Sâmiha Ayverdi Arşivi - İçinde Sâmiha Ayverdi Geçen Yazılar

 • Yıkıldı Hanesi Üftadegânın, N. Bulgurlu, Resimli Hayat Mecmuası, 5 Mayıs 1905
 • Tasavvuf Kültürü İçin Neler Okumalı, İlyas Fakir, Sohbet Dergisi, 1 Mart 1952
 • Millî Şairimiz Mehmet Akif Dün Anıldı, Tahir Kutsi Makal, Son Havadis, 2 Ocak 1966
 • Hey, Çengeloğlu, Orhan Seyfi Orhon, 22 Ekim 1969
 • Millî Mimarî, Ergun Göze, Tercüman, 3 Mayıs 1971
 • Kitaplardan Özür Dilerim, Ergun Göze, Tercüman, 20 Ocak 1976
 • Dünya İslamı Bekliyor, Tercüman-Ramazan İlavesi, 17 Ağustos 1979
 • Elekdağ’a İkinci İftira, Ergun Göze, Tercüman, 14 Haziran 1980
 • İstiklal Harbinde Türk-Rus İlişkileri, Orhan Aldıkaçtı, Tercüman, 1 Mayıs 1981
 • Hattat Aziz Efendi, Muhiddin Serin, Akademi (51. ve 52. sayfalar), 1 Temmuz 1981
 • Kitaplarda İstanbul, M. Mehdi Ergüzel, Türk Edebiyatı (16. ve 17. sayfalar), 1 Temmuz 1984
 • Ermeni İsyanlarının Kaynağı, Ergünöz Akçora, Türk Dünyası Tarih (29. sayfada dipnot olarak), 1 Şubat 1987
 • Türk Mühürcülüğü, M. Zeki Kuşoğlu, Türk Dünyası Tarih (11. sayfa), 1 Nisan 1987
 • Hilâl Nomer, Yeşilay Mecmuası (15. sayfa), 1 Kasım 1987
 • Elhamdülillah Atatürkçüyüz, Nokta (63. 64. 65. ve 66. sayfalar), 11 Aralık 1988
 • Kitap Dünyası, Türk Edebiyatı, 1 Şubat 1989
 • Ana Biritannica’nın Anatomisi, Namık Açıkgöz, Türk Edebiyatı, 1 Mart 1989
 • Main Nehrinde İbrahim Efendi Konağı, İlhan Bardakçı, Türk Edebiyatı (9. ve 11. Sayfalar), 1 Haziran 1989
 • Türk Edebiyatı (59. sayfa), 1 Ekim 1989
 • Orhun Kitâbelerinde Verilen Mesaj, Nail Uçar, Türk Edebiyatı (22. sayfa), 1 Nisan 1990
 • Türk Mâbedlerinde Mekân Anlayışı Ecdâdın Namaz Kıldığı Yerler, Kâmil Uğurlu, Akademi (57. 61. 62. Ve 63. sayfalar), 1 Nisan 1990
 • Bütün Genç Anne ve Babalara, Kâmil Uğurlu, Yeni Konya, 4 Eylül 1990
 • Sisler Ötesindeki Anılar, İlhan Bardakçı, Türk Edebiyatı (10. Sayfa), 1 Eylül 1991
 • Batılılaşma Özlemi-Taklit, Nail Uçar, Tercüman, 10 Ocak 1992
 • Türk Edebiyatında Endülüs, Belkıs Gürsoy, Akademi (19. sayfa), 1 Ocak 1995
 • Âilede Eğitim - 2, Ömer Okutan, Akademi (61. 62. Ve 63. sayfalar), 1 Ocak 1995
 • Son Osmanlı Zâkirbaşılarından Selâhaddin Gürer Beyefendi, Muhiddin Serin, Akademi (36. sayfa), 1 Ocak 1997
 • Türk Kültürüne Hizmetinde 25 Yıl, Akademi (52. 53. ve 68. sayfalar), 1 Ocak 1997
 • Atatürk Kültür Merkezi ve Şeref Üyeliği Hakkında, Akademi (12. Sayfa), 1 Ocak 1998
 • Nermin Hoca, Aydın Yüksel, Akademi (38. sayfa), 1 Ocak 1998
 • Bilim, 1 Haziran 1998
 • Yirminci Yüzyıl Türkiyesi’nde İslâm Felsefesi, Fahrettin Olguner, Akademi, 1 Temmuz 1998
 • Xıx. Asırda İstanbul ve İzmir’de Amerikalı İki Misyoner Hekim: William Goodell ve Josiah Brewer, Mehmet Demirel, Akademi (10. sayfa), 1 Ekim 1998
 • Gördüklerim-Duyduklarım-Okuduklarım, Kemâl Y. Aren, Akademi (69.sayfa), 1 Ekim 1998
 • 75’e Sığmaz, Ahmet Selim, Zaman, 22 Kasım 1998
 • "Fazla Dürüst"lük Âbidesi: Mahmut Okutan, Ali Yardım, Akdemi (47. sayfa), 1 Ocak 1999
 • Şeyhülislâm Yahyâ Efendi Hakkında Bâzı Mülâhazalar, Zeynep Uluant, Akademi (53. sayfa), 1 Ocak 1999
 • Tanzimat’tan Günümüze Kadın Romancılarımıza Genel Bir Bakış, Ayfer Yılmaz, Bilge, Yaz 1999
 • Eski Zağra’dan Deliorman’a, Haluk Dursun, Zaman, 2 Haziran 1999
 • Maçka Palas’ın Tarihi Yazıldı, Emel Armutçu, Hürriyet Pazar, 11 Temmuz 1999
 • M. Akif Ersoy İçin Ne Diyorlar, Yeni Şafak, 4 Ekim 1999
 • Havva Hanım Sırlanmış, Beşir Ayvazoğlu, Zaman, 27 Ekim 1999
 • Bizim Rönesans, Muammer Türk, Zaman, 29 Kasım 1999
 • Tuna Kime Âşık, Haluk Dursun, Zaman, 22 Aralık 1999
 • Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, Mûsikîmiz, 22 Haziran 1905
 • Osmalı’da Adâlet Anlayışı, İsmet Binark, Akademi (53. ve 54. sayfalar), 1 Ocak 2000
 • Yeni Türk Medeniyetinin Kurucularını Nasıl Yetiştirebiliriz?, Ünal Şenel, Akademi (71.sayfa), 1 Ocak 2000
 • İz Bırakanlar, Özcan Ünlü, Türkiye, 3 Ocak 2000
 • Milli Kültürümüzde Bir Sembol Dergi: Kubbealtı Akademi Mecmuası, Ali Rıza Bayzan, Yeni Mesaj, 21 Şubat 2000
 • Altay Vakfı Başkanı Vahit Erdem: ‘’Aşırılıklar Kavga Getirir…’’, Mevlüt Uluğtekin Yılmaz, Yeni Düşünce (54. sayfa), 24-30 Mart 2000
 • Ayverdiler Bibliyografyası Vesilesi İle Bazı Mülâhazalar, Hidâyet Nuhoğlu, Türk Edebiyatı (44. ve 45. sayfalar), 1 Mayıs 2000
 • Ahmet Özhan’ın Kubbealtı Konseri, Ahmet Kabaklı, Türkiye, 29 Haziran 2000
 • Vâkıfları Anma, Halûk Dursun, Akademi (15. 16. 17. ve 18. sayfalar), 1 Temmuz 2000
 • Nihad Sâmi Banarlı Hocamız, Aysel Yüksel, Akademi (20. 21. ve 23. sayfalar), 1 Temmuz 2000
 • Hoca Ahmed Yesevî Ve Anadolu Türk Kültürü, Ahmet Vehbi Ecer, Akademi (54. sayfa), 1 Temmuz 2000
 • Kitap Tanıtımları, Kemal Y. Aren, Akademi (90. ve 91. sayfalar), 1 Temmuz 2000
 • Banarlı Kubbealtı’nda, Türkiye, 2 Ağustos 2000
 • Bir Mektup, Cinuçen Tanrıkorur, Akademi (33. Sayfa), 1 Ekim 2000
 • Televizyon Cazgırları, Gürbüz Azak, Türkiye, 23 Kasım 2000
 • Mehmed Âkif Ersoy İçin Ne Dediler, Bağcılar Belediyesi, 23 Haziran 1905
 • Çocuklar Ve Bayramlar, Beşir Ayvazoğlu, Zaman, 26 Şubat 2001
 • Cemaatlere Kısa Bir Bakış, Avni Özgürel, Radikal, 3 Mart 2001
 • Arşivlik Hayat, Cemal A. Kalyoncu, Aksiyon (43. Sayfa), 18 Mayıs 2001
 • Bir Türkmen Beyi Daha, Yavuz Bülent Bâkiler, Akademi (18. Sayfa), 1 Nisan 2001
 • Kadın Yazarlarımızdan Semiha Cemal Anıldı, Yeni Düşünce, 11-17 Mayıs 2001
 • İslâmda Kadın ve Kadın Hakları, Orhan Seyfi Yücetürk, Akademi (29. Sayfa), 1 Temmuz 2001
 • Unutulan 16 Mart, E. Seval Yardım, Akademi (44. 45. ve 46. sayfalar), 1 Temmuz 2001
 • Osmanlı Devleti’nin İstiklâlini Îlan Eden Devlet Adamı Dursun Fakih, Ahmet Vehbi Ecer, Akademi (25. sayfa), 1 Ekim 2001
 • Gördüklerim-Duyduklarım-Okuduklarım (Kitaplar), Kemâl Y. Aren, Akademi (95. sayfa), 1 Ekim 2001
 • Safiye Erol Külliyatı, Ahmet Özdemir, Bizim Gazete, 24 Ekim 2001
 • Safiye Erol, Merhaba!, Mehmet Nuri Yardım, Size Dergisi (12. sayfa), 1 Aralık 2001
 • Safiye Erol Yeniden Doğdu, Zaman-Kültür&Sanat, 25 Ocak 2002
 • Orhan Okay Hoca İle Hasbihal, Zeynep Uluant, Akademi (34. 40. ve 41. sayfalar), 1 Nisan 2002
 • Safiye Erol’un Makaleleri, Sema Uğurcan, Akademi (76. sayfa), 1 Nisan 2002
 • Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Kemâl Y. Aren, Akademi (92. 93. ve 94. sayfalar), 1 Nisan 2002
 • Safiye Erol’u Tanır Mısınız?, Murat Belge, Radikal, 31 Mayıs 2002
 • Anılarda ve Söyleşilerde Sabetaycılar, Rıfat N. Bali, Tarih ve Toplum (28. ve 29. sayfalarda 15. ve 16. Dipnotlar), 1 Temmuz 2002
 • Nevzad Atlığ İle Hasbihal, Zeynep Uluant, Akademi (30.), 1 Temmuz 2002
 • Hoca Cahit Gözkan, Cemil Altınbilek, Akademi (75. sayfa), 1 Temmuz 2002
 • Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Kemâl Y. Aren, Akademi (89. sayfa), 1 Temmuz 2002
 • Pertev Bey’in Üç Kızı, Milliyet Kültür ve Sanat, 5 Eylül 2002
 • Safiye Erol’un Kendi Kaleminden Hayatı, Halil Açıkgöz, Akademi (13. 17. 18. ve 19. sayfalar), 1 Ekim 2002
 • Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Kemâl Y. Aren, Akademi (86. sayfa), 1 Ekim 2002
 • Çok Daha İleridedir, Aksiyon, 16 Aralık 2002
 • Erkek Sanılan Güzel Kadın, Habertürk-Sanat, 17 Ocak 2003
 • Annemarie Schimmel’in Vefatının Ardından, Dücane Cündioğlu, Yenişafak, 1 Şubat 2003
 • Kubbealtı Bir Geleneğin Devamı, Rahime Sezgin, Aksiyon, 17 Mart 2003
 • Safiye Erol’un Kendi Kaleminden Hayatı, Halil Açıkgöz, Akademi (21. sayfa), 1 Nisan 2003
 • İstanbul’un Fethi’nin 550. Yıldönümü, Kâzım Yetiş, Akademi (31. sayfa), 1 Nisan 2003
 • Turan Oflazoğlu’nun Eserlerinde Fâtih Ve İstanbul’un Fethi, Müzeyyen Buttanrı, Akademi (61. sayfa), 1 Nisan 2003
 • Fâtih’i Düşünürken, Ayşe Göktürk Tunceroğlu, Akademi (66. sayfa), 1 Nisan 2003
 • Kadın Yazarlarımızın Fâtih’e ve Fethe Bakışları, Sema Uğurcan, Akademi (71. sayfa), 1 Nisan 2003
 • Emiroğlu’nun Penceresi, Ali Yardım, Akademi (104. Sayfa), 1 Nisan 2003
 • Safiye Erol Aramızda, Mehmed Niyazi, Zaman Kültür ve Sanat, 12 Mayıs 2003
 • A.Yesevi N.Atsız S.Ayverdi ve Başbuğ, Namık Kemal Zeybek, Tercüman, 21 Haziran 2003
 • Gölge Tarikatların Ünlü Üyeleri, Tuncay Opçin, Aktüel, 3-9 Eylül 2003
 • Türk Sanatının Temelinde Yatan Fikir Dünyası, İnci A. Birol, Akademi (79. Sayfa), 1 Ekim 2003
 • Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Kemâl Y. Aren, Akademi (87. Sayfa), 1 Ekim 2003
 • Mesnevî Şerhleri ve Şârihleri Hakkında, Mehmet Demirci, Akademi (25. Sayfa), 1 Ocak 2004
 • Dost Ehli, Gönül Ehli, San’at Ehli, İsmet Binark, Akademi (18. Sayfa), 1 Nisan 2004
 • Işıklı Hayatlar, Gülsüm Ak, Orkun Dergisi, 1 Mayıs 2004
 • Milli Edebiyatın Şuurlu Öncüsü: Nihad Sami Banarlı, Mehmet Nuri Yardım, Kitap Haber, Haziran-Temmuz 2004
 • Nihad Sâmi Banarlı Hocamız, Aysel Yüksel, Akademi (25. ve 26. sayfalar), 1 Temmuz 2004
 • Sofi Huri’nin Tasavvuf Dünyası, Mehmet Nuri Yardım, Kitap Haber, Eylül-Ekim 2004
 • Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Kemâl Y. Aren, Akademi (76. sayfa), 1 Ocak 2005
 • İstanbul’un Sesleri, Selim İleri, Cumhuriyet, 11 Ocak 2005
 • Nihad Sâmi Banarlı’nın Hocalığı, Ali Yardım, Akademi (21. Sayfa), 1 Temmuz 2005
 • Boğaziçi’nde Mevlevî Âyini, Özcan Ergiydiren, Akademi (59. 60. 62. ve 63. sayfalar), 1 Temmuz 2005
 • Yunus Emre’yi Anma, Erdoğam Öztürk, Akademi (13. Sayfa), 1 Ekim 2005
 • Mehmed Emiroğlu’nun Târihî Arka Plânı, Ali Yardım, Akademi (37. Sayfa), 1 Ekim 2005
 • Bir Defter ve Bir Neyzen, Özcan Ergiydiren, Akademi (60. 61. 62. 63. 65. 66. ve 67. sayfalar), 1 Ekim 2005
 • Emine Işınsu Öksüz İle Hasbihâl, Zeynep Uluant, Akademi (82. ve 83. sayfalar), 1 Ekim 2005
 • Eskiyi Neden Özlüyoruz, Neşe Yıldırım Bilgin, 1 Ekim 2005
 • Aman Ha Dikkat, Servet Kabaklı, Tercüman, 8 Kasım 2005
 • Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Kemâl Y. Aren, Akademi (121 ve 122. sayfalar), 1 Ocak 2006
 • Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı Tarafından Hazırlanan 34 Sene Süren Ciddi ve Zahmetli Bir Çalışmanın Sonunda Osmanlıca Türkçe Lugat Çıktı, Zeck Dergisi, Ocak-Şubat 2006
 • Yazar Farkı Üzerine, Sırrı Yüksel Cebeci, Tercüman, 11 Mart 2006
 • Kitap Tanıtımı, İsmet Binark, Türk Dünyası Araştırmaları, 1 Nisan 2016
 • Emrehan Küey’in Ardından: Çok Yandık…, Mustafa Sinan Yardım, Akademi (72. 73. sayfalar), 1 Nisan 2006
 • Kaddafinin Tuhaf İşleri, İlişkileri Ve İşkencesi (2), Yusuf Kaplan, Yeni Şafak, 18 Nisan 2006
 • Nasıl Semâzen Oldum, Özcan Ergiydiren, Akademi (17. 20. 22. 23. 25. 26. 29. 30. 32. 33. ve 34 sayfalar), 1 Ocak 2007
 • Özbekler Tekkesi, Özcan Ergiydiren, Akademi (12. Ve 21. sayfalar), 1 Nisan 2007
 • Hayırlara Adanmış Bir Ömrün Sâhibi Âdile Sultan, Hicran Göze, Akademi (35. sayfa), 1 Nisan 2007
 • Efendi’ye İtiraz: Bay Efendi, Bülent Ceyhan, Aksiyon, 1 Mayıs 2007
 • Nihad Sâmi Banarlı’nın 100. Doğum Yılı Dolayısıyle, Aysel Yüksel, Akademi (36. sayfa), 1 Temmuz 2007
 • Nihad Sâmi Banarlı, Kâzım Yetiş, Akademi (46. sayfa), 1 Temmuz 2007
 • Türkçe’nin Ebedî Âşığı, İsa Kocakaplan, Akademi (69. sayfa), 1 Temmuz 2007
 • Nihad Sâmi Banarlı’da İnşâ, Muhterem Yüceyılmaz, Akademi (76. sayfa), 1 Temmuz 2007
 • Basın Hâtıraları, Ahmet Selim, Aksiyon, 26 Kasım 2007
 • Yarım Asır Önce Şeb-i Arûs, Özcan Ergiydiren, Akademi (14. 15. 18. 20. 24. 25. Ve 26. sayfalar), 1 Ocak 2008
 • Bir İhlâs Âbidesi İlhan Ayverdi, İsmet Binark, Akademi (31. 32. 34. 36. 37. ve 40. sayfalar), 1 Ocak 2008
 • Annemarie Schimmel, Zeki Önsöz, Akademi (68. ve 70. sayfalar), 1 Ocak 2008
 • Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Kemal Y. Aren, Akademi (89. sayfa), 1 Ocak 2008
 • Yarım Asır Önce Şeb-İ Arûs-2, Özcan Ergiydiren, Akademi (10. 11. 12. 13.14. 15. sayfalar), 1 Nisan 2008
 • Türk Edebiyatında İstanbul, Selami Alan, Akademi (64. sayfa), 1 Nisan 2008
 • Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Kemal Y. Aren, Akademi (90. sayfa), 1 Nisan 2008
 • Yarım Asır Önce Şeb-İ Arûs-3, Özcan Ergiydiren, Akademi (10. 15. 17. ve 18. sayfalar), 1 Temmuz 2008
 • Kültür Üzerine, Ali Murat Daryal, Akademi (48. ve 52. sayfalar), 1 Temmuz 2008
 • Melami Şeyhi Bir Bilim Kadını Prof. Amiran Kurtkan Bilgiseven, Soner Yalçın, Hürriyet, 7 Eylül 2008
 • Heinrich Heine ve Yahyâ Kemal, Zeki Önsöz, Akademi (24. sayfa), 1 Ekim 2008
 • Bir Bayram Hatırası, Hayri Ataş, www.ufukotesi.com, 1 Kasım 2008
 • Boğaziçi’nde 40 Yılım, Halûk Dursun, Heyamola Yayınları, 1 Temmuz 1905
 • Tazeliğini Koruyan Bir Kitap: Türkçemiz ve Uydurmacılık, Mehmet Nuri Yardım, Akademi (54. sayfa), 1 Ocak 2009
 • Uzun Boylu, Mâvi Gözlü Bir İstanbul Beyefndisi, Hicran Göze, Akademi (16. 17. ve 18. sayfalar), 1 Nisan 2009
 • İ. Aydın Yüksel İle Mülâkat, Mehmet Nuri Yardım, Akademi (32. 33. ve 38. sayfalar), 1 Nisan 2009
 • Osmanlı’nın Son Dergâhı ve Bir Enstitü, Özcan Ergiydiren, Akademi (56. 57. ve 58. sayfalar), 1 Nisan 2009
 • Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Kemal Y. Aren, Akademi (87. 88. 90. ve 91. Sayfalar), 1 Temmuz 2009
 • Solculuktan Sufiliğe Nezihe Araz, Soner Yalçın, Hürriyet, 2 Ağustos 2009
 • Elif Ayla: Benim Şerbetlerimden Avuç Avuç Yürek İzleri Akar Bardaklara, Turuncu Dergisi, 1 Aralık 2009
 • Dostlardan Dost, Nazik Erik, Akademi (21. sayfa), 1 Ocak 2010
 • Kendini Bilmek İdrâkinde Yaşanmış Bir Hayâtın Hikâyesi, İsmet Binark, Akademi (34. 35. 36. 38. ve 39. sayfalar), 1 Ocak 2010
 • Bir Model Şahsiyet: İlhan Ayverdi, E. Seval Yardım, Akademi (40. 41. 42. 43. 44. 45. ve 46. sayfalar), 1 Ocak 2010
 • İlhan Ayverdi ve Misalli Büyük Türkçe Sözlük, M. Nihat Malkoç, Akademi (50. ve 52. sayfalar), 1 Ocak 2010
 • Şevki Yok, Zeynep Uluant, Akademi (54. sayfa), 1 Ocak 2010
 • Ergun Göze (Rahmetullahi Aleyh), Dursun Gürlek, Akademi (73. Sayfa), 1 Ocak 2010
 • Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Kemal Y. Aren, Akademi (108. 110. ve 111. sayfalar), 1 Ocak 2010
 • Kuruluşunun 40. Yılında Kubbealtı Mektebi, M. Nihat Malkoç, Akademi (51. 52. 54. ve 56. Sayfalar), 1 Nisan 2010
 • Vahit Erdem İle Hasbihâl, Nevnihal Bayar, Akademi (60. ve 61. sayfalar), 1 Nisan 2010
 • Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Kemal Y. Aren, Akademi ( 91. ve 94. sayfalar), 1 Nisan 2010
 • Üç Seçilmiş, İsmet Binark, Akademi (42. 43. 44. 45. 46. ve 47. sayfalar), 1 Temmuz 2010
 • Kemal Y. Aren İle Mülâkat, Mehmet Nuri Yardım, Akademi ( 56. ve 57. sayfalar), 1 Temmuz 2010
 • Dedeler ve Torunlar, Orhan Okay, Akademi (17. Sayfa), 1 Ocak 2011
 • Kubbealtı Vakfı, Turan Yazgan, Akademi (35. Sayfa), 1 Ocak 2011
 • İlhan Ayverdi Hakkında, Aysel Yüksel, Akademi (49. 50. 52. 54. 56. 57. 58. ve 59. sayfalar), 1 Ocak 2011
 • 1960’ların Düşünce Yumağını Çözerken, Ahmet Güner Sayar, Akademi (99. sayfa), 1 Ocak 2011
 • Şeyma Güngör İle Mülâkat, Mehmet Nuri Yardım, Akademi (104. ve 105. sayfalar), 1 Ocak 2011
 • Geçmişin Penceresinden, Özden Tahralı, Akademi (146. sayfa), 1 Ocak 2011
 • Dik Yürüyen Nesle Doğru, Gürbüz Azak, Akademi (151. sayfa), 1 Ocak 2011
 • Mektep Mecmua, Mehmet Nuri Yardım, Akademi (160. sayfa), 1 Ocak 2011
 • Yâr Hânesinde Bir Misâfir, Semahat Yüksel, Akademi (27. 28. 30. 31. 32. ve 33. sayfalar), 1 Nisan 2011
 • Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Kemal Y. Aren, Akademi (89. ve 91. sayfalar), 1 Temmuz 2011
 • Bir Hamamın Hikâyesi, Özcan Ergiydiren, Akademi (50. sayfa), 1 Ekim 2011
 • Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Kemal Y. Aren, Akademi (90. sayfa), 1 Ekim 2011
 • Yedi Peçeli Kalempir: Safiye Erol, Saliha Malhun, www.edebistan.com, 26 Mayıs 2012
 • İslâm Kürsüleri, Hasan Celâl Güzel, Sabah, 15 Haziran 2012
 • Ölüm Ve Derviş, Ali Murat Daryal, Akademi (15. sayfa), 1 Ekim 2012
 • Nâzikâne, Turgut Betin, Akademi (22. sayfa), 1 Ekim 2012
 • Vatan Sathını Mektep Yapan Muallime, Mehmet Nuri Yardım, Akademi (31. 33. 34. ve 43. sayfalar), 1 Ekim 2012
 • Endülüs, İslâmın Yok Edilmiş Medeniyeti, Zeki Önsöz, Akademi (81. ve 82. sayfalar), 1 Ekim 2012
 • ‘İsmet Binark Manifestosu’, Oğuz Çetinoğlu, Önce Vatan, 19 Ekim 2012
 • Aslî Değerlerimiz, Oğuz Çetinoğlu, Önce Vatan, 20 Ekim 2012
 • Fikrî-Manevî Hatıralarımız, Ahmet Selim, Zaman, 28 Ekim 2012
 • Unutamadığım Öğretmenler, Mehmet Nuri Yardım, İstanbul Eğitim ve Kültür Dergisi, 1 Aralık 2012
 • Göçtü Bu Âlemden Ya Hû Bir Mehterbaşı, Kemal Y. Aren, Akademi (65 ve 68. sayfalar), 1 Ocak 2013
 • Alp Er Tunga Öldü mü?, Zeynep Uluant, Akademi (16. sayfa), 1 Ocak 2013
 • Roman ve Din, Mehmet Niyazi, Zaman, 4 Şubat 2013
 • Bugün’e Patlayan Osmanlı Tokadı!, Tayfun Atay, Radikal, 16 Nisan 2013
 • Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Kemal Y. Aren, Akademi (91 ve 92. sayfalar), 1 Ekim 2013
 • 2014’e Girerken Bir Denem, Zeynep Uluant, Akademi (84. sayfa), 1 Ocak 2014
 • Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Kemal Y. Aren, Akademi (88. sayfa), 1 Ocak 2014
 • Adına Osmanlı Dediğimiz Cihangir, Hüseyin Öztürk, Yeni Akit, 28 Nisan 2014
 • Edebiyat Zor Coğrafya Kolaydı, Hürriyet Eğitim, 22 Haziran 2014
 • Tesettür Agorafobisinde Necip Fazıl Etkisi, Cihan Aktaş, www.dünyabülteni.net, 25 Haziran 2014
 • Dini Siyasete Karıştırmak ve Mahyalar, H. Hümeyra Şahin, 28 Haziran 2014
 • Mekânın Ruhunu Yakalamak, www.ajans34.com, 11 Temmuz 2014
 • Edebiyatçılarımız Manevi Değerlerde Birleşiyor, www.risalehaber.com, 25 Temmuz 2014
 • Safiye Erol’a Karacaahmet’te Ziyaret, www.ajans34.com, 30 Eylül 2014
 • Sevmek Zamanı, Selim İleri, Radikal Kitap, 3 Ekim 2014
 • Türk Edebiyatının Gizli Hazinesi Safiye Erol Zeytinburnu Belediyesi’nin Düzenlediği Bir Programla Anıldı, www.haberler.com, 28 Ekim 2014
 • Taşeronluğu Sanata da Bulaştırdılar, Afet Ilgaz, www.yenicaggazetesi.com, 10 Kasım 2014
 • Topkapı Sarayı’nın Restorasyonuna Cebimden Para Eklerdim, Sevinç Özarslan, Zaman, 11 Kasım 2014
 • Ayı İle Kurdun Savaşı, Tuğrul Çelik, Türk Solu, 23 Kasım 2014
 • Kültür Ve Sanat Büyük Ödülü’nün Sahipleri Belli Oldu, Anadolu Ajansı, 29 Aralık 2014
 • Şehirlerin İrfan Merkezleri: Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, Mehmet Nuri Yardım, Şehir ve Kültür, 1 Ocak 2015
 • Tasavvuf-Tarikat Kalpazanları!.., Mustafa Akkoca, Önce Vatan, 13 Mart 2015
 • Aynı Ocaktan Beslenen Kalem Efendileri, Sabri Gültekin, Milat, 30 Mart 2015
 • Yorumcu’lara Cevaplar Ve Mutala’lar, Mustafa Akkoca, www.oncevatan.Com, 6 Nisan 2015
 • Afrikalı Leo, Zeki Önsöz, Www.Blog.Milliyet.Com.Tr, 8 Nisan 2015
 • Baki Kalan Kubbede Hoş Sedalar, Osman Esgice, www.star.com.tr, 22 Nisan 2015
 • Rumeli Fatihi Süleyman Şah Şehit Şehzâde, Oğuz Çetinoğlu, www.oncevatan.com.tr, 14 Mayıs 2015
 • Edebiyatçı Yazar Mehmet Nuri Yardım İle Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı’nı Konuştuk, Oğuz Çetinoğlu, www.oncevatan.com.tr, 25 Mayıs 2015
 • Mürekkep Söyleşilerde Bu Hafta: Mehmet Nuri Yardım, Oğuz Çetinoğlu, www.murekkephaber.com, 25 Mayıs 2015
 • Uluslar Arası Kenan Rifai Sempozyumu, www.haberler.com, 30 Mayıs 2015
 • Zenginlerin Evine Çat Kapı Gidilir mi, Naci Cem Öncel, Hürriyet, 21 Haziran 2015
 • Oruç Müminin Kalbinde İftar Eder, Hale Kaplan Öz, Star, 19 Haziran 2015
 • Kitap Orucu Tutanlar İçin İftar Vakti, Erkam Emre, Zaman, 26 Haziran 2015
 • Kadınlar İçin Gezme Vakti, Naci Cem Öncel, Hürriyet, 4 Temmuz 2015
 • Eski Kadınlarımız Bir Şifahi Kültüre Sahipti, Metin Uygun, Dünya Bizim, 5 Temmuz 2015
 • İstanbullu Ramazan, Zeynep Elif Yağmur, Aksiyon, 8 Temmuz 2015
 • İstanbul’un “Merkez”İnde Bir “Efendi”, Samet Altıntaş, Zaman, 31 Temmuz 2015
 • Mülkün Var mı?, Akif Kökçe, Milliyet, 3 Ağustos 2015
 • Uzanıp Kanlıca’nın Orta Yerinde, Samet Altıntaş, www.zaman.com.tr, 2 Ekim 2015
 • İşgalde İstanbul İnsanları, Zeki Önsöz, www.bugun.com.tr, 5 Ekim 2015
 • Mültecinin İkramı, Cihan Aktaş, www.dunyabulteni.net, 4 Aralık 2015
 • Fethi Gemuhluoğlu Bir İrfan Âbidesi, Kadir Güler, www.yenikutahya.com, 18 Aralık 2015
 • Şehir-İnsan-Medeniyet Köprüsü Ekrem Hakkı Ayverdi, Pınar Yazgaç, www.yenikutahya.com, 23 Aralık 2015
 • Derd(s)imiz Türkçe, Oğuz Çetinoğlu, www.oncevatan.com, 16 Ocak 2016
 • Koçlar Hakkında Pek Bilinmeyenler-2, Soner Yalçın, Sözcü, 27 Ocak 2016
 • Tarihi Konakta Türk Dili ve Edebiyatına Hizmet Eden Vakıflar Anlatıldı, Cihan, 10 Şubat 2016
 • Bir Hak Dostu, Mehmet Demirci, www.yeniasir.com.tr, 15 Şubat 2016
 • İstanbul’un 100 Romanı Tek Kitapta Buluştu, www.milliyet.com.tr, 17 Şubat 2016
 • Üç Nehir Bir Adam, Bedir Acar, www.haberstar.com.tr, 9 Mart 2016
 • İstanbul’un Roman Hali, Damla Kayayerli, www.sabah.com.tr, 19 Mart 2016
 • Yeni Türkiye Hikâyesi, Ayşe Sucu, www.sozcu.com.tr, 25 Nisan 2016
 • Ohri’de Sempozyum, Mehmet Demirci, www.yeniasir.com.tr, 29 Nisan 2016
 • Vakıflarımız, Mehmet Nuri Yardım, Milat, 18 Mayıs 2016
 • Soykırım Yalanıyla Mücadele Etmenin Tek Yolu Var, Yılmaz Özdil, www.sozcu.com.tr, 2 Haziran 2016
 • Kitaplar Arasında Manevi Yolculuk, Zeynep Ceran, www.yenisafak.com, 8 Haziran 2016
 • Sadece Miden Değil Dilin, Elin, Kulağın ve Gözün de Oruç Tutacak, Gülben Ergen, www.hurriyet.com.tr, 22 Haziran 2016
 • Kerim Vakfı ve Türkkad İstanbul İftarı, www.konhaber.com, 11 Temmuz 2016
 • Yarım Kadın, Ümit Sürmeli, www.yenimeram.com.tr, 11 Temmuz 2016
 • Kuleli Kütüphanesi, H.Hümeyre Şahin, Akşam, 6 Ağustos 2016
 • Yazarın Doğuşu, Gücü ve Vazifesi, Osman Akkuşak, Yeni Şafak, 19 Eylül 2016
 • Ahmet Yakupoğlu’nun Aziz Hatırasına, Kadir Güler, www.yenikütahya.com.tr, 2 Ekim 2016
 • Unutturulmak İstenenleri Unutturmayacağız, Harun Sekmen, Yeni Akit, 27 Ekim 2016
 • Gittiler Ama Bıraktıkları?, Arslan Tekin, www.yenicaggazetesi.com.tr, 23 Kasım 2016
 • Bir Zamanlar Yalnızca Konya’ya Aitti Şeb-İ Arus!, Erol Sunat, www.yenimeram.com, 7 Aralık 2016
 • “Mezar Taşları Zamanı Aşmalı”, www.konhaber.com, 8 Aralık 2016
 • Türk Dünyası’na Hizmet Ödülleri, Mevlüt Uluğtekin Yılmaz, www.yenicaggazetesi.com.tr, 5 Ocak 2017
 • Ev Meselesi, Ömer Erdem, www.karar.com, 31 Ocak 2017
 • Bûtimar Dergisi Kış 2017 Tarihli 3. Sayısı Çıktı, Milli Gazete, 31 Ocak 2017
 • Kabaklı Vakıf İçin Ağlardı, Ayşe Olgun, Yeni Şafak, 5 Şubat 2017
 • Elif Şafak İle “Aşk Şeriatı” Üzerine, Şahin Doğan, www.risalehaber.com, 7 Şubat 2017
 • Mezar Taşlarımız Tapu Senetlerimizdir, İpek Tanır, Yeni Şafak, 24 Şubat 2017
 • Kültürde Arayışlar, Mehmet Demirci, Yeni Asır, 6 Mart 2017
 • Bir Arayış Hikâyesi, Semahat Yüksel, Akademi, 1 Nisan 2017
 • Meryem Ana (1), Mehmet Demirci, www.yeniasir.com, 3 Nisan 2017
 • Meryem Ana (2), Mehmet Demirci, www.yeniasir.com, 7 Nisan 2017
 • İnsanımızın Yüksek Karakteri, Mehmet Demirci, www.yeniasir.com, 14 Nisan 2014
 • Göçler Ve Göçmenler, Mehmet Demirci, www.yeniasir.com, 28 Nisan 2017
 • Eski Ya da Yeni, Mesele Organik Olmak!, Ayşe Böhürler, www.yenisafak.com, 6 Mayıs 2017
 • Milli Eğitim Baştan Aşağı Yerli ve Milli Olmalı, www.enpolitik.com, 7 Mayıs 2017
 • Yaşadıkça Yazanlardan Okudukça Yazanlara: Üsküdar, Yakup Öztürk, www.yenisafak.com, 11 Mayıs 2017
 • Atatürk’ün Aşkları mı Padişahın Haremi mi?, Sabiha Doğan, www.milatgazetesi.com, 13 Mayıs 2017
 • A. Yağmur Tunalı Yazdı: Sağ İktidarların Kültürle Arası Açıktır, A. Yağmur Tunalı, www.karar.com, 15 Haziran 2017
 • Türk Edebiyatının En İyi 100 Romanı İmiş!, Mehmet Doğan, www.habervaktim.com, 23 Haziran 2017
 • Türkiye’de Yasaklandı Meb’in Listesinde, www.milliyet.com.Tr, 23 Haziran 2017
 • Türkiye Geleceğini Bugün İnşa Etmelidir, Naci Yengin, www.ulusalajans.com, 1 Temmuz 2017
 • Sait Başer Kitapları, Mehmet Demirci, www.yeniasir.com, 3 Temmuz 2017
 • Sâmiha Ayverdi-Erciyesi’in Karları-Darülaceze, Yusuf Adıdeğmez, www.karar.com, 3 Temmuz 2017
 • Nuh’un Gemisi Su Alırsa, Hasan Öztürk, www.yenisafak.com, 9 Temmuz 2017
 • Ensar’ın Kitaplarını “Rehber” Yaptılar, www.cumhuriyet.com, 7 Ağustos 2017
 • Milli Kültür Meseleleri ve Maarif Davamız, Ayşe Böhürler, www.yenisafak.com, 12 Ağustos 2017
 • Bir İdealle Yürüyen Öncü Hanımlar, Mehmet Nuri Yardım, www.milatgazetesi.com, 27 Ağustos 2017
 • Yarına Söyleyecek Sözümüz Var, www.konhaber.com, 30 Ağustos 2017
 • Çınarın Manası Üzerine, Sibel Eraslan, www.star.com.tr, 8 Ekim 2017
 • Selçuk Özdağ’dan Manisalılara Bir Müjde Daha, www.enpolitik.com, 11 Ekim 2017
 • Altını Çizdiğim Satırlar-5, Haşmet Babaoğlu,www.sabah.com.Tr, 15 Ekim 2017
 • Kadın ve Tasavvuf-3, Ümran Yalçın, www.haberhurriyeti.com, 15 Ekim 2017
 • Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi’nin Hatırlattıkları, Mehmet Demirci, www.yeniasir.com, 24 Ekim 2017
 • Bu Coğrafyada Ne Fırtınalar Atlatıldı, Hüseyin Öztürk, Yeni Akit, 24 Kasım 2017
 • Aydemir Şeyh Edebali’nin Nasihatini Paylaştı, www.haberturk.com, 27 Kasım 2017
 • Nefretleşmek Şiddettir, Suçtur, Yıldız Ramazanoğlu, www.karar.com, 3 Ocak 2018
 • 15 Temmuz’u Yazmak Mukaddes Bir Görev, Zeynep Türkoğlu, Star, 3 Şubat 2018
 • Ahmet Kabaklı Unutulur Mu?, Meryem Aybike Sinan, www.turkiyegazetesi.com.Tr, 7 Şubat 2018
 • Millî Bilinci Diri Tutmak, Meryem Aybike Sinan, www.Turkiyegazetesi.Com.tr, 21 Şubat 2018
 • Talip Geylan’a, Genel Müdür Düzeyinde İlk Ziyaret, www.memurlar.net, 27 Şubat 2018
 • Nagehan Alçı: Birşleşmemizde Bu 27 İsim Çok Önemli, www.yeniakit.com.Tr, 10 Mart 2018
 • Günün Tarihi, Yeniçağ, 22 Mart 2018
 • Sırma: Üniversitede Gençler Türkçe Yazamıyor, Yeniçağ, 15 Temmuz 2018
 • Çok Cepheli Bir Zenginlik Hitabet, Osman Akkuşak, www.yenisafak.com, 17 Nisan 2018
 • Ahmed Yesevî Üniversitesi, Mehmet Demirci, www.yeniasır.com, 26 Nisan 2018
 • Ramazan Edebiyatımız, Merve Akbaş, www.yenisafak.com, 9 Mayıs 2018
 • Kitap Hüviyetinde Mektuplar, Asım Öz, www.star.com.tr, 10 Mayıs 2018
 • Dün, Bugün Yarın… Ramazan Yazıları, Zeynep Türkoğlu, www.star.com.tr, 26 Mayıs 2018
 • Şeytan Müslüman Mintanı Giyiyor, Hüseyin Öztürk, www.yeniakit.com.tr, 1 Haziran 2018
 • Evde Okumayan Kıraathanede Okur Mu?, Deniz Zeyrek, www.hurriyet.com.tr, 9 Haziran 2018
 • Yazarlar Kedileri Sever, Mehmet Nuri Yardım, www.milatgazetesi.com, 1 Temmuz 2018
 • Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma: Zamanımızda Gençler Türkçe Bilmiyor, Ahmet Esad Şani, Www.Aa.Com.Tr, 12 Temmuz 2018
 • Abd ve Ölüm, Mehmet Nuri Yardım, www.milatgazetesi.com, 8 Ağustos 2018
 • Altını Çizdiğim Satırlar, Haşmet Babaoğlu, www.sabah.com.tr, 2 Eylül 2018
 • Altını Çizdiğim Satırlar, Haşmet Babaoğlu, www.sabah.com.tr, 23 Eylül 2018
 • Necip Fazıl’ın Hayali, Naci Yengin, www.oncevatan.com.tr, 29 Eylül 2018
 • Kültür Sokağında Kültür Duvarı, www.ensonhaber.com, 11 Ekim 2018
 • “Anadolu Mektebi” Nedir?, www.merhabayozgat.com, 12 Ekim 2018
 • Milletin Treni Kaçırması, Naci Yengin, www.oncevatan.com.tr, 19 Ekim 2018
 • Dede Korkut Hikâye Yarışması, Bedrettin Keleştemur, www.gunisigigazetesi.net, 2 Kasım 2018
 • Dilimizin Büyük Kazancı: Misalli Büyük Türkçe Lügat, www.ensonhaber.com, 6 Kasım 2018
 • Türkçe Sözlüğün Annesi: “İlhan Ayverdi”, Ertuğrul Gazi Sürenkök, www.zafergazetesi.org, 6 Kasım 2018
 • İlhan Ayverdi Hâtıra Kitabı, Oğuz Çetinoğlu, www.oncevatan.com.tr, 7 Kasım 2018
 • Kütüphanelerin Vazgeçemediği 10 Kitap, Halil Solak, www.yenisafak.com.tr, 10 Kasım 2018
 • Tasavvufa Çoklu Bakış, Dila İşleyen, www.yenisafak.com, 10 Kasım 2018
 • Ben İstanbulluyum, Burak Erdem Çelik, www.sabah.com.tr, 15 Kasım 2018
 • Evimiz Bir Okul Gibiydi, Merve Akbaş, www.yenisafak.com.Tr, 16 Aralık 2018
 • Ehliyet ve Liyakat İkinci Plana Atıldı, www.yeniasya.com.tr, 21 Aralık 2018
 • Tefrika Mûcidleri, İnsan Hak Ve Hürriyetlerinin Geçerli Olduğu Bir Cemiyet Düzenine İhtiyacımız Var, www.yeniasya.com.tr, 22 Aralık 2018
 • Siyaset ve Kültür, Hamdi Mert, Tercüman,
 • Edebiyatımızın Özge Kişisi, Agâh Oktay Güner, Tercüman,
 • Romanlarımızda İstanbul Ailesi, Mehmet Nuri Yardım, Kitap Haber,
 • Meyhane Gülleri, Nihal Yazan, Tercüman-Kültür Sanat,
 • Çocuk İftarları, Selim İleri,
 • Künyesiz, Ahmet Kabaklı, Tercüman,
 • Balkanlar Temalı “Gönül Coğrafyası Okumaları” Yarışması, Www.Haberler.Com, 5 Ocak 2019
 • İnşa İmha İhya, Serdar Tuncer, www.yenisafak.com, 24 Ocak 2019
 • Kültür Coğrafyamızda Yaşanan Sorunlara Karşı Mesuliyetimiz Var, Sami Güçlü, www.sondakika.com, 6 Şubat 2019
 • Mezun Olunamayan Tek Mektep Anadolu Mektebi, www.yeniakit.com.tr, 1 Mart 2019
 • Selim İleri: Bugünün Romanıyla İlgili Büyük Endişem (Söyleşi), Mustafa Akar-Gülenay Börekçi, www.gercekgundem.com/kultur-sanat/75586/selim-ileri-bugunun-romaniyla-ilgili-buyuk-endisem, 5 Mart 2019
 • Duruşumuz Bellidir, Ahmet Yıldız, http://www.hakimiyet.com/durusumuz-bellidir-13538yy.htm, 20 Mart 2019
 • Ergun Balcı: Yunus Emre’nin İlahisiyle Başladım, Mehmet Nuri Yardım, https://www.milatgazetesi.com/mehmet-nuri-yardim/ergun-balci-ynus-emrenin-ilahisiyle-basladim/haber-212616#0, 28 Temmuz 2019
 • Ergun Balcı Zor ve Güzel Adamdı, Yağmur Tunalı, https://www2.karar.com/gorusler/ergun-balci-zor-ve-guzel-adamdi-1283224#, 30 Temmuz 2019
 • Zararlı Kitaplar Ve Denetim Sorunu, M. Taha İnci, http://www.akasyam.com/zararli-kitaplar-ve-denetim-sorunu-169495/, 11 Ağustos 2019
 • Sahaflar Çarşısında Büyük Buluşma, Dursun Gürlek, https://www.yenisafak.com/yazarlar/dursungurlek/sahaflar-carsisinda-buyuk-bulusma-2052437, 18 Ağustos 2019
 • Ergun Balcı Şanında, Mehmet Demirci, https://www.yeniasir.com.tr/yazarlar/mehmet.demirci/2019/08/19/ergun-balci-saninda, 19 Ağustos 2019
 • Nadide Bir Hanımefendi, Mehmet Demirci, https://www.yeniasir.com.tr/yazarlar/mehmet.demirci/2019/08/26/nadide-bir-hanimefendi, 26 Ağustos 2019
 • Sâmiha Ayverdi ve Hasan Nazif Dede, Dursun Gürlek, https://www.yenisafak.com/yazarlar/dursungurlek/smiha-ayverdi-ve-hasan-nazif-dede-2053031, 13 Ekim 2019
 • Ah Bahçeli Evlerimiz, Yavuz Bahadıroğlu, https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/yavuz-bahadiroglu/ah-bahceli-evlerimiz-30208.html, 30 Ekim 2019
 • Fatih’in Hocasına Verdiği Susturucu Cevap, Dursun Gürlek, https://www.yenisafak.com/yazarlar/dursungurlek/fatihin-hocasina-verdigi-susturucu-cevap-2053456, 24 Kasım 2019
 • Türkoloji’nin Ünlü İsmi Turgutlulu Halil Açıkgöz Hayatını Kaybetti, https://www.turgutluyanki.com/turkoloji-nin-unlu-ismi-turgutlulu-halil-acikgoz-hayatini-kaybetti/38821/, 27 Kasım 2019
 • Geçmişten Günümüze, Naci Konyar, http://www.tasova.net/kose-yazisi/389/gecmisten-gunumuze.html, 4 Aralık 2019
 • Her Şey, Irvın Cemil Schick, Https://t24.com.tr/k24/yazi/geleneksel-sanatlar,2494, 12 Aralık 2019
 • Muhit, Sibel Eraslan, https://www.star.com.tr/yazar/muhit-yazi-1504793/, 5 Ocak 2020
 • Bekçi Baba 2: Önce Sopa Vardı!, Ali Duran Topuz, https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2020/02/03/bekci-baba-2-once-sopa-vardi/, 3 Şubat 2020
 • Kanlıca: Boğaziçi’nde Bir Köy, Berken Döner, https://www.gazeteduvar.com.tr/kultur-sanat/2020/02/09/kanlica-bogazicinde-bir-koy/, 9 Şubat 2020
 • Millet Kütüphanesinin Müdavimleri, Dursun Gürlek, https://www.yenisafak.com/yazarlar/dursungurlek/millet-kutuphanesinin-mudavimleri-2054225, 9 Şubat 2020
 • Çocuk En Güzel Eserdir (Çiçek Derman Seminer Notları), Emine Sultan Çakır, https://www.yeniasya.com.tr/egitim/cocuk-en-guzel-eserdir_512757, 17 Şubat 2020
 • Altını Çizdiğim Satırlar-105, Haşmet Babaoğlu, https://www.ahaber.com.tr/yazarlar/hasmet-babaoglu/2020/02/23/altini-cizdigim-satirlar-105, 23 Şubat 2020
 • Deneyim: Bir Açıklıktan Bir Açıklığa Konuşmak, Asuman Susam, https://t24.com.tr/k24/yazi/deneyim-bir-acikliktan-bir-acikliga-konusmak,2569, 5 Mart 2020
 • “Psikolojik Roman Okumaları İle Ahlak Ve Ruh Sağlığı” Programı İlgi Gördü, https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/bursa/merkez/psikolojik-roman-okumalari-ile-ahlak-ve-ruh-s-6164036, 12 Mart 2020
 • Uzanıp “Kanlıca”nın Orta Yerine, Samet Altıntaş, https://www.hurriyet.com.tr/seyahat/uzanip-kanlicanin-orta-yerinde-41479660, 27 Mart 2020
 • Aleksi Karel’in Duası, Dursun Gürlek, https://www.yenisafak.com/yazarlar/dursungurlek/aleksi-karelin-duasi-2054820, 12 Nisan 2020
 • Şikâyet Mekanizması ve Osmanlı, Ahmet Belada, http://www.fibhaber.com/sikyet-mekanizmasi-ve-osmanli-makale,2512.html, 13 Mayıs 2020
 • Hukukta Yansızlık, Naci Konyar, http://www.tasova.net/kose-yazisi/451/hukukta-yansizlik.html, 29 Haziran 2020
 • R. Tekin Uğurel Beste Külliyatı, Mehmet Demirci, https://www.yeniasir.com.tr/yazarlar/mehmet.demirci/2020/07/13/r-tekin-uguruel-beste-kulliyati, 13 Temmuz 2020
 • Kamil İnsanları Tanımalıyız, Ahmet Dur, https://www.konhaber.com/yazar-kamil_insanlari_tanimaliyiz-11832.html, 7 Ağustos 2020
 • 50 Yıllık Kubbe, Samed Karagöz, https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/samed-karagoz/50-yillik-kubbe-6281643, 15 Ağustos 2020