Şeref Âzâları

Kuruluşumuzun 50. Yılında, vakfımıza yaptığı hizmetlerden, gösterdiği yakın alâka ve dostluktan dolayı, vakıf senedimizin 19. Maddesine göre aşağıda isimleri bulunanlara “Vakıf Şeref Âzâsı” ünvanı tevdî edilmiştir. 25 Ekim 2020