Neye Beyhûde Emekler…

Konak ve çevresinden hatırlayabildiklerim

Yazar: Sinan Uluant
ISBN: 978-605-4750-79-5
Sayfa Sayısı: 76
Boyut: 16.50cm x 21.50cm
Yayım Tarihi: 2023
Baskı: 1

“Ken’an Rifâî’nin çevresindeki kalabalıkta, asırların ardında kalmış ve Anadolu’nun bir Müslüman-Türk coğrafyası hâline gelmesinde imanı ile enerjisini birlikte seferber etmiş idealistlerin rengi ve tutumu vardır.

“O idealistler ki, târih onlara Alpler, Erler, Erenler, Ahiler ve Bacılar demiştir. İşte, bin yıldır yaşamakta olan bu ruh, Ken’an Rifâî’nin kadrolaştırdığı ve vatan topraklarında, karşılık beklemeden, menfaat gözetmeden, mevki, şan, şeref peşine düşmeden, doktor olarak, mühendis, mimar, öğretmen, sanatkâr, iktisatçı, din adamı, asker, tâcir, esnaf ve halktan kimseler olarak, kazanmış bulundukları doğruluğu, sevgiyi, güzel ahlâkı vatan ve iman şuûrunu birer fedâi ferâgati ile etraflarına cömertçe bezletmektedirler.”

Sâmiha Ayverdi, Dost