Süheyl Ünver'in Mısır Defteri:

Mısır-nâme

ISBN: 978-605-4750-69-6
Hazırlayan: Üzeyir Karataş
Sayfa Sayısı: 367
Boyut: 16.50cm x 21.50cm
Yayım Tarihi: 2022
Baskı: 1

“Mısır-nâme”, rahmetli babam A. Süheyl Ünver'in 43 yıllık dostu, eski hâriciyecilerden Esad Fuad Tugay'ın dâveti vesilesiyle, 1951 yılı Ocak ayında annemle birlikte yaptığı üç haftalık Mısır ziyâretindeki zengin günlük notlarını kaydettiği seyahatnâmesidir.

Ünver, Kahire günlerinde akademik çevrelerle çeşitli temasları, müze ve kütüphânelerdeki tetkikleriyle birlikte Esad Fuad Bey'in rehberliğindeki târihî mekânlari ziyâretlerinde, eski Mısır medeniyetine âit eserlerin kendisinde uyandırdığı derin heyecanı, “Mısır hep yapmış, hem de yazmış. Sanatla, târihle meşgul olanlar mutlaka Mısır'dan geçmeli, vesselâm,” olarak ifâde etmişti.

Gülbün Mesara

Kitap Hakkında Basından Haberler:

https://www.yenisafak.com/yazarlar/taha-kilinc/suheyl-unverin-defterleri-2063615

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/890847.aspx

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2569728

https://www.yenisafak.com/hayat/evliy-celebi-torunu-evliy-i-cedd-suheyl-unver-3893470