Prof. Dr. Mustafa Fayda

1943 yılında Konya’da doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi ve dekanlık yaptıktan sonra 2010 yılında emekliye ayrıldı. Çeşitli kitapları bulunan Fayda, Arapça ve Fransızca bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Uzun çalışmalar netîcesinde Sâmiha Ayverdi’nin Mülâkatlar adlı eserini yayına hazırladı. Kubbealtı Neşriyatı’ndan çıkan Hulefâ-yı Râşidîn Dönemi adlı kitabı vardır.