İnsan ve Şeytan

Yazar: Sâmiha Ayverdi
ISBN: 978-975-7663-68-3
Sayfa Sayısı: 288
Boyut: 13.50cm x 19.50cm
Yayım Tarihi: 1942
Baskı: 11

"Ne tuhaf, bu gökkubbenin altında herkes bir şeyler duyup bir şeyler söylüyor; fakat her duyuş, her söyleyiş ve her görüş, nihâyet, mukâbil olduğu eşyâyı aksettiren bir ayna parçacığına benziyor. Fakat nerede o kâmil ve mükemmel duyuş ve duyuruş ki, içine bütün cihânın aksettiği muazzam bir ayna olsun..."