Siyâsî ve Edebî Portreler

Yazar: Yahya Kemal Beyatlı
ISBN: 978-975-7618-47-8
Sayfa Sayısı: 156
Boyut: 13.50cm x 19.50cm
Yayım Tarihi: 1968
Baskı: 8

19. yüzyıl ile 20.yüzyılın ilk çeyreğindeki aydınlar ve devlet adamları; bir imparatorluğun yıkılması ve onun yerine millî bir devletin kurulmasında, bir kültür ve medeniyet dairesinden başka bir kültür ve medeniyet dairesine geçişte şu veya bu şekilde pay sahibidirler.

Bunun için de onları bütün yönleriyle tanımak bir zarurettir. Yahya Kemal, bunu yaşamış aydınlardandır. Bu kitapta toplanan yazılarında o, döneminin siyâsî ve edebî şahsiyetlerinin az bilinen hususî taraflarına kısmî bir ayna tutmaktadır.

Yahya Kemal’in hâtıra çeşnisindeki bu yazılarıyla dönemin siyâsî ve edebî bazı şahsiyetlerini daha yakından tanıma imkânına kavuşuyoruz.