Tezhip

Hoca: Doç. Dr. Gülnur Duran-Nur N. Azeimnezhad-Esra Karaduman

Süre: 8 Ay

Dönem: 7 Ekim 2023-Mayıs 2024

Gün/Saat: 10.30-14.00 Cumartesi

Ücret: Aylık 1200 TL

Kubbealtı Kültür ve Sanat Vakfı Tezhip Nakışhânesi’nde çalışmalar, 1971 yılı Nisan ayında 30 öğrenci ile Ord.Prof.Dr. Süheyl Ünver ve asistanları Âzâde Akar, Gülbün Ünver Mesara, Tülây Tozanlı Ölez tarafından başlatılmış, daha sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (şimdiki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) emekli hocalarından Muhsin Demironat ve Rikkat Kunt rehberliğinde devam etmiştir. Bu hocalardan aldıkları feyz ile yetişen, Prof. Dr. Çiçek Derman ve Dr.İnci Ayan Birol, hocalarından gördükleri gibi “İlmin ve san’atın zekâtı vermektir” anlayışıyla, cumartesi günlerini bu hizmete ayırarak tezhip derslerini yürütmüşlerdir.

1999 yılından îtibâren Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr.Gülnur Duran, hocaları tarafından kendisine verilen emâneti teslim almış, hâlen de tezhip derslerini gönüllü olarak, yardımcıları Nur Akyazıcı Azeimnezhat ve Esra Karaduman ile birlikte devam ettirmektedir.

Kubbealtı Tezhip Nakışhânesi kırk yıllık sürede yurt içi ve yurt dışında birçok sergi açmış, araştırma gezileri ve sohbetler yapmış, pek çok kursiyere tezhip sanatı sertifikası vermiştir. Kuruluşundan bugüne tezhip sanatını gençlerimize sevdirmenin yanısıra, müzehhip icâzetini hak eden kabiliyetli sanatkârlar ve hocalarından aldıkları emâneti, bir sonraki nesillere aktarma görevini üstlenmiş hocalar yetiştirmiştir. Bunlardan bâzılarını söyle sıralayabiliriz: Dr. İnci Ayan Birol (Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi emekli öğretim üyesi), Prof. Dr. Çiçek Derman (Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fak. Öğr. Üyesi) 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi Prof. Dr. Ayşe Üstün (Sakarya Üniverstesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fak. Öğr. Üyesi), Doç. Dr. Gülnur Duran (Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fak. Öğr. Üyesi), Arzu Tozlu (Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğr. Gör).

KURS VE EĞİTİM PROGRAMLARI İÇİN KUBBEALTI VAKFI’NIN BANKA HESAP BİLGİLERİ:

TR54 0006 2000 0440 0006 2987 09

Garanti Bankası/ Çemberlitaş Şubesi

Alıcı adı: Kubbealtı İktisadi İşletmesi

Önemli Not: Açıklama bölümüne kayıt olmak istediğiniz dersin adını açık bir şekilde yazmayı ve dekontunuzu bize (0534 766 23 56) Whatsapp ile göndermeyi ve kaydedildiğinize dair teyit almayı unutmayınız.

Yine aynı mesaja ayrıntılı olarak eğitim bilgilerinizi (lise/lisans/yüksek lisans/ doktora) sırasıyla yazınız.

Okullarınızın bölüm ve enstitülerini yazmayı unutmayınız.

Mesleğinizi, ev adresinizi ve e-posta adresinizi de bilgilerinize ekleyiniz.


Nur Nevin Azeimnezhad

1994-1998 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Tezhip-Minyatür Ana Sanat dalından mezun oldu. Öğrenimi sırasında Prof. Dr. Çiçek Derman, Dr. İnci Ayan Birol, Prof.(h.c.) Uğur Derman, Prof. Dr. Muhittin Serin, Prof. Dr. Erol Eti, Doç. Dr. Gülnur Duran hocalarının derslerine devam etti. 1999 yılında hocası Dr. İnci Ayan Birol başkanlığında kurulan Grup Nokta'nın kurucu üyesidir. Hâlen Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı'nda tezhip dersleri vermektedir. 2006 yılında Katar devletinin Mushaf yarışmasında derece almış, eseri basılmaya lâyık görülmüştür. Yurt içi ve yurt dışında pek çok sergiye katılmıştır. Özel koleksiyonlarda eserleri vardır. Sanat çalışmalarına özel atölyesinde devam etmektedir.


Esrâ Karaduman

1976’da İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kadir Has Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 1994 senesinde Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Geleneksel Türk Sanatları bölümüne girdi. 1998’de mezun olunca bir tekstil firmasında desen tasarımcısı olarak çalıştı. Daha sonra Tem Sanat Galerisinde yönetici asistanlığı yaptı. 2003 yılında Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı’nda tezhip dersleri almaya başladı. 2008 yılında ise Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı’nda başlamış olduğu sertifika programını bitirdi. 2009 yılında aynı vakıfta Yrd.Doç. Gülnur Duran’a asistan hocalık yapmaya başladı. 2010’da Yıldız Sarayı Eğitim Bilimleri’nde Taner Alakuş ile minyatür çalışmalarına başladı. 2012’de başlamış olduğu sertifika programını bitirdi. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tezhip Ana Sanat dalında yüksek lisans eğitimine başladı. Yurtiçi ve yurtdışı pek çok sergiye katılmıştır. Çalışmalarına İstanbul’daki atölyesinde devam etmektedir.