Nuriye Hayırlı

1920'de İstanbul'da doğdu. Bakırköy Müftüsü Ali Rıza Hayırlı Bey'in kızıdır. İstanbul Lisesi ve Kandilli Lisesi'nde felsefe öğretmenliği yaptı. İsmi ile müsemma çok hayırsever bir insandı. 1982'de yine İstabul'da vefat etti. Sâmiha Ayverdi onun için: "...gerçekten, hayır için dünyaya gelmiş fazilet, meziyet, ferâgat ve şefkat sahibi bir kadındı. İyilikte o mertebe ileri giden bir insandı ki artık hayır sahibi olmayı sûistimal etmiş denilebilirdi." demektedir. Fatih’teki dairesini Vakfımıza bağışlamıştır.