Şerhli Mesnevî-i Şerif

Deri Cilt

Yazar: Ken'an Rifâî
ISBN: 978-975-6444-99-3
Sayfa Sayısı: 657
Boyut: 16.50cm x 23.50cm
Yayım Tarihi: 2012
Baskı: 1

Bu eserde 20. yüzyılın büyük mutasavvıfı Kenan Rifâî’nin, dergahların açık olduğu dönemlerde talebelerine yaptığı mesnevî takrirlerinin 4048. beyite kadar olan bölümü tek cilt hâlinde toplanmış. 700 yıldan beri değerinden hiçbir şey kaybetmeyen Mevlânâ Celâleddin’in bu eseri Ken’an Rifâî’nin şerhi ile günümüzün idrâkine sunuluyor.