Kitaplar ve Portreler

Yazar: Nihad Sâmi Banarlı
ISBN: 978-975-6444-51-1
Sayfa Sayısı: 432
Boyut: 13.50cm x 19.50cm
Yayım Tarihi: 1985
Baskı: 5

Türk Dili'ni Öz Türkçecilik yaldızı altında gizli maksadlara, cehâlete, çıkarcılığa ve daha bin türlü ihtirâsa kurbân edenlerden ilk büyük intikāmı Atatürk almıştı: Onları Türkçe değildir, diye dilimizden atmak istedikleri nice bin kelimenin hem de doğuştan Türkçe olduklarını isbat emrini vermiş ve bu isbâtı yine onlara yaptırmıştı!...

O zaman bütün bu yabancı sanılan kelimelerin daha yaradılıştan Türkçe olduklarını isbat yolunda bir yarış başlamıştı.

Daha bir hafta evvel, Türkçe değildir, diye dilimizden atmaya kalktıkları kelimelerin bu sefer hâlis Türkçe olduğunu isbat yolunda aynı adamların gösterdikleri gayret, akılları durduracak hokkabazlıktı.

Denilebilir ki dünya târihi, şahsiyetsizliğin ve meşhur patlıcan hikâyesinin bu derecesini hiçbir yerde görmüş değildir.

Dilimiz bir zamanlar böyle adamların ellerinde idi. Onu bu adamların elinden ise ancak Atatürk büyüklüğünde bir vatan evlâdı kurtarabilirdi.