Sâmi Efendi Hattıyla Celî Ta'lik Târih Manzûmesi

Yazar: Muhittin Serin
Dil: Türkçe - İngilizce
Çeviren: Irvin Cemil Schick
ISBN: 978-605-4750-05-4
Sayfa Sayısı: 48
Boyut: 23cm x 32cm
Yayım Tarihi: 2014
Baskı: 1

46.2x9.2 cm ebâdında olan ve asıl boyutlarında yayımladığımız özel bir koleksiyonda korunan bu manzum eser, 1897'de vuku bulan Osmanlı-Yunan Harbi'nde Yenişehir'in yeniden fethine vak'anüvis tarafından düşülen altı beyitlik târih manzûmesidir.

Osmanlı celî ta'lik ve sülüs ekolünün Kutbu'l-hattâtîn'i mevkiinde bulunan aşılmaz Üstat Sâmi imzasını taşıyan bu manzûme, Türkçe, sarı zırnık mürekkebiyle, siyah zemin kâğıt üzerine büyük bir ustalıkla ve celî ta'lik (celî nesta'lik) hatla yazılmıştır. Nokta ve harflerin etrâfı siyah mürekkeple ve titizlikle tashih edilerek bir hat sanatı şâheseri ortaya çıkmıştır.