Çalışmak, cemiyete faydalı olmak, yalnız gözle görülen ilimler faslına münhasır değildir. İnsan vücûdunun teşrihini yapmak kolaydır, fakat rûhun teşrihine el uzatmak, müşkül, çok müşküldür.

Sâmiha Ayverdi

Kubbealtı Vakfı faaliyetlerinden haberdar olmak istiyorsanız lütfen e-posta adresinizi giriniz!