.

5 adet masaüstü, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet yazıcı ve bunlara âit muhtelif programlar ile hârici diskler alındı.

Dumlupınar Üniversitesi kampüsü içinde Fen-Edebiyat Fakültesi girişinde Kubbealtı Kütahya Kitabevi, kasım ayında faaliyete geçti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile toplu kitap ve mecmua satışı,İstanbul Vâliliği ile İstanbul’daki liselere toplu lugat alımı, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile “Süheyl Ünver’in Bursa Defterleri”, Aksaray Vâliliği ile toplu kitap satışı, Üsküdar Belediyesi ile A.Yüksel Özemre’nin “Üsküdar Ah Üsküdar” kitabı, Vezirköprü Kaymakamlığı ile çeşitli kitap alımı, İstanbul İl Özel İdâresi ile Misalli Büyük Türkçe Sözlük, Milliyet Gazetesi Tek Ciltlik Misalli Büyük Türkçe Sözlük’ün basımı, Kütahya Ticaret Odası ile “Rengârenk Kütahya” kitabından alımı ile ilgili anlaşma ve satış işlemleri yapıldı.

Kosgeb’in kobilere yaptığı hibe programlarından faydalanılarak lugat çalışmaları için bir destek sağlandı.

Kubbealtı Twitter hesabı açıldı.

15 öğrenciye yüksek lisans, 8 öğrenciye lisans bursu verildi. Değişik kurumlardan gelen taleplere yayınlarımızdan çeşitli kitap yardımları yapıldı. Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesinin yayınladığı derginin matbaa masrafları, “Kitaplar Dile Geldi” yarışmasının afiş masrafları karşılandı.

5 Şubat’ta Münip Utandı ve Merve Utandı, vakıf merkezinde Yahyâ Kemal Beyatlı Konseri verdi. Ahmet Şahin, Mehmet Kemiksiz, Özer Özel ve Fatih Zülfikar’ın düzenlediği “Su Gibi Aziz Nağmeler” konseri, Çemberlitaş’taki vakıf merkezinde yapıldı. Kubbealtı Mûsıkî topluluğu, 24 Nisan’da Altunizâde Kültür Merkezi’nde konser verdi. Kubbealtı Mûsıkî kurslarından yetişenlerin korosu, Yusuf Ömürlü idâresinde 28 Mayıs’da Köprülü Mehmed Paşa Medresesi’nde yapıldı.

Geleneksel Kubbealtı kermesi, 24 Aralık2ta Köprülü Mehmed Paşa Medresesi’nde gerçekleştirildi.

Diyânet’in tertiplediği Ramazan Kitap Fuarı’na iştirak edildi.

Merkezefendi Kabristanı’nda bulunan kurucularımız ve büyüklerimize âit yaklaşık 35 adet kabrin muntazam bakım ve temizliklerine devam edildi.

2012

Seminer, mûsıkî, hat ve tezhip ve lugat ve mecmua çalışmaları düzenli olarak sürdürüldü.

Kubbealtı Sohbetleri; Kubbealtı Mûsıkî Sohbetleri, Dursun Gürlek’le Târih ve Kültür Sohbetleri, anma günleri ve imzâ günleri olarak cumartesi günleri Köprülü Mehmed Paşa Medresesi’nde yapılmaya devam edildi. Fâtih’deki merkez binâmızda değişik zamanlarda mûsıkîşinaslar, sanatkârlar ve yazarların katılımıyla özel toplantılar yapıldı.

2012 senesinde Kubbealtı Sohbetleri’ne Dr. Fâtih Şeker, Prof. Dr. Ömer Turan, Dr. Emin Işık,

Doç. Dr. Mustafa Koç, Prof. Dr. Hayâti Develi, Mehmet Şevket Eygi, Prof. Dr. Mustafa Fayda, Selim İleri, Prof. Dr. Gül İrepoğlu katıldı.

Kubbealtı Mûsıkî Sohbetleri’ne Mehmet Güntekin, Dr. Adnan Çoban, Uğur Derman, Elif Ömürlü Uyar, Sadun Aksüt-Adnan Çoban katıldı.

07 Nisan’da Vâkıfları anma günü yapıldı. Toplantıda Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar’ın konuşmasının ardından Emin Işık Hoca tarafından hatim duâsı yapıldı.

“Doğumunun 100. Yılında Fevziye Abdullah Tansel” toplantısı Prof. Dr. Kâzım Yetiş’in katılımıyla ve “Doğumunun 100. Yılında İsmâil Bahâ Sürelsan” toplantısı Prof. Dr. Mehmet Emin Kakan’ın katılımıyla düzenlendi.

Dr. İ. Aydın Yüksel rehberliğinde Edirne ve Selimiye gezileri gerçekleştirildi.

Dursun Gürlek, Hilmi Yavuz, Durali Yılmaz, Ahmet Güner Sayar, Meryem Aybike Sinan, Cem Sökmen, Muhterem Yüceyılmaz, Yavuz Bülent Bâkiler, Süleyman Doğan, Dr. Yusuf Gedikli, Selim İleri, Mahmut Çetin, Ahmet Özdemir, Memduh Cumhur, Mustafa Armağan, Beşir Ayvazoğlu, Nazif Gürdoğan, Necâti Demirtaş için Beyazıt Kitabevi’nde imza günleri düzenlendi.

“Tanburi Cemil Bey Konseri”, “Enderûn Hâfızları Topluluğu Konseri” gerçekleştirildi. Kubbealtı Klasik Türk Mûsıkîsi Topluluğu, 04 Mart’ta Altunizâde Kültür Merkezi’nde konser verdi. Yine Kubbealtı Mûsıkî Korosu, 26 Mayıs’ta Köprülü Mehmed Paşa Medresesi’nde “İstanbul ve Rumeli Türküleri” temalı bir konser verdi. Ahmet Şahin ve arkadaşları tarafından Türk Tasavvuf Mûsikîsi konseri düzenlendi.

Geleneksel Kubbealtı kermesi, 29 Aralık’ta Köprülü Mehmed Paşa Medresesi’nde yapıldı.

Diyânet’in tertiplediği Ramazan Kitap Fuarı’na, 10-18 Mart arasında Tüyap Bursa Kitap Fuarı’na, 10-30 Nisan arasında, Türkiye Diyanet Vakfı Fâtih Fuarı’na, 1-6 Mayıs arasında ise Malatya Kitap Fuarı’na iştirak edildi.

Merkezefendi Kabristanı’nda bulunan kurucularımız ve büyüklerimize âit kabirlerin bakım ve temizliklerine devam edildi.

2012 senesi içinde Akademi ve Merhaba olmak üzere 8 mecmua ve 52 kitap basıldı. 2012 yılı masa takvimi ile kitap kataloğu basıldı.

Sâmiha Ayverdi Külliyâtı’ndan “İstanbul Geceleri”, “Edebî ve Mânevî Dünyâsı İçinde Fâtih”, “Paşa Hanım”, “Kenan Rifâî ve 20. Asrın Işığında Müslümanlık”, “İbrâhim Efendi Konağı”, “Âbide Şahsiyetler”, “Türk-Rus Münâsebetleri ve Muhârebeleri”, “Yaşayan Ölü”, “Arkamızda Dönen Dolaplar”, “Bir Dünyâdan Bir Dünyâya”, “Rahmet Kapısı” ve “Batmayan Gün”ün yeni baskıları yapıldı.

Safiye Erol’un “Ciğerdelen”, Ahmed Yüksel Özemre’nin “Gel de Çık İşin İçinden”, “Üsküdar’da Bir Attar Dükkanı”, “Portreler Hâtıralar” “Geçmiş Zaman Olur ki” ve “Üsküdar’ın Üç Sırlısı”; Nihad Sâmi Banarlı’nın “”Türkçenin Sırları”, “Kitaplar ve Portreler”, “Edebiyat Sohbetleri”, “İstanbul’a Dâir”, “Devlet ve Devlet Terbiyesi”, “Bir Dağdan Bir Dağa”; Dursun Gürlek’in “Tebessüm ve Tefekkür”, “Ayaklı Kütüphâneler”, “Sohbet Tadında”, “Kültür Dünyâmızdan Manzaralar”; Ken’an Rifâî’nin “Mesnevî-i Şerif” (Ciltsiz ve özel ciltli), İlhan Ayverdi’nin “Okul Sözlüğü”, Ali Fuad Başgil’in “Gençlerle Başbaşa”, Muhittin Serin’in hazırladığı “Kazasker Mustafa İzzet Efendi Meşk Murakkaı”, Uğur Derman’ın hazırladığı Tamburi Cemil’in Hayâtı”, İnci Ayan Birol ve Çiçek Derman’ın hazırladığı “Motifler”, İnci Ayan Birol’un “Türk Tezyîni Sanatlarında Desen Tasarımı”, Mehmet Karpuzcu’nun “Çevre Kirlenmesi”, Ahmet Yakupoğlu’nun “Rengârenk Kütahya”, Mehmet Demirci’nin “40 Levha 40 Yorum” ve M. Orhan Okay’ın “Bir Başka İstanbul” adlı eserlerinin yeni baskıları yapıldı.

Abdullah Uçman’ın “Rızâ Tevfik’ten Eşi Nazlı Hanıma Mektuplar”, Beşir Ayvazoğlu’nun “Üçüncü Tepede Hayat”, Ahmed Yüksel Özemre’nin “Rûhan”, Necâti Demirtaş’ın hazırladığı Açıklamalı Osmanlı Fetvâları II ve Ahmet Güner Sayar’ın “Sahhaf Râif Yelkenci” adlı eserlerinin ilk baskıları yapıldı.

Kubbealtı Lugatı dijital ortama aktarıldı.

16 Mayıs’ta İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü Konferans Salonu’nda, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dilbilimi Bölümü ve Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfının katılımıyla “Derleme Tabanlı Sözlükbilim Çalışmaları Türkiye Türkçesinin Eşdizim Sözlüğü: Yöntem ve Uygulama” konulu bir toplantı yapıldı.

Sâmiha Ayverdi, Ekrem Hakkı Ayverdi ve İlhan Ayverdi’ye âit özel eşyâların tasnifine devam edildi. Aynı zamanda kendilerine ait görsellerin tasnif edilip arşivlenmesi ve dijital ortama aktarılması için çalışmalara başlandı.

Dumlupınar Üniversitesi kampüsü içinde açılmış olan Kubbealtı Kütahya Kitabevi’nin faaliyetine beklenen satışlar gerçekleşmediği için son verildi.

Twitter’dan sonra Facebook hesabı açıldı.

11 öğrenciye yüksek lisans, 9 öğrenciye lisans bursu verildi. Değişik kurumlardan gelen taleplere yayınlarımızdan çeşitli kitap yardımları yapıldı. Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesinin yayınladığı derginin matbaa masrafları, “Kitaplar Dile Geldi” yarışmasının afiş masrafları karşılandı.

Sanat târihçisi ve müzeci Dr. Şebnem Eryavuz tarafından, Vakfımıza âit bütün koleksiyonların ve antika eşyâların envanter çalışmalarına devam edildi.

30 Mart’ta Ufuk Derneği ile ortaklaşa Üsküp’te, 31 Mart’ta da Ohri’de “Yüz Yıllık Yalnızlık” konulu bir toplantı yapıldı.

İdefix Misalli Büyük Türkçe Sözlük kampanyası sonucu 150 takım lugat satıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası, Ankara Polatlı Belediyesi, Filiz Matbaacılık, Aksaray Vâliliği, İstanbul Şişli Kaymakamlığı, Barbaros Anadolu Lisesi, Aksaray İl Özel İdâresi, Kırklareli Vâliliği, Konya Kulu Belediye Başkanlığı, Kütahya Ticaret Odası, Cizre Kaymakamlığı, Edirne İl Özel İdâresi, İstanbul Ümraniye Belediyesi, Anadolu Ajansı, Tokat Erbaa Kaymakamlığı, Hakkari İl Özel İdâresi, İlim Yayma Vakfı ve Ümraniye Belediyesine toplu satışlar gerçekleştirildi.

2013

Seminer, mûsıkî, hat ve tezhip ve lugat ve mecmua çalışmaları düzenli olarak sürdürüldü.

Kubbealtı Sohbetleri’ne konuşmacı olarak Prof. Dr. Saadeddin Ökten, Prof. Dr. Abdullah Uçman, Prof. Dr. Feridun Emecan, Tuğrul İnançer, Prof. Dr. Mustafa Kara, Prof. Dr. Mustafa Özkan, Prof. Dr. Yılmaz Özakpınar, Prof. Dr. Hayâti Develi, Prof. Dr. Süreyyâ Fârukî, Prof. Dr. Edhem Eldem katıldı.

Kubbealtı Mûsıkî Sohbetleri’ne Cumhurbaşkanlığı Türk Müziği Korosu ve Mehmet Güntekin, Gönül Paçacı, Adnan Çoban, Sadun Aksüt, Murat Aydemir, Derya Türkan, Bora Uymaz, Andelib Mûsikî Topluluğu katıldı.

6 Nisan’da Vâkıfları anma günü yapıldı. Toplantıda Prof. Dr. Kenan Gürsoy bir konuşma, Dr. Emin Işık Hoca da hatim duâsı yaptı.

Vefâtının 20. yılında Sâmiha Ayverdi için çok sayıda etkinlik yapıldı. 2 Mart’ta Altay Vakfı ve Kubbealtı Vakfı ortaklığıyla Ankara Millî Kütüphâne’de bir toplantı gerçekleştirildi. 2 Mart’ta İlk Tohum Kültür Araştırmaları Derneği’nde, 15 Mart’ta Türk Kadınları Kültür Derneği Kütahya Şubesi’nde, 21 Mart’ta Eskader Bâbıâlî Sohbetleri’nde, 23 Mart’ta Kubbealtı Vakfı’nda, 3 Nisan’da Akatlar Kültür Merkezi’nde, 06 Nisan’da Kubbealtı Vakfı’nda, 18 Nisan’da Ankara Üniv. DTCF Türk Dili ve Edebiyâtı Bölümü’nde, 24 Nisan’da Türk Edebiyat Vakfı’nda, 24 Nisan’da Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde, 25 Nisan’da Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi’nde, 30 Nisan’da Yûnus Emre Enstitüsü Üsküp Makedonya’da, 10 Mayıs’ta Kurtuba Kitap Ankara’da, 31 Ekim’de Fâtih Sultan Mehmet Üniversitesinde, 1 Kasım’da TBMM Milli Saraylar Dâire Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı’nda, 29 Kasım’da Yunus Emre Enstitüsü Priştine Kosova’da, 20 Aralık’ta İstanbul Şehir Üniversitesinde çeşitli toplantı ve etkinlikler düzenlendi.

TRT adına yapımcı Özlem Yurt Özdemir tarafından hazırlanan Sâmiha Ayverdi Belgeseli 17- 24 Kasım arasında TRT Belgesel kanalında yayınlandı.

Sâmiha Ayverdi konseri CD’si ve TRT’de yayınlanan Sâmiha Ayverdi belgesel DVD’si çoğaltılarak dağıtıldı.

1 Haziran’da Köprülü Mehmed Paşa Medresesi’nde geleneksel Kubbealtı kermesi yapıldı.

9 Temmuz-4 Ağustos arasında Diyânet Vakfı’nın tertiplediği Beyazıt Kitap Fuarı’na, 2-10 Kasım’da arasında Tüyap İstanbul Fuarı’na, 9-17 Mart’ta Tüyap Bursa Kitap Fuarı’na, 18-21 Nisan arasında ise All Art İstanbul Klasik ve Modern Sanatlar Fuarı’na iştirak edildi.

Merkezefendi Kabristanı’nda bulunan kurucularımız ve büyüklerimize âit yaklaşık 35 adet kabrin muntazam bakım ve temizliklerine devam edildi.

2013 senesi içinde Akademi ve Merhaba olmak üzere 8 mecmua ve 34 kitap, toplam 42 yayın yapıldı. 2013 masa takvimi ile kitap kataloğu basıldı.

Sâmiha Ayverdi Külliyâtı’ndan “Boğaziçi’nde Târih”, “Dost”, “İnsan ve Şeytan”, “İstanbul Geceleri”, “Dile Gelen Taş”, “Ebâbil Kuşları”, “Yolcu Nereye Gidiyorsun”, “Ah Tuna Vah Tuna”, “Mesihpaşa İmamı”, “Türk Târihinde Osmanlı Asırları” nın yeni baskıları; “O da Bana Kalsın” adlı eserin 1. baskısı yapıldı.

Ekrem Hakkı Ayverdi’nin “Lâle”, Safiye Erol’un “Çölde Biten Rahmet Ağacı”, Ahmed Yüksel Özemre’nin “Üsküdar’da Bir Attar Dükkanı”, “Üsküdar Ah Üsküdar”, “Gel de Çık İşin İçinden”, Nihad Sâmi Banarlı’nın “Türkçenin Sırları”, “Târih ve Tasavvuf Sohbetleri”; Dursun Gürlek’in “Ayaklı Kütüphâneler”; Ken’an Rifâî’nin “Mesnevî-i Şerif”; Ali Fuad Başgil’in “Gençlerle Başbaşa”, “Hâtıralar”; Muhittin Serin’in hazırladığı “Şevki Efendi’nin Meşk Murakkaı”, Uğur Derman’ın hazırladığı “Murakka’ı Has 2”, “Ömrümün Bereketi”; İnci Ayan Birol ve Çiçek Derman’ın hazırladığı “Motifler”, İnci Ayan Birol’un hazırladığı “Türk Tezyîni Sanatlarında Desen Tasarımı”, “Süheyl Ünver’in Konya Defterleri” adlı eserlerin yeni baskıları yapıldı.

Kemal Y. Aren’in “Cennet’in Kapısındaki Kuzu”(Hülbe), Mustafa Tahralı’nın “Kadim Mânâ’nın Rüzgârıyle” (Hülbe), Gazanfer Sanlıtop’un “Gönül Dostu Nâzik Hoca”, Mehmet Demirci’nin “Hz. Mevlânâ ve Mevlevilik Kültürü I”, Gülbün Mesara ile Mine E. Özen’in hazırladığı Süheyl Ünver’in Edirne Defterleri” adlı eserlerin 1. baskıları yapıldı.

Ekrem Hakkı Ayverdi ve İlhan Ayverdi ile alâkalı arşiv çalışmaları başlamış olup çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış 67 makale ile hakkında çıkan gazete ve dergi yazıları dosyalanıp künyelendi.

Lugatın yapılacak yeni baskıları için; lugata girmemiş kelime, deyim ve tâbirlerin tesbiti, gözden kaçmış eksikliklerin tesbiti, dizgi hatâları ve imlâ yanlışlarının belirlenmesi çalışmaları devam ettirildi. Lugatın e-sözlük olarak hazırlanması çalışmalarına başlandı.

Sâmiha Ayverdi, Ekrem Hakkı Ayverdi ve İlhan Ayverdi fotoğraflarının arşivlenip dijital ortama aktarılması tamamlandı. Eldedeki fotoğraf negatifleri ve diaları tarayabilmek için bir adet Epson Perfection V750 Pro tarayıcı alındı. Şimdiye kadar 8.765 adet fotoğraf taranarak dijital ortama aktarıldı.

8 öğrenciye doktora, 7 öğrenciye yüksek lisans, 15 öğrenciye lisans bursu verildi. Değişik kurumlardan gelen taleplere yayınlarımızdan çeşitli kitap yardımları yapıldı. Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesinin yayınladığı derginin matbaa masrafları, “Kitaplar Dile Geldi” yarışmasının afiş masrafları karşılandı.

Sanat târihçisi ve müzeci Dr. Şebnem Eryavuz tarafından yürütülen envanter çalışmaları kapsamında, envanter bilgileri özel olarak hazırlanan bilgisayar programına aktarıldı. Ayrıca 1381 adet fotoğraftan oluşan arşiv kuruldu.

Zeytinburnu Belediyesi, Şişli Belediyesi, Al-Baraka, İBB Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Tokat Erbaa Kaymakamlığı, Adana Karataş Müftülüğü, Cizre Edebiyat Günleri Projesi, Kocaeli Vâliliği, Şehir Üniversitesi Kütüphânesi, Kültür Bakanlığı, Bitlis İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Sakarya Söğütlü Kaymakamlığı, Pendik Belediyesi, Esenler Belediyesi, Tokat Turhal Lisesi, Tokat Erbaa İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, DH İthalat İhracat, İdefiks, Hesapkitap.com, Emek Kitap’a toplu satışlar yapıldı.

2014

Seminer, mûsıkî, hat ve tezhip ve lugat ve mecmua çalışmaları düzenli olarak sürdürüldü.

Kubbealtı Sohbetleri; Mehmet Güntekin’in hazırlayıp sunduğu ve Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’ndan sanatkârların iştirâkiyle Kubbealtı Mûsıkî Sohbetleri, Anma Günleri, Dursun Gürlek’le Târih ve Kültür Sohbetleri her cumartesi ve 1 Ekim’den îtibâren her hafta cuma günleri doktora ve yüksek lisans tez sunumları yapıldı.

Kubbealtı Sohbetleri’ne konuşmacı olarak Osman Osmanoğlu, Prof. Dr. Saadettin Ökten, Prof. Dr. Gül İrepoğlu, Selim İleri, Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. Kâzım Yetiş, Prof. Dr. Baha Tanman, Ömer Fâruk Harman, Prof. Dr. Selçuk Mülâyim, Prof. Dr. Mustafa Fayda, Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar, Prof. Dr. İdris Bostan katıldı.

Kubbealtı Mûsıkî Sohbetleri ve Konserleri’nde, Mehmet Güntekin ve Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçıları ile “Vefatlarının 50. ve 77. yıllarında Zeki Ârif Ataergin ve Ûdî Nevres Bey”, “Kemal Batanay, Fâize Ergin, Kaptanizâde Ali Rızâ Bey, Ekrem Karadeniz, Yalçın Tura” programı yapıldı. “Vefâtının 51. yılında Mesud Cemil” programı Dilek Türkan, Murat Aydemir, Lütfiye Özer, Volkan Ertem tarafından; “Vefâtının 69. Yılında Lem’î Atlı” programı Bekir Ünlüataer, Ege Yıldız, Mâhinur Sezener tarafından; “Vefâtının 87. Yılında Selânikli Ahmed Efendi” programı Ezgi Köker, Serap Çağlayan, Şehnaz Ayan tarafından; Adnan Çoban sunumuyla “Türk Mûsıkîsinde Kadın Bestekârlar” programı Serap Mutlu Akbulut tarafından ve “Medeniyet ve Mûsıkî” programı Prof. Dr. Sâdettin Ökten tarafından gerçekleştirildi.

5 Nisan’da Vâkıfları Anma Günü yapıldı. Toplantıda Prof. (h.c.) Uğur Derman “Vefâtının 30.yılında Ekrem Hakkı Ayverdi” konulu bir konuşma, Dr. Emin Işık hatim duâsı yaptı.

Kubbealtı Türk Mûsikîsi Topluluğu, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, İBB, TRT katkılarıyla 21. İstanbul Türk Müziği Günleri’nde, Kubbealtı Gençler Korosu ise Köprülü Medresesi’nde konserler verdi.

Vefâtının 30. yılında Ekrem Hakkı Ayverdi ile ilgili çok sayıda etkinlik düzenlendi. 22-23 Ekim arasında Vakfımız ile İTÜ’nin birlikte hazırladıkları “Vefâtının 30. Senesinde Ekrem Hakkı Ayverdi Hâtırasına Osmanlı Mîmarlık Kültürü Sempozyumu”, İTÜ -Taşkışla binâsında yapıldı. 26 Ekim’de, TRT Türk kanalında “11 Kahvesi” programında bir söyleşi düzenlendi. 05 Kasım 2014-14 Mart 2015 arasında, Suna-İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ve Kubbealtı Vakfı ortak çalışmasıyla “Ekrem Hakkı Ayverdi Koleksiyonundan Seçmeler” isimli bir sergi açıldı. 07 Kasım’da, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü ve Kubbealtı Vakfı işbirliğiyle Hotel Bushi Konferans Salonu’nda bir toplantı düzenlendi. TRT’den yapımcı Özlem Yurt Özdemir’in hazırladığı “Ekrem Hakkı Ayverdi Belgeseli”, Ayverdi’nin doğum günü olan 17 Kasım’da ve tekrarı 24 Kasım’da TRT Belgesel kanalında yayınlandı.

Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte Saraybosna Bosna Hersek’te, Pâdişah Türbeleri Sergisi açıldı.

5-6 Aralık târihlerinde, Yûnus Emre Enstitüsü ile birlikte Makedonya Üsküp’te, “130. Doğum Yılında Yahyâ Kemal Beyatlı” konulu bir toplantı yapıldı.

Ekrem Hakkı Ayverdi Koleksiyonu’ndan seçilen görsellerle 2015 yılı için bir takvim hazırlandı.

Vefâtının 40. yılında Nihad Sâmi Banarlı ile ilgili olarak 18 Kasım’da, İstanbul Üniversitesi ve Kubbealtı Vakfı’nın birlikte hazırladıkları “Vefâtının 40. Yılında Nihad Sâmi Banarlı Sempozyumu” yapıldı. Vakıf tarafından hazırlanan Nihad Sâmi Banarlı Belgeseli dağıtıldı.

Vefâtının 50. yılında Safiye Erol ile ilgili 4 AralıkTa, İstanbul Şehir Üniversitesi ve Kubbealtı Vakfı, Şehir Üniversitesi Doğu Kampüsü Konferans Salonu’nda “Safiye Erol Sempozyumu” yapıldı.

10 Mayıs’ta Köprülü Mehmed Paşa Medresesi’nde geleneksel Kubbealtı kermesi düzenlendi.

27 Haziran-23 Temmuz arasında, Diyânet Vakfı’nın tertiplediği İstanbul Beyazıt Kitap Fuarı’na, 7-23 Temmuz arasında Türkiye Diyânet Vakfı’nın Kocatepe’deki fuarına, 01-09 Mart arasında CNR Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen kitap fuarına iştirak edildi.

Merkezefendi Kabristanı’nda bulunan kurucularımız ve büyüklerimize âit yaklaşık 35 adet kabrin muntazam bakım ve temizliklerine devam edildi.

2014 senesi içinde Akademi ve Merhaba olmak üzere 8 mecmua ve 50 kitap, toplam 58 yayın yapıldı. 2014 masa takvimi ile kitap kataloğu basıldı.

Sâmiha Ayverdi Külliyâtı’ndan “Türkiye’nin Ermeni Meselesi”, “Mâbette Bir Gece”, “Son Menzil”, “Yusufcuk”, “Hâtıralarla Başbaşa”, “Ateş Ağacı”, “Hancı”, “İbrâhim Efendi Konağı”, “O da Bana Kalsın”, “Kaybolan Anahtar”, “Ne İdik Ne Olduk”, “Ebedi ve Mânevi Dünyâsında Fâtih”, “Millî Kültür Meseleleri ve Maarif Dâvâmız”, “Kölelikten Efendiliğe”, “Yirminci Asrın Işığında Müslümanlık” adlı eserlerin yeni baskıları yapıldı. “Üç Günlük Dünya İçin” adlı eserin ilk baskısı yapıldı.

Safiye Erol Külliyâtı’ndan “Ciğerdelen”, “Dineyri Papazı”, “Ülker Fırtınası”; Ahmed Yüksel Özemre’nin “Üsküdar’da Bir Attar Dükkanı”, “Üsküdar’ın Üç Sırlısı”; Nihad Sâmi Banarlı Külliyâtı’ndan “Türkçenin Sırları”, “Kitaplar ve Portreler”; Dursun Gürlek’in “Ayaklı Kütüphâneler”, “Tebessüm ve Tefekkür”, “Kültür Dünyâmızdan Manzaralar”ın yeni baskıları, Muhabbet Ateşi’nin 1. baskısı yapıldı.

Ken’an Rifâî’nin “Sohbetler”, Muhittin Serin’in hazırladığı “Halim Efendi’nin Meşk Murakkaı”, “Şevki Efendi’nin Meşk Murakkaı”nın yeni baskıları, “Sâmi Efendi Hattıyla Celî Talik Târih Manzûmesi”nin 1. baskısı yapıldı.

Ali Fuad Başgil’in “Gençlerle Başbaşa”, “27 Mayıs İhtilâli ve Sebepleri” adlı eserlerinin yeni basımları yapıldı. Sâmiha Ayverdi’nin İstanbul’u (Sempozyum Kitabı) basıldı. Necati Demirtaş’ın “Açıklamalı Osmanlı Fetvâları- Çatalcalı Ali Efendi Cildi Evvel ve Cildi Sânî” adlı eserinin 1. baskısı, Prof. Dr. Mustafa Fayda’nın “Hulefâ-yı Râşidîn”in 1. baskısı yapıldı.

Mehmet Karpuzcu’nun “Çevre Kirlenmesi”, İnci Ayan Birol’un “Türk Tezyîni Sanatlarında Desen Tasarımı”nın yeni baskıları yapıldı.

Gülbün Mesara ile Mine E. Özen’in hazırladığı “Süheyl Ünver’in Orta Anadolu Defterleri”, Kemal Y. Aren’in “Cennettekiler” (Hülbe), Mustafa Tahralı’nın “Kadim Mânâ’nın Rüzgârıyle” adlı eserlerinin ilk baskıları yapıldı.

Ayverdi Enstitüsünde Aysel Yüksel ve Zeynep Uluant tarafından, Sâmiha Ayverdi’nin yayınlanmamış yazılarının baskıya hazırlanması çalışmalarına devam edildi. Sâmiha Ayverdi Arşivi, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen doktora ve lisans öğrencilerine açıldı. Almanya Bonn Üniversitesi'nde bulunan Sâmiha Ayverdi ve Annemarie Schimmel'in karşılıklı yazdıkları 85 adet mektubun Şehir Üniversitesi aracılığıyla birer kopyası elde edildi ve Ayverdi Arşivi envanterine alındı. Ekrem Hakkı Ayverdi fotoğraf arşivi tarama çalışmalarına devam edildi. Şu ana kadar 18 bin fotoğrafın taraması yapıldı.

Eylül ayında, Kubbealtı Misalli Büyük Türkçe Sözlük, dijital ortamda e-sözlük olarak halka sunuldu.

Kubbealtı Lugatı, Millî Eğitim Bakanlığı’nın Fâtih Projesi kapsamında EBA’ya kabul edilen tek sözlük olarak Ekim 2014’ten îtibâren öğrencilere hizmet vermeye başladı. Fâtih Projesi çerçevesinde yaklaşık 800 bin öğrenciye dağıtılan tablet bilgisayarlardaki tek sözlük Kubbealtı Misalli Büyük Türkçe Sözlüğü’dür.

Vakfımız, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun 17 Mayıs 2014 tarihinde icra edilen Genel Kurul toplantısında, 27’nci dönem Genel Kurul üyeliğine seçildi. Vakıf temsilcisi olarak Mütevelli Heyeti üyesi Şeref Nâci Engin belirlendi. Vakıf temsilcimiz 31 Ekim - 1 Kasım 2014 tarihlerinde Antalya’da icrâ edilen UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 2. Büyük Buluşma Toplantısı’na katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan "Şehir-İnsan Medeniyet Köprüsü" örnek kişilikler projesi kapsamında; hazırlanacak sergi ve faaliyetlerde kullanılmak üzere, Ekrem Hakkı Ayverdi, Ali Fuad Başgil, Fethi Gemuhluoğlu, Süheyl Ünver ve Mahir İz’e dâir yazılı ve görsel materyal bilâ bedel Bakanlık ile paylaşıldı.

Vakfımız ile Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) arasında, Koç Üniversitesi ANAMED Yaz Programı ve ANAMED bursiyerlerini desteklemek amacıyla bir burs anlaşması yapıldı. Bu çerçevede; Ekrem Hakkı Ayverdi adına, “Osmanlı Mîmarlık Kültürü ve Târihi” konusunda doktora çalışması yapan ve tez tamamlama seviyesinde olan bir adaya, dokuz ay boyunca burs verilmesi, ayrıca, Sâmiha Ayverdi ve İlhan Ayverdi “Osmanlıca Yaz Programı” kapsamında; Türk dili, edebiyâtı, târihi ve kültürü konularında doktora çalışması yapan iki Türk öğrenciye burs verilmesi kararlaştırıldı.

American Association Teachers of Turkish (AATT)’in düzenlediği “Sâmiha Ayverdi Türkçe Ödülü” Kuzey Amerika üniversitelerindeki İslam ve Osmanlıca çalışmalarında gösterdikleri başarılar nedeni seçilen kişilere verildi.

3 öğrenciye doktora, 8 öğrenciye yüksek lisans, 11 öğrenciye lisans bursu verildi. Değişik kurumlardan gelen taleplere yayınlarımızdan çeşitli kitap yardımları yapıldı. Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesinin yayınladığı derginin matbaa masrafları, “Kitaplar Dile Geldi” yarışmasının afiş masrafları karşılandı.

Sanat târihçisi ve müzeci Dr. Şebnem Eryavuz, Vakfımıza âit bütün koleksiyonların ve antika eşyâların envanter çalışmalarına devam etti. Ekrem Hakkı Ayverdi hat koleksiyonunun envanter çalışmalarına devam edildi, 180 kadar Arapça levha okutturularak sonuçlar envanter bilgilerine eklendi. Nadide Uluant’ın vakfa bağışladığı 80 adet yağlık, peşkir, havlu, futa, bohça, örtü gibi işlemenin envanteri yapıldı, fotoğrafı çekildi.

Çok sayıda kamu kuruluşu ve özel kuruluşa toplu kitap satışları yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu sene ilk defa kurumlar dalında da verilen Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne vakfımız lâyık görüldü.

2015

Seminer, mûsıkî, hat ve tezhip ve lugat ve mecmua çalışmaları düzenli olarak sürdürüldü.

Kubbealtı Sohbetleri, Mehmet Güntekin’in hazırlayıp sunduğu ve Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’ndan sanatkârların iştirâkiyle Kubbealtı Mûsıkî Sohbetleri, Anma Günleri, Dursun Gürlek’le Târih ve Kültür Sohbetleri her cumartesi ve her hafta cuma günleri doktora ve yüksek lisans tez sunumları yapıldı.

2015 senesinde Kubbealtı Sohbetleri’ne konuşmacı olarak Ahmet Ersoy, Mehmet Âkif Aydın, Prof. Dr. Baha Tanman, Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Beşir Ayvazoğlu, Prof. Dr. Mustafa Özkan,

Doç. Dr. Mehmet Fâtih Şeker, Prof. Dr. Selçuk Mülâyim, Prof. Dr. Edhem Eldem, Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, Prof. Dr. Hayâti Develi katıldı.

Kubbealtı Mûsıkî Sohbetleri ve konserler kapsamında, TRT Türk’te 20 Mart Cuma günü, “Kendi Gök Kubbemiz”de Sâmiha Ayverdi programı yapıldı. Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı Klasik Türk Mûsikîsi Topluluğu, Fâtih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde 24 Mayıs’ta bir konser verdi. Kubbealtı Gençler Mûsikî Topluluğu, “Mûsikîmizde Bahar” ve “Öğretmenler Günü” konserlerini verdi. Elif Ömürlü Uyar tarafından, 20 Aralık’ta Ali Emîrî’de “Hz. Mevlânâ’yı Anma Gecesi” programı yapıldı.

Mehmet Güntekin sunumu ve Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçıları tarafından “Dede Efendi 237 Yaşında”, “68. Vefat Yıldönümünde Muhlis Sabahattin-Neveser Kökteş”, “Neyzen Tevfik 136 Yaşında”, “Vefâtının 34. Yılında Münir Nurettin Selçuk” programları tertip edildi. Fırat Kızıltuğ tarafından Fetih Cemiyeti’nde mûsikî sohbeti gerçekleştirildi. Aralık ayında Köprülü Medresesi’nde Münip Utandı konseri icra edildi.

04 Nisan’da Vâkıfları Anma Günü yapıldı. Prof. Dr. Sadettin Ökten “İnsan, Şehir ve Medeniyet” konulu bir konuşma, Dr. Emin Işık hatim duâsı yaptı.

Kurucular heyeti toplantısı, 6 Nisan’da Fâtih Vakıf Merkezi’nde icrâ edildi.

Ayverdi Enstitüsü çalışmaları çerçevesinde, Ekrem Hakkı Ayverdi Arşivi’nin hazırlanması bitirildi. İlhan Ayverdi Arşivi, mektuplar hâriç tamamlandı. Ayverdi Arşivi, doktora ve lisans öğrencilerinin kullanımına açıldı. Sâmiha Ayverdi ile Belkıs Dengiz arasındaki mektuplaşmalar, “Mektuplar” serisinin ilk kitabı olarak neşredildi. Sâmiha Ayverdi-İlhan Ayverdi ile Sâmiha Ayverdi-Vehbi Ülkü Güneri arasındaki mektuplaşmaların kitaplaştırılması için çalışmalara başlandı. Dr. Didem Havlioğlu ile birlikte Sâmiha Ayverdi–Annemarie Schimmel mektuplaşmaları kitabı için çalışmalar yapıldı. Mektuplar eski Türkçeden Latin alfabesine çevrildi. Kitapla ilgili diğer hazırlık ve araştırmalar tamamlanarak kitap hazırlandı.

Tarama işlemi biten Ekrem Hakkı Ayverdi dijital arşivi ile ilgili olarak yaklaşık 20 bin fotoğrafın tek tek tespiti çalışmasına bu sürede ara verildi.

İlhan Ayverdi belgeseli hazırlandı. TRT’de İlhan Ayverdi için hazırlanan yeni belgesel için ses, yazı ve çeşitli kaynaklardan oluşan dokümanlar taranıp, uygun olanlar seçildi ve çalışma yapan ekibe gönderildi.

Kültür Bakanlığının Şehir - İnsan projesi kapsamında Ekrem Hakkı Ayverdi ile ilgili bir kitapçık hazırlandı.

Ekrem Hakkı Ayverdi koleksiyonuna âit ve cilbentler içinde muhâfaza edilen 324 adet kıt’anın envanteri tamamlanarak, hattat isimlerine göre tasnif edildi ve kronolojik olarak sıralanıp eserlerin temizliği ve küçük çaplı konservasyonları yapıldıktan sonra asitsiz kartondan özel olarak hazırlanmış kutulara yerleştirildi. Ekrem Hakkı Ayverdi hat koleksiyonu dâhilinde bugüne kadar 235 adet el yazması eser ve murakkaa albümü, 324 adet kıt’a ve 128 adet müsvedde olmak üzere 687 adet eserin envanteri tamamlandı. Nâdide Uluant tarafından Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı’na bağışlanan eserlerin envanteri tamamlandı. İşleme grubu olarak değerlendirilen 374 eser, Vakıf merkezinde muhâfaza edilmeye başlandı. İğne oyası, yemeni-krep, kese gibi küçük eserler asitsiz kartondan özel olarak hazırlanmış kutulara; yağlık, peşkir, bohça, cepken gibi eserler ise çelik harita dolabına yerleştirildi. Nâdide Uluant tarafından yapılmış olan 46 adet minyatür ve tezhipli eserin ve hâlen kendi evinde sergilenmekte olan 68 yağlıboya tablonun da envanteri tamamlandı.

Ekrem Hakkı Ayverdi’nin restore ettiği yapılara âit projeler ve kitaplarında yayınlanmak üzere hazırlanan planlar tasnif edildi. Planlar kitaplardaki yayın numaralarına göre sıralanıp temizlenip dosyalanarak harita dolabında koruma altına alındı. Ekrem Hakkı Ayverdi, Sâmiha Ayverdi ve İlhan Ayverdi’ye çeşitli kurumların sunduğu şükran beratları ve ödüller “ ilenin Şahsi Eşyâları” grubu içine alınarak envanterleri yapıldı. Bir eserimiz, Dr. Cihan Özsayıner tarafından Napoli’de düzenlenen 15. Uluslararası Türk Sanatları Kongresi’nde sunduğu bildiri kapsamında tanıtıldı.

Lugat çalışmaları kapsamında, Kubbealtı Misalli Büyük Türkçe Sözlük “Güncelleme Çalışmaları” fişleme ve kelime listesi hazırlama çalışmaları yapıldı.

2015 senesi içinde Akademi mecmuası 4 adet ve 41 kitap toplam 45 yayının baskısı yapıldı.

2015 yılında Masa Takvimi ile Kitap Kataloğu basıldı.

Sâmiha Ayverdi Külliyâtı’ndan “Yaşayan Ölü”, “Dost”, “Âbide Şahsiyetler”, “Batmayan Gün”, “Mesihpaşa İmamı”, “Hey Gidi Günler Hey”, “İbrâhim Efendi Konağı”, “Misyonerlik Karşısında Türkiye”, “Mülâkatlar”, “İnsan ve Şeytan”ın yeni baskıları; “Sinan’ın Günlüğü”, “Mektuplar 1 Sâmiha Ayverdi’den Belkıs Dengiz’e”, “Mektuplar 2 Sâmiha Ayverdi’den Annemarie Schimmel’e”nin 1. baskıları yapıldı.

Safiye Erol Külliyâtı’ndan “Ciğerdelen” ve “Kadıköyü’nün Romanı”; Ahmed Yüksel Özemre Külliyatı’ndan “Üsküdar’da Bir Attar Dükkanı”, “Gel de Çık İşin İçinden”; Nihad Sâmi Banarlı Külliyâtı’ndan “Türkçenin Sırları”; Dursun Gürlek’in Ayaklı Kütüphâneler”, “Muhabbet Ateşi”, “Sohbet Tadında”, “Tebessüm ve Tefekkür”ün yeni baskıları; “Dersaâdet’te Ramazan Akşamları” ve “Dersaâdet’te Bayram Sabahları”nın 1. baskısı yapıldı.

M. Uğur Derman’ın “Medresetü’l-Hattâtin”in 1. baskısı, Muhittin Serin’in hazırladığı “Hulûsi Efendi’nin Meşk Murakkaı” ve “Şevki Efendi’nin Meşk Murakkaı”; Ali Fuad Başgil’in “Gençlerle Başbaşa”, “Din ve Laiklik”; Prof. Dr. Mustafa Fayda’nın “Hulefâ-yı Râşidîn”; İnci Ayan Birol’un “Motifler”, Hicran Göze’nin “Mehmet Âkif”, Gülnur Duran’ın “Ali Üsküdârî”, Mehmet Demirci’nin “40 Levha 40 Yorum”un yeni baskıları; Abdullah Uçman’ın “Rızâ Tevfik’ten Kızı Mûnise Hanıma Mektuplar” adlı eserinin 1. baskısı yapıldı. 7 Temmuz’da dostlarımıza dağıtılmak üzere “Ezel Yanığı” isimli bir broşür basıldı.

8 öğrenciye doktora, 6 öğrenciye yüksek lisans, 6 öğrenciye lisans bursu verildi. Değişik kurumlardan gelen taleplere yayınlarımızdan çeşitli kitap yardımları yapıldı. Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesinin yayınladığı derginin matbaa masrafları, “Kitaplar Dile Geldi” yarışmasının afiş masrafları karşılandı.

Köprülü Medresesi’nin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması için Artıeksi Proje Grubu’yla sözleşme imzâlandı, rölöve çalışmalarına başlandı.

Kubbealtı Lugatı ile Zargan Sözlüğü’nün işbirliğine dâir Orhan Bilgin ile sözleşme imzâlandı.

09 Mayıs’ta Köprülü Mehmed Paşa Medresesi’nde geleneksel Kubbealtı kermesi düzenlendi.

17 Haziran-13 Temmuz arasında Diyânet Vakfı’nın tertiplediği İstanbul Beyazıt Kitap Fuarı’na, 24 Haziran-13 Temmuz arasında Türkiye Diyânet Vakfı’nın Kocatepe’deki fuarına,

27 Şubat - 08 Mart arasında CNR Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen kitap fuarıa, 7-15 Kasım arasında Tüyap İstanbul 34. Kitap Fuarı’na, 18-26 Nisan arasında Tüyap İzmir 20. Kitap Fuarı’na, 16-24 Mayıs’ta Kocaeli 7. Kitap Fuarı’na ve 14-22 Şubat’ta Üsküdar Kitap Fuarı’na, 1 Mart-2 Nisan ve 1 Kasım-1 Aralık arasında “Kitapyurdu Sanal Fuarı”na iştirak edildi.

Merkezefendi Kabristanı’nda bulunan kurucularımız ve büyüklerimize âit yaklaşık 35 adet kabrin muntazam bakım ve temizliklerine devam edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, 2014 Yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne lâyık görülen vakfımıza Topkapı Sarayı’nda düzenlenen bir törenle ödül, Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından kasım ayında tevdi edildi.

.

“Medresetü’l-Hattâtîn Yüz Yaşında” kitabının tanıtım toplantısı, 20 Mayıs’ta Vakfın Çemberlitaş’taki binasında yapıldı.

25 Kasım’da, Karabük Üniversitesi ile ortaklaşa “20. Asrın Işığında Müslümanlık” konulu bir panel yapıldı.

“Beş Şehirli Münevver” anma günleri kapsamında Dr. Metin Eriş Fethi Gemuhluoğlu’nu, Prof. Dr. Servet Armağan ve Râsim Cinisli ilse Ali Fuad Başgil’i anlattı.

TRT tarafından Özlem Özdemir’in hazırladığı İlhan Ayverdi Belgeseli yapıldı ve DVD’si dağıtıldı.

2016

Seminer, mûsıkî, hat ve tezhip ve lugat ve mecmua çalışmaları düzenli olarak sürdürüldü. Vakfın kuruluşundan beri yapılmakta olan kurslara 2016 yılında, Hat ve Kitâbe Kültürü Semineri de eklendi.

Kubbealtı Sohbetleri, Mehmet Güntekin’in hazırlayıp sunduğu ve Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’ndan sanatkârların iştirâkiyle Kubbealtı Mûsıkî Sohbetleri, Anma Günleri, Dursun Gürlek’le Târih ve Kültür Sohbetleri her cumartesi ve her hafta cuma günleri doktora ve yüksek lisans tez sunumları yapıldı.

Kubbealtı Sohbetleri’ne konuşmacı olarak Prof. Dr. Birol Emil, Prof. Dr. Hatice Aynur, Prof. Dr. Abdullah Uçman, Doç. Dr. Güntekin Yıldız, Prof. Dr. Hayati Develi, Prof. Dr. Baha Tanman, Selim İleri, Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Prof. Dr. Nurhan Atasoy, Prof. Dr. Selçuk Mülayim, Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Prof. Dr. Feridun Emecan,

Prof. Dr. Ömer Faruk Harman, Prof. Dr. Abdullah Uçman, Beşir Ayvazoğlu katıldı.

Kubbealtı Mûsıkî Sohbetleri ve konserleri kapsamında Kubbealtı Hocaları Konseri, Mehmet Güntekin sunumu ve Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçıları tarafından “Mûsıkî Târihinde Bu Ay” (Ocak - kasım arası her ay) programı, Cumhurbaşkanlığı Korosu Gençlik Topluluğu tarafından “35. Vefat Yıldönümü’nde Münir Nurettin Selçuk Anısına” programı, Cumhurbaşkanlığı Korosu Genç Sanatçıları Konseri, Cumhurbaşkanlığı korosu tarafından “7 Temmuz Konseri” düzenlendi.

02 Nisan’da Vâkıfları Anma Günü toplantısı yapıldı. Toplantıda Dr. Emin Işık bir konuşma yaptı ve Adem Tay Aşr-ı Şerif okudu.

4 Nisan’da Fâtih Vakıf Merkezi’nde Kurucular Heyeti toplantısı icrâ edildi.

“Bir Meş’aledir” kitabının tanıtımı Münip Utandı konseri eşliğinde yapıldı.

“Beş Şehirli Münevver” toplantıları kapsamında Uğur Derman ve Prof. Dr. Mustafa Uzun Mahir İz’i; Prof. Dr. Çiçek Derman ve Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar, Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver’i; Prof. Dr. Haluk Dursun, Özcan Ergiydiren ve Sinan Uluant ise Ekrem Hakkı Ayverdi’yi anlattı.

Ayverdi Enstitüsü tarafından Sâmiha Ayverdi-İlhan Ayverdi mektuplaşmaları yayına hazırlandı ve Sâmiha Ayverdi-Vehbi Ülkü Güneri’nin 800’ü aşkın sayfalık mektuplaşmalarının basılması için çalışıldı.

Envanter çalışmaları kapsamında, Ekrem Hakkı Ayverdi Koleksiyonu’nda bulunan hat eserlerin envanteri tamamlandı. Daha önce tasnif edilmemiş el yazmaları, Uğur Derman tarafından gözden geçirildikten sonra 70 eser daha koleksiyona dâhil edildi. Sinan Uluant’ın evinde muhâfaza edilen 261 eser ile 52 tablonun envanteri tamamlandı. Vakfın kütüphanesinin yeniden tasnifi çalışmasına başlandı.

2016 senesi içinde Akademi mecmuası ve 60 kitap olmak üzere toplam 64 yayının baskısı yapıldı. 2016 yılı masa takvimi ile kitap kataloğu basıldı.

Sâmiha Ayverdi Külliyâtı’ndan “Boğaziçi’nde Tarih”, “Üç Günlük Dünya İçin”, “İstanbul Geceleri”, “Ezeli Dostlar”, “Küplücedeki Köşk”, “İbrâhim Efendi Konağı”, “Yolcu Nereye Gidiyorsun”, “Ateş Ağacı”, “Yusufcuk”, “Bağ Bozumu”, “İthaflar”ın yeni baskıları; “Mektuplar 3 Sâmiha Ayverdi-Nâzik Erik”, “Mektuplar 4 Sâmiha Ayverdi-İlhan Ayverdi”, “Mektuplar 5 Sâmiha Ayverdi-Sofi Huri-Safiye Erol-Nezihe Araz”, “Mektuplar 6 Sâmiha Ayverdi-Kemal Aren” adlı eserlerin 1. baskıları yapıldı.

Safiye Erol Külliyâtı’ndan “Çölde Biten Rahmet Ağacı”, “Makaleler”, “Ciğerdelen”; Ahmed Yüksel Özemre Külliyâtı’ndan “Ruhan”, “Hasretini Çektiğim Üsküdar”, “Geçmiş Zaman Olur ki”, “Üsküdar’da Bir Attar Dükkanı”, “Portreler Hâtıralar”; Nihad Sâmi Banarlı Külliyâtı’ndan “Türkçenin Sırları” ve “Edebiyat Sohbetleri”nin yeni baskıları yapıldı.

Dursun Gürlek’in “Ayaklı Kütüphâneler”, M. Uğur Derman’ın “Medresetü’l-Hattâtin” ve “Tanburi Cemil’in Hayatı”, Ali Fuad Başgil’in “Gençlerle Başbaşa”, “Din ve Laiklik”, “Hâtıralar”; İlhan Ayverdi’nin “Misalli Büyük Türkçe Sözlük” (Tek Cilt) ve Okul Sözlüğü, Prof. Dr. Mustafa Fayda’nın “Hulefâ-yı Râşidîn”; İnci Ayan Birol’un “Motifler ve Desen Tasarımı”, Çiçek Derman’ın “Rikkat Kunt”, Doç. Dr. Zekeriya Başkal’ın “Çiçekli Bir Bahar Dalı”, Mehmet Karpuzcu’nun “Çevre Kirlenmesi”, Ergun Göze’nin “Rusya’da Üç Esâret Yılı” adlı eserlerin yeni baskıları yapıldı.

Kâzım Yetiş’in “Romancı Olarak Sâmiha Ayverdi”, Ayşe Göktürk Tunceroğlu’nun “Öküzün Boynuzundaki Dünya”, Galip Çakır’ın hazırladığı “Türkçeyi Doğru ve Güzel Konuşma Kılavuzu”, İpek Dağlıoğlu’nun hazırladığı “Osmanlı Türkçesi Seçme Metinler”, Celil Altınbilek’in “Memleket Sevdâsı”, Fâtih Erbaş’ın “Münip Utandı - Bir Meş’aledir”, İTÜ ve Kubbealtı Vakfı’nın işbirliği ile Hilal Uğurlu ve Hatice Aynur’un hazırladığı “Osmanlı Mîmarlık Kültürü” adlı eserlerin 1. baskısı yapıldı.

7 Temmuz’da dostlarımıza dağıtılmak üzere “Yâr Olmak” isimli bir broşür basıldı.

6 öğrenciye doktora, 6 öğrenciye yüksek lisans, 7 öğrenciye lisans bursu verildi. Değişik kurumlardan gelen taleplere yayınlarımızdan çeşitli kitap yardımları yapıldı. Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesinin yayınladığı derginin matbaa masrafları, “Kitaplar Dile Geldi” yarışmasının afiş masrafları karşılandı.

Kamu kuruluşları ve özel kuruluşlara toplu kitap satışları yapıldı.

Köprülü Medresesi’nin rölöve ve restitüsyon projeleri hazırlanarak Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü’ne teslim edildi.

14 Mayıs’ta geleneksel Kubbealtı kermesi Köprülü Mehmed Paşa Medresesi’nde düzenlendi.

Geliri Burs Fonu’na aktarılmak üzere, 13-15 Mayıs arasında, Beşiktaş’taki Deniz Müzesi’nde hat, tezhip, ebru, çini, resim ve muhtelif objelerden oluşan “Kubbealtı Sergisi” açıldı.

14-19 Mayıs arasında Yenikapı’da düzenlenen “İstanbul Gençlik Festivali”ne, 6 Haziran-1 Temmuz arasında Diyânet Vakfı’nın tertiplediği İstanbul Beyazıt Kitap Fuarı’na, 1 Kasım-2 Aralık arasında “Kitapyurdu Sanal Fuarı”na iştirak edildi.

Merkezefendi Kabristanı’nda bulunan kurucularımız ve büyüklerimize âit yaklaşık 35 adet kabrin muntazam bakım ve temizliklerine devam edildi.

2017

Seminer, mûsıkî, hat ve tezhip ve lugat ve mecmua çalışmaları düzenli olarak sürdürüldü.

Kubbealtı Sohbetleri; Mehmet Güntekin’in hazırlayıp sunduğu ve Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’ndan sanatkârların iştirâkiyle Kubbealtı Mûsıkî Sohbetleri, Anma Günleri, Dursun Gürlek’le Târih ve Kültür Sohbetleri her cumartesi ve her hafta cuma günleri doktora ve yüksek lisans tez sunumları yapıldı.

Kubbealtı Sohbetleri’ne Prof. Dr. Mustafa Fayda, Dr. Sinan Genim, Doç. Dr. Tarkan Okçuoğlu, Alparslan Babaoğlu, Dr. Ayhan Pala, Doç. Dr. Mehmet Samsakçı,Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan, Prof. Dr. Câsim Avcı, Dursun Gürlek, Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Prof. Dr. Baha Tanman, Prof. Dr. Ekrem Demirli, Prof. Dr. Selçuk Mülâyim, Selim İleri, Prof. Dr. Handan İnci, Prof. Dr. Abdullah Uçman, Prof. Dr. Ömer Fâruk Harman katıldı.

Kubbealtı mûsıkî sohbetleri ve konserlerine Kubbealtı hocaları, Münip Utandı’nın solitliğinde Serap Çağlayan, Aslıhan Özel, İbrâhim Kararoğlu, Hüseyin Özkılıç ve Esat Şar, Mehmet Güntekin Sunumu ve Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçıları (her ay), Derya Türkan ve Murat Aydemir katıldı.

01 Nisan’da Vâkıfları anma toplantısı yapıldı. Toplantıda Prof. Dr. Baha Tanman’ın konuşmasının ardından Emin Işık Hoca hatim duâsı okudu.

5 Nisan’da Fâtih Vakıf Merkezi’nde kurucular heyeti toplantısı yapıldı.

13 Mayıs’ta Köprülü Mehmed Paşa Medresesi’nde geleneksel Kubbealtı kermesi yapıldı.

Ayverdi Enstitüsü tarafından “Sâmiha Ayverdi-Vehbi Ülkü Güneri” mektuplaşmaları iki cilt hâlinde kitaplaştırıldı.

Şebnem Eryavuz’un çalışmaları kapsamında, Vakıf’ta muhâfaza edilen kitapların tasnifi yapılarak bilgisayara kaydına başlandı. Kütüphânenin düzenlemesi ile eş zamanlı olarak Ekrem Hakkı Ayverdi’nin kitaplarının bilgisayar programına kaydına başlandı. Sözlük çalışmalarında kullanılan kitaplar da kendi içlerinde gruplandırılarak arşiv odası düzenlendi.

Lugat çalışmaları kapsamında Prof. Dr. Hayati Develi ve ekibinin üç ciltlik lugatın yeni baskısı için çalışmaları devam etti.

2017 senesi içinde 4 Akademi mecmuası ve 61 kitap olmak üzere toplam 65 yayının baskısı yapıldı. Masa takvimi ile kitap kataloğu basıldı.

Ken’an Rifâî’nin “Sohbetler” ve “Mesnevî-i Şerif”, Sâmiha Ayverdi Külliyâtından “Yaşayan Ölü”, “Rahmet Kapısı”, “Bağ Bozumu”, “Mesihpaşa İmamı”, “Hancı”, “Ken’an Rifâî ve Yirminci Asrın Işığında Müslümanlık”, “Dost”, “Ne İdik Ne Olduk”, “Millî Kültür Meseleleri ve Maarif Dâvâmız”, “Batmayan Gün”, “Bir Dünyadan Bir Dünyaya”, “Ah Tuna Vah Tuna”, “İnsan ve Şeytan”, “İbrâhim Efendi Konağı”, “Râtibe”, “Mâbette Bir Gece”, “Âbide Şahsiyetler”, “İki Âşinâ”nın yeni baskıları ve “Mektuplar 7 Sâmiha Ayverdi-Vehbi Güneri”nin 1. baskısı yapıldı.

Safiye Erol Külliyâtı’ndan “Ciğerdelen”, “Ülker Fırtınası”, “Leylak Mevsimi”; Ahmed Yüksel Özemre’nin “Üsküdar’ın Üç Sırlısı”, “Gel de Çık İşin İçinden”, “Galatasaray-ı Sultanisinde Sekiz Yılım”, “Üsküdar’da Bir Attar Dükkanı”; Nihad Sâmi Banarlı Külliyâtı’ndan “Türkçenin Sırları”, “Kültür Köprüsü”; Dursun Gürlek’in “Ayaklı Kütüphâneler”, “Tebessüm ve Tefekkür”, “Kültür Dünyâmızdan Manzaralar”ın yeni baskıları ve Cumhuriyet Devrinde Bir Osmanlı Efendisi: İbnülemin Mahmud Kemal İnal” adlı eserlerinin 1. baskısı yapıldı.

M. Uğur Derman’ın “Ömrümün Bereketi I”, Muhiddin Serin’in “Şevki Efendi’nin Meşk Murakkaı”nın yeni baskıları ve “Halim Efendi’nin Meşk Mecmuası”nın 1. baskısı yapıldı.

Ali Fuad Başgil’in “Gençlerle Başbaşa”, “Din ve Laiklik”, “Yirmi Yedi Mayıs İhtilâli ve Sebepleri”; Prof. Dr. Mustafa Fayda’nın “Hulefâ-yı Râşidîn”; İnci Ayan Birol’un “Desen Tasarımı”; Hicran Göze’nin “Mehmet Âkif-Hüzünlü Bir Yolculuk”, İpek Dağlıoğlu’nun “Osmanlı Türkçesi Seçme Metinler” adlı eserlerinin yeni baskıları, Hüseyin Kıyak’ın hazırladığı “Yüzyıllık Metinlerle Tanburi Cemil” adlı eserin 1. baskısı yapıldı.

7 Temmuz’da dostlarımıza dağıtılmak üzere “Kalaycı Baba” isimli bir broşür basıldı.

“Cumhûriyet Devrinde Bir Osmanlı Efendisi: İbnülemin Mahmud Kemal” kitabı Dursun Gürlek tarafından tanıtıldı.

3 doktora, 12 yüksek lisans ve 3 lisans bursu verildi. Değişik okullardan, üniversitelerden ve kişilerden gelen taleplere yayınlarımızdan çeşitli kitap yardımları yapıldı. Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi’nin yayınladığı derginin matbaa masrafları, “Kitaplar Dile Geldi” yarışmasının afiş masrafları karşılandı.

Çeşitli özel kurum ve kamu kuruluşlarına toplu kitap satışları yapıldı.

26 Mayıs- 21 Haziran arasında Diyânet Vakfı’nın tertiplediği İstanbul Beyazıt Kitap Fuarı’na, kasım ayında düzenlenen “Kitapyurdu Sanal Fuarı”na iştirak edildi.

Merkezefendi Kabristanı’nda bulunan kurucularımız ve büyüklerimize âit yaklaşık 35 adet kabrin muntazam bakım ve temizliklerine devam edildi.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın “Öncü ve Örnek Şahsiyetler” projesi kapsamında, İstanbul’da 10 okulda lise öğrencilerine Sâmiha Ayverdi’yi tanıtıldı. Konferans sonrası öürencilere tanıtım amacıya Sâmiha Ayverdi’nin “İbrâhim Efendi Konağı” kitabının ilk forması ve yine Sâmiha Ayverdi’nin “Altın Sözler”i dağıtıldı.

2018

Seminer, mûsıkî, hat ve tezhip ve lugat ve mecmua çalışmaları düzenli olarak sürdürüldü.

Kubbealtı Sohbetleri; Mehmet Güntekin’in hazırlayıp sunduğu ve Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’ndan sanatkârların iştirâkiyle Kubbealtı Mûsıkî Sohbetleri, Anma Günleri, her cumartesi ve her hafta cuma günleri doktora ve yüksek lisans tez sunumları yapıldı.

2018 senesinde Kubbealtı Sohbetleri’ne Beşir Ayvazoğlu, Yağmur Tunalı, Prof. Dr. Hayâti Develi, Prof. Dr. Birol Emil, Prof. Dr. Nurhan Atasoy, Prof. Dr. Gül İrepoğlu, Prof. Dr. Kemal Sayar, Prof. Dr. Suraiya Faroqhi, Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Prof. Dr. Mustafa Tahralı, Prof. Uğur Derman, Prof. Dr. Ekrem Demirli, Prof. Dr. Kâzım Yetiş, Prof. Dr. Ayhan Bıçak,

Prof. Dr. Mesut Şen, Doç. Dr. Gültekin Yıldız, Prof. Dr. Priscilla Mary Işın, Prof. Dr. Ömer Fâruk Harman, Doç. Dr. Mehmet Samsakçı, Prof. Dr. Işın Bengi Öner katıldı.

Kubbealtı mûsıkî sohbetleri ve konserlerine Kubbealtı hocaları, Münip Utandı’nın solitliğinde Serap Çağlayan, Aslıhan Özel, İbrâhim Kararoğlu, Hüseyin Özkılıç ve Esat Şar, mûsıkî kursuna katılan kursiyerler, Prof. Dr. Handan İnci, İnci Çayırlı katıldı. Mehmet Güntekin sunumu ve Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları, ocak-şubat-mart ve nisan aylarında birer program yaptı.

07 Nisan’da Vâkıfları Anma Toplantısı yapıldı. Toplantıda Prof. Dr. Mustafa Fayda’nın konuşmasının ardından Emin Işık Hoca hatim duâsı okudu.

Ayverdi Enstitüsü çalışmaları kapsamında, Sâmiha Ayverdi’nin edebiyat-sanat ve fikir câmiasıyla yaptığı mektuplaşmalar bilgisayar ortamına geçirildi. Tevfik İleri - Câhide İleri ve Âtıf Benderlioğlu mektuplaşmalarının kitaplaştırma çalışmalarına devam edilerek İnci Ayan Birol mektuplaşmaları yayınlanmak üzere dizgiye teslim edildi. “Sır Kâtibi: Sâmiha Ayverdi ile 36 Yıl” isimli kitap yayınlandı.

Envanter çalışmaları kapsamında, Vakıf Koleksiyonundaki eski eserlerin, el yazmaları ve aile yadigârlarının dijital olarak tutulan envanter kayıtları düzenlenerek bastırıldı.Nadide Uluant’ın evinde bulunan eserler ve aile yadigârı eşyaların envanter kaydı tamamlandı. Kütüphanenin düzenlemesi ile eş zamanlı olarak Ekrem Hakkı Ayverdi’nin kitaplarının bilgisayar programına kaydına devam edildi.

Elektronik lugat çalışmaları devam etti. Android ve iOS uygulamalarının iyileştirilmiş yeni sürümleri yayınlandı. Gelen kullanıcı talepleri göz önüne alınarak e-lugatin internet olmadan kullanımını mümkün kılacak çevrimdışı sürümlerinin hazırlık çalışmalarına başlandı.

2018 senesi içinde 4 Akademi mecmuası ve 42 kitap olmak üzere toplam 46 yayının baskısı yapıldı. 2018 Kitap Kataloğu basıldı.

Ken’an Rifâî’nin “Sohbetler”, “Mesnevî-i Şerif”; Sâmiha Ayverdi Külliyâtından “Dile Gelen Taş”, “Yeryüzünde Birkaç Adım”, “Edebi ve Mânevî Dünyası İçinde Fâtih”, “Son Menzil”, “Millî Kültür Meseleleri ve Maârif Dâvâmız”, “Türk Târihinde Osmanlı Asırları”, “Ateş Ağacı”, “İstanbul Geceleri”, “İbrâhim Efendi Konağı, “Boğaziçi’nde Târih”in yeni baskıları; “Mektuplar 8 Sâmiha Ayverdi-Özcan Ergiydiren” ve “Mektuplar 9 Sâmiha Ayverdi-İnci A. Birol” adlı eserlerin 1. baskıları yapıldı.

Safiye Erol Külliyâtı’ndan “Ciğerdelen”; Ahmed Yüksel Özemre’nin “Rûhan”, “Galatasaray Sultânisi’nde Sekiz Yılım”, “Geçmiş Zaman Olur ki”, “Üsküdar’da Bir Attar Dükkanı”, “Üsküdar Ah Üsküdar”; Nihad Sâmi Banarlı Külliyâtı’ndan “Türkçenin Sırları”, “İmân ve Yaşama Üslûbu”, “İstanbul’a Dâir”; Dursun Gürlek’in “Ayaklı Kütüphâneler”, Ali Fuad Başgil’in “Gençlerle Başbaşa”, “Hâtıralar”; Prof. Dr. Mustafa Fayda’nın “Hulefâ-yı Râşidîn”; İnci Ayan Birol’un hazırladığı “Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı”, İnci A. Birol-Çiçek Derman’ın hazırladığı “Türk Tezyini Sanatlarında Motifler”, Sâmiha Uluant’ın hazırladığı “Gurbetnâme: Süheyl Ünver-Uğur Derman mektuplaşmaları”, Muhiddin Serin’in “Halim Efendi’nin Meşk Mecmuası”adlı eserlerin yeni baskıları yapıldı.

Aysel Yüksel’in “Sır Kâtibi”, Mustafa Tahralı’nın hazırladığı “Çağ ve Hakîkat – Rene Guenon’dan Seçmeler”, Hüseyin Kıyak’ın “Mızrabı, Yayı ve Kalemiyle Mesud Cemil” adlı eserlerinin 1. baskısı yapıldı.

7 Temmuz’da dostlarımıza dağıtılmak üzere “Hâdiselerin Dili” isimli bir broşür basıldı.

3 doktora, 13 yüksek lisans ve 5 lisans bursu verildi. Değişik okullardan, üniversitelerden ve kişilerden gelen taleplere yayınlarımızdan çeşitli kitap yardımları yapıldı. Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi’nin yayınladığı derginin matbaa masrafları, “Kitaplar Dile Geldi” yarışmasının afiş masrafları karşılandı.

Çeşitli özel kurum ve kamu kuruluşlarına toplu kitap satışları yapıldı.

12 Mayıs’ta Köprülü Mehmed Paşa Medresesi’nde geleneksel Kubbealtı kermesi yapıldı.

22 Mayıs- 10 Haziran arasında Diyânet Vakfı’nın tertiplediği İstanbul Beyazıt Kitap Fuarı’na,10-18 Şubat arasında Üsküdar’da düzenlenen 4. Üsküdar Kitap Fuarı’na ve kasım ayında düzenlenen “Kitapyurdu Sanal Fuarı”na iştirak edildi.

“Eski Kelimelerden Korkmuyorum” adlı proje İstanbul Erkek Lisesi’nde ve Kandilli Kız Lisesi’nde uygulandı. Lise öğrencilerine Kubbealtı Lugatı tanıtıldı ve daha önce hiç karşılaşmadıkları Arapça kökenli kelimelere nasıl yaklaşmaları gerektiği interaktif bir sunumla gösterildi.

Merkezefendi Kabristanı’nda bulunan kurucularımız ve büyüklerimize âit yaklaşık 35 adet kabrin muntazam bakım ve temizliklerine devam edildi.

2019

Seminer, mûsıkî, hat ve tezhip ve lugat ve mecmua çalışmaları düzenli olarak sürdürüldü.

Kubbealtı Sohbetleri; Kubbealtı Mûsıkî Sohbetleri, Anma Günleri, her cumartesi ve her hafta cuma günleri doktora ve yüksek lisans tez sunumları yapıldı.

2019 senesinde Kubbealtı Sohbetleri’ne Prof. Dr. Feridun Emecen, Dr. Ebrar Akıncı,

Prof. Dr. Kazım Yetiş, Prof. Dr. Ayhan Bıçak, Prof. Dr. Mesut Şen, Doç. Dr. Gültekin Yıldız,

Prof. Dr. Priscilla Mary Işın, Prof. Dr. Ömer Faruk Harman, Dr. Mehmet Samsakçı, Prof. Dr. Işın Bengi Öner, M. Uğur Derman, Prof. Dr. Ömer Fâruk Harman, Prof. Dr. Tarkan Okçuoğlu,

Prof. Dr. Abdullah Uçman, Prof. Dr. Suraiya Faroqhi, Bülent Aksoy, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl,

Prof. Dr. Zeynep Tarım, Prof. Dr. Ayten Altıntaş, Dr. Kamil Uğurlu, katıldı.

Kubbealtı mûsıkî sohbetleri ve konserlerine Kubbealtı hocaları, Münip Utandı’nın solistliğinde Serap Çağlayan, Aslıhan Özel, İbrâhim Kararoğlu, Hüseyin Özkılıç ve Hüseyin Babalık, mûsıkî kursuna katılan kursiyerler, Bezmârâ Konseri, Fikret Karakaya, Lütfiye Özer, İhsan Özer ve Emre Özer katıldı.

06 Nisan’da Vâkıfları Anma Toplantısı yapıldı. Toplantıda Prof. Dr. Abdullah Uçman’ın konuşmasının ardından Emin Işık Hoca hatim duâsı okudu.

Ayverdi Enstitüsü çalışmaları kapsamında, Sâmiha Ayverdi’nin “ilim, fikir ve sanat adamları” ile mektuplaşmaları yayına hazırlandı.

Yıldız Holding Sergi Salonunda 3 Mayıs’ta açılan ve yoğun talep üzerine süresi bir ay uzatılarak 24 Temmuz 2019’da toplanan hat sergisinin hazırlıklarına mart ayında başlandı. Sergi için Sayın Uğur Derman tarafından seçilen eserlerden “Ekrem Hakkı Ayverdi’nin Kalem Güzelleri” adında bir katalog Türkçe/İngilizce olarak yayınlandı. Sergi süresinde küratör eşliğinde geziler planlandı. Kubbealtı Vakfı Osmanlıca kursiyerleri, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Fatih Özkafa, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Eski Yazı Anasanat Dalı Başkanı Dr. Ali Rıza Özcan, Hattat Levent Karaduman öğrencileri ile sergiyi ziyâret ettiklerinde onlara eşlik edildi.

Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı’nın 50. Kuruluş yılı münâsebetiyle Vakfın yazma eserler koleksiyonunun kataloğunun hazırlanmasına karar verildi.

Nadide Uluant’ın vefatının ardından daha önce vakfımıza hibe ettiği eserler ve bazı kişisel eşyaları ve adına imzalanmış kitaplar teslim alınıp kayıtları tamamlandı.

Prof. Dr. Hayati Develi başkanlığında lugatın yeni edisyonu için yapılan çalışmalara devam edildi. Toplam 3,000 civarı kelime üzerinde yapılan ekleme ve her türlü edisyon çalışması Prof. Dr. Semahat Yüksel tarafından gözden geçirilerek Hayati Develi’ye iletildi.

2019 senesi içinde 4 Akademi Mecmuası ve 41 kitap olmak üzere toplam 45 yayının baskısı yapıldı. 2019 kitap kataloğu basıldı.

Sâmiha Ayverdi Külliyâtından “Dünden Bugüne Ne Kalmıştır”, “Mesihpaşa İmamı”, “Kölelikten Efendiliğe”, “Dost”, “Millî Kültür Meseleleri ve Maârif Dâvâmız”, “Yusufcuk”, “Hancı”, “Hâtıralarla Başbaşa”, “Yaşayan Ölü”, “İnsan ve Şeytan”, “İbrâhim Efendi Konağı”, “Ah Tuna Vah Tuna”, “Batmayan Gün” adlı eserlerin yeni basımı yapıldı. . “Mektuplar 8 – Sâmiha Ayverdi-Özcan Ergiydiren” ve “Mektuplar 9- Sâmiha Ayverdi-İnci A. Birol” adlı eserlerin 1. baskısı yapıldı.

Safiye Erol Külliyâtı’ndan “Ciğerdelen”, “Ülker Fırtınası”, “Kadıköyü’nün Romanı”, “Dineyri Papazı”, Ahmed Yüksel Özemre’nin Gel de Çık İşin İçinden”, “Üsküdar’da Bir Attar Dükkanı”, “Üsküdar’ın Üç Sırlısı”; Nihad Sâmi Banarlı Külliyâtı’ndan “Türkçenin Sırları”, Muhiddin Serin’in “Halim Efendi’nin Meşk Mecmuası”, Mustafa Tahralı’nın “Çağ ve Hakîkat – Rene Guenon’dan Seçmeler”, Ali Fuad Başgil’in “Gençlerle Başbaşa”, “Din ve Laiklik”; Prof. Dr. Mustafa Fayda’nın “Hulefâ-yı Râşidîn”, İnci A. Birol-Çiçek Derman’ın “Türk Tezyini Sanatlarında Motifler”, “Sİnan’ın Günlüğü” adlı eserlerin yeni baskıları yapıldı.

Serhat Onur’un “Üsküdar’ın Meczupları, Prof Dr. Muhittin Serin’in “Hat Sanatı Tarihi, M. Uğur Derman’ın “Ömrümün Bereketi 2” ve “Ömrümün Bereketi 3” adlı eserlerin ilk baskısı yapıldı.

Mehmet Demirci’nin “40 Levha 40 Yorum” eserinin özel baskısı ve “Ekrem Hakkı Ayverdi’nin Kalem Güzelleri” isimli katalog basıldı.

7 Temmuz’da dostlarımıza dağıtılmak üzere “İnceliğe Bakın” isimli bir broşür basıldı.

10 doktora, 13 yüksek lisans ve 2 lisans bursu verildi. Değişik okullardan, üniversitelerden ve kişilerden gelen taleplere yayınlarımızdan çeşitli kitap yardımları yapıldı. Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi’nin yayınladığı derginin matbaa masrafları, “Kitaplar Dile Geldi” yarışmasının afiş masrafları karşılandı.

Çeşitli özel kurum ve kamu kuruluşlarına toplu kitap satışları yapıldı.

27 Nisan’da Köprülü Mehmed Paşa Medresesi’nde geleneksel Kubbealtı kermesi yapıldı.

15-31 Mayıs arasında Sultanahmet Meydanı’nında yapılan 38. Kitap ve Kültür Fuarı’na, 9-17 Şubat arasında Üsküdar’da düzenlenen 6. Üsküdar Kitap Fuarı’na, 18-27 Ekim arasında “Konya Kitap Günleri Fuarı”na ve 1 Mart – 3 Nisan arasında düzenlenen “Kitapyurdu Sanal Fuarı”na iştirak edildi.

“Mızrabı, Yayı ve Kalemiyle Mes’ud Cemil” kitabı Murat Aydemir’in iştirakiyle Hüseyin Kıyak tarafından tanıtıldı.

“Eski Kelimelerden Korkmuyorum” adlı projenin sunumu, Kandilli Kız Lisesi’nde ve G.O.P. Kız İmam Hatip Lisesi’nde tekrarlandı.

Merkezefendi Kabristanı’nda bulunan kurucularımız ve büyüklerimize âit yaklaşık 35 adet kabrin muntazam bakım ve temizliklerine devam edildi.

2020

Kubbealtı Sohbetleri; Kubbealtı Mûsıkî Sohbetleri, Anma Günleri, her cumartesi ve her hafta cuma günleri doktora ve yüksek lisans tez sunumları yapıldı. Bu toplantılar mart ayından itibaren pandemi dolayısı ile tehir edildi.

Mart ayına kadar olan süreçte Kubbealtı sohbetlerine Prof. Dr. Atilla Bir, Prof. Dr. Uğur Tanyeli, Yağmur Tunalı, Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel, Prof. Dr. Tahsin Görgün, Doç. Dr. Mehmet Samsakçı ve Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan katıldı.

Kubbealtı mûsıkî sohbetleri ve konserlerine Özer Özel-Aslıhan Özel, “Musiki Sohbetleri” kitabının tanıtımı ile Özata Ayan ve Saadet Güldaş, Hüseyin Kıyak yönetiminde Lütfiye-Özer-İhsan ve Emre Özel, Hüseyin Kıyak yönetiminde Murat Aydemir katıldı.

“Kurucular Heyeti” olağan toplantısı, bu sene zoom bağlantısıyla online yapıldı.

Ayverdi Enstitüsü çalışmaları kapsamında, Sâmiha Ayverdi’nin edebiyat sanat ve fikir insanları ile yaptığı mektuplaşmalar yayınlandı; cumhurbaşkanları, başbakanlar ve bakanlarla mektuplaşmaları bilgisayar ortamına geçirildi. Ayverdi’nin karşılıklı ve tek taraflı mektuplaşmaları yayına hazırlanmak üzere bilgisayara aktarılmaya başlandı.

Envanter çalışmaları kapsamında, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı’nın 50. Kuruluş yılı münâsebetiyle hazırlanan yazma eserler koleksiyonunun katalog çalışmalarına devam edildi. Kitabın İngilizce çevirisi 2021 yılının Ocak ayı başlarında İrvin Cemil Schick tarafından tamamlanarak teslim edildi. Eksik olan fotoğraf çekimleri Hadiye Cangökçe tarafından tamamlandı. Kitabın tasarımı Ersu Pekin tarafından hazırlanmakta, tüm kontrolleri yapıldıktan ve dizin hazırlandıktan sonra 2021 Mayıs-Haziran aylarında basılması planlanmaktadır. Hattat Şeyh Hamdullah’ın vefâtının 500. yılı nedeniyle Kubbealtı web sitesi için online bir sergi hazırlandı. Ayrıca Sakıp Sabancı Müzesi’nde açılan sergi için vakıf koleksiyonundan bir eser ödünç verildi. Editörlüğünü Mahmut Sami Kanbaş’ın yaptığı, İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ın “Son Hattatlar” kitabının yeniden basımı için vakıf koleksiyonunda bulunan 40 adet eserin fotoğraf çekimleri yapıldı.

Lugat çalışmaları kapsamında, lugatın yeni edisyonu için yapılan çalışmalar tamamlandı. Prof. Dr. Hayati Develi ve arkadaşlarının hazırladığı, Prof. Dr. Semahat Yüksel'in gözden geçirdiği bu çalışma ve eklemeler, Hayati Bey'in asistanı Öğr. Gör. Alina Minsafina tarafından mevcut metne girildi.

Vakfın 50. yılı münasebetiyle Sâmiha Ayverdi’nin İbrâhim Efendi Konağı, İstanbul Geceleri, Boğaziçi’nde Târih adlı eserleri ile Ahmet Yüksel Özemre’nin Üsküdar’da Bir Attar Dükkânı adlı eseri özel baskılı ve sıra numaralı olarak basıldı. Sâmiha Uluant’ın hazırladığı Yarım Asırlık Bir Vakıf: Kubbealtı kitabı hazırlanarak ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. 19 Ekim’de Youtube canlı yayınında “Kubbealtı’nın 50. Yılı” isimli programda Ethem Ruhi Fığlalı bir konuşma yaptı. Obje, hat, tezhip, resim ve ebruların bulunduğu satışlı dijital bir sergi yapıldı.

“Doğumunun 100. Yılında Ahmet Yakupoğlu Sergisi”, “Vefâtının 500. Yılında Hattat Şeyh Hamdullah Sergisi” online olarak düzenlendi. Youtube canlı yayınıyla, kuruluşumuzun 50. yılında vakfımıza yaptığı hizmetlerden, gösterdikleri yakın alâka ve dostluktan dolayı; vakıf senedinin 19.maddesine göre Aysel Yüksel, Dr. İnci A. Birol, Prof. Dr. Semahat Yüksel, Prof. Dr. Çiçek Derman, Özden Tahralı, Doç. Dr. Gülnur Duran, Galip Çakır, Kemal Yurdakul Aren, Prof. Dr. Mustafa Fayda, Prof. Dr. Muhittin Serin, Prof. A. Zafer Öztürk ve Av. Cemil Altınbilek’e “Vakıf Şeref âzâsı” unvanı verildi.

2020 senesi içinde 2 Akademi Mecmuası ve 45 kitap olmak üzere toplam 47 yayının baskısı yapıldı. 2020 Kitap Kataloğu basıldı. Sâmiha Ayverdi Külliyâtı’ndan “Yolcu Nereye Gidiyorsun”, “Mektuplardan Gelen Ses”, “Ne İdik Ne Olduk”, “Millî Kültür Meseleleri ve Maârif Dâvâmız”, “Ateş Ağacı”, “Arkamızda Dönen Dolaplar”, “Mâbette Bir Gece”, “Boğaziçi’nde Tarih”, “İstanbul Geceleri”, “İbrâhim Efendi Konağı”, “İnsan ve Şeytan”, “Yusufcuk”; “Mektuplar 2 – Sâmiha Ayverdi-Annemarie Schimmel” adlı eserlerin yeni baskıları ve

“Mektuplar 10 – Sâmiha Ayverdi-İlim, fikir, sanat Adamları” adlı eserin 1. baskısı yapıldı.

Safiye Erol Külliyâtı’ndan “Ciğerdelen”, “Çölde Biten Rahmet Ağacı”, “Leylâk Mevsimi”, Makaleler; Ahmed Yüksel Özemre’nin “Üsküdar’da Bir Attar Dükkânı”; Ken’an Rifâî’nin

“Mesnevî-i Şerif” adlı eserlerinin yeni baskıları yapıldı.

Tek ciltlik Misalli Büyük Türkçe Sözlük ve üç ciltlik Misalli Büyük Türkçe Sözlük’ün yeni baskıları yapıldı.

Nihad Sâmi Banarlı Külliyâtı’ndan “Türkçenin Sırları”, “Târih ve Tasavvuf Sohbetleri”, “Devlet ve Devlet Terbiyesi”; Muhiddin Serin’in “Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin Meşk Murakkaı”; “Süheyl Ünver’in Kütahya Defterleri”; Mustafa Tahralı’nın hazırladığı “Kadim Mânânın Rüzgâriyle”, Mustafa Fayda’nın hazırladığı “Hulefâ-yı Râşidin Devri, Ali Fuad Başgil’in “Gençlerle Başbaşa”; İnci A. Birol - Çiçek Derman’ın “Türk Tezyini Sanatlarında Motifler”; İnci A. Birol’un “Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı”, M. Uğur Derman’ın “Ömrümün Bereketi 1” adlı eserlerinin yeni baskıları yapıldı.

Yağmur Tunalı’nın “İki Gözüm Türkçe”, Özata Ayan ve Saadet Güldaş’ın “Mûsikî Sohbetleri”, Necati Demirtaş’ın “Açıklamalı Osmanlı Fetvâları 4 Fetevâ-yı Ebussuud Fâtih Nüshası”, Sinan Uluant’ın “Müntehebattan Seçkiye”, Sâmiha Uluant’ın hazırladığı “Yarım Asırlık Bir Vakıf: Kubbealtı” adlı eserlerin 1. baskısı yapıldı.

Vakfın kuruluşundan beri yapılmakta olan kursların; bu sene bütün dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan “Korona Virüs” salgını sebebiyle mart ayından îtibâren İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla yüz yüze yapılmasına ara verildi ve online olarak devam edildi. Bunun için Kubbealtı Uzaktan Eğitim Çalışmaları planlanarak Zoom ve Google Meet gibi altyapılar kuruldu. Zoom altyapısıyla “Osmanlı Türkçesi Giriş”, “Osmanlı Türkçesiyle Gazete ve Kitabeler”, “Osmanlı Türkçesi Grameri (Vezinler)” başlıklı online dersler açıldı. Orhan Sakin ile “Rika ve Divani”; Dr. Milad Salmani ile “Farsça Başlangıç”, ileri kurlar ve “Farsça Metin Okumaları” dersleri Zoom altyapısıyla gerçekleştirildi. Toplamda 1105 adet uzaktan eğitim kaydı yapıldı.

8 ay boyunca 9 doktora, 13 yüksek lisans ve 3 lisans bursu verildi. Değişik okullardan, üniversitelerden ve kişilerden gelen taleplere yayınlarımızdan çeşitli kitap yardımları yapıldı.

Çeşitli özel kurum ve kamu kuruluşlarına toplu kitap satışları yapıldı.

6-16 Şubat tarihleri arasında Üsküdar’da düzenlenen 6. Üsküdar Kitap Fuarı’na iştirak edildi.

Kubbealtı sosyal medya platformlarında takipçi sayısını Twitter’da 6.861, Facebook’da 12.000, Instagram’da 7.801 ve Youtube’da ise 4.150’e yükseltti. Web sitesi yenilenerek daha işlevsel ve kolay kullanımlı hâle getirildi.

Merkezefendi Kabristanı’nda bulunan kurucularımız ve büyüklerimize âit yaklaşık 35 adet kabrin muntazam bakım ve temizliklerine devam edildi.