Tevhit Bilgisi

İbn'l Arabî ve Fikirleri Üzerine Makaleler

Yazar: Mustafa Tahralı
ISBN: 978-605-4750-77-1
Sayfa Sayısı: 415
Boyut: 16.50cm x 21.50cm
Yayım Tarihi: 2023
Baskı: 1

Allâh’a îman ve tevhit ilmi karsısında niçin inanan insanlar farklı düsünce ve kanâatlara sâhiptir? Okuyucu Fusûsu’l-hikem’in ifâdeleri içinde, Cenâb-ı Hakk’ın akılları birbirinden farklı yarattığını, iki varlığa aynı sekilde ve bir varlığa da iki defa üst üste aynı tecellîde bulunmadığını, tecellîde, yaratışta tekrar olmadığını öğrendikten sonra, insanların Cenâb-ı Hakk’a dâir tasavvur ve zanlarının birbirinden farklı olduğu, yâni her bir müminin kendi zannınca bir Hakk’a inandığı, yâni “ilâh-ı mu’tekad”larının farklı olmasının tabiî olduğu, sonsuz olan Hakk’ı sınırlı olan akıl ve kalplerin ihâta edemeyeceği düsüncesine ulaşacak ve Hakk’a îmânını tekrar tekrar yenileyecektir.

Kitap Hakkında Basından Haberler:

https://www.yenisafak.com/yazarlar/omer-lekesiz/mustafa-tahralinin-makaleleri-4516223

https://www.yeniasir.com.tr/yazarlar/mehmet.demirci/2023/03/16/tevhit-bilgisi-ve-ibnul-arabi-yazilari

https://www.yenisafak.com/hayat/ibnul-arabinin-izinde-tevhit-bilgisi-4531255

https://www.milatgazetesi.com/yazarlar/tevhit-bilgisi--2980/