Yazma Eserler Kataloğu

Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı Ekrem Hakkı Ayverdi Koleksiyonu

Yazar: Danışman: Uğur Derman - Editör: Sâmiha Uluant
Dil: Türkçe - İngilizce
Çeviren: İrvin Cemil Schick
Hazırlayan: Gülnur Duran, Şebnem Eryavuz, Sabiha Göloğlu, Orhan Sakin
Yayım Tarihi: 2021

Ekrem Hakkı Ayverdi’nin hayatı boyunca topladığı ve vefatından sonra Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı’na bağışladığı el yazmaları, 15. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına Osmanlı hat sanatına yön vermiş hattatların eserlerinden oluşmaktadır. Vakfın 50. kuruluş yıldönümü münasebeti ile hazırlanan ve 195 adet el yazması eserin tanıtıldığı katalogda nâdide Kur’an-ı Kerîmler, cüz ve dua kitapları, Delâ’ilü’l-Hayratlar, tezhipli elifba cüzleri ve ayrıca Ekrem Hakkı Ayverdi’nin Osmanlı mimari tarihi araştırmalarında yararlandığı el yazması tarih kitapları ve mecmualara yer verilmiştir.