Şüphe yok ki Sinan'ı Sinan yapan birinci derecedeki âmil, onun vahdetçi görüşü, şevk ve şûle saçan îmânıdır. Dikkat edilirse o, sivil, askerî ve dînî eserleri arasında, bilhassa ibâdethâneyi esas ve nihâî gaye olarak ele almış ve dâimâ câmii, sanki Yaradanı gözünün önünde tutarak inşâ etmiştir

Sâmiha Ayverdi

Kubbealtı Vakfı faaliyetlerinden haberdar olmak istiyorsanız lütfen e-posta adresinizi giriniz!