İnsan, hayvan, bitki, hulâsa yaratılmış her varlık için son bir âkıbet olduğuna göre, ömürlerini uzatmak yolunda bu direniş, bunca gayret ve çırpınış acaba neden? Yoksa bu zorlanış, fânîliğe karşı tabiatın açtığı bir savaş mıdır? Ama bilebilsek ki dünya gibi, ukbâ da fânîdir, orada da bir an dur durak mevcut değildir. Yaradan, herkesi, her şeyi dâvet ederken basamak basamak ileri götürmek için bu oyunu düzmüştür.

Sâmiha Ayverdi

Kubbealtı Vakfı faaliyetlerinden haberdar olmak istiyorsanız lütfen e-posta adresinizi giriniz!