Muktezâ-yı Hayât

Hayâtın Gerekleri

Yazar: Ken'an Rifâî
ISBN: 978-605-7494-90-0
Hazırlayan: Prof. Dr. Mustafa Tahralı
Sayfa Sayısı: 115
Boyut: 13.50cm x 19.50cm
Yayım Tarihi: 2020
Baskı: 1

Muktezâ-yı Hayât Ken’an Rifâî Hazretlerinin, Galatasaray Sultânîsi’nden mezun olduktan sonra 19 yaşında bir muallim/öğretmen olarak başladığı meslek hayatında kaleme aldığı ilk kitaptır. Genel olarak halka ve özellikle de talebelerinin fen/tabîiyat derslerine yararlı olmak maksadıyla hazırladığı anlaşılmaktadır. Küçük boy (18x12) 76 sayfalık bir kitap olup 1308/1892 (1893) yılında İstanbul’da yayımlanmıştır.

Kitap, Ken’an Rifâî Hazretlerinin diğer eserlerinde yaptığımız gibi, hem yazıldığı XIX. yüzyıl sonu Türkçesi ve hem de günümüz Türkçesi ile yayına hazırlandı.