Vakıf Genel Merkezi

Ekrem Hakkı Ayverdi ve İlhan Ayverdi'nin yaşadığı ev olan Fatih'te Fevzi Paşa Caddesi'ndeki 175 numaralı bina bugün Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı Genel Merkezi olarak kullanılmaktadır.

1931 yılında Ekrem Hakkı Ayverdi tarafından inşa edilen geniş bir bahçe içindeki dört katlı müstakil bina, son dönemde kapsamlı bir restorasyon geçirmiştir.

AYVERDİ ENSTİTÜSÜ

Enstitü Müdürü: Aysel Yüksel

Sâmiha Ayverdi'nin 1993’de vefâtından sonra, Türk kültür hayâtına maddî mânevî sayısız hizmetleri husûsunda âdetâ bir sacayağı oluşturan Ayverdi üçlüsünün eserlerini ebedîleştirmek üzere, Kubbealtı bünyesinde bir Enstitü kurulması kararlaştırılmıştır.

Bu Enstitü ilk yıllarda Çemberlitaş’daki vakıfın hizmet binası olan Köprülü Mehmed Paşa Medresesi’nde çalışmaya başlamış; 2009’dan îtibâren 1931 yılından bu yana Ekrem Hakkı Ayverdi’nin evi olarak kullanılan ve sonra vakfın genel merkezi olan Fevzipaşa Caddesi’ndeki binâda çalışmalarına devam etmiştir.

Enstitünün başında, 1957’de hocası Nihad Sâmi Banarlı vâsıtasıyla Sâmiha Ayverdi ile tanışarak Fetih Cemiyeti’nde çalışmaya başlayan ve daha sonraları yazı işlerinde kendisine bizzat asistanlık yapan Aysel Yüksel bulunmaktadır.

Ayverdilerle ilgili zengin bir arşiv oluşturan Ayverdi Enstitüsü, Sâmiha Ayverdi’nin henüz gün ışığına çıkmamış eserlerini yayına hazırlamaya devam etmektedir. Bu çalışmalara 1999 yılından beri Zeynep Uluant da iştirak etmektedir.

Ayverdi Enstitüsü tarafından Ekrem Hakkı Ayverdi'nin kitap ve Makalelerinin tamâmı taranarak bir araya getirilmiştir.

Ekrem Hakkı Ayverdi'nin Anadolu'ya ve Balkanlar'a yaptığı seyahatlerde ve restorasyon çalışmalarında çektiği binlerce fotoğraf ve dia taranarak 22.000 fotoğraftan çok geniş ve zengin bir dijital arşiv oluşturulmuştur.

Ayverdi’nin yaptığı rölöve ve restorasyon projelerinin orijinalleri tasnif edilerek muhafaza altına alınmıştır.

İlhan Ayverdi'nin Lugat çalışmaları esnasında 44 yıl boyunca hazırlanan fişler, faydalanılan kaynak eserler tasnif edilmiştir.

Ayverdi âilesine âit olup Kubbealtı Vakfı'na intikal eden ve zaman içinde üçüncü kişiler tarafından bağışlanan bütün antika eserler ve koleksiyonların çok tafsilâtlı bir envanteri hazırlanmıştır.

Sâmiha Ayverdi ile İlhan ve Ekrem Hakkı Ayverdi'ye âit özel eşyâlar, onlara verilen ödüller tasnif edilerek sergilenmeye başlanmıştır.

ARŞİVDE ARAŞTIRMA YAPMAK VE BİLGİ ALMAK İÇİN 0212 521 19 95'İ ARAYABİLİRSİNİZ

Kubbealtı Lugatı Arşivi:

Galeriler