The Tulip in the 18th Century

Yazar: Ekrem Hakkı Ayverdi
Dil: İngilizce
Çeviren: Carol La Motte
ISBN: 978-975-6444-28-3
Hazırlayan: M. Uğur Derman
Sayfa Sayısı: 80
Boyut: 23cm x 32cm
Yayım Tarihi: 2006
Baskı: 1

Lâlenin XVIII. asır cemiyet hayatımızda tuttuğu mevkî' bahsinde ne kadar çok ve ne kadar güzel yazılar yazılmış; bu ince çiçek bütün devrin mazmûnu olup bir çağ onun adıyla anılmıştır. Garp Türkleri bütün çiçekleri taşkın bir muhabbetle seviyorlardı; İslâm medeniyeti câmiası içinde, mimarîde, çinide, çiçeği müstakil unsur olarak ele alıp tamâmıyle husûsî ve şahsî bir tezyînat âlemi ihdâs eden, yalnız Türklerdir. Fakat lâle aşkı bütün bu çiçek muhabbetini gölgede bırakmış; başlı başına bir âlem olmuştur.