Siyâsî Hikâyeler

Yazar: Yahya Kemal Beyatlı
ISBN: 978-975-7618-20-1
Sayfa Sayısı: 137
Boyut: 13.50cm x 19.50cm
Yayım Tarihi: 1968
Baskı: 8

Yahya Kemal, edebiyatımızda büyük merhale teşkil eden şiirlerinden başka, makaleler, denemeler, hatıralar, tarih ve tefekkür yazıları, edebi ve siyasi portreler, nihayet bu kitapta görüldüğü gibi, Siyasi Hikayeler yazmıştır.

Onun nesir, bilhassa hikaye üslubu, şiirinden başkadır. Şiiri, nesirden tamamiyle ayrı bir söyleyiş kabul eden şair, manzumelerinden ne kadar som bir şiiriyet toplamışsa, nesirlerinde ve hikayelerinde o kadar nesrin ve hikayenin icap ettirdiği sade ve anlatıcı bir üslup kullanmıştır.

Onun şiir mısralarının sihirli ahengi içinde erişmiş gibi, ancak hissedilen, zengin duygu, düşünce, görgü, bilgi, sezgi, sosyal müşahede, zeka ve psikoloji, nesirlerinde ve bilhassa hikayelerinde daha göze çarpar halde ve daha tasrih edilmiş mahiyettedir...