Şerhli Mesnevî-i Şerif

Yazar: Ken'an Rifâî
ISBN: 978-975-7663-64-5
Sayfa Sayısı: 663
Boyut: 16.50cm x 23.50cm
Yayım Tarihi: 1973
Baskı: 12

Ken’an Rifâî’nin, dergâhlar kapanıncaya kadar devam eden ve asırlar boyunca yapılmış şerhlerden hayli farklı olan Mesnevî takrîri büyük bir alâka uyandırmıştır. Devrin önde gelen aydınları, ilim adamları, şâirler, şeyhülislâmlar, şeyhler, papazlar, patrikler, Mesnevî kültürüyle yetişmiş Mevlevî şeyhleri ve yıllarca ders görerek takrir icâzeti alan mesnevîhanların O’nun şerhini huşû içinde dikkatle dinlemesi, bu takrirlerin mükemmeliyetinin bir delîlidir.

İlk günden îtibâren talebeleri, bu akıp giden irfan selini tespit edebilmek için, dikkatle not tutmuşlardır ki, daha sonra bunları Sâmiha Ayverdi beş defterde toplamıştır.

Sekiz yıllık bir çalışmayla, Sâmiha Ayverdi, Nihad Sâmi Banarlı, Safi ye Erol, Sofi Huri ve Nezihe Araz tarafından bu notlar neşre hazırlanmıştır. Her beyit, Mesnevî ’nin bütün şerhleri, özellikle Ankaravî ve Sarı Abdullah’ınkiler ve Nicholson’ın İngilizce tercümesi gözden geçirilerek, mânâ, lisânın âhengi, kelimelerdeki zenginlik bozulmadan, Mesnevî ’nin mükemmeliyetine uygun ve kusursuz bir şekilde düzenlenmiştir.