İnsanların da cemiyetlerin de yakasını bırakmayan bir ruh illeti vardır: Gözdeki garez. İşte, gerçeği bozan, hakîkatleri değiştiren, doğruyu yanlış, yanlışı doğru gösteren, hep bu hastalıktır.

Sâmiha Ayverdi

Kubbealtı Vakfı faaliyetlerinden haberdar olmak istiyorsanız lütfen e-posta adresinizi giriniz!