Sâmiha Ayverdi Arşivi - Hakkında Yapılan Tezler Listesi

 1. Sâmiha Ayverdi'nin Eserlerinde Millî Kültür Meseleleri ve Tasavvuf Düşüncesi, Kâzım Yetiş, İstanbul, 1974 (Mezuniyet)
 2. Sâmiha Ayverdi: Hayatı-Eserleri (2 cilt), Banıçiçek Kırzioğlu, Atatürk Üniversitesi Erzurum, 1990 (Doktora)
 3. Sâmiha Ayverdi'nin Aşk Budur ve Batmayan Gün Romanlarındaki Tasavvufî Mefhumlar, E. Seval Yardım, İstanbul, 1995 (Bitirme Ödevi)
 4. Sâmiha Ayverdi'nin İnsan ve Şeytan Adlı Romanının İncelenmesi, Fatma Varlı, Ankara Üniversitesi, 1998 (Lisans)
 5. Sâmiha Ayverdi'nin Eserlerinde Balkan'lar ve Balkan Türklüğü, Aslı Çamlıbel, Celal Bayar Üniversitesi Manisa, 2000 (Bitirme Ödevi)
 6. Sâmiha Ayverdi'nin Sanat ve Edebiyata Bakışı, Seçil Dumantepe, Celal Bayar Üniversitesi Manisa, 2000 (Bitirme Ödevi)
 7. Sâmiha Ayverdi'nin Eserlerinde Türk Âilesi, Tuğba Taslakoğlu Celal Bayar Üniversitesi Manisa, 2000 (Bitirme Ödevi)
 8. Sâmiha Ayverdi'nin Roman ve Hikâyelerinde Tasavvuf, Mustafa Öztürk, Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir, 2001 (Diploma Çalışması)
 9. Sâmiha Ayverdi'nin Eserlerinde Batı Kültür ve Medeniyetinin Değerlendirilişi, Pınar Öznur Ceylan, Celal Bayar Üniversitesi Manisa, 2002 (Yüksek Lisans)
 10. Sâmiha Ayverdi Romanlarında Örnek İnsan, Sebile Başok, Marmara Üniversitesi İstanbul, 2004 (Yüksek Lisans)
 11. Sâmiha Ayverdi'nin Eserlerinde Üç Temel Mekân: Konak, Köşk ve Yalı, Selami Alan, Osman Gazi Üniversitesi Eskişehir, 2005 (Yüksek Lisans)
 12. Sâmiha Ayverdi'nin Eserlerinde İstanbul'da Gündelik Hayat, Zeynep Uymur, İstanbul Üniversitesi, 2005 (Yüksek Lisans)
 13. Sâmiha Ayverdi'nin Beş Eserinde Tasavvuf Unsurları, Tuba Özer, Fırat Üniversitesi Elazığ, 2008 (Yüksek Lisans)
 14. Sâmiha Ayverdi'nin Eserlerinde Aşk Mefhûmu, Gülşah Şişman, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2009 (Yüksek Lisans)
 15. Rifâîlik Tarikatı Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme, Turan Atik, Marmara Üniversitesi İstanbul, 2007 (Yüksek Lisans)
 16. Sâmiha Ayverdi'nin Üç Eserinde (Hancı, Yusufcuk, Dile Gelen Taş) Dinî ve Tasavvufî Unsurlar, Münire Akçal, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya, 2007 (Yüksek Lisans)
 17. Sâmiha Ayverdi'nin Eserlerinde Dînî ve Mânevî Unsurlar, Yasemin Akdeniz, Marmara Üniversitesi İstanbul, 2010 (Yüksek Lisans)
 18. Bir Entelektüelin Türkiye'de İslâm, Modernizm ve Milliyetçiliğe Yaklaşımı: Sâmiha Ayverdi (1905-1993), Ayşen Müderrisoğlu, İstanbul Üniversitesi, 2010 (Yüksek Lisans)
 19. Osmanlı Türk Moderneşmesi Ekseninde Türk Muhafazakârlığı ve Sâmiha Ayverdi, Savaş Aygener, Hacattepe Üniversitesi Ankara, 2011 (Yüksek Lisans)
 20. Sâmiha Ayverdi'nin Eserlerinde İstanbul Folkloru, Funda Türkmen, İstanbul Üniversitesi, 2011 (Yüksek Lisans)
 21. Sâmiha Ayverdi'nin Romancılığı, Emine Gözde Özgürel, Ankara Üniversitesi, 2011 (Yüksek Lisans)
 22. Sâmiha Ayverdi'nin "İbrâhim Efendi Konağı" Adlı Eserindeki Cümle Yapılarının İncelenmesi, Merve Fersan, Fâtih Üniversitesi İstanbul, 2013 (Yüksek Lisans)
 23. Sâmiha Ayverdi'nin Dînî Düşüncesi, Fatih Sancılı, Cumhuriyet Üniversitesi Sivas, 2013 (Yüksek Lisans)
 24. Türk Romanında Mistisizm, Sema Noyan, Marmara Üniversitesi İstanbul, 2013 (Doktora)
 25. Dört Kadın Yazarın Romanlarında 'Makbul Aile' (Halide Nusret Zorlutuna, Muazzez Tahsin Berkand, Kerime Nadir Azrak, Sâmiha Ayverdi), Ferda Zambak, Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla, 2014 (Doktora)
 26. Sâmiha Ayverdi'nin Eserlerinde Estetik, Sanat ve Edebiyat Eğitimi, Banu Ünal, Gazi Üniversitesi Ankara 2014 (Yüksek Lisans)
 27. Sâmiha Ayverdi'nin Eserlerinde Mazi, Funda Çapan Özdemir, Balıkesir Üniversitesi, 2014 (Doktora)
 28. Sâmiha Ayverdi'nin Beş Eserinde (İnsan ve Şeytan, Ateş Ağacı, Batmayan Gün, Son Menzil, Mesihpaşa İmamı) Söz Varlığı, Meva Apaydın, Karabük Üniversitesi, 2014 (Yüksek Lisans)
 29. Sâmihâ Ayverdi'nin Romanlarında Söz Dizimi Çalışması, Ferda Merve Artuğ, Karabük Üniversitesi, 2014 (Yüksek Lisans)
 30. Sâmiha Ayverdi'nin Romanlarında Kadın ve Eğitim, Münevver Ildır, Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir, 2014 (Yüksek Lisans)
 31. Sâmiha Ayverdi'nin Eserlerinde Gelenek, Adem Pekmezci, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat, 2015 (Yüksek Lisans)
 32. İstanbul'da Konak Hayatı ve Konak Mimarisi (Sâmiha Ayverdi'nin İbrahim Efendi Konağı Kitabı Üzerinden Mimari Okumalar) Berfu Serdaroğlu, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İstanbul, 2016 ( Yüksek Lisans)
 33. Sâmiha Ayverdi: Türk Siyasal Hayatı Çerçevesinde Bir İnceleme, Gözde Ağseren, Kocaeli Üniversitesi, 2017 ( Yüksek Lisans)
 34. Din Sosyolojisi Açısından Sâmiha Ayverdi'nin Görüşleri, Esra Demiryürek, Marmara Üniversitesi İstanbul, 2017 (Yüksek Lisans)
 35. Sâmiha Ayverdi'nin Romanlarında Kadın Psikolojisi, Selime Öztürk, Erzincan Üniversitesi, 2018 (Yüksek Lisans)
 36. Sâmiha Ayverdi'nin Kurgu Evreninde İnsanın İçsel Gelişimi ve Dönüşümü, Yasemin Alper, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2018 (Doktora)
 37. Samiha Ayverdi'nin Hikâye ve Romanlarında Kadın Kahramanlar, Pınar Yurtseven, İstanbul Üniversitesi, 2019 (Yüksek Lisans)