Misalli Büyük Türkçe Sözlük (3 Cilt)

Yazar: İlhan Ayverdi
ISBN: 978-975-6444-18-4
Sayfa Sayısı: 3683
Boyut: 16.50cm x 23.50cm
Yayım Tarihi: 2005
Baskı: 5

Farklı dönemlerdeki yazılı ve sözlü dil örneklerini 3 cilt halinde yaklaşık 3.650 sahife, 61.000 madde, bunlardan türetilmiş 35.000 deyim ile 400 müellifin 1.000'e yakın eserinin taranmasıyla elde edilen 100.000 misalli bu temel başvuru eseri, Türkçemize bir sivil toplum kuruluşunun yaptığı önemli bir hizmet olması bakımından dikkate değerdir. Kubbealtı Lugatı'nın ilk bilimsel danışma toplantılarına 1971 yılında ilim ve fikir adamları ile Türk dili üzerinde çalışmış akademisyenlerden oluşan 12 kişilik bir heyetle başlanmıştır. Hazırlığı 1971, yazılması ise 1976 yılında başlayan Kubbealtı Lugatı 34 sene süren ciddî ve zahmetli bir çalışmanın sonunda 2005 yılında tamamlanmıştır.

Sözlük İçin Ne Dediler:

"Bu zengin sözlükte gerçekten aradığınız bir çok yeni-eski kelimeyi bulabilirsiniz. Sözlükte birçok Osmanlıca kelimeyi de örneklerle bulacaksınız. Böylece Türkçe Sözlük ile Osmanlıca Sözlük''ün özelliklerini bir arada barındıran bir sözlük bu."

- Doğan Hızlan

"Türkçe önemli bir kaynak daha kazandı: Kubbealtı Lugati, Misalli Büyük Türkçe Sözlük"

- Hasan Pulur

"34 yıl dile kolay. Bir lügat için otuzdört yıl. Ama bu bir gerçek. Bayrağı otuz dört sene taşımaktan yılmayan ve hedefine ulaştıran İlhan Ayverdi''yi hayırla andım."

- Ergun Göze

"Şu an elimizde 34 yıl süren bir alın teri ve göz nuruyla hazırlanmış, rahatlıkla iftihar edebileceğimiz altın kıymetinde bir sözlüğümüz var! Milletimizin minnet ve şükran borçlu olduğu çok muhterem İlhan Ayverdi Hanımefendi''nin gerçek mânâda bir ''ömür verdiği'' üzerinde kuyumcu titizliğiyle çalıştığı ''Misalli Büyük Türkçe Sözlük''ün, yani Kubbealtı Lugatı''nın yayınlanmasıyla, Türkçe''nin engin ufukları açılmış bulunuyor."

- Servet Kabaklı

"Türkçenin mutlu bir günü çünkü dilimiz mükemmel bir sözlüğe kavuştu. Dilimizin zenginliğini yansıtan bir sözlüğümüz var artık."

- Taha Akyol

Kitap Hakkında Basından Haberler:

https://www.hurriyet.com.tr/otuz-dort-yilda-hazirlanan-sozluk-3535819

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/akoz/2005/11/18/nihayet_sahane_bir_sozluk

https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/taha-akyol/turkcenin-mutlu-bir-gunu-135083

https://www.yenisafak.com/yazarlar/osmanakkusak/cok-onemli-bir-lugat-ihan-ayverdinin-misalli-turkce-sozlugu-2053478

https://m.ensonhaber.com/kitap/81-dilimizin-buyuk-kazanci-mislli-buyuk-turkce-lugat

https://www.dunyabizim.com/cagimizin-kasgarli-mahmud-u-ilhan-ayverdi-ve-misalli-buyuk-turkce-sozluk-makale,1939.html