Portreler Hâtıralar

Yazar: Ahmed Yüksel Özemre
ISBN: 978-975-7663-72-0
Sayfa Sayısı: 536
Boyut: 13.50cm x 19.50cm
Yayım Tarihi: 2001
Baskı: 5

Galatasarayı Lisesi'nde efsâneleşmiş hocalar vardır ama efsâneleşmiş ve efsânesi hâlâ süren eski öğrenciler pek azdır. Hele lisedeki lâkabı Einstein olan Fezâ Gürsey'in kendine meslek olarak Teorik Fiziği seçmiş olduğunu duyunca bu Galatasaraylı Ağabeyimiz'e gıyâbî hayranlığım büsbütün artmıştı. Zîrâ 8. sınıftan itibâren bilinçli bir şekilde ve rahmetli annemin bütün tepkilerine rağmen ben de Teorik Fizik'çi olmağa karar vermiş bulunuyordum; ayrıca, arkadaşlarım arasındaki iki lâkabımdan biri de Einstein idi. Bu bakımdan, kendisini şahsen tanımamdan çok önce Fezâ Gürsey ile aramda çok özel bir mânevî yakınlık doğmuştu.