Aysel Yüksel

1937 yılında Malatya Arapkir’de doğdu. Çapa Eğitim Enstitüsü’nden 1957 yılında mezun olduktan sonra aynı yıl İstanbul Fetih Cemiyeti’nde Ekrem Hakkı Ayverdi ve Nihad Sâmi Banarlı ile çalışmaya başladı. 1980’de emekli olduktan sonra Sâmiha Ayverdi’nin yanında gönüllü olarak 1993’deki vefâtına kadar kitap ve makalelerinin yazılmasında yardımcı oldu. Sâmiha Ayverdi’nin “Sır Kâtibim” dediği Aysel Yüksel 1993’de Kubbealtı Vakfı bünyesinde kurulan Ayverdi Enstitüsü’nün başına geçerek onun basılmamış yazılarını kitaplaştırılıp yayınlanmasını sağladı. Hâlen bu Enstitü’nün müdürlüğünü yürütmektedir.

Kubbealtı Neşriyatı’ndan çıkan Sır Kâtibi adlı bir kitabı bulunan Aysel Yüksel evli ve 3 çocuk annesidir.