Çiçek Hoca'mıza bir ödül daha..

TEZHİP SANATI DALINDA "YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ" ÖDÜLÜ

PROF. DR. FATMA ÇİÇEK DERMAN’A VERİLDİ.

Türkiye Cumhuriyetinin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı “UNESCO”nun 2003'te kabul ettiği ve “Somut Olmayan Kültürel Mîras Sözleşmesi”ne 2006'da taraf olduğu proje kapsamında, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2008 yılından beri çeşitli dallarda ödüller vermeye devam ediyor.

11 Ocak 2022 Salı günü “Yaşayan İnsan Hazineleri - Geleceğe Aktarılan Mîrasın Temsilcileri” başlığı altında sunulan ödüllerde, vakfımızın şeref âzâsı Prof. Dr. Fatma Çiçek Derman, tezhip sanatı dalında ödüle lâyık görüldü.

Ayrıca, vakfımızın sanatkâr dostlarından Alparslan Babaoğlu ebru sanatı, Gülbün Mesara tezhip, katı' ve minyatür sanatı, Ayten Tiryâki de hat sanatı dalında ödüle lâyık görülmüştür.

Sanatkârlarımızı tebrik ediyor, kültür ve sanatımıza hizmetlerinin dâim olmasını diliyoruz.