Manisa Sevdâsı

Yazar: Cemil Altınbilek
ISBN: 978-975-6444-90-0
Sayfa Sayısı: 192
Boyut: 16.50cm x 21.50cm
Yayım Tarihi: 2011
Baskı: 1

Cemil Altınbilek 1959 Manisa Merkez doğumlu, Saruhan Bey ve Ali Rıza Çevik İlkokulu, Şehitler Ortaokulu ve Manisa Lisesi mezunu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kaydolduğu 1979 yılından beri İstanbul’da yaşıyor.

Altınbilek Hukuk Bürosu’nun sâhibi olarak serbest avukatlık faaliyetini İstanbul, Kabataş, Setüstü’ndeki ofisinde yürütüyor.

Üç dönem Manisa İli Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma (İstanbul’daki Manisalılar) Derneği’nin yönetim kurulu başkanlığını yaptıktan sonra, şimdilerde aynı derneğin onursal başkanı.

Kubealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı’nın mûsıkî kurslarında, Hoca Câhit Gözkân’ın otuz yılı aşkın bir zaman mûsıkî ve ud talebesi oldu. Yayınlamış mûsıkî makāleleri ve beste denemelerinin yanı sıra Hoca Câhit Gözkân’ın Mûsıkî Mîrâsı adlı üç ciltlik, Enderun ve Mızıkayı Hümâyun geleneğinden, mûsıkî silsilesi içinde, kendisine intikal eden klasik repertuarın yer aldığı Kütük ve Defterler’i yayınlıyor. Bu mûsıkî birikimi ile bestelediği dört ayrı Manisa şarkısı da bu eserin içinde yer almaktadır.

Manisa Şehzâde Sarayı’na özgü ve tüm dünyâda “Oriantel Frill” adı ile ve Osmanlı Kuşu olarak tanınan “Hünkârî” güvercinlerini sembolik olarak besliyor ve tanıtımı ile ilgili makāleleri, bütün güvercin severler dünyâsında tâkip ediliyor.

Manisa’da yayınlanan yerel bir gazete de üç yıl haftalık makāleler yazdı. Bu vesîleyle Manisa Sevdâsı, İstanbul Fâsılasına karıştı. Günlük hâdiselerden yola çıkarak, târih, kültür ve sanata biraz da siyâsete değindi, böylece bu mütevâzı hâtıra kitabı ortaya çıktı…