cumhuriyetin 100. yılı

SÂMİHA AYVERDİ’NİN ESERLERİNDE

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’E DAİR BAZI İFADELER:

DÜNDEN BUGÜNE NE KALMIŞTIR “Kahramanlarımızdan Bir Kahraman”

Daha Mustafa Kemal’e Allah tarafından gazâsı tebcil edilmiş muntazam ordusu teşekkül etmeden, millî îman ve vatan aşkı ile perçinleşmiş mücâhitleri Türk topraklarına nakş etmek bir îman ve vicdan borcudur, sakın bunu da unutma!

EBÂBİL KUŞLARI “Ne Diye Onlara Benziyoruz”

Fakat Hacı Anesti’nin yerine getirilen General Trikopis’in de dediği gibi karşılarında, Birinci Cihan Harbi’nden yeni çıkmış yorgun, topu tüfeği sayılacak kadar kıt olan, yarı aç, yarı tok fakat çok cesur, gayretli ve sabırlı bir asker ile bu askeri kudret ve planlı bir ciddiyetle idâre eden Mustafa Kemal gibi bir başkumandan ve Osmanlı ordusunda büyük işler yapmış Nurettin Paşa, Kemâlettin ve İsmet Paşa’lar gibi tecrübeli paşalar vardı.

BAĞ BOZUMU “16 Mart”

Bu arada, vatan semâlarında şimşek gibi bir isim çakıyor: Mustafa Kemal. Ammâ ona inanan da var inanmayan da seven de var kıskanan, haset eden de.

………….

Ne hazin ki gerek Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu harekâtı gerek İstanbul’da alev alev yanan millî şuur, menfaatçi, hasetçi, kindar kesime kıyaslanınca, çok daha tesirli, yaygın ve samîmî idi. Öyle ki İstanbul halkı, Saray da dâhil, Anadolu’ya yardım yolunda canını dişine takmış olarak, bütün tehlikeleri hiçe saymak suretiyle, geceyi gündüze katarak didiniyordu.

İKİ ÂŞİNÂ “İşgal”

Ammâ Yunan istîlâsı karşısında, zincirlenen elimiz kolumuz, bu bağlardan sıyrılmış Müdâfaa-i Hukuk Cemiyetleri ile yeni yeni teşekkül eden çeteler ve bu çetelerin güçlü reislerinin sesleri duyulmaya başlamıştı. Artık Urfa, Antep, Maraş, Balıkesir gibi merkezlerin çete faâliyetleri küçümsenmeyecek hâdiselerdendi. Hemen hepsinin dilinde beğenir beğenmez oldukları ad “Mustafa Kemal” idi

AH TUNA VAH TUNA “Hatalarımız”

Yukarıda görüldüğü gibi Kurtuluş Savaşı'nı yaşadığımız günlerde Hindistan mücâhitlerinin bu millî gazâ için Mustafa Kemal Paşa'nın emrine gönderdiği külliyetli miktardaki altın Rus müslümanlarının ve hattâ birçok müslüman ülkeden gelerek kimi gāzi kimi şehit olan müslüman askerlerin yardımları Hilâfet müessesesinin eseridir.