Müntehābattan Seçkiye

ISBN: 978-605-4873-10-4
Hazırlayan: Sinan Uluant
Sayfa Sayısı: 64
Boyut: 12cm x 19.50cm
Yayım Tarihi: 2020
Baskı: 1

Kenarları altın yaldızlı, yeşil deri ciltli kareli küçücük bir not defteri; ilk sahifesine 30 Ağustos 1968 târihini kaydetmişim. 18 yaşın cerdiği heyecenla anneannemden dinlediğim güzel sözleri, sohbetleri, beyitleri bu deftere yazmaya başlamışım. Aradan geçen yarım asırdan fazla zaman içinde okuduklarımı, başkalarından duyduklarımı kâh defterime kâh bilgisayarıma not ettim. Bunlar geçen zamanla birlikte bir hayli yekûne ulaştı. Özellikle son yirmi sene içinde Uğur Derman’dan kaydettiğim beyitlerle çok genişledi. Aslında bir kısmı muhtelif kitaplarda mevcut olmasına rağmen, esas itibarı ile hâfızalarda yaşamakta idi.