Son Keşifler

Derlenmemiş Şiir, Makale, Röportaj ve Mektuplar

Yazar: Yahya Kemal
ISBN: 978-975-7618-78-2
Hazırlayan: Mehmet Samsakçı
Sayfa Sayısı: 288
Boyut: 13.50cm x 21cm
Yayım Tarihi: 2024
Baskı: 1

Meşhur titizliği ve müşkülpesentliği yüzünden sağlığında şiir veya nesirlerini kitaplaştırma imkânı bulamayan, vefatından sonra Nihad Sâmi Banarlı’nın, İstanbul Fetih Cemiyeti bünyesinde kurduğu Enstitü sayesinde manzum ve mensur bütün eserleri belirli bir mantık ve tertip ile okuyucu ile buluşan Yahya Kemal’in şiir ve yazılarının bazıları - bütün dikkat ve itinalara rağmen - kitaplaşamamıştı. Banarlı ve talebelerinin, zamanlarının şart ve imkânları nispetinde ortaya koydukları 12 kitaplık Yahya Kemal Külliyâtı bütün sabır, azim ve gayretlerine rağmen tam ve mükemmel bir muhteva oluşturmaya yetmemişti. Dolayısıyla arkadan gelen akademisyen ve araştırmacıların tespitleri, yani gazete ve taramalarıyla arşiv belgeleri, aziz şairin yeni şiir, makale, röportaj, hatıra ve rapor gibi metinlerini ortaya çıkardı.

Elinizdeki kitap, şairin 12 kitaplık külliyâtında bulunmayan, şimdiye kadar hiçbir kitabında yer almayan manzum ve mensur eserlerinden oluşmakta, bu sayede 20. yüzyıl Türk şiirinin bu büyük ustasının eserlerinin neşrinde mükemmele doğru çok mühim bir adım daha atılmış olmaktadır.