Sâmiha Ayverdi Arşivi - Sâmiha Ayverdi Hakkında Yazılanlar

Kitaplar, Dergiler:

 • Sâmiha Ayverdi Özel Bölümü, Türk Edebiyatı, Mayıs 1984
 • Yazı Hayâtının 50. Yılında Sâmiha Ayverdi Hâtıra Sayısı, Akademi Mecmûası, Ekim 1988
 • Sâmiha Ayverdi Hayatı ve Eserleri, Kâzım Yetiş, Kültür Bakanlığı, 1993
 • Bir İstanbul Hanımefendisi: Sâmiha Ayverdi’den Türkçe’nin Nakışları, Kâzım Yetiş, Kubbealtı, 1993
 • Sâmiha Ayverdi Özel Sayısı, Akademi Mecmûası, Nisan-Temmuz 1993
 • Sâmiha Ayverdi’nin Eserlerinde Ahlâk, Kemâl Y. Aren, Kubbealtı, 1997
 • Sâmiha Ayverdi (1905-93) Und Die Osmanische Gesellschaft, Nazlı Kaner, Ergon 1998
 • Sâmiha Ayverdi Bibliyografyası, İsmet Binark, Kubbealtı, 1997
 • Edebiyat Araştırmaları, Sevinç Ergiydiren, Boğaziçi Üniversitesi, 2001
 • Bir Ağacın Dalları, Hazırlayan: Aysel Yüksel - Zeynep Uluant, Kubbealtı, 2001
 • Sâmiha Ayverdi’nin Mektupları, İsmet Binark, Kubbealtı 2002
 • Vefâtının 10. Yılında Sâmiha Ayverdi’nin Hâtırasına 3. Bin Yıla Girerken Türk ve Müslüman Dünyasında Sosyo-Kültürel Yapının Yeniden Teşekkülü, Sempozyum Bildireleri, Hazırlayan: Ayşe Yıldız Topuz, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı - Ankara Ticaret Odası, 2003
 • Işıklı Hayatlar, Altan Deliorman, Kubbealtı, 2004
 • Sâmiha Ayverdi, Hazırlayan: Aysel Yüksel-Zeynep Uluant, T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, 2005
 • Mâverâdan Gelen Ses, Hicran Göze, Kubbealtı, 2005
 • Sâmiha Ayverdi Özel Sayı, Türk Edebiyatı, Mayıs 2005
 • Sâmiha Ayverdi Hâtıra Sayısı, Akademi Mecmuası, Nisan 2005
 • Sâmiha Ayverdi Özel Sayısı, Merhaba Dergisi, İlkbahar 2005
 • Doğumunun 100. Yılında Sâmiha Ayverdi Özel Sayısı, Bize Göre, 15 Kasım 2005
 • Sâmiha Ayverdi Bibliyografyası II, İsmet Binark, Kubbealtı, 2007
 • Hayat Veren Mektuplar, Fazlı Ayverdi, Kesişim Yayınları, 2007
 • Sâmiha Ayverdi’nin İstanbul’u, Zeynep Uymur, İ.B.B. Kültür A.Ş. Yayınları, 2008
 • Hayâli Cihan Değer, Özcan Ergiydiren, Kubbealtı, 2009
 • Edeb Kapısı, Fevzi Samuk, Kubbealtı, 2010
 • Hatıraları Hayallerinden Güzel Bir Hanımefendi Sâmiha Ayverdi, Zekeriya Başkal, Akademik Eksen, 2011
 • Sâmiha Ayverdi’nin Târih Görüşü, İsmet Binark, Türk Kadınları Kültür Derneği, 2012
 • Sâmiha Ayverdi’nin Tasavvuf Anlayışı, İsmet Binark, Türkkad, 2012 Ankara
 • Samiha Ayverdi’nin Romancılığı, Emine Gözde Özgürel, Akçağ, 2012
 • Sâmiha Ayverdi’nin Kültür Görüşü, İsmet Binark, Türkkad, 2013 Ankara
 • Sâmiha Ayverdi’nin Kurgusal Eserlerinde İdeal Kişiler, Hüseyin Yaşar, Konya 2013
 • Ayverdililer Sâmiha Ayverdi’yi Anlatıyor, Editör: Emine Seval Yardım, Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi, 2015
 • Romancı Olarak Samiha Ayverdi, Kâzım Yetiş, Hülbe, 2016
 • Gençlerin Kaleminden Sâmiha Ayverdi, Türkkad, 2016
 • Çiçekli Bir Bahar Dalı, Zekeriye Başkal, Hülbe, 2016
 • Sır Kâtibi, Aysel Yüksel, Kubbealtı, 2018
 • Vatan Ana Sâmiha Ayverdi Misyonu ve Tasavvuf Anlayışı, Mehmet Demirci, Nefes, 2018

İçinde Sâmiha Ayverdi Geçen Kitaplar:

 • Bay Efendi, İsmet Binark, Altay Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı
 • Dört Duvar Seni Söyler, Gülmisal Gürsoy, Birharf
 • Mehmet Dede, Ergun Balcı, Kubbealtı
 • Yaşasın Hâtırâlar, Ergun Göze, Kubbealtı
 • Kültürümüzün Köşe Taşları, Mehmet Emiroğlu, Sebat Ofset Matbaa
 • Gidenlerin Ardından, Yavuz Bülent Bâkiler, Türk Edebiyatı Vakfı
 • Kenan Rifâî İle Aşka Yolculuk, Cemâlnur Sargut, Sufi Kitap
 • Altın Kapı, Beşir Ayvazoğlu, Ötüken
 • Portreler, Uğur İlyas Canbolat, Nesil
 • Edibler Sefireler Hanımefendiler (Söyleşi), Neriman Malkoç Öztürkmen, Reyo Matbaacılık
 • “Bye-Bye’’ Türkçe, Oktay Sinanoğlu, Otopsi
 • Gecelerin Gündüzü, Ali Ulvi Kurucu, Marifet
 • Ay Dolanır Günler Geçer, Hazırlayan: Zeynep Süslü Berktaş-Asiye Yılmaz Yıldırım, Dergâh
 • Fatih’te Geçen Kırk Yılın Hikâyesi, Abdullah Uçman, Heyamola
 • Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi, Komisyon, Üsküdar Belediyesi
 • Tarihi, Kültürü Ve Sanatıyla Vııı. Eyüpsultan Sempozyumu-Tebliğler, Yay. Sor. İrfan Çalışan, Eyüp Belediyesi
 • 40 Vakıf İnsan, Editör Tmkv Adına Salih Tuğ, Türkiye Milli Kültür Vakfı
 • Gönül Dünyâmızı Aydınlatanlar, İsmet Binark, Nefes
 • Uluslar Arası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu-II, Hazırlayan: Ünal Şenel, Celal Bayar Üniversitesi Manisa Yöresi Türk Tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi (C.2, S. 366)
 • Sufi Kadınlar, Camille Adams Helminski, Samsara
 • The Book Of Character, Camille Adams Helminski, The Book Foundation, 2004
 • Women Of Sufısm, Camılle Adams Helmınskı, Shambhala
 • Nesin Vakfı Edebiyat Yıllığı 1977, Komisyon, Tekin Yayınevi
 • Tasavvufun Boyutları, Annemarie Schimmel, Kırkambar Kitaplığı
 • İslamın Mistik Boyutları, Annemarie Schimmel, Kabalcı
 • Mevlânâ Bibliyografyası, Haz. Adnan Karaismailoğlu, Sait Okumuş, Fahrettin Coşkuner, T.C. Konya Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü
 • Muhafazakârlık C.5, Komisyon, İletişim
 • Mevlevî Mektupları, Ali Işık, Karaman Belediyesi Kültür Yayınları
 • Annemarie Schimmel’in Tasavvuf Kültüründeki Yeri, Şule Bilman, Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği
 • Türkiye’de Tarikatler ve Cemaat, Demokrasi Platformu, Bahar 2006
 • Kurgulanmış Benlikler, Nazan Aksoy, İletişim Yayınları, 2009
 • Tasavvuf ve Temel Kavramları, İsmet Binark, Türkkad, 2013, Ankara

 • Türk Kültür ve Medeniyeti (Makaleler) C.1, M. Münip Yeğin (Bşk.), Orhan Okay (Üye), Nazif Şahinoğlu (Üye), Atatürk Üniversitesi Türk Kültür ve Medeniyetini Araştırma Enstitüsü Deneme Yayınları, 1976
 • İstanbul Ufku, Hazırlayan: Necat Birinci, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 1994
 • Edebiyatımızda Fatih, Yayına Hazırlayan: Aslınur Kara, Fatih Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, 2006
 • Ramazan Kitabı, Hazırlayan: Özlem Olgun, Kitabevi Yayınları, 2000
 • Fetih ve İstanbul, Hazırlayan: İbrahim Kiras - İrfan Çiftçi, İ.B.B. Kültür İşleri Daire Başkanlığı
 • Mevlânâ İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Vedat Genç, Özal Matbaası, 1992
 • Gönülden Sesleniş, Azize Emrem, Yılmaz Ofset
 • Fethin 550. Yılında İstanbul Şiirleri - Yazıları, Komisyon, İbb Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
 • Suffe Kültür Sanat Yıllığı, Suffe Yayınları 1983