Süheyl Ünver’in İran Defterleri 3:

Tahran ve Persepolis Seyahatnâmesi

ISBN: 978-605-4750-73-3
Hazırlayan: Milad Salmani
Sayfa Sayısı: 332
Boyut: 16.50cm x 21.50cm
Yayım Tarihi: 2022
Baskı: 1

Pür şaşaadır şan ile Șah-nâme-i İran

Tuğra-yı şehâmetleri hep şems-i fürûzan

Bin cild-i edeb lahd-i harâbında nümâyan

Persepolis'i ziynet-i inşâyı düşündüm

Süheyl Ünver’in, 1971 yılında İran Şehinşahlığı'nın 2500. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla İran’a yaptığı seyahatte tuttuğu notların devamı olan bu eser; Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Süheyl Ünver Koleksiyonu, 718 ve 719 nolu defterlerin dökümünden oluşmaktadır.

Tahran ve Persepolis Seyahatnâmesi, Süheyl Ünver’in gözünden İran ve medeniyetine yapılan yolculuğu; notlar, fotoğraflar ve hâtıralar eşliğinde gün yüzüne çıkartıyor.

Kitap Hakkında Basından Haberler:

https://www.yenisafak.com/hayat/evliy-celebi-torunu-evliy-i-cedd-suheyl-unver-3893470