Birbirlerine bağlı kaplar kanununda olduğu gibi her kapta olan aynı su, nasıl ki o kabın şekline göre düz kapta düz, yuvarlakta yuvarlak, dört köşede dört köşe olarak şekillenirse, işte insanlar da kendilerine vaz' olan mânâyı, istîdatları şekliyle kalıplandırıyorlar. Onu kendi istîdatlarının kalıbına göre güzel veya çirkin yapan kendi kābiliyetleri..

Sâmiha Ayverdi

Kubbealtı Vakfı faaliyetlerinden haberdar olmak istiyorsanız lütfen e-posta adresinizi giriniz!