Risâle-i Mî'mâriyye

Yazar: Cafer Efendi
ISBN: 978-975-7618-43-8
Hazırlayan: İ. Aydın Yüksel
Sayfa Sayısı: 227
Boyut: 21cm x 30cm
Yayım Tarihi: 2005
Baskı: 1

Türk Mimarlık tarihinde Türk mimarlarının hayat hikayeleri ve eserleri hakkında toplu olarak yazılı pek az şey bulunmaktadır. Haklarında edinilen bilgiler dağınık olarak çeşitli yazılar arasına serpiştirilmiş durumdadır. Araştırıcılar bütün bu bilgileri o kayıtlar arasından sabırla bulup çıkarmak durumundadır. Ancak, Mimar Koca Sinan'ın hayatı ve eserleri üzerine Sai Mustafa Çelebi tarafından daha sağlığında yazılmış olan tezkere ve onun çeşitli istinsahlarını ihtiva eden diğer yazmaları, türünün, belki de bilinen örneklerinden biri olarak sayılabilir. İkinci örnek ise Sultan Ahmet Camii mimarı Sedefkar Mehmed Ağa'nın hayatı ve eserleri üzerine Cafer Efendi tarafından 1023-1614 tarihinde yazımış olan Risale-i Mi'mariyye'dir.

Risale-i Mi'mariyye ilk olarak Howard Crane'nin bildirdiğine göre 17 Nisan 1918 tarihinde İstanbul'daki Macar İlimler Enstitüsü dergisi olan Turan'da Osmanlı sanat ve mimarisinin yazma kaynakları hakkında çıkan bir araştırma yazısında zikredilmiştir. Daha sonra ise 1926'da İkdam Gazetesi sahibi Ahmed Cevdet Bey, beş makale ile yazmayı tanıtmış ve bir özetini vermiştir.