Osmanlı Mimârîsinde Kanûnî Sultan Süleyman Devri

İstanbul - VI. Cilt

Yazar: İ. Aydın Yüksel
ISBN: 975-76183-9-3
Sayfa Sayısı: 816
Boyut: 24cm x 34cm
Yayım Tarihi: 2004
Baskı: 1

Osmanlı mimarîsi serisinin en son halkasıdır. Kanûnî Devri İstanbul’u, tüm mimarî yapılarıyla eserde yer almaktadır. Çalışmada, çeşitli rölöve, plan ve renkli resimler yer almakta, 1445 âbide, bazı teknik özellikleriyle de okuyucuya tanıtılmaktadır. Eser, kutlu fethin 550. yılına armağan olarak basılmıştır.