Süheyl Ünver'in Orta Anadolu Defterleri

ISBN: 978-975-4750-09-6
Hazırlayan: Gülbün Mesara - Mine Esiner Özen
Sayfa Sayısı: 266
Boyut: 16.50cm x 21.50cm
Yayım Tarihi: 2014
Baskı: 1

“…Tıbbiyede öğrenciyken Medresetü’l-Hattâtîn’e de devam edip bitirerek tezhip ve ebrû icâzetnâmesi alan Süheyl Ünver, akademi, üniversite, Topkapı Sarayı Müzesi ve Süleymâniye Kütüphânesi’ndeki ders ve kurslarla geleneksel sanatlarımızla ilgili öğrenci ve bugünün pek çok hocasını yetiştirmiştir. Yine tıbbiye yıllarında Üsküdarlı Ressam Hoca Ali Rızâ Beyle tanışma fırsatı bularak “Hoca Ali Rızâ Bey’in talebeliğine kabul ettiği” Süheyl Ünver, artık sık sık hocasını ziyâret edecek ve birlikte İstanbul’u dolaşarak resim yapacaklardır. Süheyl Ünver, Hoca Ali Rızâ’dan öğrendiklerini, gezip gördüğü Anadolu, Rumeli, hattâ dünya ülke ve şehirlerinde yaptığı suluboya ve karakalem resimlere aksettirecek ve târihî eserleri, câmi, türbe, tekke, müze, hamam, köprülerin yanı sıra beğendiği -bugün ne yazık ki pek çoğu mevcut olmayan- yalı, ahşap konak ve evleri belgeleyecektir. O’nun defterlerinden toplanarak oluşturulacak ev resimleri albümü, Anadolu ve Rumeli sivil mîmârî örnekleri açısından fevkalâde önemli, belgesel bir koleksiyonu ortaya koyabilecektir…”

Kitap Hakkında Basından Haberler:

https://www.yenisafak.com/kultur-sanat/suheyl-unverle-orta-anadoluya-664130

https://www.star.com.tr/kultur-sanat/ulkusu-memleket-capinda-bir-aydin-suheyl-unver-haber-904362/