Suzan Bektaş

1928'de Radoviç’te doğdu. Radoviçli Beyzâde Koca Kadir Bey'in oğullarından Muharrem Bey'in kızıdır. Annesi de Radoviç'in asil ailelerinden Vâizzâdelerin kızı Rüveyde Hanım’dır. Uzun yıllar Sâmiha Ayverdi'nin yakınında ve hizmetinde bulunmuştur. 30 Ocak 2011 tarihinde Fâtih'teki evinde vefat etmiş ve Merkezefendi Kabristanı’na defnedilmiştir Fatih’teki evini Vakfımıza bağışlamıştır.