Müslüman Türk için bir mânevî züğürtlük, bir ideal yokluğu ve binâenaleyh buhran ve çâresizlik diye bir şey düşünülemez. Ama ne yazık ki gene biz gāfiller, dolup taşan hazînelerimize rağmen, varı yok etmek basîretsizliğine uğramış bir milletiz.

Sâmiha Ayverdi

Kubbealtı Vakfı faaliyetlerinden haberdar olmak istiyorsanız lütfen e-posta adresinizi giriniz!