Gülbün Mesara

İstanbul’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra, babası Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver’in İstanbul Üniversitesi, Tıp Tarihi Kürsüsündeki geleneksel Türk Sanatı Seminerleri’nde Hocasıyla birlikte çalışarak asistanlığını yaptı ve kendisinden 1972 yılında icazet aldı. 1976-80 arasında Ankara’da Türk Kadınları Kültür Derneği’nde sürdürülen tezhip ve minyatür kurslarına başkanlık yaptı. 1980’den itibaren Birleşik Amerika’daki beş yıllık ikameti süresince çeşitli kütüphaneler ve müzelerde geleneksel Türk sanatlarıyla ilgili araştırmalar yaptı. Bu arada muhtelif tarihlerde yurtiçi ve yurt dışında açılan karma tezhip ve minyatür sergilerinde çalışmalarıyla yer aldı. 1987-2008 yılları arasında ise, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde merhum A. Süheyl Ünver’in kurucusu bulunduğu Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı’nda faaliyet gösteren A. Süheyl Ünver Nakışhanesi’nde başkanlık yaptı. Bu sahadaki çalışmaları ve öğretim faaliyetlerini daha sonra Uygulamalı Türk-İslam Sanatları Kütüphanesi’nde sürdürdü.

Türk tezyini sanatlarına dair araştırmalar da yapan Gülbün Mesara’nın bu konuda yayınlanmış makaleleri ile, Türk Sanatı’nda İnce Kağıt Oymacılığı (Katı’), The Turkish Rose ve A. Süheyl Ünver Bibliyografyası (Aykut Kazancıgil ve Ahmed Güner Sayar ile) başlıklı kitap çalışmaları bulunmaktadır. 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan Gülbün Mesara evli ve iki çocuk annesidir.