Kendi Gök Kubbemiz

Yazar: Yahya Kemal Beyatlı
ISBN: 978-975-7618-50-8
Sayfa Sayısı: 116
Boyut: 13.50cm x 21cm
Yayım Tarihi: 1961
Baskı: 53

“Kendi Gök Kubbemiz, aziz şair Yahya Kemal’in asrımızın Türkçesiyle söylediği şiirlerini bir araya toplayan kitabının adıdır. Üstad “Süleymaniye’de Bayram Sabahı”nın bir mısraında geçen bu adı çok beğenirdi. Yahya Kemal’e göre Kendi Gök Kubbemiz onun bütün şiirini ve bizim şiirdeki millî semâmızı ifade eden isimdi. Bu ismi âdeta kıskanırdı.”

(Nihad Sami Banarlı)

“Bu kitap, benim ve benim neslimin senelerdir beklediği bir kitaptı.”

(Ahmet Hamdi Tanpınar)

“Ne hürriyeti, ne müsâvâtı hatta ne o yoldan gelecek şöhreti isteyen”, “Yâ Râb! Bana bir ses yaratan kudreti ver” diyen, yine kendi tabiriyle “yeryüzünde yegâne ihtirası, milletinin lisanında istediği gibi bir kaç manzume meydana getirmek” olan Yahya Kemal’in Kendi Gök Kubbemiz’i, gücünü mazinin ve ananenin büyük mirasından alan fakat gününün sade ve beyaz diliyle söylediği şiirlerini toplar.

Millet, tarih, vatan gibi kavramları daima “medeniyet” perspektifinden yorumlayan, vârisi olmakla gurur duyduğu bu medeniyeti asırlar boyunca inanç, sabır ve ustalıkla yoğuran Fatih’ler, Itrî’ler ve Sinan’larla beraber yaşamış olan şair, bu kitaba aldığı şiirleriyle okuyucusunu da “cedleri”nin mağfiret iklimine sokar.

Kitabın ismi gibi bir bölümü de “Kendi Gök Kubbemiz” Yahya Kemal’in tarih, vatan, milliyet, fetih mefhumları ve en güzel cepheleriyle İstanbul’la; ikinci bölüm “Yol Düşüncesi” ölümle; üçüncü bölüm “Vuslat” ise aşkla ilgili şiirlerin yer aldığı kısımlardır. Fakat bütün bu bölümler ve şiirlerde Yahya Kemal aynı duyuşun insanı ve şairidir. İstanbul, Türklüğün bir harikası ve şahikası olduğu; kadın, zarafetinde bir medeniyeti aksettirdiği, ölüm de vatan toprağında munisleştiği için güzeldir...