Işıklı Hayatlar

Nihad Sâmi Banarlı - Ekrem Hakkı Ayverdi - Sâmiha Ayverdi

Yazar: Altan Deliorman
ISBN: 978-975-6444-11-8
Sayfa Sayısı: 267
Boyut: 16.50cm x 21.50cm
Yayım Tarihi: 2004
Baskı: 1

Fikir ve sanat hayatımızın semâlarında parlayan üç yıldız, günümüz nesillerinin de yollarını aydınlatmaya devam ediyorlar. Ciddiyet, gayret, fedâkarlık ve sabır gibi faziletlerle donanmış bu "âbide şahsiyetler" arkalarında kütüphaneler dolusu eserler ve örnek hâtıralar bırarakarak ölümsüzler kervanına katıldılar. Daha da önemlisi, azîz vatanın ve bu vatanda yaşayanların ruh iklimlerinde ümit rüzgârları estirmeyi başardılar. Bizleri, büyük tarihimizin gurur veya ızdırap verici macerası üzerinde düşünye esevk ettiler. Türkçemizin, mimarîmizin, san'atımızın ve tefekkür hayatımızın inceliklerini hissettirdiler. Yer yer çatlayan, sıvaları dökülen, harap olmaya terk edilen manevi yapımızı yeniden inşa etmeye çalıştılar. Bu kitap, onların mübarek hâtıralarına bir saygı duruşudur.