Üsküdar Ah Üsküdar

Yazar: Ahmed Yüksel Özemre
ISBN: 978-975-6444-12-2
Sayfa Sayısı: 335
Boyut: 13.50cm x 19.50cm
Yayım Tarihi: 2002
Baskı: 11

"Üsküdarlılık" kendini her şeyden önce insan ilişkilerinde belli eden müstesnâ bir haslettir. Güleryüzle candan bir selâm vermek; nezâketle hâl hatır sormak; muhâtabının sevinç ve kederine yapmacıksız bir şekilde, samimîyetleiştirâk etmek; hizmet ve yardımda gönüllü öne çıkmak; komşu hakkını ve hatırını kendi ailesininkiyle aynı düzeyde tutmak; hasta ziyâretini ihmâl etmemek; ticârettemuhâtabının hakkını sehâvetle korumak; fukarâ-i sâbîrini kollayıp gözetmek; mahallenin ırzına, nâmûsuna, terbiyesine, düzenine sâhip çıkmak; komşularının, mâhallesinin, beldenin bütün sâkinlerinin sıhhat ve âfiyeti için ve kezâ beldenin her türlü tabiî ve içtimaî âfetten korunması için Cenâb-ı Hakk'a her gün samimîyetleniyâzda bulunmak bu hasletin en belirgin özellikleridir. Üsküdarlılık aynı zamanda Üsküdar'dan büyük bir haz duymakve bunu iftihârlaifâde edebilmektir. Üsküdarlı olabilmek için bu mubârek beldenin geçmişini ve evliyâsını tanımak, yüzyılların tesis ettiği örf ve âdetlerine sâhip çıkmak, bunları korumak ve bizzât yaşamak lâzımdır.

Kısacası Üsküdar'da yaşamak kolaydır ammâ Üsküdarlı olmak bugün her babayiğidin kârı değildir.