Osmanlı devletinin kuruluş ve yükseliş devirlerindeki din ve îmân anlayışı, başta devlet otoritesi, hukuk, idârei cemiyet ve kültür müesseselerinin bütününe kol-kanat germiş bir hâmî kuvvet; sanat, örf ve âdetler şebekesini besleyen ve renklendiren tükenmez bir kaynaktı.

Sâmiha Ayverdi

Kubbealtı Vakfı faaliyetlerinden haberdar olmak istiyorsanız lütfen e-posta adresinizi giriniz!