Aziz dost! İçinde yaşadığımız şu gökkubede, ukbâya olduğu kadar dünyâya da açılan bir kapı mevcut... Ne olur her iki kapının anahtarını da elinden düşürüp âlemi yalnız ukbâ kapısına doğru arkasından itme!

Sâmiha Ayverdi

Kubbealtı Vakfı faaliyetlerinden haberdar olmak istiyorsanız lütfen e-posta adresinizi giriniz!