Sohbetler

Yazar: Ken'an Rifâî
ISBN: 978-975-7663-63-8
Sayfa Sayısı: 724
Boyut: 16.50cm x 23.50cm
Yayım Tarihi: 1992
Baskı: 8

Düşünmeyenlerin büyük soruları olmaz; amma düşünen her insan, er ya da geç, bir gün sorar: Ben neyim; nereden geldim, nereye gideceğim? Başsız ve sonsuz olan bu âlem neden var oldu ve ben niçin yaratıldım?

Bu soruların cevâbını bulanlar mesuddur, huzurludur, onlar için herşey yerli yerindedir. Fakat hayâtın akıp giden seli içinde, bir lâhza durup düşünen ve hilkatin derin sırlarını çözebilen, açmazlarına çâre, derdine devâ bulan kaç bahtlı vardır?

İşte, en son ve en yüce dini tasavvuf neşvesiyle şahsında temsil eden, bütün cihânı sevgi ve şefkâtle kucaklayan Ken’an Rifâî, sohbetleriyle bize hakîkatin yolunu gösteriyor. Günlük hayâtın içinden, küçük hâdiselerden büyük netîceler çıkararak ufkumuzu aydınlatıyor. Öyle ki en çapraşık meseleler kolayca çözülüyor ve bizi kendi gerçeğimizle yüzyüze getiriyor.

Kitap Hakkında Basından Haberler:

Sivil Şeyh