Vatanın sathında halkın mayasını tutan tevhîd anlayışı toprağın sanki derinlerine kadar işlemiş birer ilâhî anlayış idi ki Türk'ün celâdetini, fedâkârlığını, iz'ânını, irfânını âdetâ yerden tüten bir buharmışçasına en büyüğünden en küçüğüne kadar bütün fertlere eriştirecek öyle bir şekil ve sûret bağlamıştır ki buna, asırlardır şakırdayan başlangıçtan ileriye kadar bir devam ve bekâ zinciri dense revâdır.

Sâmiha Ayverdi

Kubbealtı Vakfı faaliyetlerinden haberdar olmak istiyorsanız lütfen e-posta adresinizi giriniz!