Dr. İnci A. Birol

1942 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi Fizik Matematik Bölümünden mezun oldu. Çeşitli okullarda 16 yıl fizik öğretmenliği yaptı. Lisede başladığı sanat eğitimine, Dr. Süheyl Ünver, Muhsin Demironat ve Rikkat Kunt ile usta - çırak usûlü devam ederek icazet aldı.

1988-2000 tarihleri arası Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak,  2001-2013 yılları arası, Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü'nde kurucu, uzman öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1991’de, Fatma Çiçek Derman ile birlikte hazırladığı “Türk Tezyînî Sanatlarında Motifler” isimli ilk kitabı, 2008’de ise, “Klasik Devir, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri” adındaki kitabı Kubbealtı Neşriyat tarafından yayınlandı.  Yurt içi ve yurt dışında, pek çok şahsî sergi açtı, karma sergilere katıldı. Kubbealtı Nakışhanesi’nde uzun seneler fahrî olarak hocalık yapan İnci Ayan Birol, evli ve üç çocuk annesidir.