Rikkat Kunt Hoca Hanım

1903-1986

Yazar: F. Çiçek Derman
ISBN: 978-975-6444-43-6
Sayfa Sayısı: 263
Boyut: 23cm x 32cm
Yayım Tarihi: 2016
Baskı: 2

Rikkat Kunt Hanım, yaşadığı devir gereği, gelenekli sanatlarımızın îtibar ve alâka görmediği yıllarda tezhibe ömrünün tam elli yılını, bu sanatı öğrenmek ve öğretmek için adamış bir müzehhibedir.1976 yılından itibaren kendisiyle hoca-talebe münasebetini sürdüren Fatma Çiçek Derman, Rikkat Hanımla ilgili çeşitli, makale ve konferanslar bulunmasına rağmen müstakil olarak hakkında yazılan ilk kitabı kaleme almıştır. Akademi yıllarına ait hatıraları, sanat görüşü, hayatının çeşitli devrelerinde yaşadıklarıyla Rikkat Kunt, bu kitapta anlatılmaya ve desenleri, iğneli kalıpları, bezeme sanatına ait deneyimleriyle meraklılarına tanıtılmaya çalışılmıştır.

Kitap Hakkında Basından Haberler:

https://www.milligazete.com.tr/haber/6130391/tezhibin-buyuk-annesi-fatma-rikkat-kunt-kimdir

https://www.hurriyet.com.tr/anitkabir-defterinin-tezhibini-o-yapti-24706159