Sâmiha Ayverdi Arşivi - Mektup Listesi

Osmanlı Hânedânı Mensupları

 • Ayşe Osmanoğlu (2. Abdülhamid’in kızı)
 • Orhan Osmanoğlu (Sultan 2. Abdülhamid’in oğlu Mehmet Selim efendinin oğlu Abdülkerim efendinin oğlu Hârun efendinin Oğlu)
 • Ömer Sâmi Osmanoğlu (2. Abdülhamid’in kızı Ayşe Sultan’ın oğlu)
 • Sâtıa Hanımsultan (2. Abdülhamid’in torunu)
 • Selçuk Osmanoğlu (Selçuk Sultan)

Devlet Erkânı ve Siyasetçiler

 • Abdullah Nişancı
 • Agâh Oktay Güner
 • Ali Rıza Hakses
 • Alparslan Türkeş
 • Altuğ İzat
 • Âtıf Benderlioğlu
 • Avni Akyol
 • Bâki Tuğ
 • Barlas Kuntay
 • Bedrettin Dalan
 • Bekir Timurboğa
 • Bülent Ulusu
 • Cemal Tural
 • Cemil Çiçek
 • Diyanet İşleri Başkanlığı Derleme ve Neşriyat Md.
 • Doğan Kasaroğlu
 • Emin Bilgiç
 • Erdem Erner
 • Erol Yılmaz Akçal
 • Fahri Atabey
 • Faik Türün
 • Fâruk Güventürk
 • Fâruk Sargut
 • Faruk Sükan
 • Ferruh Bozbeyli
 • Fuad Uluğ Paşa
 • Hakkı Kılıçoğlu
 • Halil Şıvgın
 • Hâlit Güler
 • Hasan Celâl Güzel
 • Haydar Saltuk
 • Hüseyin Güven
 • İhsan Alyanak
 • İsmail Hakkı Akyüz
 • İsmet Hakkı Akansel
 • Kemal Vehbi Gül
 • Kenan Evren
 • Kerim Aydın Erdem
 • Lütfi Doğan
 • Lütfi Ülkümen
 • Mâcit Akman
 • Mehmet Aydın
 • Mehmet Keçeciler
 • Mehmet Turgut
 • Mehmet Yazar
 • Mehmet Yiğit
 • Memduh Tağmaç
 • Mesut Yılmaz
 • Musa Öğün Paşa
 • Mustafa Yazıcıoğlu
 • Necmeddin Erbakan
 • Nejat Tümer
 • Nurettin Ersin
 • Nuri Erogan
 • Nusret Kirişçioğlu
 • Orhan Dengiz
 • Orhan Kilercioğlu
 • Osman Erez
 • Pertev Demirhan
 • Rauf Denktaş
 • Sabahattin Özbek
 • Saim Yeprem
 • Süleyman Demirel
 • Tahsin Şahinkaya
 • Tayyar Altıkulaç
 • Tevfik İleri
 • Trt Müzik ve Eğlence Programları Md.
 • Turgut Özal
 • Vâhit Erdem
 • Vehbi Dinçerler

Edebiyat, Sanat, Fikir ve İlim Adamları

 • Âdile Ayda
 • Ahmet Aydın Bolak
 • Ahmet Güner Sayar
 • Ahmet Kabaklı
 • Ahmet Muhip Dranas
 • Ahmet Yakupoğlu
 • Ali Murat Daryal
 • Ali Nihat Tarlan
 • Ali Rıza Hakses
 • Ali Yardım
 • Altan Deliorman
 • Altemur Kılıç
 • Andreas Tietze
 • Annemarie Schimmel
 • Atalay Yörükoğlu
 • Avni Anıl
 • Ayşe Göktürk Tunceroğlu
 • Ayten Lermioğlu
 • Bahadır Dülger
 • Banıçiçek Kırzıoğlu
 • Burhan Felek
 • Câhit Uçuk
 • Carter V. Findley
 • Cemil Meriç
 • Cinuçen Tanrıkorur
 • Ekmeleddin İhsanoğlu
 • Emel Esin
 • Emin Bilgiç
 • Ergun Balcı
 • Ergun Göze
 • Eva (Havva) Meyerovich
 • Fahrettin Aral
 • Fahrettin Olguner
 • Fahrünisa Yetmen
 • Fevzi Halıcı
 • Fevzi Samuk
 • Fevziye Abdullah Tansel
 • Friedrich Heiler
 • Fuat Yöntemli
 • Garbis Fikri
 • Halil Can
 • Halim Bâki Kunter
 • Hâlit Ziya Uşaklıgil
 • Haluk Tanju
 • Hakkı Kılıçoğlu
 • Hamide Topçuoğlu
 • Haydar Arseven
 • Hulusi Turgut
 • İ. Melikoff
 • İbrahim Kafesoğlu
 • İbrahim Numan
 • İhsan Süreyya Sırma
 • İlhan Ayverdi
 • İlhan Bardakçı
 • İnci Ayan Birol
 • İsmail Hakkı Akyüz
 • İsmet Binark
 • Kemal Batanay
 • Kemal Edib Kürkçüoğlu
 • Kerim Yavuz
 • Leyla Elburz
 • Lütfi Ülkümen
 • Mahmut Ali Meriç
 • Mehmet Ali Aynî
 • Mehmet Aslan
 • Mehmet Demirci
 • Mehmet Dülger
 • Mehmet Karpuzcu
 • Mehmet Önder
 • Mehmet Turgut
 • Mim Kemal Öke
 • Muhittin Serin
 • Mukbil Özyörük
 • Mustafa Fayda
 • Mustafa Rûhi Şirin
 • Mustafa Tahralı
 • Müjgan Cumbur
 • Münevver Ayaşlı
 • Necati Ağıralioğlu
 • Necati Tahralı
 • Necip Fâzıl Kısakürek
 • Neriman Öztürkmen
 • Nezihe Araz
 • Nico Tilmans
 • Nihad Sâmi Banarlı
 • Oktay Sinanoğlu
 • Orhan Okay
 • Osman Kemaleddin
 • Pakize Erciş
 • Peter Andrews
 • Râmi Ayas
 • Rauf Tamer
 • Reşad Ekrem Koçu
 • Ruhi Fığlalı
 • Saadettin Evrim
 • Sabahattin Volkan
 • Sabahattin Zaim
 • Safiye Erol
 • Selahaddin Kaptanağası
 • Semahat (Şenaltan) Yüksel
 • Sevinç Çokum
 • Sofi Huri
 • Süheyl Ünver
 • Şaziye Berrin Kurt
 • Şefik Can
 • Şekip Tunç
 • Şemsettin Kutlu
 • Taha Akyol
 • Tahsin Banguoğlu
 • Tekin Erer
 • Timur Kocaoğlu
 • Uğur Derman
 • Ulvi Erguner
 • Ümit (Meriç) Yazar
 • Vehbi Vakkasoğlu
 • Vildan Serin
 • Yavuz Bülent Bâkiler
 • Yılmaz Kafadar
 • Yılmaz Öztuna

Sâmiha Ayverdi’nin Yazdığı Fakat Karşılığı Bulunmayan Mektuplar

 • Abuzer Berilgen
 • Ahmet Kafadar
 • Ali Uludağ
 • Ali Yar Dengiz
 • Asuman Kulaksız
 • Aydın Altunlu
 • Aynur Konak
 • Azize Aktuğ
 • Burhanettin Kayhan
 • Celal Aşçı
 • Cemal Akçal
 • Cihan Yüksel
 • Gülşen Hanım
 • Devran (Uluand) Ünlü
 • Emin Bilgiç
 • Emine Betin
 • Ergun Balcı
 • Ergun Göze
 • Erkmen Mütevellioğlu
 • Erol - Gülen Olgaç
 • Ertuğrul Ayverdi
 • Esmahan (Samuk) Demirci
 • Eşref Yeşilyurt
 • Fâdıl Murat Kırılmaz
 • Fevzi Samuk
 • Fezanur (Tolun) Tahralı
 • Filiz (Aymen) Adalıoğlu
 • Filiz Toguç
 • Gülen Olgaç
 • Gülçin Savaş
 • Güldehen (Samuk) Akpınar
 • Güler Torfilli
 • Güzide Yılmaz
 • Hâlet Uluand
 • Hamide Öztuna
 • Hanife Emiroğlu
 • Hasan Taşpolat
 • Hasan Şükrü Samuk
 • Hasbiye Soyumert
 • Hatice - Hasan Taşpolat
 • Hilal (Akçal) Uğurlu
 • Hüsnü Süğün
 • Işık Savaş
 • İbrahim Efendi
 • İdil İzdar
 • İnal Asu
 • İsmail Mıhoğlu
 • Kemal Ilıcak
 • Kerem Ayverdi
 • Mehmet Başaran
 • Mehlika Balanlıoğlu
 • Murat Ergiydiren
 • Mustafa Uçak
 • Müberra - Ali Uludağ
 • Nâfi Aras
 • Nejat Akçal
 • Nuriye Şar
 • Nükhet İşgüven
 • Orhan - Talia Büyükaksoy
 • Remzi İnanç
 • Renin Eczacıbaşı
 • Rıza - Âsuman Kulaksız
 • Ruhi Fığlalı
 • Saadet Arucan
 • Safiye Diren
 • Said Başer
 • Salih Özarık
 • Sâmiha Uluand
 • Selçuk Hanım
 • Semra Özal
 • Serdar Çamoğlu
 • Seval Türkeş
 • Suna Hanım
 • Sümer Nomer
 • Şule Altunlu
 • Şükran Ramadan
 • Şükriye Kozan
 • Şükûfe Yamantürk
 • Talia Büyükaksoy
 • Tevfik Demirer
 • Tevfik İleri
 • Tibet-Ziynet Giray
 • Türkan Erkmen
 • Ufuk Yılmaz
 • Uğur Dündar
 • Ülkan Pekar
 • Vasfiye İleri
 • Vecdet Şendil
 • Vecihe Büyükaksoy
 • Vedia Banarlı
 • Vehbi Koç
 • Yeniay Köseoğlu
 • Yıldız Gültepe
 • Yıldız Samuk
 • Yılmaz Kafadar
 • Yusuf İ. Aydın
 • Zeki Öznur
 • Zeynep Tur
 • Ziynet Giray

Sâmiha Ayverdi’ye Yazılan Fakat Karşılığı Bulunmayan Mektuplar

 • Abdurrahman Büyüktaş
 • Abdülkadir Ozulu
 • Abdülkerim Aygün
 • Abdülkerim Paşa
 • Adnan Başoğlu
 • Ahmet Balçık
 • Ahmet Câvit Kayhan
 • Ahmet Çankaya
 • Ahmet Hamit Başoğlu
 • Ahmet Özcan
 • Ahmet Sevgi
 • Ahmet Yakupoğlu
 • Ali Öztaylan
 • Ali Soyuer
 • Ali Vefa Yücetürk
 • Aliye Coşkun
 • Angela Brigmull
 • Atilla Gültekin Erol
 • Aysel Akhisar (Aksar)
 • Ayşe Akansel
 • Ayşe Varol
 • Ayten Kutun
 • Baise Hanım (Halası)
 • Baha Kahyaoğlu
 • Bahattin Muzaffer Kardeş
 • Bedrettin Altınkuşlar
 • Behçet Yazar
 • Behice Büyükaksoy
 • Bekir Avlupınar
 • Bekir Onur
 • Bünyamin Şahin
 • Cangüzel (Güner)-Fahri Zülfikar
 • Câvit Gülay
 • Celal Aygün
 • Cemal Uluant
 • Ceyda Göğüş
 • Coşkun Yıldıran
 • Cüneyt Tatlıoğlu
 • Çağrı Saraç
 • Danyal Vuran
 • David-Marion Bellak
 • Deniz Esemenli
 • Dudu Bilgili
 • Elfine Kartal
 • Emel Esin
 • Emine (Yüksel) Bağlı
 • Emrehan Küey
 • Enver Yakal
 • Erdoğan İzgören
 • Erol Turgut
 • Erol İzdar
 • Errol Hadler
 • Esat Karamustafaoğlu
 • Eser Çelenk
 • Eva (Havva) Meyerovich
 • Fahreddin Kovancı
 • Fahri Toguç
 • Fahri Zülfikar
 • Fahrünisa Unutmaz
 • Fatma Bilal
 • Ferda Duru
 • Fulya Demirdöver
 • Gılman Acarlar
 • Gönül Aksu
 • Gülen Bilimoria
 • Güner Aygün
 • Güner Sezgin
 • Gürbüz Ertürk
 • Güzide Büyükaksoy
 • Haldun Er
 • Halil Can
 • Halime Yüzbaşıoğlu
 • Halit Güleç
 • Hamid Algar
 • Hamit Tarakçı
 • Hasan Anaç
 • Hasan Ayan
 • Hasan Baş-Reşat Çeçenoğlu
 • Hasan Koçyiğit
 • Hasan Selami Yüksel
 • Haşim Nezihi Okay
 • Hatice Akyüzler
 • Hatice Gülşen Güneş
 • Hatice Şenaltan
 • Haydar Livatyalı
 • Haydar Pakel
 • Hayrettin Ünal
 • Hayri Bilecik
 • Hâzım - Aysel Akhisar (Aksar)
 • Hüseyin Aslan
 • Hüseyin Kum
 • İbrahim Sazören
 • İffet Elbi
 • İhsan Bingüler
 • İlhan Yardımcı
 • İsmail Beşeli
 • İsmail Biçer
 • İsmail Kasap
 • İsmail Kocur
 • İzzi Onat
 • Jale Uluğ
 • Joan Hadler
 • Kamer Altan
 • Kasım Kartal
 • Kâzım Aslantüre
 • Kâzım Büyükaksoy
 • Kâzım Güleç
 • Kemal Batanay
 • Kemal Edib Kürkçüoğlu
 • Leyla (Türkeli) Erdal
 • M. Güner Şamlı
 • M. Hayri Erdem
 • M. Kadir Keçeoğlu
 • Macit Deniz
 • Mahmut Kurtuldu
 • Mahmut Türkyiğit
 • Marc Fabrini
 • Marion Bellak
 • Mehmet Ersoy
 • Mehmet Ertuğrul
 • Mehmet Gülmez
 • Mehmet Hamzaoğlu
 • Mehmet Oruç
 • Mehmet Şimşek
 • Mehmet Tuncay
 • Mehmet Tunçelli
 • Mehmet Süha Uygur
 • Mehmet Y. Can
 • Melâhat Güneri
 • Meşkûre Ve Nermin Berkmen
 • Muharrem Gül Çetiner
 • Muhiddin Celâl Duru
 • Mustafa Çınar
 • Mustafa Özdamar
 • Mustafa Top
 • Mustafa Turhan
 • Mustafa Uluçay
 • Müge Özdemir
 • Mükerreme Pomaklıoğlu
 • Mürüvvet Sula
 • Münevver Öğütçüler
 • Münevver Tekin
 • Müşerref - Sedat Büyükaksoy
 • Müşerref Limerer
 • N. Kutluyıl
 • Nadide - Cemal Uluant
 • Nazlı Kutun
 • Nazlı Tatar - Neşe Özkaşıkçı-Cangüzel (Güner) Zülfikâr
 • Nazmiye Gürevin
 • Nebahat Kuran
 • Necmiye Güneylioğlu
 • Necati - Zehra Ağıralioğlu
 • Nejla Aksöyek
 • Nermin Berkmen
 • Neriman Çamoğlu
 • Neriman Karaa
 • Neşe Özkaşıkçı
 • Neşide Kerem
 • Nezihe Araz
 • Nicole Egg
 • Niyazi Demirörs
 • Niyazi Erdeniz
 • O. Conker
 • Orhan Ünalan
 • Osman Aytekin
 • Osman Çandır
 • Ömer Aslan-Hasan Koçyiğit - Ahmet Câvit Kayhan
 • Ömer Fâruk Sargut
 • Ömer Şensoy
 • Ömer Uzun
 • Özcan Özgümüş
 • Özgül-Adnan Başoğlu
 • Perihan Arıburun
 • Perihan Bozdağ
 • Perihan Haktanır
 • Perihan Yılmaz
 • Rahmet Güner
 • Rahmi Argun
 • Ramiz Özkara
 • Raşit Er
 • Reha Benderlioğlu
 • Remzi Uzberk
 • Reşat Çeçenoğlu
 • Rıfat Araz
 • Rifat Necdet Evrimer
 • Ruhi Sarıoğlu
 • Ruhi Şar
 • S. Balguloğlu
 • Saadet Onat
 • Sabahat Çelenk
 • Sabiha Kavalcı
 • Sadık Atak
 • Safiye Ahsen Böre
 • Safiye Erol
 • Said Bilgiç
 • Salim Dirdir
 • Sedat Büyükaksoy
 • Selâhaddin Toprak
 • Selma Eyici
 • Semahat (Şenaltan) Yüksel
 • Seniha Erçubukçu
 • Serap Gürbüztürk
 • Serap Özkahraman
 • Sevgi (Yüksel) Özküzne
 • Seyfeddin Özek
 • Sezer Yakal
 • Sıddık Doğlan
 • Sofi Huri
 • Suat Kesili
 • Sultan Tanrıverdi
 • Suna Yalçın
 • Süleyman Hayati Loras
 • Süleyman Nuray
 • Şakir Dursun
 • Şefik Özbay
 • Şenel Başer
 • Şengül (Dedoğlu) Ertan
 • Şevket Kutkan
 • Şevki Gezerler
 • Şule Güldütuna
 • Şule Tekyıldız
 • Şükrü Erçetin
 • Şükrü Karaca
 • Şükrü Yazıcı
 • Talât İçöz
 • Tevfik Özpaçacı
 • Tevfik User
 • Tony - Angela Brigmull
 • Tuncer Türkkan
 • Türköz Telli
 • Uğur Derman
 • Ulus Salih Akarca
 • Ülker - Orhan Ünalan
 • Vasfiye Tuna
 • Vecihe Araz
 • Veysel Yayan
 • Yaman Dede (M. Kadir Keçeoğlu)
 • Yasemin Açıksöz
 • Yasin Olgaç
 • Yaşar Uğur
 • Yavuz Kumçay
 • Yıldız Erdem
 • Yunus Okumuş
 • Yüksel Sadak
 • Zafer Öztürk
 • Zehra Ağıralioğlu
 • Zekeriya Kaya
 • Z. (Ziyâ) Emre
 • Ziya Kılıç

Yakın Çevresi İle Karşılıklı Mektupları

 • Abdülkadir Şar
 • Abdullah Âdemoğlu
 • Abdullah Îsâ (Noel Douqan)
 • Abdullah İzmirli
 • Abdülkadir Turgut Kafadar
 • Agâh Oktay Güner - İnci (Güner) Palsay
 • Ahmet Emgen
 • Ahmet Kabaklı
 • Ahmet Kahraman
 • Ahmet Tetik
 • Ahmet Y. İzgi
 • Ahmet Yiğittop
 • Ahsen (Önal) Türkeli
 • Ali Murat Daryal
 • Ali Okumuş
 • Ali Şamdancıoğlu
 • Ali Yardım
 • Aligül Ayverdi
 • Aliyar Fırat
 • Ali Koyuncu
 • Andaç Arbaş
 • Anne Marie Schimmel
 • Âtıf Benderlioğlu
 • Atilla Gültekin
 • Aydın Bolak
 • Ayhan Altınkuşlar
 • Ayhan Gültaş
 • Aysel-Rami Ayas
 • Ayşe Erol
 • Ayşe Osmanoğlu
 • Ayşe (Güngörürler) Turan
 • Ayşe Topuz
 • Azize Emrem
 • Bahadır Dülger
 • Bâki - Şermin Bilgin
 • Bayram Yüksel
 • Bedri Noyan
 • Bekir Öztürk
 • Belkız Dengiz
 • Berrin Uysal
 • Bilge Artun
 • Câhide (İleri) Aksoy
 • Câhit İleri
 • Câhit Tur
 • Celâleddin Howe
 • Ceyhan Şendil
 • Cinuçen Tanrıkorur
 • Cumhur Aren
 • Doğan Karaa
 • Doğan Narin
 • Emel Silahdaroğlu
 • Erdoğan - Gülay Öztürk
 • Erhan Altıntaş
 • Fahreddin - Nihâl Aral
 • Fahreddin - Nezihe Olguner
 • Fahriye Tanman
 • Faruk Güventürk
 • Fatma Karpuzcu
 • Fazlı Ayverdi
 • Fethiye Taşdeğer
 • Figen Doğanay
 • Fuad Uluğ Paşa
 • Gâlip Çakır
 • Gâzi - Hasbiye Bilgin
 • Gülay Öztürk
 • Gülşah (Uluand) Akçal
 • Gülşah (Erdem) Efe
 • Gülşen Demirci
 • Gülten Okutan
 • Günay (Güner) Önsöz
 • Halil İbrahim Yavaş
 • Halil Yamanoğlu
 • Hasbiye Bilgin
 • Hatice Çetin
 • Hayati Güven
 • Haydar Arseven
 • Haydar Murteza
 • Hilmi Yavuz Güresin
 • Huriser Mutaf
 • Hüseyin Şirvan
 • Ilgaz Banarlı
 • İbrahim Numan
 • İbrahim Taşçı
 • İclâl - Özkan Tuzu
 • İlhan Ayverdi
 • İnci Ayan Birol
 • İnci (Güner) Palsay
 • İrfan Can
 • İsmail Kozan
 • İsmet - Nâile Binark
 • Kâinat (Gürsoy) Büyükaksoy
 • Kâmil Keçeci
 • Kâzım Öztuna
 • Kâzım Türkeli
 • Kemal Araz
 • Kemal Aren
 • Lâtife (Türkeli) Gönlügüzel - Kâzım Türkeli
 • Leman Aybars
 • Mehmet - Gülşen Demirci
 • Mehmet Emiroğlu
 • Mehmet (Yavuz) Hilmi Güresin
 • Mehmet - Fatma Karpuzcu
 • Mehmet Keçeciler
 • Mehmet Naci Bolay
 • Mehmet Önder
 • Mehmet Yiğit
 • Meşkûre Sargut
 • Muallâ Araz
 • Muallâ - Orhan Yücetürk
 • Muhammed Zia Eddin
 • Muharrem Güner
 • Muhittin-Vildan Serin
 • Muhterem-Âtıf Benderlioğlu
 • Mukaddes Tol
 • Mustafa Fayda
 • Mustafa Tahralı
 • Muzaffer Emre
 • Mügül - Peter Andrews
 • Müjgan Cumbur
 • Münevver Ayaşlı
 • Mürüvvet Peşkirci
 • Müştak Karahanoğlu
 • Nadide Güneri
 • Naile Binark
 • Namık Açıkgöz
 • Namık Kemal Kaya
 • Nazik Erik
 • Nazlı Tatar
 • Necati - Özden Tahralı
 • Neclâ - Muzaffer Emre
 • Nesrin Savaşçı
 • Neşe (Ergün) Koç - Sefa Ergün
 • Nezihe Olguner
 • Nihal Aral
 • Nihad Sâmi Banarlı
 • Noel Douqan
 • Nuran Kitapçı
 • Nurdan Türkkan
 • Nursevil Kirişcioğlu
 • Oktay Ülgen
 • Orhan Osmanoğlu
 • Orhan Yücetürk
 • Ömer Fâruk Bağış
 • Ömer - Gülten Okutan
 • Ömer Sami Osmanoğlu
 • Ömer Yılmaz Ertan
 • Özcan Ergiydiren - Tülin (Ergiydiren) Didinal
 • Özden Tahralı
 • Özkan Tuzu
 • Peter Andrews
 • Rahmi Serin
 • Rami Ayas
 • Ranâ (Yağız) Özkan
 • Reyhan İzdar
 • Rıfat - Türkan Vatan
 • Ruhi Fığlalı
 • Saadet - Ayhan Gültaş
 • Sabahat Demirok
 • Sabahat Gülay
 • Sabiha Tanser
 • Sabriye Çökmez (Dadu)
 • Salâhaddin Ertürer
 • Satıa Hanımsultan
 • Sâmiha (Güner) Ermenek
 • Savaş Mirci
 • Sefa Ergün
 • Selçuk Cihangir
 • Selçuk Osmanoğlu
 • Selçuk Veziroğlu
 • Selma (Mirci) Erk-Savaş Mirci
 • Seniye Yâkuphan
 • Servet Mehterbaşıoğlu
 • Sevdiye Canlı
 • Sevim Aksöyek
 • Sinan Erol - Ayşe (Erol) Emiroğlu
 • Sinan Uluand
 • Sönmez Sesli
 • Sûzan Bektaş
 • Süheylâ Tur
 • Şermin Bilgin
 • Şevket Barutçu
 • Şükriye Tombak
 • Tahsin Banguoğlu
 • Tevfik Demiroğlu
 • Tuncer - Nurdan Türkkan
 • Turgut - Emine Betin
 • Turgut - Türkan Alsırt
 • Turgut Haktanır
 • Tülay - İbrahim Numan
 • Tülİn (Ergiydiren) Didinal
 • Türkan Alsırt
 • Türkan Vatan
 • Ulvi Erguner
 • Vâhit Erdem
 • Vehbi - Nigâr Güneri
 • Vildan Serin
 • Yalçın Ünal
 • Zehra Bayar
 • Zeki - Günay Önsöz
 • Zeki Metiner