Sâmiha Ayverdi Arşivi - Basında Sâmiha Ayverdi (1942-1992)

 • Ayverdi (Sâmiha), Ayın Bibliyografyası, Haziran 1942
 • Bir Kadın Muharrir, Necip Fazıl Kısakürek, Son Telgraf, 21 Haziran 1942
 • Mistik Edebiyatta Bir Şaheser "Yolcu Nereye Gidiyorsun?", Refi’ Cevad Ulunay, Yeni Sabah, 11 Ocak 1943
 • Genç Bir Kadın Romancımız Semiha Ayverdi, Nezihe Araz, Türk Kadını, 1 Mart 1944
 • Sâmiha Ayverdi’nin Hikâyeleri ve Romanları: Aşk Budur-Batmıyan Gün-Mabedde Bir Gece-Ateş Ağacı-Yaşayan Ölü-İnsan Ve Şeytan-Son Menzil-Yolcu Nereye Gidiyorsun, M. Behçet Yazar, Son Telgraf, 30 Ağustos 1944
 • Bir Mistik Edebiyat Nümunesi, (Refi’ Cevad) Ulunay, Yeni Sabah, 25 İkinci Teşrin (Kasım) 1944
 • Kıymetli Romancımız Samiha Ayverdi Diyor Ki:, (Feridun) Kandemir, Edebiyat Âlemi, 14 Temmuz 1949
 • Maziye Eğilen Bir San’atkâr, Şehbal Aygen, Her Hafta, 10 Eylül 1949
 • Kadın Romanları Arasında, Adile Ayda, Cumhuriyet, 20 Ocak 1950
 • Kadın Romancılarımız, Muvaffak Sami Onat, San’at Mecmûası, Haziran 1950
 • İnkılâp Kitabevi, Ken’an Rifâî Ve Yirminci Asrın Işığında Müslümanlık
 • Ken’an Rifâî, Dr. Cahit Tanyol, Yeni Sabah, 2 Kasım 1951
 • Ken’an Rifâî, Cevdet Perin, Hafta, 3 Kasım 1951
 • Ken’an Rifâî Ve Yirminci Asrın Işığında Müslümanlık, Cevdet Perin, İstanbul Ekspres, 5 Kasım 1951
 • Bir Fikir Ve San’at Hâdisesi, İstanbul Ekspres, 5 Kasım 1951
 • Ken’an Rifâî, Cahit Tanyol, Yeni Sabah, 6 Terîn-i Sâni (Kasım) 1951
 • Bir Kitap Dolayısıyla Entersan Bir Toplantı, En Son Dakika, 6 Kasım 1951
 • Echos De La Ville, İstanbul Quotidien Du Soir Politique Et Literaire, 7 Kasım 1951
 • Ken’an Rifâî-Türk Dili, Cevdet Perin, Hafta, 9 Kasım 1951
 • Ken’an Rifâî ve Yirminci Asrın Işığında Müslümanlık, İstanbul Ekspres, 12 Kasım 1951
 • Ken’an Rifâî ve Yirminci Asrın Işığında Müslümanlık, Ekspres, 19 Kasım 1951
 • Müftüoğlu Ahmet Hikmet-Ken’an Rifâî-Meryem Ana, Necdet Evliyagil, Cumhuriyet, 19 Kasım 1951
 • Xxnci Asır Müslümanlığı, Nihad Sami Banarlı, Hürriyet, 28 Kasım 1951
 • Ken’an Rifâî-Folklor Araştırmaları, Necdet Evliyagil, Cumhuriyet, 3 Aralık 1951
 • Mürşid İçin Kitap, İsmail Habib Sevük, Cumhuriyet, 12 Kânun-I Evvel (Aralık) 1951
 • Bir Fikir Etrafında Toplanan Dört Kadın (Ken’an Rifâî), Zeria Karadeniz, Son Saat, 13 Ocak 1952
 • İstanbul Geceleri, Nihad Sami Banarlı, Hürriyet, 26 Mart 1952
 • İstanbul Geceleri-Egenin Dibi-Türkçülüğün Esasları-Dalga, Cevdet Perin, Hafta, 28 Mart 1952
 • İstanbul Geceleri, Ercümend E. Talû, Son Posta, 30 Mart 1952
 • ‘’İstanbul Geceleri’’ Müellifi Sâmiha Ayverdi İle Bir Konuşma, Selâhaddin Güngör, İstanbul Ekspres, 5 Nisan 1952
 • İstanbul Geceleri, Aka-Gündüz, Son Telgraf, 6 Nisan 1952
 • İstanbul Geceleri, Zeria Karadeniz, Son Saat, 9 Nisan 1952
 • İstanbul Geceleri, Dr. Cahit Tanyol, Yeni Sabah, 9 Mayıs 1952
 • Dünkü İstanbul Hakkında Bir Kitap, Nahid Sırrı Örik, Y. Büyük Doğu, 17 Mayıs 1952
 • Sâmiha Ayverdi-Son Eserleri Münasebetiyle-, İzzet Melih Devrim, Yeni Sabah, 18 Mayıs 1952
 • Fetih Derneği’nin Neşrettiği Eserler, Akşam, 10 Temmuz 1953
 • Edebî ve Mânevî Dünyâsı İçinde Fâtih, Nihad Sami Banarlı, Hürriyet, 25 Temmuz 1953
 • İstanbul Fetih Derneği’nin Başarısı, Vecdi Bürün, Son Saat, 12 Temmuz 1953
 • Edebî ve Mânevî Dünyâsı İçinde Fâtih, Abdülkadir Karahan, Türk Düşüncesi (Bu yazı Türk Edebiyatı Dergisinin Mayıs 2005 sayısında iktibas edilmiştir), 1 Mart 1954
 • Kadın Romancılarımız Matbaamızda, Hekimoğlu-Araz, Resimli Hayat, 23 Mart 1954
 • Günün Konusu, Memet Fuat, Yedi Tepe, 1 Nisan 1954
 • Kadın Ediplerimizle Röportajlar, Neriman Malkoç, Yeni İstanbul, 2 Kasım 1954
 • İstanbul Sevdalıları Ne Diyor?, Nezihe Araz (Hz.), Resimli Hayat, Mayıs 1955
 • Semiha Ayverdi (1-2-3-4-5-6), Hayri Erdem, Yeni Gaziantep, 17-18-19-21-22-23 Ağustos 1956
 • İnkılâblarımız Hakkında Açılan Bir Ankete Verilen Cevaplar, Ölçü, 1 Nisan 1957
 • Ayverdi (Sâmiha), Reşat Ekrem Koçu, İstanbul Ansiklopedisi C.4, 1958
 • Ayverdi (Sâmiha), İstanbul Ansiklopedisi (3. Cilt 35. Fasikül), 1960
 • Komünizm ve Maarif Politikamız, 6 Kasım 1962
 • İbrâhim Efendi Konağı, Hamdi Varoğlu, Cumhuriyet, 12 Nisan 1964
 • İbrâhim Efendi Konağı, Ahmet Kabaklı, Tercüman, 6 Temmuz 1964
 • İbrâhim Efendi Konağı, Oku, Ekim 1964
 • Kitap Dünyâsı, Mahmut Rıfat Kademoğlu, Sabah, 29 Kasım 1965
 • Boğaziçi’nde Târih, 1966
 • Sâmiha Ayvedi, Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı C.3, 1966
 • Samiha Ayverdı-Eıne Istanbuler Schrıftstellerın, Annemarıe Schımmel, Der Orıent Inder Forschung Wılhelm Hoenerbach Otto Harosowitz-Wıesbaden, 1967
 • Annemarıe Schımmel, Mıddle Eastern Center Harward Unıversıty, Women In Mystical Islam
 • Bir Açıklama, Mehmed Karaduman, Bugün, 1967
 • Boğaziçi’nde Târih, Dr. Müjgân Cunbur, Türk Kadını, Mart 1967
 • Bir Kitabın Hatırlatıp Düşündürdükleri Boğaziçi’nde Târih, Kadri Kemal Sevengil, Dünyâ, 23 Eylül 1967
 • Mâzi Gülü, Ahmet Kabaklı, Tercüman, 21 Aralık 1967
 • Kalkınan Türkiyede Eğitim ve Gençlik (Anket-Röportaj), Haz. Neriman Öztürkmen, 1967
 • Sâmiha Ayverdi Gençlik Problemleri İle İlgili Bir Konferans Verdi, 13 Ocak 1969
 • Sâmiha Ayverdi Konferans Verdi, Akşam , 14 Ocak 1969
 • Önasya Mecmuasına Gönderilen Cevap, 21 Ağustos 1969
 • Misyonerlik Karşısında Türkiye, Ergun Göze, Tercüman, 8 Aralık 1969
 • Yankılar, Ahmet Kabaklı, Tercüman, 8 Ocak 1970
 • Kubbealtı Akademik Seminerleri Ve Sâmiha Ayverdi Hanımın Konuşmasından N0tlar 1-2-3-4, F. Cemal Oğuz Öcal, Bugün, 6-7-8-9 Mart 1970
 • Kubbealtı Seminerleri, Ergun Göze, Tercüman, 7 Mart 1970
 • Boğaziçi’nde Târih, Prof. Dr. Faruk K. Timurtaş, Son Havadis, 2 Nisan 1970
 • Sâmiha Ayverdi, Nihad Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Târihi S.406-407, 1971
 • Ayverdi (Sâmiha), İstanbul Ansiklopedisi (C.4 F.32), 1971
 • Türk Rus-Münasebetleri ve Muharebeleri, F. Cemal Oğuz Öcal, Ak’la-Kara, 24 Haziran 1971
 • Anket, Tercüman, 31 Mart 1972
 • Çocuklara Ramazan, Ahmet Kabaklı, Tercüman, 30 Ekim 1972
 • İbrâhim Efendi Konağı, Dr. Suat Kesili, Afyon Kocatepe, 14-15 Mayıs 1973
 • Mesnevî Şerhi, Dr. Suat Kesili, Afyon Kocatepe, 19 Ocak 1974
 • Van İkinisan, 19 Ocak 1974
 • Sâmiha Ayverdi, Hâlis Akaydın, Ortadoğu, 14 Nisan 1974
 • İstanbullu Bir Âbide Yazar Sâmiha Ayverdi, Annemarie Schimmel, Çev. S. Zeki Önsöz, Ankara Ticaret Odası, Kasım 1974
 • Türk Târihinde Osmanlı Asırları Ve İsraf Ekonomisi, Ergun Göze, Tercüman, 1975
 • Mesihpaşa İmamı, Şükrü Germiyanoğlu, Ortadoğu, 4 Ocak 1975
 • Sâmiha Ayverdi, Mehmet Taşdiken-M. Akif Ak, Pınar (C.4 S.42), Haziran 1975
 • Sâmiha Ayverdi İle Konuşma, Millî Gençlik, Mayıs-Haziran 1975
 • Osmanlı Asırları, Uğur Tekin (Tekin Uğurel), Millet, 30 Temmuz 1975
 • Kubbealtına Sığınanlar, Ergun Göze, Tercüman, 10 Ağustos 1975
 • Mahir İz’in İzleri, Ahmet Kabaklı, Tercüman, 25 Eylül 1975
 • Türk Târihinde Osmanlı Asırları, Ortadoğu, 9 Ekim 1975
 • Kitaplardan Özür Dilerim, Ergun Göze, Tercüman, 20 Ocak 1976
 • Osmanlı Asırları, Zeki Önal, Sabah, 30 Mayıs 1976
 • Bir Kitabın İlk Cümlesi…, Ergun Göze, Tercüman, 1 Haziran 1976
 • Dünya İslâmı Bekliyor, Tercüman, 17 Ağustos 1977
 • Yolcu Nereye Gidiyorsun?, Yasin Elçi, Yeni Devir, 6 Kasım 1977
 • El İşde, Gönül Hazret’te, Özcan Ergiydiren, Hergün, 18 Nisan 1978
 • Çağ Değişimi, Ergun Göze, Tercüman, 18 Temmuz 1978
 • Ulu Rüya, Ahmet Kabaklı, Tercüman, 7 Şubat 1978
 • Yeni Devir Gazetesi İle Röportaj, 28-29 Ağustos 1978
 • 1400’ün Eşiğinde (Röportaj), Yaşar Nuri Öztürk, Tercüman, 1979
 • Sanatçılarımız Konuşuyor, Osman Nuri Ekiz, Meş’ale, Mart 1979
 • 1400 Hicri, Ahmet Kabaklı, Tercüman, 23 Mayıs 1979
 • Tanzimatla Birlikte Aile Sarsıldı (Mülakat), Burhan Bozgeyik, Köprü, Haziran 1979
 • Gençlikteki İman Noksanı Düşmana Hizmet, Vatandaşa Saldırıya Dönüştü, Tercüman, 17 Ağustos 1979
 • Bir Kitabın Akisleri, Mustafa Tahralı, Türk Edebiyatı, Kasım 1979
 • Ayverdi, Samiha, Ocak 1980
 • Kölelikten Efendiliğe, Mukbil Özyörük, Tercüman, 14 Ocak 1980
 • Kültürümüzden Bir Demet, Örsan Öymen, Milliyet, 23 Ocak 1980
 • Seçme Atasözleri, Tercüman, 14 Mart 1980
 • Ermeni Cinayetleri ve Biz, Ahmet Kabaklı, Tercüman, 11 Kasım 1980
 • Köhne Bizans, Ahmet Kabaklı, Tercüman, 15 Haziran 1981
 • Sâmiha Ayverdi Gerçeği, Kadir Özdamarlar, Kültür Dergisi (Kayseri), Temmuz 1981
 • GӒrten Der Erkenntnıs, Annemarie Schimmel, Eugen Diederisch Verlag, 1982
 • Yeni Asya Araştırma Merkezine Gönderilen Cevap, Yeni Asya, Şubat 1982
 • Anket, Zafer Mecmuası, 14 Ekim 1982
 • Din Eğitimi Üzerine Tercüman Gazetesi İle Röportaj, Tercüman, 19 Ekim 1982
 • Sanat Ve Edebiyat Soruşturması (Yıllık), Suffe Yayınevi, 4 Kasım 1982
 • 20. Asrın Işığında Müslümanlık, Ahmet Kabaklı, Tercüman, 1983
 • Ayverdi, Sâmiha, İstanbul Kültür Ve Sanat Ansiklopedisi, Nisan 1983
 • Çocuk İftarı, Ahmet Kabaklı, Tercüman, 17 Haziran 1983
 • Çocuk İftarı (Künyesi Belli Değil)
 • ‘’Osmanlı Asırları’’nı Hissediş, İlhan Bardakçı, Tercüman, 25 Haziran 1983
 • Bir Şaheser, Ergun Göze, Tercüman, 6 Temmuz 1983
 • ‘’Ab-I Kevserdir Sulağı’’, Ahmet Kabaklı, Tercüman, 8 Temmuz 1983
 • Yıllık, Suffe Yayınevi, 25 Eylül 1983
 • Sâmiha Ayverdi’yi Dinleyiniz, Ergun Göze, Tercüman, 25 Kasım 1983
 • Yeryüzünde Birkaç Adım, Ahmet Kabaklı, Tercüman, 1984
 • İki Büyük Kadın İki Mühim Hatıra, Ergun Göze, Tercüman, 1984
 • Mülâkat, Türk Edebiyatı, Şubat 1984
 • Türk Millî Kültürüne Hizmetlerinden Dolayı Yazarımız Kabaklı’ya Şeref Armağanı Verildi, Tercüman
 • Yolcu Nereye Gidiyorsun, Tercüman, 6 Nisan 1984
 • Sâmiha Anne, Kafesoğlu ve Kabaklı’ya Şeref, Ergun Göze, Tercüman, 11 Nisan 1984
 • Sıcak Bir Tören, Ahmet Kabaklı, Tercüman, 9 Mayıs 1984
 • Mabedde Bir Gece, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tahralı, Türk Edebiyatı, Haziran 1984
 • Kur’an Ahlâkı, Hamdi Mert, Tercüman, 9 Haziran 1984
 • Sâmiha Ayverdi, Vehbi Vakkasoğlu, 99 Aydın Konuştu Din Gerçeği, Cihan Yayınları, Ağustos 1984
 • Kaleminin Ucundan Geçmiş Zaman Mürekkebi Damlayan Bir Yazar: Sâmiha Ayverdi, S. Halit Kakınç, Tercüman, 16 Aralık 1984
 • Soruşturma, Gürsel Aytaç, Yazarlar Birliği Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı, 1985
 • Sâmiha Ayverdi’nin Son İki Kitabının Düşündürdükleri “Mektupladan Gelen Ses, Rahmet Kapısı” ve Gençlik, Fevzi Samuk, Boğaziçi, Haziran 1985
 • Sâmiha Ayverdi’nin Hâtıraları, Doğuş, 3-9 Haziran 1985
 • Ne İdik Ne Olduk, Ahmet Kabaklı, Tercüman, 14 Ekim1985
 • Mecliste İlginç Tartışma Fâtih’in Aşk Gecesi, Hürriyet, 23 Aralık 1985
 • Fâtih İle Akşemseddin’in Aşk Gecesi (Mülâkat), Şule Ersözlü, Yeni Asır, 24 Aralık 1985
 • Rezilâne Bir Düşünce, Tercüman, 24 Aralık 1985
 • Sâmiha Ayverdi Hanımefendi’nin Istırabı, Ergun Göze, Tercüman, 26 Aralık 1985
 • Fâtih ve Akşemseddim Mecliste, Ahmet Kabaklı, Tercüman, 26 Aralık 1985
 • Hafiflik Manzaraları, Günvar Otmanbölük, Tercüman, 29 Aralık 1985
 • Sohbet, Mim Kemal Öke, Tercüman, 29 Aralık 1985
 • Bütçe Görüşmeleri ve Muhâlefet, Âgâh Oktay Güner, Tercüman, 29 Aralık 1985
 • Akşemsettin ve Fâtih, Rüştü Şardağ, Güneş, 30 Aralık 1985
 • Dünya Edebiyat Ansiklopedisi’nde Sâmiha Ayverdi’nin İki Eseri, S. Zeki Önsöz, Boğaziçi, Ocak 1986
 • Sâmiha Ayverdi İle Kadın ve Aile Üzerine Sohbet, İlhan Karabıyık, Tanıtım (Yıl 7-Sayı 79), 1986
 • Fâtihe Atılan Çamuru Lânetliyorum, Tercüman, 8 Ocak 1986
 • Boğaziçi Ödüllerini Kazananlar Belli Oldu, Tercüman, 16 Ocak 1986
 • Boğaziçi Yayınları Ödülleri Dağıtıldı, 1986
 • Hak Rızâsı İçin (Mülâkat), Boğaziçi, Mart 1986
 • Kur’an Ahlâkı, Ahmet Kabaklı, Tercüman, 15 Nisan 1986
 • Tedev’de Yedi Büyükler Anıldı, Özdemir Çatalbaş, Tercüman, 29 Nisan 1986
 • Kur’an Ahlâkı, Hamdi Mert, Tercüman, 9 Mayıs 1986
 • ‘’Yedi Büyükler’’ Günü, Türk Edebiyatı, Haziran 1986
 • Kültür Hayâtımız Meflûç Vaziyette (Röportaj), Aliye Cahitoğlu, Yeni Haber, 25 Ekim 1986
 • Boğaziçi Yayınları Ödülleri Dağıtıldı, Tercüman, 1 Aralık 1986
 • Nesillerin Mirası (Mülâkat), Yağmur Tunalı, Türkiye Kültür Ve Sanat Yıllığı, 1987
 • Bağ Bozumu, Âgâh Oktay Güner, Tercüman, 1987
 • Sâmiha Ayverdi, Ergun Göze, Tercüman, 3 Mayıs 1987
 • Bağ Bozumu, Semih Güngör, Türkiye, 18 Mayıs 1987
 • Bağ Bozumu, Tercüman, 2 Mayıs 1987
 • Kölelikten Efendiliğe, 6 Haziran 1987
 • Ayveri Samiha, Louis Mitler, Contemporary Turkısh Wrıters, 1988
 • Bir Ellinci Yıl, Kâzım Yetiş, Akademi, Ocak 1988
 • Ayverdi’nin Sanatının Ellinci Yılı, Kâzım Yetiş, Türk Edebiyatı, Şubat 1988
 • Ulu Rüya, Ahmet Kabaklı, Tercüman, 8 Şubat 1988
 • ‘’50’nci Yılında Sâmiha Ayverdi Konulu Toplantı’’, Ali Yayla, Mart 1988
 • Sâmiha Ayverdi ve Ellinci Yıl, Âgâh Oktay Güner, Tercüman, 13 Mart 1988
 • Hey Gidi Günler Hey, Tercüman, 1 Nisan 1988
 • Hey Gidi Günler Hey, Yılmaz Öztuna, Tercüman, 12 Nisan 1988
 • Tecrübeli Dost, Kâzım Yetiş, Türk Dünyası Tarih, Mayıs 1988
 • Hey Gidi Günler Hey, Türk Edebiyatı, Haziran 1988
 • Sâmiha Ayverdi’nin Mensur Şiirleri Hancı, Tercüman, 15 Temmuz 1988
 • Hancı, Mehmet Sılay, Türk Edebiyatı, Ağustos 1988
 • Ayverdi’nin Ellinci Yılı, Yılmaz Öztuna, Tercüman, 2 Eylül 1988
 • Ateş Ağacı, Mustafa Tahralı, Akademi, Ekim 1988
 • Takdim, İlhan Ayverdi, Akademi Bk. İlgili Sayı, Ekim 1988
 • Sâmiha Ayverdi’nin Hayâtı, Kâzım Yetiş, Akademi Bk. İlgili Sayı, Ekim 1988
 • Sâmiha Ayverdi’nin Şahsiyet Yapısı, Â. Kurtkan Bilgiseven, Akademi Bk. İlgili Sayı, Ekim 1988
 • Sâmiha Ayverdi’nin Dili ve Üslûbu, Halil Açıkgöz, Akademi Bk. İlgili Sayı, Ekim 1988
 • Sâmiha Ayverdi’nin Tefekkür Dünyâsı ve İnsan, Kenan Gürsoy, Akademi Bk. İlgili Sayı, Ekim 1988
 • Sâmih Ayverdi Ve Türkiye’nin Meseleleri, Âgâh Oktay Güner, Akademi Bk. İlgili Sayı, Ekim 1988
 • Sâmiha Ayverdi’nin Hâtıralarında Kadınlar, Ahmet Kabaklı, Akademi Bk. İlgili Sayı, Ekim 1988
 • Sâmiha Ayverdi ve Îman Hayâtımız, Hayri Bilecik, Akademi Bk. İlgili Sayı, Ekim 1988
 • Sâmiha Ayverdi, O, Millî Vicdandır, Ergun Göze, Akademi Bk. İlgili Sayı, Ekim 1988
 • Sâmiha Ayverdi’de Eğitim, Nâzik Erik, Akademi Bk. İlgili Sayı, Ekim 1988
 • Sâmiha Ayverdi…, A. Yüksel Özemre, Akademi Bk. İlgili Sayı, Ekim 1988
 • ‘’ Han Yap Oğlum Han Yap!’’, Kemal Yurdakul Aren, Akademi Bk. İlgili Sayı, Ekim 1988
 • İslâm Edebiyâtı Geleneği Ve Sâmiha Ayverdi, Ali Yardım, Akademi Bk. İlgili Sayı, Ekim 1988
 • Millî Kültür ve Millî Birlik, Emin Işık, Akademi Bk. İlgili Sayı, Ekim 1988
 • Sâmiha Ayverdi’nin Delâletinde Eski İstanbul’da Bir Gezinti, Selçuk Hatiboğlu, Akademi Bk. İlgili Sayı, Ekim 1988
 • Nasıl Çalışırlar, Aysel Yüksel, Akademi Bk. İlgili Sayı, Ekim 1988
 • Sâmiha Ayverdi’de Târih Telâkkîsinin Bir Buudu, Mustafa Fayda, Akademi , Ekim 1988
 • ‘’Devam Ve Bekā Sırrı’’, Sait Başer, Akademi , Ekim 1988
 • Şeb-İ Yeldâ’dan, A. Yağmur Tunalı, Akademi, Ekim 1988
 • Sâmiha Ayverdi’nin Eserlerinde Batılılaşma Ve Medeniyet Krizi, Semâ Uğurcan, Akademi, Ekim 1988
 • Sâmih Ayverdi’nin Eserlerinde Bâzı İnsan Tipleri, Mehmet Demitrci, Akademi, Ekim 1988
 • Ortak Yanımız, Ahmet Kabaklı, Tercüman, 1 Ekim 1988
 • Sâmiha Ayverdi, 50. Sanat Yılına Ulaştı, Tercüman, 14 Ekim 1988
 • Kubbealtı Ve Ayverdi, Yılmaz Öztuna, Tercüman, 28 Ekim 1988
 • İlk Önce Maarif, İsmet Gökçe, Zaman, 8 Aralık 1988
 • Elhamdülillah Atatürkçüyüz, Nokta (Sayı 49 s.60-67), 11 Aralık 1988
 • Küplüce’deki Köşk, Yılmaz Öztuna, Tercüman, 12 Mart 1989
 • Küplücedeki Köşk, Türk Edebiyatı, Nisan 1989
 • Main Nehrinde İbrahim Efendi Konağı, İlhan Bardakçı, Türk Edebiyatı, Haziran 1989
 • Bir İstanbul Hanımefendisi Sâmiha Ayverdi, Süleyman Ünal-M. Ali Eren, Dünden Bugüne İstanbul, 19 Haziran 1989
 • Aydınlar 1989’da Tanzimat’ı Nasıl Değerlendiriliyorlar (Mini Anket), Türkiye Günlüğü (Sayı 8), Kasım 1989
 • Hancı Sâmiha Ayverdi-Felsefî-Lirik Düşünceler, Mehmed Aslan, Ulduz, Ocak 1990
 • Sayın Ayverdi’nin Mektubu, Mim Kemal Öke, Türkiye, 12 Mart 1990
 • Sâmiha Ayverdi, 13 Mayıs 1990
 • Hey Gidi Dünya, Memmed Aslan, Ekran Efir, 10 Haziran 1990
 • Türk Ruhuna Gözgü Tutan Ana, Memmed Aslan-Çev. İ. (İsa) Kocakaplan, Türk Edebiyatı, Temmuz 1990
 • Sâmiha Ayverdi, Şeker Çocuk, Kasım-Aralık 1990
 • Sosyeteyi Tarikat Modası Sardı, Murat Bardakçı, Hürriyet, 16 Aralık 1990
 • Rifaiye, Milliyet Tarikatlar Ansiklopedisi, 1991
 • Kitaptan Kitaba, Ahmet Kabaklı, Tercüman, 2 Şubat 1991
 • Suçlu İslâm Âleminin Liyakatsız Başlarıdır, Ahmet Kabaklı, Tercüman, 4 Şubat 1991
 • Sâmiha Ayverdi veya Derviş Kadın, Nihat Durak, Kocaeli, 26 Mart 1992
 • Tercüman, Mülâkat