Mektuplar-7 (2 Cilt)

Vehbi Güneri

Yazar: Sâmiha Ayverdi
ISBN: 978-605-4750-31-3
Hazırlayan: Aysel Yüksel - Zeynep Uluant
Sayfa Sayısı: 846
Boyut: 16.50cm x 21.50cm
Yayım Tarihi: 2015
Baskı: 1

Allah müsebbibü’l-esbabdır, yâni sebepler yaratanTanrıdır. Bizim yalana dolana ihtiyâcımız yok. O istediği anda öyle kurtarıcı sebepler halk eder ki  akıllar hayretle durur. Eğer kurtulman murâd-ı ilâhî ise gerçek sebebi O versin. Biz meşrû esbâbına tevessülederiz. Bizim arzumuz O’nun murâdına muvâfık ise olur.  Nitekim  İsmâil  Hakkı  Bey  ile  iâde-i  muhâkeme  husûsunda  bir  hayli  didiştik.  Netîcenin  ne  olacağını gene  sâhip  bilir.  Bence  müddeiumûmî  bey  meşrû  bir  sebep  olarak  seni  kurtarmaya  bakarsa  minnettar olurum.  Yoksa  zâten  sen  haram  lokma  yiyip  bünyen  kabul  etmediği  gibi,  haram  kurtuluşunu  da  mânevî bünyen hazmetmez. Şunu bil ki Allah’ım her zaman senin yardımcın, korkma ve üzülme...